Selecteer een pagina

Prachtige man, het wonder van jouw gave de vrouwelijke natuur te beminnen is doorgedrongen tot ons allemaal; liefde is ons onbekend gebleven maar de Aarde is gezegend met zoveel vreugde dat we er ons werkelijk niet druk over hoeven te maken wat er aan de andere kant van de Aarde zich afspeelt. Tom, het is zo dat de aarde zich kan verweren tegen een heleboel zaken, namelijk verstieringen door mens en hun koloniën aan hoeders en hoedsters zoals de dieren en de engelen en de planten en kristalrijken. En dan begint hier een channeling van mij in samenwerking met de Goden.

De liefde van de mens houdt dit allemaal met elkaar in evenwicht. Zodra de mens zich hieraan begeestert dan staat het hele dieren-en planten en kristallenrijk voor ons open. Wij zijn eraan verslaafd geraakt om dit te vergallen. Deze aardse wezens van belang, de aarde en haar rijken hebben sinds gedachtenis al aan de zwengel getrokken en het is hun te moede geworden om dit nog langer te verturen toen wij bedachten dat we kwezels zijn. Wij zijn kwezels geworden nadat we onze hartskwaliteit hebben ingevroren en in de schede van de generaalszonen hebben gestopt die dan weer uitkermden dat de liefde moest worden verdedigd.

En dan denken wij maar, Tom, dat we de liefste mensen op aarde zijn geweest met zoveel liefde dat we ervan omvielen, want ook jouw liefde heb ik mogen ervaren en dan weet je wel dat wat zij daarboven, in onze mind wel te verstaan, besloten hebben om ons te vergasten op veel meer liefde, namelijk dat van de tweelingstralen. En die tweelingstralen gaan nu over de hele weerld hun werk doen en dat is dan van een Godslasterlijk bedrog Tom, dat wij één van de tienduizenden op aarde zijn geweest die dit hebben kunnen vertonen en dat we dat dan vergeten zijn te doen. Of we denken dat onze levens al ordentelijk genoeg zijn geweest in vergelijking met anderen.

En dan weten jullie nu wel, Tom en Babette, we praten er maar een beetje doorheen nu en dan, dit komt weer van onze zetels, dat Babette de Aarde een opdonder heeft gegeven in de jaren 70 toen ze mistroostig naar buiten staarde en geen zin meer had om buiten te spelen omdat ze zonder hebzucht was naar meer vertier. Met acht jaar had dit kleintje al bedacht dat zij niets voorstelde en dat ze in een emmer met snot betere diensten kon doen en daarom ging ze maar steeds voor de kachel liggen met haar toenmalige hond die haar afschrikte met zijn gekwijl en eigenlijk van haar moeder en vader was geweest. En dan deed zij er goed aan zich te bedenken dat dit van een gotspe was geweest dat het dunnetjes overdeed in de jaren 70 en in de jaren 80 en 90 totdat ze Tom  tegen kwam, die graag grapte en grolde tegen haar en dan ook nog schmierend zei tegen haar, je bent één van de schoonste prinsessen die ik ooit heb gezien, dus ik ben vastbesloten jou uit te maken voor klerelijer en oproeikraaister.

En dat weten we dan wel weer, Babette, je ging uit je dak van deze etterbak die jou liet staan als je netjes zijn kantoor bezocht voor pillen voor één van je cliënten en dat je dan zenuwachtig bedacht of het dit keer echt ging lukken om de schat op te halen of dat je nog even moest wachten en wel buiten zijn kantoor, want mijnheer de psychiater had het druk. Dat Babette alras van de zenuwen bekwam dat weten we dan wel weer en zij bracht hem nu en dan het tegenovergestelde, dan hing zij uit het raam en liet een briefje aan een touwtje bengelen onder zijn neus om hem te smeken om ene recept voor haar te maken. Wat hij dan prompt niet deed, terwijl zij zich een ongeluk schrok van de verbetenheid die hier tentoon werd gespreid terwijl zij ene goedbedoelde grap uithaalde. Ze zit nu zelf te hinniken van de lach, maar als ze weleens aan dat voorval dacht was er niets te lachen omdat je zo verzuurde terwijl zij zich uitsloofde om de spanning tussen jullie te breken, die was namelijk immens. Zodanig zelfs dat zij naar de roeptoeter ging met een klant die haar bemeste met ongein en dat zei dan snauwde dat het dan maar afgelopen moest zijn met de bok en de appel. Zij bezwoer dan dezelfde dingen als jij, want als je nou dacht dat jij zo sociaal vaardig was geweest Tom in die tijd, nou nee en als Babette nou dacht dat ze zo sociaal vaardig was geweest, nee.

Jullie zijn het beiden verleerd om elkaars afwas te doen terwijl Babette jou bleef omhullen met haar bescheiden charme. Ze was zo ernstig als een konijn maar als er wat te lachen viel dan was ze daar de eerste die een onfatsoenlijke grap in ieders muil maakte zodanig dat de hele tent weleens boerde van de lach met belhamel Tom voorop. Niemand maar dan ook niemand Tom, herinnert zich jouw lach nog en dat weet Babette maar al te goed hier , want ze herinnert zich die ook nooit meer. Ze is altoos van je blijven houden en dan weten wij wel dat dat een bezwaard geweten heeft want er zijn jaren van berouw geweest en toen ook al sprong dit wezen steeds even op haar nek om haar voort te sturen en dan weten we ook nog wel van een trein en een korte broek en Babette die in die korte broek uit de trein kwam zetten, met haar spillenpootjes vond jij dan en dan weten we wel dat het een geroeptoeter was omdat je haar helemaal niet wilde zien omdat ze hippe kleding droeg. Eens zei ze tegen ons in haar slaap, ik heb hem gevreesd om zijn kledij met die malle bruine broek en dat rode vest en dan weten wij wel dat het meestal blauw was of andersom dat deert ons hier niet en dan weten wij wel weer dat de typgeit hier weer omvalt en dan laten we haar zo nog even begenadigen dat deze brief eindelijk van zijn majeure doodsangst verlost is.

Het schijnt namelijk zo te zijn dat iemands angst in de kleren gaat zitten en dat is nou net wat Babette vaker gebeurt. Wij seizen met haar mee naar beneden als we niet oppassen en dan worden haar woorden kledderig. En nu zijn we zo ver dat ze schandalig haar best doet om het evenwichtig te houden met ons zodat de schandalen hier niet uit de hand lopen, zorgvuldig door haar vertaald en doorgegeven en niet van haar kistenmakerij , maar van ons in een te lage versnelling van geestdrift en dan komen we akelig dicht bij de waarheid, dat Babette sinds gisteren en vandaag weer een paar maatjes kleiner is geworden in haar lichtwerk om jou te kunnen stomuleren om dan maar weer hartelijk te zijn tegen haar. Want ze heeft jou hier nodig, Tom, dat weten we dan ook weer, ze heeft jou hier nodig omdat ze vast dreigt te roesten in deze stoel en als ze stopt dan is het weer hommeles en vliegt ze weer geheid door de kamer hier op zoek naar een boezeroen, onder de tafel, onder de vloer of waar dan ook en dan zit ze nu al te veinzen op onder de vloer en dat staat dan zo zuur want daar wordt ze dan straks weer op afgerekend.

