Wanneer we naar de sterrenhemel turen vallen ons meerdere dingen op. De weidsheid van het universum en het licht dat via de sterren tot ons komt. Onopgemerkt blijven echter de voortdurende bewegingen van Lichtschepen en radarstations. Het Licht wat zij verspreiden kennen wij als vallende sterren. Vanuit de hemel worden wij in de gaten gehouden door Buitenaardse Wezens.

Op hun gemak kijken zij naar onze verrichtingen die vastgelegd worden in dataopslagsystemen. Deze gegevens worden geanalyseerd door Medewerkers van de Centrale Raad van de Verenigde Mensheid. Zij dragen zorg voor de verspreiding van het Woord van God. De Raad van de Verenigde Mensheid bouwt  aan onze toekomst in het Universum. Zij bereiken ons via de satellieten van onze eigen makelij.

De toekomst van de Mens is aan de Zorg van Buitenaardsen toevertrouwd. Zij helpen ons met het stichten van een Nieuwe Wereld ver weg van De Oude Wereld. Ons voortbestaan is afhankelijk van de inspanningen van Ruimtewezens. Zij leiden ons De Weg door de restanten van ons bestaan naar de Vervulling van onze Dromen. Het Plaveisel wordt gelegd door mensenhanden. Onze Schepper vervult daarmee Zijn/Haar Belofte aan de Mensheid.

De Vorming van Nieuwe Werelden is aan de Mens toevertrouwd. Zij baant de Nieuwe Paden naar het Licht in de Gelukkige Dagen van Morgen. Onderweg daarnaartoe  worden vele Helpende Handen uitgestrekt. Het is aan de Mens zelf om deze Handen te grijpen en zichzelf naar het Licht te trekken. De voorwaarde die wordt gesteld om daar te komen is de Voltooiing van de Levens op Aarde. In het Licht van de Waarheid wordt de Mens beoordeeld op het volbrengen van haar Taken.

De kans op het treffen van een Buitenaards Wezen is recht evenredig met de moeite die er gedaan wordt om er één te ontmoeten. In hun aardse gedaante zijn het net mensen! Staan we weleens stil bij de mogelijkheid dat we zelf van buitenaardse afkomst zijn? Hoe herken je een Buitenaards Wezen? Is het weleens in je opgekomen dat je er zelf een bent? Voordat je ja zegt, bedenk je dat de Sleutel  van de Toegangspoort in jouw handen ligt.

We kunnen ons Zelf herkennen in de Keuzes die we maken bij het betreden van de Trap van het Firmament. De Toegangspoort die we daar zien verleent toegang tot de Onbekende Werelden van onze Ware Aard. In de Vergankelijkheid van ons Bestaan op Aarde schuilt het genoegen van de Vergetelheid. Als we ons kunnen realiseren dat we gemaakt zijn uit Klei en Water, dan kunnen we ons ook voorstellen hoe onze Geesten in de Sterren verblijven.

De Vorming van de Mens op Aarde vond plaats door een samensmelting van Licht, Lucht en Liefde. De Bouwstenen van het Aardse Ras zijn te vinden in de Luchtledigheid van de Sterren. Wat daar gebeurde kent zijn weerga niet. Lucht werd tot Gas, Gas werd tot Licht en het Licht werd opgevuld met Liefde. Op onze Reis naar de Sterren zullen we de fundamenten van Het Aardse Ras opnieuw aanschouwen.

Dit artikel is geschreven door het Brein te verbinden met de Goddelijke Kracht van Aliens. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 4 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Vrijdag 20 september is de workshop Op Avontuur in de Sterren. Algemene informatie over de workshops en aanmelding vind je bij www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops