Het mag bijzonder heten dat wij rechtstreeks contact met jullie zoeken. Wij zijn namelijk geneigd om jullie links te laten liggen als jullie geen moeite doen om ons te bereiken. Het is namelijk zo dat wij ons verschuilen in de diepere lagen van de Hemelgewelven en het is daar goed toeven. Mocht je nu denken dat het gewoon niet aan jullie besteed is dat wij onze aandacht op jullie richten, dan kunnen we je vertellen dat dat een vreemde conclusie is. Het zit namelijk zo dat wij voornemens zijn om jullie te hulp te schieten als jullie daarom verzoeken, maar dat wil niet zeggen dat we niet voornemens zijn om jullie te hulp te schieten als jullie daarom niet verzoeken.

Het kan zomaar eens zo zijn dat we dit allemaal reeds lang van tevoren gepland hebben en dat we nu alleen nog maar op de knop hoeven te drukken. Zoals je wellicht weet is er bij ons geen onderscheid in tijd en ruimte zoals bij jullie en durven wij dit duel met ieder van jullie aan te gaan omdat we de uitkomst al hebben voorzien. Nu is het zo dat ook wij niet alles kunnen bepalen en dat wij te maken hebben met jullie eigen inbreng waar het de routinematige zaken betreft. Het zit namelijk zo dat wij jullie de ruimte hebben gelaten voor het invullen van je eigen dag patronen.

Hoe zulks mogelijk te maken terwijl wij hier het roer in handen houden is van een hogere orde die voor jullie nu nog onbegrijpelijk toeschijnt. Het zit namelijk zo dat wij jullie voor zijn gegaan en dat jullie ons opvolgen hierboven zodra jullie werk op Aarde erop zit. Het is jullie gegeven om jullie uiterste best te doen om op te stijgen naar onze Hemelgewelven terwijl wij onze uiterste best doen om jullie daarbij te begeleiden en te ondersteunen waar dat noodzakelijk is om jullie zover te krijgen dat je je beste beentje voorzet.

Om jullie toegenegen te zijn hebben we het zo ingericht dat jullie allemaal de kans krijgen om hier te geraken in het tempo dat bij eenieder van jullie past en zodanig dat wij allemaal straks elkaar de hand kunnen schudden en gedag kunnen zeggen tegen het leven in jullie dimensie, want het zit zo dat wij dat al bedacht hebben en dat het alleen nog een kwestie van uitvoeren is door jullie. Het zal je maar gezegd worden dat je leven uitgestippeld is door iemand die je niet kent en die daar ergens boven je zit toe te kijken hoe jij je best doet om wat van je leven te maken.

Het is maar waar je je focus oplegt, want ondertussen is het leven van dien aard dat je je geen zorgen hoeft te maken voor de dag van morgen, want wij zijn er om je te helpen waarschuwen wanneer je in actie moet komen en om het nog maar eens te zeggen, wij helpen jou dus om je Godengedaante te verwerven en in onze schoenen te komen staan. Voor wat hoort wat, horen wij jullie nu denken, maar het kan zomaar eens zo zijn dat je volledig de plank misslaat daarmee, want wij zijn er niet op uit om jullie te behagen, noch om jullie van de nodige verwensingen te voorzien wanneer het anders dreigt te lopen dan is voorzien hierboven tussen de sterren.

Om nu je wederom gerust te stellen kunnen we je op het hart drukken dat we niemand laten vallen, ook al maakt die het nog zo bont. Het zit namelijk zo dat wij ieder van jullie komen helpen, mits je bereid bent om ons toe te laten in jullie leventjes op Aarde. Mocht het nu zo zijn dat je vindt dat je het allemaal wel goed doet en dat je ons niet nodig hebt, dan kunnen wij je vertellen dat dat weleens precies de verkeerde conclusie kan zijn. Het zit namelijk zo dat wij van mening zijn dat jullie dat niet zelf kunnen bepalen maar dat wij daartoe opgeleid zijn en het kan zomaar eens zo zijn dat we jou komen wakker schudden als je ons niet op tijd komt raadplegen, want het moet gezegd dat wij niet bepaald zachtzinnig zijn waar het de domoren onder jullie betreft.

Het is namelijk zo dat mocht je in de gelegenheid zijn om ons te vragen om hulp dat wij dan meteen geneigd zijn om je in je behoeften te voorzien terwijl iemand die van niets wil weten zomaar uit zijn slaap gehaald kan worden en de schrik op het lijf gejaagd met onze verwensingen. En om het dan maar meteen heel cru te stellen: het kan je zelfs gebeuren dat we je niet meer loslaten tot je genade roept en ons belooft dat je je uiterste best doet om het anders aan te pakken, zodat we ons geneigd voelen om je los te laten om het zelf uit te kunnen proberen.