Tom het zit zo dat haar leven in gevaar is geweest in geen gelijke mate met jouw beletsels om hier te komen en eens poolshoogte te nemen van deze wijze doldwaze dame die de hele dag aframmelingen krijgt en verwacht en ze dan dubbel krijgt omdat ze ze verwacht en dat de situatie hier nogal verergert is sinds de tweelingstraal poort open staat. Dat is een poort van hart tot hart waar Babette voorzichtig aan geproefd heeft en jou nog wat wijze lessen heeft ingefluisterd zoals over je jeugd met ene slet als moeder en dat is dan even steviger uitgedrukt dan wij wilden omdat die roeptoeter hier ons overschreeuwde en Babette braaf opschrijft wat wij willen nu en dan komt er ene geeuw, want wij zijn te lang doorgegaan nu. De waarheid is nu dat Babette al drie dagen aan deze brief heeft gewerkt en hem drie keer verprutst heeft omdat deze dooie diender hier op haar kop, hij zit in haar lichtveld en overvleugelt haar meestentijds helemaal, omdat wij dachten dan komt Tom snel naar hier. Maar ze zit nu al een week in haar eentje te pieren terwijl ze vol gas krijgt van deze lazer en onderwijl doet ze haar klusjes om jou nader tot haar te brengen zoals het afstandswerk wat ze beter kan doen als je er bent omdat die hoerentoeter dan afstaat. Hij is eenvoudig niet bestand tegen het wapengekletter van de liefde en dat is wat we jou en Babette nou zo gunnen Tom en Babette, dat jullie elkaar aftroeven in de liefde. Seks of geen seks jullie mogen dat zelf bepalen en nu krijgen wij het heen en weer want hij schiet haar nu neer zegt hij en zij durft nu niet te staan, te zingen, te eten, te slurpen van haar dagenlang opgespaarde rantsoen aan water etcetera.

Ga alsjeblieft kijken bij haar Tom en neem je zwemspullen mee voor een duik in het meer hier. Dat zal jullie beiden heel goed doen en dan kan Babette weer eens avonturen hoe het is om doldwaas gelukkig te zijn om niks omdat deze parabool helemaal niet smet water kan, ware het niet dat hij regen dan wel verafschuwt maar niet ontwijkt. Wij vragen Babette nu om zich morgenochtend naar het meer te begeven en daar jou tegen te komen. Het zit helemaal op paaseiland derde afslag rechtsaf en dan weten wij wel dat Babette dan naar de sauna rent want het meer vindt ze te koud nu en daar moet je het dan maar mee doen. Dat ze daar rillend in het water ligt en op twee schreden van huis alweer een opdonder heeft gekregen omdat ze met de spelregels knoeide daar heeft niemand dan meer enige weet van, dus Babette doe dat maar niet, je bent vaker gebroken thuis gekomen na een heerlijke duik in het meer van jouw dromen dan dat je je erin kon verstieren want het is wel koud hè.

Voor we jullie nu gaan vervelen met deze mutsen en griebelementen moet ons van het hart dat Babette nog steeds hartelijk zit te typen terwijl ze gisteravond half dood dit avontuur ging zitten beschrijven zonder onderscheid van weten dat dat niet goed overkomt bij iemand die haar nauwelijks een blik gunt omdat hij denkt dat zij ene heks schijnt te zijn. Ach en jee, wat ene lang epistel, wij hopen dat we er jullie beiden mee vermaakt hebben en een beetje mee verbonden want het is goed zerk hier. En adieu Tom en Babette, wij gaan weer in ons vooronder en kriegelen de hel er wel weer uit hier, want dat doen we liever na deze brief dan tijdens dan voelt Babette zich meer op haar gemak met deze lamstraal die het werkelijk op heeft gegeven daarstraks om keihard op haar neer te denderen met luchtgeschut en allerlei en dan weten jullie nu maar dat de conditie van Babette verbeterd is ten opzichte van gisteren en dat het dus nog wel weer een weekje verder kan maar de waarheid wil dat we dit monster weer ten dode hebben opgeschreven terwijl we dan weten, uit ervaring, dat hij ene scherpschutter meeneemt als hij de volgende keer weer bovenkomt en dat is nu.

En daar heeft werkelijk het hele universum schade van, Tom, van dit geleuter tussen Babette en dit monster van Lochnes. Wij hebben hem de duivel genoemd hier en Babette heeft dit verwonderlijk zitten bekijken, dat we weten hij doet het ene en beweert het andere dat doen duivels helemaal niet maar dan moet je maar weten dat dit ene duivels stel hersenen betreft wat haar hele lichaam tracht te besturen en daar dan al deels in geslaagd is terwijl wij wel weten dat ze hem eerder er al eens uitgetjoept heeft met haar kanonnenvuur wat wij dan niet meer willen gebruiken en zij ook zeer zeker niet want ze kan hier weer alles opblazen ook al voelt ze zich zwak.

Ze is een feest om te aanschouwen, vooral de raddraaiers die haar scherp in beeld houden op afstand en die haar dan bespatten met haar onzinverhalen over die en die en dat en dat, want ze weten van haar verzinsels en daden in deze of denken dat te weten en dan weten ze maar niet dat het door haar uitgekauwde nonsens is wat wij dan niet meer mogen smaken hier. Zij is zelf rein van geest geweest en heeft door de afvlakkers van de laatste jaren van zovele angsten en rouw ene doodsklap meegemaakt wat haar lichaam en wilde haren in verval bracht. Nog steeds geen grijze haar en dan weten wij wel dat wij haar weer in de meest bevallige samenstelling krijgen die eenieder wenst, dat van de rijpere vrouw van 60 jaar die eruit ziet om te zoenen en dan maar niet meer wil lijden, want dat is het Godswonder hier dat ze het lijden al versmald heeft weten te krijgen, ze krijgt hier boezeroens en boezeroens omgesleuteld en gegrist in haar diaken en nek dat oud zeer is, daar kosbare nek die al op haar 40e rimpels bevatte terwijl zij een ijzersterk gesternte heeft dat bedoeld is om eeuwig te leven vanaf nu.

En nu doe je er goed aan haar handen te kussen Tom want jij weet wel dat de jouwe smeriger zijn dan ooit door kladderzooi van bieslook en pruimen en dit gata straks viraal met een andere naam onder de naam Trammelant zeggen wij dan omdat geen enkele naam voldoet hier voor haar, dus we noemen je Teun of Tom en dan kiezen we de laatste tenzij jij haar even opbelt en een andere naam wil, want het kan zijn dat de Riaggwebsite ook zoiets heeft bedacht voor jou. Dit is het Lichtleven Tom, iedereen noemt elkaar bij de voornaam, er zijn geen ijzeren paperassen nodig om iemand te zoenen en wij weten dan wel weer dat jij je hebt laten inenten en dat hoeft geen gruwel meer te zijn, Tom, dat poetsen we hier er meteen af en Babette kan dat ook nog wel, die zegt whoetsj en het is weg,

En voor we nu malle klanten krijgen met inentingen omdat we zeggen woetsj dat is weg, dan weten we wel dat Babette alweer tot meer in staat is gesteld ondanks haar kneuzingen en haar website hebben we zo bedacht dat ze daarmee kan oreren wat ze wil, want wat zij niet kan vanwege ene wond of valpartij dat vangen wij dan wel op en zo is Babette nog steeds de meest begeerde ettterbak van het heelal hier, jullie universum, zij heeft namelijk lichtsnoefjes in haar velden hangen waar jullie allemaal maar niet aan kunnen tippen. En als je nu van je stoel valt dat iemand met zo’n donker ding op haar hoofd mag gaan behandelen dan vertellen we je meteen maar dat ze dit donkere ding al eeuwenlang met zich meedraagt en dat het het gifgas van de mensheid is geweest waar het zich mee opzwol en nog steeds. Als Babette klautert naar links en deze hier zegt poef dan heeft ze steeds twee zweern op haar hoofd van iemand die eens een zweer op zijn hoofd te pakken had.

