Selecteer een pagina

We wachten nog altijd op een wereldwonder. Voorspeld al  in verre verledens is dat Jezus zijn weg terug naar de aarde zou vinden en vandaag is dan eindelijk de dag aangebroken dat ze er beiden staan: 1800 Jezussen en 2400 Maria’s zijn vanmorgen nog in de startblokken gezet om de wereld te gaan laten zien dat hun kommer en kwel nog zo zwaar niet is.

Jezus en Maria Magdalena maakten het keerpunt in het jaar 0 door hun blijde opwachting op aarde te maken en al snel ontmoetten zij elkaar en konden hun tweelingstraaldraden met elkaar verstrengelen wat tot grote daaddrift leidde. Samen droegen zij hun Maria Magdalenaleer uit. Zij lieten ons zien dat ons een nieuwe wereld vol schoonheid en vrede te wachten stond waarin we ons alles kunnen wensen wat we maar willen wat dan zonder omzien naar ons toekomt.

Zoals we weten liet Jezus al vroeg het leven en tot op de dag van vandaag  niet werd begrepen is dat hij ons een spiegel voorhield: de spiegel van de vrede en de grote wonderen waartoe wij zelf in staat gesteld zouden gaan worden en dat laatste liet hij dan zien door uit de dode weer op te staan en wel zonder rimpeltje. Om daarna ons vanuit grote hoogte uit te zwaaien. Met

Hoe verging het Maria Magdalena daarna? Zij vertrok naar Frankrijk en zou daar een kloosterleven geleid hebben. Wat de meesten van ons nog niet weten is dat toen zij hier afzwaaide op aarde zij ons begenadigd heeft met haar gouden juwelen. Zij voorzag de  geboortegenen van haar apostelen met een volledig aspect van haar grotere wezen wat zij al was en alleen maar gegroeid was door haar dienaarschap op aarde.

Deze genen en ook Jezus voegde zijn schatten toe aan de mannelijke apostelen, zijn op de aarde verspreid nu in deze tijd in getalen van 1800 Jezussen en 2400 Maria Magdalena’s. Zij dragen allen precies hetzelfde genenmateriaal en hebben zodoende dezelfde opmaak aan beendergestel, hartskwaliteit en herseninhoud als de oorspronkelijke twee helden en zelfs hun persoonlijkheid wijkt maar weinig af van hun originelen. Deze Maria Magdalena en Jezus twins hebben een ongekend potentieel meegekregen van een samenspel van de krachten van Maria M en Jezus met daarbovenop hun nieuwetijdsmogelijkheden als een zelfhelend lichaam en een nieuwetijdshart, een hart van goud dat niet meer begrijpt hoe anderen elkaar naar het leven kunnen staan en daarom snel gekwetst kan worden.

Deze Maria Magdalena’s zijn eeuwenlang in de verdomhoek gezet. Door de mensen, door wat er in de geschriften over hen werd gekladderd en doordat ze altijd de kooltjes uit het vuur mochten halen voor andere mensen. Er is geen kamp, gevangenis of donker hol wat de  Maria Magdalena’s niet van binnen hebben gezien, terwijl zij geroemd zijn om hun goede daden, zij het dat deze nog maar onlangs erkend zijn door de Rooms-Katholieke Kerk. Zij zijn de kroongetuigen geweest van een nieuwe wereld die zij met eigen handen gesmeed hebben.

De Maria Magdalena’s zijn nu zo verzuurd en gekleineerd dat het een schande is. Zij weten niet meer hoe deze werelden te leiden in plaats van ze nederig te dienen door aan iedereen die ze een schop geeft hun andere bil aan te bieden. Zo ook zijn zij gekneed en gewroken door vele andere wezens uit het duister waar we levenslang mee worstelden en onder dat juk zijn wij dan afgelopen week verlost doordat één van ons begon te roepen dat het een schande was en dat wij een wonder verdienden. Dat wonder geschiedde en daardoor kunnen wij ons vandaag aan u presenteren. Ditmaal in feestelijke kledij en gekroond met juwelen omdat wij u wederom komen dienen zodat u ons kunt weder dienen en wij begeleiden de mensheid nu naar een nieuwe maatschappij in een nieuwe werkelijkheid waar alleen maar heldere luchten en schitterende sterren ons onze kroonjuwelen komen opdienen.