Selecteer een pagina

Wie erover denkt om HET KENNISBOEK aan te schaffen, heeft nogal wat informatie nodig om het op de juiste manier te kunnen gaan bestuderen. Om namelijk Het Boek op een goede manier te kunnen consumeren is het zaak om je grondig voor te bereiden op de ins en outs. Het zal je niet verbazen dat niet iedereen daarop zit te wachten. Daarom is het misschien een uitstekend idee om je middels deze artikelen te informeren over de gang van zaken bij HET KENNISBOEK.

Om je nu te interesseren voor deze noodzakelijke voorbereiding, dien je je eerst af te vragen of dit pad nu werkelijk het pad zal zijn van jouw Bestemming. Je moet je goed realiseren dat als je eenmaal op het Pad van HET KENNISBOEK bent aangeland, er geen weg meer terug is. Dit zal je wellicht vreemd toeschijnen omdat er altijd weer andere wegen lijken open te staan zodra je een weg afsluit, maar in dit geval moeten we je erop wijzen dat zulks niet mogelijk is als je eenmaal het Pad van HET KENNISBOEK betreden hebt.

Wie het ervoor over heeft om het Juiste Pad in te slaan, zal geen aanmoediging meer nodig hebben en omkijken zal voor deze persoon niet nuttig zijn. Als je nu zover bent om dit avontuur aan te gaan, dan kun je dit artikel overslaan om door te gaan met het volgende omdat je niet hoeft te twijfelen aan deze keuze. Wie het nog niet zeker weet, doet er goed aan om dit artikel verder te consumeren, er worden nog zaken in besproken die je nodig zult hebben als je weer eens een aanval van twijfelzucht krijgt.

Als je nu van mening bent dat je een uitzonderlijk geval bent wat betreft de keuze van jouw pad, dan kun je je misschien eens afvragen waarom dit voor jou wel zo zou zijn en voor een ander niet. Het zou kunnen zijn dat je misleid bent in de ascentiescholen en de religieuze centra over jouw Afkomst en Bestemming. Het is namelijk zo dat HET KENNISBOEK op dit moment de enige weg is die nog open staat om je Bestemming te bereiken. Misschien komt dat bevreemdend op je over of zelfs schrik aanjagend, maar het is zo dat er geen andere weg meer is naar de Poort van Karena.

Je doet er goed aan je dit te realiseren voordat je met Het Boek aan de slag gaat. Het is namelijk helemaal niet zo dat iedereen al zover is dat hij dit pad kan gaan bewandelen. Voor wie nog twijfelt, doet er goed aan om alle mogelijkheden die er lijken te zijn uit te spitten tot op het bot en dit te herkauwen tot hij zover is dat het begint door te dringen dat er nog maar één pad voor je ligt en dat dit het Pad van HET KENNISBOEK is. Als je dan met Het Boek begint, dan zal het je opvallen dat het je alles te bieden heeft waar je naar op zoek was.

Om nu tot een weloverwogen besluit te komen, doe je er goed aan om je Bestemming  eens goed onder de loep te nemen. Als je dat namelijk doet dan zal je erop uitkomen dat je die Bestemming niet weet en zolang jij niet weet wat jouw Bestemming is, doe je er goed aan om HET KENNISBOEK te lezen tot je ogen ervan uit hun kassen dreigen te vallen. Tot het moment daar is dat je weet wat jouw Bestemming is, heb je namelijk nog niets gedaan om er te komen. Je zou er daarom goed aan doen om eens welbewust stil te staan bij jouw overtuiging dat je allemaal wel weet hoe het zit.

Misschien dat je denkt dat HET KENNISBOEK is uitgekomen voor pubers die nog niets weten van wat er in het wereldje van Ascentie allemaal te halen valt. Je zou er echter jezelf mee helpen als je dit soort gedachten ver achter je laat en je werkelijk gaat voorbereiden op je Toekomst. Het is namelijk niet aan jou om te bepalen waar je Reis naartoe gaat. Jouw Lotsbestemming is een uitgekiend plan wat daarboven in de hemelen speciaal voor jou ontworpen is en naadloos pas bij jouw Bedoeling. Om jezelf nu te overtuigen van deze kwestie, zal je te rade moeten gaan bij HET KENNISBOEK.