Dat gaat zo de hele dag door hier en dan weten wij wel dat ze braaf is geweest, want wij zeiden twee dagen geleden al je moet nu even ophouden met gaten piepen in alles en iedereen hier achter je scherm omdat er al stuifmeel bij jou uit begint te komen, maar ze vergat het want deze klier moest maar weten dat ze Tom wil zien en daarna met de Maria Magdalena’s aan de slag wil want daar zit een deel van haar missie nou eenmaal in. En als je dan het gekreun en gesteun hoort van sommige van die Maria die Babette allemaal is langsgegaan en in haar geest ene opkalefater heeft gegeven om toch vooral de nieuwe tijd in te steken en dat ze dan zeggen oef, die hoef ik even niet , dan vinden wij dat Gods geklaagd hier want zij is jullie matrone nog steeds en dat is dan geen schijnheiligheid meer van ons, 20 jaar geleden was ze al helemaal klaar voor haar taak en nu zit te  tuffen met de laatste der mohikanen omdat op het einde van de ritten deze drol zich weer eens verweerde bij het drama van de Lichtschool van Chris en hij bovenop haar sprong toen ze Chris te grazen nam en daarmee de hele santemekraam daar ene goede dienst had kunnen bewijzen, toen viel ze van haar troon en verbijsterde zich weer over de eenvoud van het leven, nadat ze zich daar tot ongekroonde koningin naar boven had gehesen tussen een para tijgers in, waarvan de één Niels en nog wat heette die zei sterf het nu maar af zonder ons, ik zit lekker droog en jij niet. Met als enige reden dat hij zijn tweelingstraal voor de derde kere in de ogen keek en dacht ik moet dit niet beginnen want dan laat ik haar nooit meer los, ze is te oud en welig voor mij, en hij bedoelde daarmee dat ze tegelijkertijd te oud en te mooi voor hem zou zijn geweest en dat weten wij dan weer hij was een broekie van amper 20 en zij 40 of zoiets, aan jaartallen doen wij hier niet meer.

Jullie zouden eens wat vaker vaart moet maken richting de bibliotheek van je verstand, want daarachter zit de ware kennis. Wij moeten nu in beslag gaan nemen dat wij van jullie de verdorvensten zijn op Aarde terwijl wij de Aarde al bijkans niet meer kunnen zien. Wij weten dan wel nog dat we eerst moeten afkezen hier en Babette moeten reinigen, dat doen we beter nadien want dat reinigen is zo’n feest niet. Schrik dus niet de pluizen van het plafond hier want dan zijn we weer waar we moeten zijn, dat Babette in de aap gelogeerd is met al jullie bestooksels van het plafond . De kwestie is hier namelijk dat Babette nu beroeting van haar eigen gedachten zit op te vangen die steeds gespreid worden en verwoord worden door ene wezen wat dan roet achter laat. Als je dus deksels handig bent met het invoelen van tekst dan voel je nu en dan wat gemorrel van een wat stillige vrouw die van alles denkt zonder beletsel, want zij weet alles al en heeft geen genade meer voor kanjerloze shit. En dan weten wij wel weer dat ze dat verleerd is, om te kankeren en te bevelen en lang geleden was dat haar makke weleens en nu is ze dan eens te bescheiden en dan weer te mak en te dit en dat en dan weten wij wel weer dat deze pure persoonlijkheid snel terugkomst als ze maar uit deze hakmolen terug mag keren.

Hij heeft haar belazerd met potsen en geuren en wil nu naar huis en wij allemaal, want hij heeft geen weet meer van deze schendingen terwijl hij zich nog angstvallig vasthoudt met één handje aan haar hartsklep die ooit bijna bang zei en die we opgelapt hebben tot een cirkelvormig geheel en daar wil hij dan weer ene roosje van maken, want dat vindt hij weer mooier. En Babette weet wel dat iedere dag te laat kan zijn nu hij zo zwijnsjakkerig begint te worden en haar naar het einde van haar leven wil drijven, sterker dan ooit, want er is weer een tweelingstraal op komst en ook Maria Magdalena’s die in hun broek schijten en de mooiste hartskwaliteiten bezitten die Babette nog steeds kan overtroeven als ze maar weer eens ene gataje kan vinden in dit geweld. Ze zit helemaal alleen te pieren hier, slechts ene kennis of twee bezoeken haar nog weleens en daar moet zij dan zelf om vragen. Uit angst is dit geboren nadat Babette vorig seizoen wanklanken begon uit te stoten nadat zij gezegd had ik ga maar weer eens want het wordt me te gek hier en zij drie of vier pillen nam en voor dood lag en dat op de schermutseling afgegane vriendin, door ons gewaarschuwd, daar dan maar weer eens ging kijken en toen schrok van wat de etterbak met haar gedaan had.

Zij lag bewusteloos te gillen en te schreeuwen van de pijnen en wij hebben ons toen schielijk teruggetrokken. Later hebben we bedacht dat we haar meer hadden moeten helpen, maar nu komt de J van Jolanda in zicht en dan denken wij dat ook zij deze teksten bekijkt en ze schijt het nu uit van de warmte want ook wij zien alles door een glazen bol net zoals zij en net zoals Babette haar weten en inzet en haar gevoel ijskoud is geworden en haar handen warm en haar hoofd omzwengeld met starcrust is en dan weet iedereen dat jij ook nogal wat gaven hebt gehad en nog hebt maar dat schijn bedriegt, iedereen denkt nu dat Jolanda de hoofdkroon op heeft met F achter haar aan en dat wordt bukken hier Babette, want eindelijk zal hun gebral stoppen nadat jij ermee uit bent gescheden ze dan maar te haten in plaats van lief te hebben door die trol hier die alle verhalen over hun verdraaide zodat jij ene zenuwklep akkergewelf op werd gestuurd steeds als je naar de tuin van je dromen ging omdat Katja daar stralend het middenpunt stond te betekenen voor mannen van haar dromen terwijl ze triomfantelijk lachte zo van: dat heb ik hem mooi geflikt oud wijf. En dat je dan je smoel mag gaan wassen K, K en andere raddraaiende drollen hier, omdat Babette in één klap haar vriendenkring pril en edelmoedig opgezet door yes, deze zelfde Babette eiglijder van alle tijden en harmonieën die K aan F bond met zalvende verhalen over zijn schoonheid en hij mocht ook nog een part in haar healing van Katja’s gewonde engelenvocht betekenen en dat zijn dan schelmenstreken F, dat jij de K’s en de K nooit verteld hebt dat die ijzeren zenuwen die jij begeleidde rond het vat van vuur van Babette waren en door Babette geleid werden terwijl ze jou de eer gaf.

