Steeds dichterbij nader je wie jij werkelijk bent, steeds meer volg je de stem van je Ware Zelf, steeds meer ga je doen waarvoor je gekomen bent op Aarde, steeds meer ga je leven vanuit je Essentiekwaliteit en druk je deze uit in jouw manifestaties op Aarde. Je nadert de Waarheid; de Waarheid van de Goddelijke Schepping en de Waarheid over wie Jij Bent. Je geeft jouw unieke vorm aan de Goddelijke stroom die door ons allen heen beweegt. Dit artikel is één uit een organisch ontstane reeks over aardse en spirituele ontwikkeling.

 

Wie ben jij?

Wie Ben Jij? Heb je enig idee van waar je gekomen bent en wat je komt doen in deze tijd op Aarde? Hoe ver ben je met het van je af gooien van de schillen die je allemaal niet bent? Je hebt je ziel en je ego en je wereldse persoonlijkheid en die mogen er zijn en mogen zich ontwikkelen. Je hebt kleine ik-jes en innerlijke kinderen en strenge ouderstukken en andere donkere stukken, allemaal velden van onze creatie, leuk om mee te werken en er dan weer afscheid van te nemen. Je herstelt je verbindingen met de Kosmos en haalt allerlei zieledelen op met je vroegere incarnaties en je werkt je een slag in de rondte om op Aarde een prachtig, liefdevol wezen te worden met Goddelijke krachten.

 

Wat is Essentiekwaliteit?

Ha! En wat geeft richting aan jouw Goddelijke Krachten in samenwerking met de Goddelijke creatiestroom door jou heen? Dat. Dat is jouw unieke Essentiekwaliteit die zich uitdrukt door jouw Ware Zelf heen. Heb je haar al eens gevoeld? Weet je wat er gebeurt als je dat gaat leven? Alles verandert. Je komt krachtig in jezelf te staan, je krijgt Goddelijke inspiratie en volgt met je denken en handelen een innerlijke beweging die alles manifesteert waar jij je wensen en ogen op richt.

 

Je Essentiekwaliteit heeft alles te maken met de dimensie of realiteit van waar jij uit afkomstig bent. Deze Goddelijke kwaliteit wil zich uitdrukken op aarde in de missie waarvoor jij gekomen bent. Je bent één van de Lichtwerkers of Lichtbrengers die de Gouden Samenleving met elkaar en vele Lichtwezens om ons heen initiëren. We voelen de aandrang van binnenuit om ons volledige potentieel te ontwikkelen, terwijl we vaak nog niet weten wat, hoe en waarnaar toe. Langzamerhand worden de sluiers van ons bewustzijn opgelicht door de vele kosmische stralen die op aarde op ons neer regenen en door het werk van de vele Lichtmeesters van buitenaf en hier op aarde geïncarneerd.

 

De Ascentie van de Aarde

Door onze Essentiekwaliteiten die van ver komen en van allemaal verschillende oorsprong zijn en hoge trillingen dragen, brengen we een beweging op aarde gaande die zijn weerklank zal hebben in het gehele Universum. Het begint bij het optillen van onze omgeving om daarna de hele Aarde een ascentiestap verder te helpen en dat is cruciaal voor een nieuwe beweging van het hele Universum. Het zal op Aarde iedereen samenbrengen in vrede, broederschap, coöperatie en Universele Liefde om door te stijgen naar de Eenheid en Onvoorwaardelijkheid van de Vijfde dimensie waarin we een werkelijk gelukkige Gouden Samenleving zullen stichten.

 

———————

Ik kom uit het Land van de Liefhebbenden

Daar waar het stil is, er zijn geen trillingen, er is geen frequentie.

Ik heb geen lichaam, er is Geest, Bewustzijn en Essentie

Het is boven de centrifugale Universa, het is boven Tijd.

Ik mis mijn Land

Ik mis de stilte

Ik mis de vrijheid en het denkvermogen.

Ik moest alles afleggen om hier te komen

Ik  werd gesluierd en ben verdwaald geraakt

Ik mis Wij.

 

 

Wij zijn gekomen

Om de Aarde uit het slop te trekken

Om de mensen overeind te helpen

Om Licht te brengen in de duisternis

Voor de Unificatie van het Universum.

 

Met heel mijn hart,

Babette

Dit artikel volgt op een reeks organisch ontstane artikelen over aardse en spirituele ontwikkeling volgend op de gelijknamige workshops.

 

Het Pad naar Onvoorwaardelijke Liefde

In het Licht van de Waarheid Spreken

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Vruchtbare Grond Vinden

 

Dit artikel is geïnspireerd door Het Kennisboek