HET KENNISBOEK is op Aarde verschenen omdat de huidige Mens ver van haar pad af is. Het ligt in de Bedoeling om binnen niet al te afzienbare tijd over te gaan naar een andere woonomgeving. Deze woonomgeving zal zich laten aanschouwen als een ornament van Klei en Lucht, gemengd met de nodige Lichtfotonen. In dit nieuwe Ornament zal onze Nieuwe Wereld worden vorm gegeven volgens de laatste standaarden hierboven in het luchtruim. Dat betekent dat wij allen overgeplaatst gaan worden naar deze Nieuwe Werkelijkheid.

Om nu zeker te weten dat je met deze Volksverhuizing mee mag gaan, doe je er goed aan je wel te laten informeren over deze op handen zijnde gebeurtenis. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat je daar deel van zal gaan uitmaken. Voordat je dus besluit om dit verhaaltje maar aan je laars te lappen, doe je er verstandig aan om je goed te laten informeren door HET KENNISBOEK. Het klinkt misschien gek maar het zal je verbazen hoeveel mensen er nu op het puntje van hun stoel zitten om meer te weten te komen over deze materie.

Voor wie het weten wil kan HET KENNISBOEK raadplegen en daar tot in detail lezen hoe de op handen zijnde Verhuizing zal gaan plaats vinden. Om daar nu zeker van te zijn en je je niet bekocht voelt al voordat je Het Boek koopt, kunnen we alvast een tipje van de sluier oplichten. Onze Nieuwe Woonomgeving zal niet op Aarde zijn, maar in de diepste verten van ons Heelal. Er is daar namelijk een Tapijt van Gedachten samengevloeid dat het in zich heeft om een Nieuwe Aarde voor ons te creëren. We kunnen daar verzekerd zijn van een nieuwe lading aan Zuurstof en Sedimenten voor de opbouw van onze Nieuwe Wereld.

Voor het geval je er nog twijfelt aan of het voor jou nu wel de Bedoeling is om je in dit Gebeuren te verdiepen, zou je ook eens kunnen kijken naar wat je er nu eigenlijk toe gebracht heeft in de eerste plaats om dit te gaan lezen. Je kunt jezelf natuurlijk wijsmaken dat je hier toevallig op stuitte, maar doorgaans is het zo dat het toeval daar toeslaat waar het het meest van pas komt. Dus als je jezelf nu wilt beduvelen door jezelf wijs te maken dat dit allemaal voor jou niet weggelegd is dan raden we je aan om juist wel kennis te nemen van dit pad wat het Ultieme Pad voor jou zal blijken te zijn.

Als je nog aarzelt vanwege alle andere zaken die je nog hebt af te handelen voordat je zover bent om HET KENNISBOEK ter hand te nemen, dien je je even af te vragen of het wel passend is voor jou om nog tijd te besteden aan irrelevante kwesties als werk, wonen en vrije tijdsbestedingen die niet bedoeld zijn om jou te helpen op jouw pad. De kwestie is dus simpel gesteld: ga je ervoor of blijf je zitten kauwen op kwesties van ondergeschikt belang.

Mocht je voor het laatste kiezen dan doe je er goed aan om de consequenties te kennen van de keuze die je maakt. Het is namelijk zo dat als je ervoor kiest om door te gaan met de dagelijkse invulling van jouw bestaan, dat het dan kan gebeuren dat je op een dag tot de conclusie komt dat al je inspanningen in dit leven voor niets zijn geweest. Het kan ook zo zijn dat je dit allemaal helemaal niet serieus neemt en dat je dit artikel voor gezien houdt. We willen je erop wijzen dat dat helemaal niet zo handig is, want je gooit dan de Kans van je Leven weg.

Voor wie nu gelooft dat dit allemaal te ver voert; je kunt je nog afvragen of de Bestemming die je kiest jou de bevrediging geeft die je had verwacht toen je op dit pad plaats nam. Het is namelijk zo dat je je ervan moet vergewissen dat je in dit leven zelf je keuzes maakt. Deze keuzes zijn niet aan ons om ons in te mengen. Je zou er goed aan doen om je te realiseren dat wat je kiest voor jou gaat bepalen wat de uitkomst wordt van jouw Bestemming.

Om nu zekerheid te krijgen of dat wat je kiest ook de ultieme uitkomst zal zijn van wat er voor jou Bedoeld is, kun je ook nog kijken of er nog iets is wat je perse zou willen doen alvorens je dit leven beëindigt. Het is niet gezegd dat je nu afstand moet doen van je huidige partner en kinderen, maar het kan wel betekenen dat je dit leven verlaat zonder dat je afscheid hebt kunnen nemen. Voor wie dit een al te grote sprong in het duister lijkt, is het raadzaam om dit nog even te laten bezinken alvorens je tot zo’n grote sprong komt.