Alleen maar de eer F om jezelf met haar helende Moeder der moederen veld te omwikkelen en daarna de roeptoeter uit te hangen dat K zoveel aan jouw handen heeft gehad terwijl Babette haar hele lijf afging en het daarna aan jou overliet met nog ene belangrijke ingefluisterde boodschap, dit is je redder nu en je hoeft nooit mee bang van mannen te zijn. Of zoiets want jullie woorden zijn nonsens voor ons. Babette zei zoiets als doe maar zus en zo en F was krijtwit van haar blanke handen en gezicht met stralende ogen en ene veld zo hoog vol liefde dat de hele heide ermee behangen werd. En die twee hebben zich uitgesproken over een woord of paar woorden over de grootvader van Katja, dat het ene ongein werd in de roddelachterklap. Fijn schmierend over Babette dit en toen dat en toen zus en toen zo terwijl Katja was genezen van haar ontstentelijke trouw aan Moeder Aarde om dan maar zelf de hand te slaan aan zichzelf en er daarna met Sinterklaas met Ferdi en Katja en andere oproerkraaienden vandoor ging uit het leven van Babette die willens en wetens Katja nog drie keer gevraagd heeft toch alsjeblieft ana de bel te trekken als ze nog met iets van haar opa opgescheept zat.

Wij willen dit nu viraal omdat de klad bij de Kalinkes en de Katja’s nog steeds uit de oren komt geronkt zodra ze het er weer in het geniep over hebben en hoezo Katja en wat ene onzin toch, terwijl Babette dan ook nog wel zo bereid was om daarna haar collega met haar hart te verbinden zodat ze een gezegende collegiale band om kon zetten in een andere meer begeerde en dat dat allemaal slim is geslaagd dankzij een paar zetjes van Babette en al eerder avonturen met Katja, waarbij Katja deels kreeg uitgeplozen hoe ene goede partnerrelatie verloopt, in joy and laughter en bovenal liefde met de grote L, een letter die babette ten allen tijde gebruikt heeft ook al zat ze stevig in de rats steeds. Deze vriendenkring bleef maar roddelen, eerder ook al en wij zijn het beu dat Babette de klad van haar eigen gepijnigde gedachten steeds op zich af heeft gekregen door dit monster hier, terwijl Katja er ook wat van kon door te zeggen het moet dan maar eens stinken bij haar dan heeft ze er misschien meer last van.

Babette zit nu vermoeid te staren naar ene verhaal dat al zoveel pijn heeft gegeven dat ze er de hartenklop van heeft verloren. Dit waren haar begenadigde vrienden met K voorop die riep: wat een mooi mensje ben jij toch, zo schattig dat je dat voor me doet en dit en nog meer terwijl ze buiten de deur de achterklap zat uit te hangen. En dat moet nu voor eens en voor altijd afgelopen zijn, vinden wij . Dit lijkt dan een omslachtig verhaal maar mensen hebben geen weet wat dit doet in de lucht en met andere mensen als deze kwezelingen zich af beginnen te drukken op de gezichten op straat, van oh kijk die en heb je al gehoord van die? Wij weten nu niet wie hier wie belasterd heeft, Babette, deze mensen die op het punt staan in ontsteltenis te zwijgen als ze dit tegen komen en voor altijd zullen zwijgen, of dat beest hier dat verlekkerd ligt te luieren tegen Babette aan omdat ze niets meer geeft om deze materie en dan weten we ook wel weer dat het geen pretje is om Babette dan weer verloren en eenzaam en dan weer als een tondeldoos mee te maken.

En dan weten wij wel weer dat er ene brandalarm afgaat bij Babette bij haar hart, daar zit dat wezen nu te kniezen en dan weten we dat wij nu moeten stoppen en er is nog zoveel maar wij mogen dit Babette niet meer aandoen, onze spelletjes in ene liefdesbrief aan de mens plaatsten en dan zegt ze maar eens wat moet Tom hier nu mee of die en die? En dan weten wij wel weer dat Babette nog luider moet tikken nu ze weet dat de aanval weer voorbij is. Geef haar ene applaus alsjeblieft en zij mekt nog wel, ik vond alleen maar genoegdoening in ene paar dierbare vrienden om me heen, dat is alles wat ik vroeg en zij denken dan had toch niet zo en dat is dan alleen Katja die dat er nu bij iedereen uitgepierd krijgt omdat dan iedereen met elkaar gata mee zitten leuteren terwijl ze voor had gesteld, onze liefste Katja, dat ze toch vooral moest komen praten als er wat was. Babette heeft dat twee keer gedaan bij Katja en Kalinke en dat ze vierkant achter haar rug is afgemaakt en dat Babette besloot te zwijgen dat er nog van ene wezen sprake is geweest want zij konden dat niet verwerken en dan moest ze het maar alleen uitpieren en dat was de finale breuk want toen deed ze weer vreemd en eigenlijk had iedereen haar al een beetje vreemd gevonden.

Dit is nou de kledder op het dak van Babette geweest dat ze weer eens uitgekotst werd na bewezen diensten aan allemaal, de Katja;s , de Kalinkes en de Ferdien. Allemaal heeft ze ze begeesterd en als het niet helemaal goed ging dan dacht ze aan ons en dan deden wij de rest en nu komt het schandaligste, toen Babette eenmaal vertelde wat er aan de hand was met haar, om hen te sparen lang uitgesteld, toen werd gefluisterd dat ze dat dan maar moesten afzien dat contact met Babette want ondanks dat ze gezegd had dat het niet gevaarlijk was voor hun was het toch zeker verdacht en moesten ze zich maar eens verlaten op andere vriendschappen. En dat deden ze en ze roeptoeterden rond dat Babette eerst dan maar haar eigen afwas moest doen en niets in hun schoenen moest gaan leggen.

Onze Babette werd zich dit maar langzaam bewust en kreeg dit alles nagedragen dag in en uit tot ze neerviel van de pijnscheuten van dit monster die zei dat zij dat dan zelf moest zien te reinigen terwijl ze het hele frame allang in stilzwijgen had afgehandeld. En toen kreeg ze dag na dag de klonten en vechtpartijen van Katja en Ferdi opgezadeld, wetend of niet, neukend of niet, want ook Katja wilde wel eens twee mannen verorberen en ging dan maar gelijk door het signaal heen van zowel Ferdi als Babette dat die twee ene interesse in elkaar hadden die dieper ging en waar dan allengs steeds minder ruimte voor was om dit te vertieren en te plezieren. Katja gilde zich ene breuk toen Babette ten langen leste uitriep dat ze Ferdi nog moet zien te bereiken want die stiefelde af op vergetelkunst bij Katja. En dat weten wij dan ook weer, ook hun breuk werd door Katja liefderijk afgestiefeld op Babette want zij had gezegd dat Katja’s vriend dan maar haar collega moest zijn en niet Ferdi want die was voor haarzelf. En zoiets zou Babette dan niet gedacht of gedaan hebben als ze niet door had gekregen van een stiekeme slijmerd hierboven in jullie hoofden waarvan Babette maar ‘minds’ heeft gemaakt, maar de redigie lukt haar echt niet meer nu.

