Werkwijze

Hoe ziet een sessie er uit?

De sessies verlopen op organische wijze. Iedere sessie is weer een verrassing! Aan de hand van jouw vraag leid ik je regelrecht naar de kern van wat op dit moment bij jou getransformeerd mag worden. Jouw vraagstuk wordt daarin meegenomen en wordt ergens gedurende de sessie beantwoord. En er komen vaak prachtige cadeautjes achteraan…

Aan het begin van de sessie kunnen we even praten en ik nodig je uit om naar binnen te gaan met je aandacht en van daaruit te spreken. Vaak gaan we in meditatie voor een betere concentratie op het onderwerp. Ik raak je wel eens aan, gebruik een kristal of maak klanken.  Ik geef mijn bevindingen weer, terwijl ik je uitnodig om ook jouw waarnemingen met mij te delen. Alles wat gebeurt is een samenspel van onze gezamenlijke energieën en dus zijn we aan het co-creëren!  Je hoeft hier echter niets te kunnen of te doen, als dat voor jou niet zo voelt.

Meestal word je je tijdens sessies bewust van blokkades, trauma’s, verbindingen of gewoonten die je nog als pijnlijk ervaart of wat jou niet meer dient. Het herkennen en ervaren van weggedrukte emoties en patronen en het leggen van een relatie met de oorsprong daarvan is nog vaak een voorwaarde voor transformatie, met name wanneer ze te maken hebben met jouw leerdoelen in dit leven. Ik loods je door deze kennis heen door dicht bij jouw ervaring te blijven en ik wijs je de weg naar het Licht dat er altijd al is en slechts opgemerkt hoeft te worden.

Algemeen

Tijdens alle sessies gebeurt precies wat op dat moment aan het licht mag komen en getransformeerd, niet meer en niet minder.  Er gebeuren geen dingen waar je nog niet aan toe bent en je houdt altijd de beschikking over je eigen wil en vermogen om iets stop te zetten.

Transformatieprocessen spelen na de behandeling meestal door en er wil integratie met het dagelijks leven plaats vinden. Dat kan betekenen dat er thuis nog fysieke verschijnselen of emoties kunnen langskomen, of dat je even extra geconfronteerd wordt met situaties die je moeilijk vond en die nu vragen om er anders mee om te gaan!

Mocht een lange begeleiding van dagelijkse klachten en problemen nodig zijn, dan zal ik met je bespreken hoe je een traject psychotherapie elders in kunt zetten. Ik ben psychotherapeut maar ik kan geen uitgebreid psychotherapeutisch meer met je doen.