Om je nu niet af te schrikken voegen we er nog aan toe dat als je meteen geneigd bent om je best te doen en naar ons te luisteren dat we je dan meteen vertellen wat je kunt doen om ons te behagen, want het zit zo dat we altijd meteen vertellen wat je nodig hebt, maar dat de meesten geneigd zijn dat meteen ook weer links te laten liggen. Voor nu is het noodzakelijk dat je de strekking van deze boodschap aan jullie begrijpt. Wij zijn er voor jullie en jullie zijn er om ons uit de brand te helpen, want wij weten soms niet hoe jullie te bereiken, terwijl wij daarvoor onze stinkende best doen.

Het moet gezegd, jullie zijn net zoals wij niet geneigd om een ander te laten vertellen wat je moet doen om je leven te vervolmaken, maar zoals gezegd zijn wij het die hier de scepter zwaaien en niet jullie en als wij denken dat jullie er een potje van maken dan bezorgen wij jou een nachtmerrie om nooit meer te vergeten. Mochten jullie nu denken dat we dat overdrijven dan heb je het mis, wij maken ons zorgen om hoe het met jullie gaat en wij zullen er dan ook voor zorgen dat je precies datgene gaat doen wat wij wenselijk achten om jou daar te krijgen waar je op de juiste plek bent om je Ascentiepad te kunnen voltooien. Het zit namelijk zo dat je je Ascentiepad dient af te ronden voordat je hier toegelaten wordt.

Je Ascentiepad is hetgeen wat jou naar de oorsprong van je Ware Wezen leidt en om je je nu enigszins comfortabel te laten voelen kunnen wij ervoor zorgen dat jij op de juiste tijd en de juiste plaats voor ons verschijnt. Mocht je dat nu vreemd toeschijnen dan kunnen we je ook vertellen dat het geenszins de bedoeling is om jou van alle informatie te voorzien over hoe het er hier aan toe gaat, want jullie hebben daar het voorstellingsvermogen niet voor. Ook kun je niet begrijpen wat ervoor nodig is om jullie zover te krijgen om je aan je plichten ten overstaande van ons te houden, want wij zijn genoodzaakt om jou te leren om je aan onze regels te houden zonder dat je ook maar enigszins een idee hebt van waar deze vandaan komen en hoe ze opgebouwd zijn.

Om ook maar enigszins een idee te krijgen van wat er hier nodig is om jullie zover te krijgen dat je de lessen leert die hier uitgeschreven zijn om jullie tot onbesproken gedrag te brengen zodat je kunt avonturen hoe het is om een God of Godin te zijn, vragen we je nu om je voor te stellen dat je de bestuurder bent van een vrachtwagen en dat deze kantelt en dreigt om te vallen nog voordat je de vracht goed geplaatst hebt en vastgebonden hebt. Hoe je het ook wendt of keert, jullie zijn net zoals die omgevallen goederen, je bent van het pad afgevallen en wij leiden je de weg terug, maar je moet wel beseffen dat je er zelf voor moet zorgen dat je in goede staat bij ons terecht komt.

Dus het is niet zomaar zo dat wij jou binnen halen, terwijl jij je best niet doet om in geordende staat voor ons te verschijnen en dan moeten we je ook nog zeggen dat het niet aan ons is om zomaar te bedenken wat dan wel voor jou de beste manier is om ons te bereiken, want dan sla je de plank volledig mis. Wij zijn in staat om jou te begeleiden op jouw pad en bekommeren ons om jou als jij je best doet om onze adviezen op te volgen, maar wij zijn geenszins bereid om jou van advies te voorzien omtrent jouw toekomstige werk ten behoeve van je ascentie. Het is namelijk zo dat dat beschoren is aan de Lichtmeesters, die jullie voorzien van de nodige tools en tips en trucs om je voor te bereiden op je daadwerkelijke missies.

Om nu een beeld te krijgen van hoe dat in zijn werk gaat kunnen we je vertellen dat je je tot ons kunt wenden als je hulp nodig hebt bij het bepalen van je koers op de weg en dat je de Lichtmeesters kunt raadplegen als je weet wat je te doen staat en je zuiver bent in je wens om daar te komen waar wij jou hebben willen, namelijk in jouw Godenjasje. Het is dan ook ondenkbaar om te vragen om advies, als wij jou gevraagd hebben om ons los te laten en zelf de weg te leiden die wij jou vragen in te gaan. Het is namelijk zo dat wij een tijdje voor je uit lopen totdat jij in staat bent om te bepalen wat er van je gevraagd wordt en dan ruimen wij het veld voor diegenen die na ons komen en jou helpen met het vormgeven van de door jou gekozen route.

Wij wensen jullie een gelukkig bestaan op Aarde en hopen voor jullie dat je ons ziet zwaaien en dat je dan de moed hebt om terug te zwaaien.

De Goden

Deze artikelen zijn bedoeld om je geest te verruimen en stemmen je tot nadenken terwijl je ze leest en het is dan zo dat ze je trilling verhogen zolang je de moeite neemt en de tijd om je er ook echt in te verdiepen.