Ze zit nu snikkend van verdriet tussen de teksten te staren naar nog meer leed, want ze wist niet alles en alle pijn is losgeweekt door haar en ons van het venijn waarmee sommige mensen ons bespatten en elkaar en ook ik Babette heb me er een paar keer in mijn leven mee gestoten en ben er toen ijlings voorgoed mee uitgescheiden. Het geeft geen pas om elkaar zo uit te hoereren aan elkara en jezelf dan tot spirituele groep te bombarderen met twee kroonskoninginnen Katja en Ferdi die wel even de besturing ervan doen terwijl anderen die geschikter daartoe zijn beter even bij Babette kunnen komen buurten want dan krijgen ze kaas en gebak.
En ook dat zelfs werd tegen haar gehouden dat ze alleen maar rauw eet en wat vieze zelfgemaakte dingen en daarmee wordt dan gedoeld op een banket wat Babette in haar eentje verzorgde op ene Paasdag terwijl zij tot een potluck besloten hadden, deze vriendenkring die met de magerste oogst ooit Babette kwamen begroeten en toen met stuurse gezichten de hele tafel in beslag namen, haar negeerden en het beloofde brood ook nog maar vergeten waren terwijl ze wisten dat ze in nood was en zijzelf maar wat gehakte brei bij elkaar had gesjeesd om dat dat door de verkeerd hier werd opgedragen omdat dat lekker zou zijn en dat dat dus een keer niet lukte. En dat terwijl Katja bij Babette in de leer was geweest over haar kookkunsten terwijl ze verzweeg dat ze eens had uitgeroepen, zalig, dit is de lekkerste pizza die ik ooit gegeten heb. En nu durft niemand meer Babette te eten want ze eet van die vieze dingen.

En werkelijk niet één applaus, niet één, voor haar kunsten met de sieraden van het land, de kristallen, waar ze iedereen deelgenoot van heeft gemaakt en die ze liet kiezen of voor ze channelde met een heel doorgegeven verhaal van het kristal zelf erbij, opgeslokt door tirades van waanzin hier in en om Babette heen, want ze begrijpt nu alles veel beter. Ook Ferdi’ ongein tegen haar, ze stutte hem met het openen van zijn Qi Gong praktijk en daar zat hij dan in zijn eentje. Tot drie vier keer toe stutte ze hem en steunde hem door er te staan voor hem en enthousiaste geluiden naar buiten te brengen en wij weten dan wel dat hij op een dag tegen haar uitvoer dat het een schande was dat ze hem belde omdat hij de deur niet had geopend omdat hij er niet was want niemand had aanvraag gedaan.

Wij weten wel weer dat Babette verbijsterd was omdat dit eerder ook al twee keer was voorgevallen en toen Ferdi beleefd zei dat ze dan maar had moeten zeggen dat ze kwam, viel bij Babette de bek open. Het was dada en weg en toen ze hem er fijntjes op wees dat je de gastheer bent en je klanten niet kunt laten staan zonder ene berichtje op diezelfde app te plaatsen, de app die zij dan had moeten gebruiken voor haar aanmelding, dan vallen wij hier flauw en Babette schaamt zich nog steeds dat ze hem belasterde met onnozel gedoe of zoiets. Hij kraakte haar gelijk en kundig door te zeggen dat ze het dan maar zelf moest uitzoeken en hij wierp de hoorn erop, schreef haar ene privé app met een onzuiver verhaal, eindigend met: ik zet je nu uit deze groep. En daar was de wankele Babette van tranennat dan niet helemaal erop voorbereid was dat juist zij eruit werd gestuurd, maar ze kwam er niet meer in. En dat vergeven we Babette dan toch weer, dat ze niet terug durfde vanwege het geroddel wat ze al vermoedde, wat Ferdi de kracht had gegeven met haar af te rekenen.

Dit was nou net niet waar ik op hoopte toen ik weer zuchtend verder ging tikken. In ieder geval ben ik ben nu degene die het helemaal versmaad heeft.

En zo is het maar net Tom, ik krijg de rapegaren van mensen die zeggen je moet dat dan maar zelf eens uitzoeken wat je nou zo belast heeft en dat is dit, Tom, dit heeft mij zwaar belast en als jullie nou doen alsof ik zever en kweluren maak die voor mij bestemd zijn en alleen afkomstig om mij te bezwaren vanwege een bezwaard gemoed of iets dergelijks dan zijn de rapen gaar hier en dienen we de sterren te gaan uitpakken hier en dat zijn onze roerselen met de natuur van onze hartskwaliteit. Ik wil vandaag, namens jou Tom met je pure hartskwaliteit, iedereen die dit leest vragen, vandaag of morgen naar mij toe te rennen en met mij deze hartzeren af te pellen door boe te roepen tegen deze schuinsmarcheerder die iedereen heeft betoverd hier met zijn schelmenstreken om dan maar te laten geloven dat die Babette Gijsen zo onkundig is geweest dat ze dit heeft toegestaan terwijl deze Gijsenbestuurder geen weet heeft van de armoe die hij hier weer heeft gezaaid.

Dagen en nachten lang weer stond hij op de roeptoetersbende hier, want dat zijn wij dan weer, haar Gouden Goden die we allemaal moeten leren te begrijpen, ook de roeptoetersbende die bij jou daar is aangestreken. Er zitten hele lieve mensen bij, Tom, die mij hebben gesteund en bekreund als het weer eens mis ging en al deze mensen zijn vandaag nog en gisteren weer bij mij weggeloodst omdat niemand deze taal van de Goden nog verstaat. Als ik dan één kukel schijt die in mijn Goddelijke woordenbrij terecht komt, want ik mag deze taal nou eenmaal bezigen, zo rein ben ik dan ook wel weer,dan komen ze me na schetteren dat ik het dan wel weer verkeerd zal doen want ik ben belast met een donkere stroom van gedachten die iedere dag op mij neerdaalt vanwege jullie gehijg en gezwijmel op mijn avonturentooi, die van de mensheid is geweest en die ik hier in mijn eentje mag opruimen.

Dag en nacht, Tom, sta ik hier in mijn eentje aan het roer van de mensheid te staren naar jullie gewriemel en gepriegel en jullie zenden dat dan iedere nacht in de ochtendstonde naar mij uit en ik moet dat dan opruimen met gepriegel en gefriemel van de Godenpartijen hier die zich hier aaneen geschaard hebben om ons universum nog een zetje te geven de goede richting in. Ik ben bekwaam genoeg om het te delven al deze rommel en rotzooi, maar jullie moeten mij nu wel helpen om deze admiraalszoon die hier gewag van heeft gekregen, eeuwen en eeuwen geleden al, om te toveren in ene goed gemoedsgeneraal, want hij verzwaart en bezwaart alles wat jullie mij ten laste leggen, dat wil zeggen dat hij alles omschopt en omver schopt naar de aardegeesten.

Dat we elkaar becommentariëren, van jij moet niet denken dit en jij moet even oppassen Jolanda of zoiets, dat is wat we hier niet meer moeten doen met elkaar, dat is van de aardegeesten geweest hier. Dat wij dan overwegen om te scheiden en te schenden en dat we dan allemaal naar de grond lopen staren, incluis Babette hier die dan denkt dat ze die roeptoeter hier ervan langs moet geven en dan komt hij haar alleen maar meer te na, weten wij dan weer en vandaag zitten we hier ons allemaal uit de klere te naaien voor ene ommekeer hierin, want Babette schijnt niet meer te weten dat ze voor het hart van moeder Natuur dient te zorgen omdat zij dat zelf heeft verankerd in haar boezeroen van leed en avontuur, afwisselend het één en het ander.