Terwijl je deze afwegingen maakt doe je er goed aan om te beseffen dat je maar één kans krijgt in dit leven om je taken op te pakken en ervoor te gaan. Als je te lang twijfelt, dan kan het zijn dat je een val maakt die je nog lang zal bezuren. Om nu aan het getwijfel een einde te maken, kun je je het beste wenden tot één van de Kenniscentra in jouw omgeving, waar ze je uitgebreid kunnen vertellen hoe het Leven is met HET KENNISBOEK Ze kunnen je daar ook wegwijs maken in de voorschriften die bij Het Boek meekomen. Je zou er goed aan doen om je vragen af te vuren op de dienstdoende medewerkers die jou alles kunnen vertellen over de ins en outs van Het Boek.

Om een goede afweging te maken kun je je blik ook eens werpen op de website van HET KENNISBOEK. Je vindt daar de mogelijkheid om een gratis proefexemplaar van Het Boek te downloaden zodat je kennis kunt maken met de inhoud en de Energetische lading van Het Boek. Over het algemeen is het zo dat als je voor het eerst kennis maakt met Het Boek, het je dan zal opvallen hoe krachtig het Energieveld is dat op je af komt zodra je Het Boek aanraakt. Ongetwijfeld zal je ook merken dat je van dat energieveld een Boost krijgt die je niet eerder hebt meegemaakt.

HET KENNISBOEK is uitgegeven in 45 landen van de wereld. Dit betekent dat het bijna overal al wordt gelezen en verspreid. Je zou er goed aan doen om hierin je bijdrage te leveren door Het Boek te helpen distribueren. Het kan je Punten opleveren voor je Rapport straks bij de Poort van Karena alwaar je opgewacht wordt door Degenen die Het Boek hier op de markt hebben gebracht. Voordat je nu naar de boekwinkel rent om HET KENNISBOEK aan te schaffen, moet je weten dat dat daar niet verkrijgbaar is.

HET KENNISBOEK kan alleen besteld worden bij een Kenniscentrum bij jou in de buurt. Je kunt via de website van nederland.hetkennisboek.net je bestelling plaatsen, je kunt ook overwegen om één van de Kenniscentra te bezoeken en je daar goed te laten informeren over de Inhoud en Bedoeling van HET KENNISBOEK. Als je zover bent kun je daar tevens meteen Het Boek bestellen. Een andere weg om aan het boek te komen is door je te wenden tot het hoofdcentrum in Nederland. Zij zullen je Het Boek onmiddellijk opsturen zodra je 100 euro naar hen overmaakt. In deze prijs zijn niet de kosten van de verzending berekend, want HET KENNISBOEK moet voor iedereen verkrijgbaar zijn.

Het is helaas niet gelukt om HET KENNISBOEK kosteloos onder de Mensen te brengen zoals aanvankelijk de Bedoeling was. Het bleek niet mogelijk om de distributie van Het Boek kosteloos te laten verlopen. De schrijfster van HET KENNISBOEK heeft haar diensten gratis verleend ten behoeve van de Mensheid. Je kunt je misschien wel voorstellen hoe groots de taak is geweest die zij op zich heeft genomen toen ze hieraan begon. Het is namelijk zo dat om dit Boek te kunnen schrijven, je over een uitzonderlijk talent moet beschikken om de Waarheid te kunnen vatten en deze zonder enig mankement overbrengen op de lezers. Voor wie HET KENNISBOEK eenmaal gelezen heeft zal duidelijk zijn dat deze dame beschikt over het talent om De Waarheid te verkondigen.

Niettemin was het nodig om HET KENNISBOEK via het Kanaal van Omega te transmuteren, daar we zeker wilden zijn dat er niet de geringste twijfel zou bestaan over de in Het Boek verkondigde Waarheden van Bovenaf. Het is niet in het belang van HET KENNISBOEK als niet onomstotelijk vaststaat dat de herkomst ervan de Hoogste Regionen van Het Heelal betreft. Je doet er dus goed aan om te beseffen wat voor een Boek je voor je hebt liggen, voordat je tot de aanschaf ervan over gaat. Het is in ieders belang om de herkomst van HET KENNISBOEK goed te begrijpen en te beseffen dat er Hemel en Aarde bewogen is om dit Godenwerk hier op Aarde te krijgen.