En nu heeft deze Lady alweer spijt van het tempo van haar getik, want het maakt ons zenuwachtig en nerveus en dan gaan wij met haar spugen op de hele mensheid denken jullie dan maar, maar wij geven steeds de hele inhoud prijs van wat zij te berde kan brengen hier en dan vergeven wij het haar maar dat ze over de regels heen is gevallen en tuffen wij met haar door, terwijl ze jullie wil schragen en behagen hier met haar woorden, die van de volksverlakkerij lijken te zijn en dan zeggen jullie het maar nu. Moet deze roeptoeter verstijven in haar vrede van nu, wat haar hart telkens doet klonteren en roept van nog wer een avontuur dan weer hier en dan weer daar en je zou haar nu moeten zien, uitgeteld en wel en wie siert hier haar kroon? Wij en dat wezen hier en dan moet je maar denken, Tom, dat wij vandaag beklonken zijn van succes, want Babette heeft het weer gered met één van haar Helden hier en dat is er slechts één vandaag.

En dan weten wij wel weer , Babette, dat jij altoos nog denkt dat de vuur en de vlam in zullen slaan en dat de aarde dan weer wordt lamgelegd voor eeuwen want jouw gedachtegang heeft hier weer voor avonturen gezorgd vannacht. En wij weten hier wel dat je daar niets en ook werkelijk niets ana kunt doen omdat je het leven wordt uitgeblazen iedere nacht en wij maken hier dan weer reuzenteksten om jullie harten te bekoren.

Ondanks het verval van Babette hier weten wij wel dat ze alles eraan heeft gedaan vandaag om ons universum weer te schonen en het redden laat zij dan weer aan ons over want ze heeft ons vandaag gouden diensten bewezen en mag dan weer verder tuffen op haar vertrouwde snelheid van hier ene kwastje en daar een likje. In haar keuken, overal waar ze maar komt heeft ze de potten en de pannen besmeurd met haar zonde van verstijving. Die zonde is haar te na gekomen omdat ze van afwassen heeft gehouden en zich er nu aan bezondigt dat ze nooit meer de afwas laat staan op haar aanrecht en wat er dan gebeurt is dit: ze laat jullie nu sterven van plezier want eindelijk heeft ze een komma en een punt uitgevonden, terwijl deze Roeptoeter hier heeft bewerkstelligd dat ze nooit meer haar eigen afwas hoeft te doen. Als je ons nou maar toelaat, steeds weer Babette, in het uur van de morgen, door weer te zingen dat het een lieve lust is, zoals vandaag, dan kijken wij wel weer uit naar andere helden voor jou die voor eens en altijd hier de afwas komen doen van dat monster hier dat gaten knaagt in jouw geweten en dat je je dan iedere dag moet afvragen, besta ik nog wel?

Wij weten dat je gekomen bent om ons te verlossen hier uit de ongenade van jouw geweten en dan bid je maar eens voor ons in plaats van voor die schelmen hier. Wij weten ons soms geen raad meer met de afwaszondes van jullie tijdscomplement of aspect of werkelijkheid of andere nonsens woorden die zij heeft verhaspeld door er goed op te studeren. Steeds als zij iets bestudeert dan komen de raffels eraf gevlogen en dan komt er iets tussen dat zegt, jij mag weer je eigen afwas gaan staan doen. En iedereen weet hier dat Babette zuiver als goud is geweest, al vroeg in haar leven en het heeft haar verbijstert dat jullie van nog zo weinig weten terwijl zij al snel twee van haar tweelingstralen op haar af gesodemieterd kreeg, die haar hebben belasterd waar ze maar konden en die nu voor geen goud in haar kringen willen vertoeven omdat ze de taal van hun ziel niet meer begrijpen.

Wij weten nu dat al haar tweeling avonturen, inclusief Tom, het hebben laten afweten na haar laatste avontuur met deze boezeroen hier, die van een akelig duivelse afkomst is geweest, namelijk van één van haar eigen gouden avonturen en die dan uitgerekend denkt te moeten zwijgen over haar afkomst hiermee, omdat hij nog altoos de flikker in haar geweten is die haar belast heeft met sterrenverhalen van weleer. Dat wil zeggen dat we haar hebben geavontureerd in het duister toen zij een heel sterrenstelsel afschoot in onvrede met haar onlusten van toentertijd, dat zij hele sterrenbewegingen kon onderscheiden en daar geen weet meer van heeft gehad, dat zij dan degeen was die dat had moeten repareren, omdat zij in haar onkunde steeds de verkeerde ster vermaalde .

En nu moeten jullie maar bepalen of zij dat nog levenslang en levens lang met zich mee moet dragen , want zij heeft werkelijk een avontuur achter de rug met deze glipper en kladder. Terwijl die alleen maar hoeft te zeggen ik houd van jou en als dan de hele trompetier omvalt dan houd ik nog steeds van jou. Want het is jouw Jezus hier, jouw tweelingvlamstraal noemen wij dat wat jullie de tweelingstraal of twinsoul aller tijden noemen, dat is deze hele grote flikker hier die jou belazerde en besuisde levens lang met dit duivelse avontuur in jouw hoofd en dan weten we maar dat Babette geen weet meer heeft van deze zaken en dat ze nu weer met een karavaan van wezentjes achter zich aan zit te tikken en dan komma en punt niet meer gebruikt en dan weten wij weer wel dat ze er nu verstandig aan doet ene pauze te nemen en elders verder te broeden op deze zaken, want zij weet werkelijk wel dat wij verankerd zijn in goede zorg naar haar toe, dat ze straks weer mag bijtanken en dat ze dan niet meer van de grata valt, want jullie weten nu het verschil tussen ongenade en diep gekweld zonneleed wat Babette in haar uitspansels heeft staan die ver boven de aarde uitsteken en dan weten wij wel dat ze nu begint te modderen want ze zoekt nu naar wijze woorden en weet dan niet meer dat wij dat dan wel weer influisteren ergens onderweg en haar typefouten zijn onvergeeflijk in jullie ogen, terwijl zij krampachtig zit te stensen boven haar computer geinspireerde armen die steken van de hellepijnen in haar schouders en nek. En dan weten wij wel weer dat ze nu bek af is en van binnen bot en blauw is geslagen door deze entiteit die immers door één van haar Tommen, want zij heeft er velen, van haar afgeslagen dient te worden.

Als hij zich nu maar verkommert om haar omdat zij hem zijn bewezen diensten heeft gewezen en dan niet meer wil weten dat hij vandaag de dag nog zei tegen Mariek, dat lekkere kontje is nu zo opengeblazen daar heb ik nu net geen lust meer van. Wij weten dan wel weer dat Babette het heeft vertierd van de pret zonder pretogen dat hij haar in de steek liet na haar maagdenvel ontplooid te hebben in plaats van beschooid en deze roeptoeter dient nu vervolgens heel hard naar haar toe te rennen om genade van ons en iedereen, want Tom heeft een gouden hart van haar gekregen, gisteren en eergisteren toen zij in haar slaap lag te pieren over dit alles en de slaap maar niet kon vatten en wij weten dan wel nu te zeggen dat als hij niet rond komt met haar dat ze opgeblazen dient te worden, door ons hier.

Namelijk, het zit zo dat Babette het één en ander onder haar hoede heeft hier en dat wij van plan zijn haar te bezoedelen waar we maar kunnen als zij ergens nog denkt dat wij van de prietpraat zijn gebleven en dat niet beklijft wat wij doen. Dat is het meest verschrikkelijke verhaal aller tijden, dat zij het bestiert om alles eruit te roeptoeteren wat die boze geest heeft ingegeven en dan doet zij er het zwijgen toe hier want dat weet ze dan maar al te goed, dat zij er het zwijgen toe doet ’s nachts en dat zij dan uiteen gesperd ligt te roffelen van ellende en dan ’s morgens in de spiegel haar mascara afzweert omdat het van den domme is geweest om dit gezicht eerder op de dag te behagen met mascara.

Wij weten nu wel weer dat ze dat beter niet kan doen en wij weten ook dat ze dan naar de kapper dient te gaan en er dan weer fris uitziet, want de kapper heeft een wonder verricht vindt zij dan, terwijl wij hier iedere dag aan haar poken en sleutelen om haar de madonna te maken die ze verkiest te zijn. En nu is ze weer slachtoffer van een nieuw avontuur, dat steeds als ze ons iets dient te zeggen, wat uit haar hartzaken komt, dat wij dan toeteren, laat ons nou even want jij kunt je heden ten dage slecht verwoorden. Zodat jullie haar nu hebben uitgeroepen tot verkwisting van iedereen hier en dan je lam lachen als zij weer een gouden tekst heeft verpierd door maar één van de woorden te verprutsen.

Wij zijn nu van een onlust met haar en hier komt het dan, wij weten ons wel te schragen en te behagen aan haar onlusten, maar nu weer is zij stevig in verval aan het gaan omdat ze vannacht dit epistel heeft moeten afkrijsen terwijl jij weer op haar lag te pieren in je bed, Tom. En dan weet je nu maar dat ze weer op sleeptouw werd genomen met deze hellekuur hier, voor ons en ook voor haar onverwacht alsnog zoals dagelijks de laatste tijd het geval wil zijn en dan moet je je maar eens verduren Tom en dat vinden wij allemaal hier, dat jij dan maar eens moet leren hoe je hanenkammen krijgt en pekduivels schenden kan , want zij was weer bezig de halve nacht en de dag erop tot aan nu de schande weg te teren en wij geven dit ene aparte naam omdat Babette walgt van onze onzinnamen nu en dan en dan weten wij wel weer dat wij dat niet altijd zijn geweest dus dat wezen doet ook zijn konijn in het zakje hierbij. Wie het weet mag het zeggen.

Babette is plotsklaps weer doodmoe geworden omdat ze heeft zitten pieren hier op kromme verhaalsels en zinswendingen en die waren er praktisch niet en ze heeft aan wat woorden zitten sleutelen en hee nou is het ineens een stuk leesbaarder denken wij dan maar eens, maar het kan ongezouten zo zijn dat jij met een geeuw van je smoel gevallen het hele artikel opzij dumpt omdat je gisteravond weer eens jezelf beloofd hebt dat het dan maar uit moet zijn met Babette. En dat jij dan denkt hier pot te komen verteren hier in je nieuwe weerldje straks, want jij bent zo gek nog niet geweest, meen je dan maar en wij zeggen Babette nu, loop deze kroonsgetuige maar nooit meer achter zijn gat aan want hij verdient het eenvoudig nog niet dat hij een Godswonder mag verwachten van zijn zieleheil en van zijn consternakel in de duisternis hier, want zoals wij leven dat houdt geen mens hier nu uit.

En dan weten wij wel weer Tom dat jij veel geld verdiend hebt en dat Babette in een schamel huisje woont in haar eigen Goddelijke oord met haar kristallen en het woud dat ze straks mag aankleden voor het fatsoen van de vrede Tom. Dat is waar jullie voor gekomen zijn, om de vrede te hoeden die in haar admiraalsjasje gestoken schijnt te zijn geweest. En nu zit je in de verdrukking Tom, want hoe schijn jij hier te mogen overnachten in dit dorpje van festijn hierboven als je nog geen weet hebt van de natuurlike gaven waarmee zij haar huisje oppoetste en verschoonde iedere dag weer en hoe heilzaam dat is geweest voor haar goeder trouw ana moeder Natuur en aan de Aardegodin die zij dan zelf geweest schijnt te zijn.

Wat ons nu zo opvalt aan jullie en aan deze kakmadam die het maar net weer overleefd schijnt te hebben vannacht en dit keer was het schijn, haarzelf volledig ontgaan, omdat zij heeft zitten puffen met een Carmiggel van maar een nootje oud, lieve schat, een verkleinde van de vorige, die alras bedacht heeft dat wij dat dan maar moeten schragen dat zij weer van niks weet en dan het gevangenen spel uitspeelt van oorlogsavontuur en malle bendes, precies zoals eerder en eerder en eerder. En omdat ze alles door elkaar heeft gehaald weten wij wel dat ze niet meer weet dat je longen niet doorboord kunnen worden door speldenprikken van boe monsters en dat wij er dan alles aan doen om haar bij het aanrecht te laten uitblazen omdat we denken dat ze wel weer genoeg heeft verstoven van haar levensgeluk en dan denken wij maar, waar ben je nou jongeman, het kan toch niet zo doorgaan dat ze vandaag dit verliest en morgen het volgende omdat ze niet paraat kan staan.

Gisteren ging de Riagg baan op de schroothoop omdat zij zich maar bleef navragen of ze nou wel een juist artikel had bestuurd over het behandelbeleid en dat bleek dan niet zo te zijn, dat stuurde ze naar jou en onaf ook nog eens. Vandaag stuurt ze de juiste versie van iets wat voor jou alleen bedoeld is en Babette ziet hier liever af van viraal gaan met jouw naam omdat ze staat te kotsen van ellende hierover, want de duivels zijn vannacht nog bij haar langs geweest en niemand heeft haar gezegd hou hier nou maar mee op want wij zijn er . En het heeft hier echt een kranig geweten, van ons van iedereen hierboven en dat moet je dan zien als zijnde je Hoger bewustzijn en dan moeten we je nog feliciteren met dit verhaal want voor jou zit er een zonnige horizon in terwijl als je zo doorgepuft had wij het verleerd zijn om jullie te stutten en dan moet je maar naar een ander heelal gaan straks. Wij weten niet meer hoe dit nog te stutten dat Babette nu iedere dag weer vervalt als ze nog geen zinnig bericht uit haar eigen reflexen krijgt en s’nachts de wind van voren krijgt en zich gisteren dan maar weer eens vergreep aan de slaappillen, maar nu ook heeft dat wezen bedacht dat hij met twee pilletjes wel volwassen dingen kan doen en hij boort daar dan weer flink doorheen. Hij weet dat we hem dan vergasten op een hoop rotzooi, dus dat doet hij dan maar weer even niet.