Als je het nu aandurft om HET KENNISBOEK aan te schaffen, doe je er goed aan om je nog even af te vragen wat voor een exemplaar je wilt aanschaffen. Er zijn namelijk gebonden delen en ongebonden delen verkrijgbaar die je in de vorm van gebundelde hoofdstukken kunt verkrijgen bij het Kenniscentrum van je keuze. Je kunt voor het laatste kiezen als je weinig geld hebt te spenderen en je denkt dat je in de toekomst wel een exemplaar zal kunnen aanschaffen. Het is namelijk de Bedoeling dat iedereen een gebonden exemplaar verwerft zodat je dit de rest van je leven als je Gids kunt blijven gebruiken. Als je in de gelegenheid bent om er twee te kopen, doe dit dan en geef er één aan een vriend. Je kunt dan ook afspreken om samen te lezen als dat prettig voor jullie is.

Binnen afzienbare tijd zal het zo zijn dat we allemaal ons eigen Kennisboek bezitten en ons een slag in de rondte lezen naar de Eindstreep. Deze Eindstreep zal worden bepaald door de hoeveelheid Positieve Gedachten die we tegen die tijd produceren. Het zal namelijk zo zijn dat we allemaal een bijdrage gaan leveren aan ons Nieuwe Tijdperk. Het oude Tijdperk zal pas worden afgesloten zodra het nieuwe begonnen is. Tot die tijd moeten we onszelf bezig zien te houden met het oefenen van positief denken.

Het Nieuwe Tijdperk zal zich laten herkennen doordat er een nieuwe wind zal waaien en een nieuwe Zon de Hemel zal verlichten. We worden daar pas mee in aanraking gebracht als we onze Taken op Aarde vervuld hebben. Tot die tijd is het afwachten wat er zal gebeuren met onze rit in het duister. Het is namelijk niet gezegd dat we allemaal de smaken van het Paradijs gaan proeven. Velen van ons zullen deze belofte aan ons niet direct kunnen innen. Voor deze mensen geldt dat zij nog een aantal eeuwen zullen doorbrengen op Aarde, die naar verwacht wordt langzaam maar zeker veranderen gaat in een waterparadijs.

Om nu jullie humeur niet te vergallen kunnen we jullie vertellen dat de voorbereiding van jullie nieuwe thuis in volle gang is en dat ook de contouren al zichtbaar zijn van een Nieuwe Wereld waar jullie te zijner tijd allemaal in zullen passen. Om er te komen straks moet je wel nog even je huiswerk afmaken en bij de dienstdoende leraar inleveren die het zal beoordelen op jouw goede daden. Ook als je je huiswerk niet af hebt, zal je terug moeten gaan naar de Aarde om het alsnog af te ronden. Het is dan aan jou om er alsnog iets van te maken en opnieuw te proberen de Ascentieladder te Bestijgen.

In jullie Nieuwe Wereld zullen sommige zaken wat anders gaan verlopen. Je krijgt bijvoorbeeld de Krachten terug die je had voordat je aan je Aardse Avontuur begon. Dit zal ervoor gaan zorgen dat je keuzemogelijkheden om je eigen doelen na te jagen onmetelijk in omvang toenemen en dat je je zult afvragen waarom je niet eerder hiervoor gekozen hebt. Het ligt in de Bedoeling dat de Mens de krachten van haar Schepper ver gaat overtreffen. Voor dit echter zover zal zijn is het de Bedoeling dat we leren om onszelf te verheffen naar een hogere standaard van leven.

We kunnen ervan uitgaan dat, totdat we zover zijn gekomen er voor ons nog maar twee mogelijkheden zijn. De ene is om te blijven wie we zijn en de andere is om op te stijgen en uit te reiken naar de handen die voor ons uitgestoken worden. De Bedoeling van HET KENNISBOEK is om de handen uit te reiken naar zij die ver genoeg willen gaan om deze handen ook daadwerkelijk te kunnen aanpakken. Het is aan jou om hier dankbaar gebruik van te maken of om deze hulp van boven af te slaan.

Dit artikel is het zesde deel van een reeks die De Ascentie van de Mens heet. De andere reeksen hebben als titel De Goddelijkheid van de Mens, Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk en Het Ontwaken van de Mens. Je kunt deze artikelen downloaden bij Praktijkdenieuwemens.nl. Deze artikelen hebben dezelfde Lichtfrequenties als HET KENNISBOEK. Als je de artikelen in de juiste volgorde leest dan tillen ze jou steeds op naar een hogere frequentie. Je doet er dus goed aan om ze vanaf de eerste verschijningsdatum te gaan lezen.