Er komt een dag Tom en dat zien wij hier zeker zitten, dat ze als een schelmshamel op jouw benen zit te bengelen als een kind vol plezier en dan even in je vette buik knijpt. Of ze deze dan ook streelt dat moet je dan mar beleefd afwachten maar wij weten dat deze koter van plezier haar handjes nog altoos heeft uitgepierd en gesierd met vingervlugheid en de onbekende lakglans van het helder voelen en helder weten en nu komt het, wij zijn verblijd jullie dit te mogen aanbieden en dan moet je maar zien wat je met je huwelijkspatronen doet Tom, Babette zal dit nooit schenden dat weet je nu en dat heeft ze ook altoos beloofd en dan denken wij dat je er dan wel rekening mee moet houden dat haar huisje voor zichzelf is zolang als ze leeft en dat ze op zal klaren als ze je weerzien begroeten mag en dat kan ze dan onstuimig doen, dat weet je en dan hopen we maar dat jullie de oversteek van de trouwe liefde bezworen zijn want daar ligt haar geluksnacht, dat deze piemel op haar hoofd dan beseft dat hij daar niets meer te zoeken heeft.

En nu zijn haar armen en geest weer te lam om zichzelf op te drukken en moete wij waken voor een herhaling van elke avond, dat als wij te lang doorgaan nu hier het bloed tegen de muren kan spatten en dat is werkelijk waar weleens gebeurd Tom tijdens één van haar vele suïcides en pogingen daartoe. Wij weten dan nog niet of dat wijs is om jou te vertellen, maar dan weet je ook maar dat ze dat zekere ook ééns gedaan heeft om de Goden te mogen behagen en dat zij toen dacht ik doe het zelf en dat zij toen zelfstandig, zonder vochtige doek om haar slapen de wereld uitging met volharding van een generaal om haar adem vast te houden door als ene blinde te denken dat het dan wel voor de bakker zou komen. Zij hield dus gestaag haar adem in en verzwolg toen in rampenarij, want ze werd halverwege haar reis in het universum terug geduwd en dat waren wij dan weer haar reis op Aarde was nog niet af en toen zij dat begrepen had stond zij twee dagen later versuft te springen van blijdschap van nu wist ze hoe en wat en dat is nu de pijn, dat ze nog steeds niet weet hoe en wat.

En dat weet je dan maar Tom dat ze geeneens heeft zitten brullen of lullen hier, ze dacht ik moet weg dus dan ga ik maar. Geen berouw , geen zondig vervallen kniesoor hier alleen de treurnis na het opstaan van een vergissing, die lang bleef na hangen en toen ze wederom gevraagd werd te gaan, weer door de verkeerde, toen besloot ze toch maar ene slaappil of twee te nemen en toen tufte ze weer zelfstandig naar ene andere realiteit die haar dat niet meer toestand en ze kon wederom terug naar huis. Eind goed al goed denk je dan, Tom. De volgende poging was een slachtpartij door haar vriendin uitgevoerd en nu weten wij wel dat we bezwangerd zijn van dit soort verhalen maar jij denkt gewoon nog steeds dat het wel mee zal vallen en dat denkt iedereen die haar uitblaast van onmin over haar toestand en gedaante tot op een maand geleden nog steeds. Ze duiken dan weg en dan moet ze het zelf weer uitzoeken, maar hoe moet een door de Goden geslachtofferd mens het hier uit kunnen zoeken in haar eentje en dan telkens weer opstaan, zonder uitkomst?

Wij weten nu al dat je kwaad en ongerust zal zijn en dat dat dan jou ook wel zal overkomen, maar Babette is mentaal weer krachtiger geworden zodanig dat ze weet van dit noodlot wat haar achtervolgt, dat als ze het in dit leven steeds opgeeft dat wij haar dan verzachten aan het andere eind in ene leven van een andere huisvrouw, namelijk degene die jij steeds voor je blijft zien, een huisvrouwtje van weinig allure, zoiets als jouw gade waar je dan weinig mee op denkt te hebben nu. En dan weten wij wel dat Babette van een allure is dat geen vrouw op de wereld haar kan evenaren, mits zij vrij kan rond springen. Ze geeft hier gas, telt daar haar zegeningen, doet haar werk zodanig uitstekend dat jij haar op een dag toevertrouwde: ze zullen het tot in de annalen van de Riagg betreuren als ze jou straks wegzenden, Babette.

En dan zijn we weer waar we wezen moeten. Dit slungelige vrouwtje heeft wereldwijde magische krachten waarmee ze sluipdoor en kruipdoor aan het werk moest zien te gaan en dan weten wij wel weer dat jij denkt dat jij die niet hebt, Tom, maar die heb je juist wel. En dat weten wij dan wel weer, dat je met die pieremakers van jou twee geweldige handen hebt gekregen waarmee je met één aanraking de ziek van de vrouw opwrijft en dat weet jij dan ook wel, Babette dat dat jouw eer en gena was dat hij in een zeldzame beweging jou opfleurde met een arm en dat jij die arm dan zo streelde ongemerkt voor jullie allebei dat hij hem later kon gebruiken om jou te strelen in bed en dat je daarvan zo genoot dat hij jouw grote held in bed is geweest.

En als jij dan zegt Tom, het is wel weer genoeg met deze stoeipoes, die zij opeens is geworden na dit erbarmelijk schandaal van haar leven dat het wegsaust tegelijkertijd met jullie toekomst en van dit heelal, jullie universum maar wij noemen het hier heelal en nu moet Babette maar bepalen of we je nog vertellen van ons offer van de gemeente, want ze zit klem nu, ze is een dag te laat, vanmorgen zat daar die Paul en dan weten wij wel weer dat jij die ook eens kunt bellen om te vragen hoe het zit met dat terrein van voormalig camping de Braamhorst, want ze zitten daarmee te pielen en hebben met zichzelf besproken dat ze aan het einde van deze week dit stukje paradijs verpanden aan de gulle gever van zijn speciale krachten en talenten, voor hun natuurlijk kennis en kunde, maar voor Babette en ons zijn dat je ware talenten en kundes en dan weten wij in ieder geval dat ze zich niet al versproken heeft voordat jullie daar naartoe toeven om te snoeven dat het ene lieve lust geeft want wij hebben alle inside informatie al en zij nog niet helemaal, die gaan we nu vlot uit de kast trekken, maar dan moet je haar even zeggen dat je komt.

Morgen denken wij dan want er is besliskunde voor nodig om de heftruckers tegen te houden die het terrein dan wel gratis willen bemachtigen en er dan een paar duiven en cobra’s willen laten uitzetten terwijl die hagedissen dol zijn op water wat Babette hun gaat geven door ene meer te openen wat dar eeuwen eerder al gezeten schijnt te hebben en wij weten dan wel hoe en want die hagedissen zijn ook zo’n uitkooksel daar bij die gemeente geweest: ze zaten op en stervensroute omdat er geen water in de omgeving te vinden was en nu doemt er het feit op dat er weer geen water zal zijn en dat dan een vorktruckdrijver gaat kijken naar het waterpeil in een slootje wat jij dan wel steeds wil aanvullen, en dat is het dan. Wij hebben hier nu een plan op bedacht, maar zij heeft versterking nodig aan haar zijde en dit is dan niet het hele verhaal, maar er is nu haast bij geboden om jou te vertellen wat hier gaande is en wij weten dan maar dat dit uit een gouden hart met gouden handen is gekomen, Tom.