Het is in onze Genen gelegen dat we uiteindelijk onze Bestemming zullen bereiken. Wanneer we dit doen en hoe is nog onbekend. Voor nu is het belangrijk dat we weten wie wij zijn en dat we onze Bestemming proberen te bereiken, ondanks het feit dat we nog niet weten hoe. Voor de volgende stap zullen we dus steeds moeten ervaren hoe het is om blind voort te gaan en niet te weten waar we lopen. Ondanks deze hindernis is het van groot belang dat we blijven voortgaan net zolang tot we onze Bestemming bereiken.

Onze Genen bevatten de informatie die we nodig hebben om daar te komen waar we bestemd zijn om heen te gaan. Dit kronkelige pad vol doornen en valkuilen heeft het voor ons in petto dat we eenmaal daar aangekomen waar we verwacht worden, ons kunnen laven aan de mogelijkheden die we krijgen om van ons leven een waar festijn te maken. Om zover te komen zullen we dus extra ons best moeten doen, want anders lopen we deze Geschenken van de Goden mis.

Ieder van ons heeft de Gaven om verder te kijken dan zijn neus lang is. Het is aan ons allen vergund om deze Gaven te benutten zolang we hier op Aarde rond lopen en onze Bestemming zoeken. Het is de Bedoeling dat we deze Gaven gebruiken voor het Hogere Plan van al diegenen die we tegen komen en bedoeld zijn verder te helpen met hun Reis op Aarde. Het is daarom van belang dat we deze Gaven goed ontwikkelen en versterken door er veel mee te oefenen.

Wie in de gelegenheid is om er eens voor te gaan zitten en naar een punt in de ruimte te staren terwijl hij tegelijkertijd voelt hoe hij in zijn lichaam zit, kan erop rekenen dat hij een nieuwe Ervaring zal krijgen die tegelijkertijd vertrouwd zal aanvoelen. Het is ons gegeven dat we deze Gaven ten volle kunnen benutten om een idee te krijgen van wat de mogelijkheden zijn als we eenmaal het Firmament bereikt hebben en onze capaciteiten ten volle kunnen gaan gebruiken.

Voor wie het nog niet weet is er de gelegenheid om te oefenen in de centra van de spirituele gemeenschappen. Je kunt daar oefenen met je collega’s en dit kan wonderen doen voor je ontwikkeling op het gebied van je Heldere Vermogens. Voor het geval je niet in de gelegenheid bent om hieraan deel te nemen, kun je je ook eerst richten op het ontwikkelen van je eigen Breinpotentieel. Dit kun je eveneens doen door deze centra te bezoeken, maar je kunt er ook voor kiezen om dit alleen te doen.

Eén van de mogelijkheden om je Breinpotentieel te vergroten is om de lessen te leren die beschoren liggen in HET KENNISBOEK. HET KENNISBOEK is een uitgave van de Kenniscentra van de Verenigde Mensheid. Deze Kenniscentra hebben tot hun Taak genomen het verspreiden van de Kennis van de Oorsprong van de Mens en Haar Bedoeling onder de wereldbevolking. Het idee daarachter is om alle volkeren en religies te Verenigen tot een Broederschap. Deze Broederschap zal Vrede oogsten in alle uithoeken van de Aarde en op deze wijze de Mensheid helpen op haar Ascentiepad en haar Bestemming te verwezenlijken.

De Bereidheid van de Mens om haar Bestemming te bereiken is geenszins een gelopen pad. Het betreden van de Trappen van de Hemelpoort is een uiterst moeilijke Keuze die met overtuiging zal moeten worden genomen. Tot die tijd is er van het Bestemmingsplan nog weinig terecht gekomen. Voor wie het horen wil, moet goed overwegen welke kant hij op wil gaan. Ben je bereid om ALLES te doen wat in je mogelijkheden ligt om het Avontuur aan te gaan, dan maak je kans op een uitzonderlijke Ontwikkeling die zijn weerga niet kent.

Voor wie deze moeite teveel is, zijn er eindeloos veel mogelijkheden om een andere weg te nemen, die je zullen leiden naar een ander avontuur, maar weet dan dat dit zinloos en tijdrovend zal zijn. Als je op gemak belust bent dan kun je de Trap naar de Poort van Karena wel vergeten. Die is lang en vergt veel inspanning en kostbare tijd. Ondertussen wordt je gevraagd om Alles op Aarde los te laten wat je lief is.

Het ligt in de Bedoeling van dit grootse Avontuur om je Aardse familie helemaal te ontstijgen en haar achter te laten op de Weg naar jouw Bestemmingsplan. Als je dit eenmaal hebt kunnen verwezenlijken dan staat je een grootse Toekomst te wachten. Achter de Poort van Karena begint pas het werkelijke Avontuur. De Vermogens die je dan aangereikt krijgt zijn van dien aard dat het voor je mogelijk wordt om Hemelen te Openen en Sterrenwerelden te Aanschouwen. Tot die tijd is het van belang dat je je aandacht helemaal op je Doel gefocust houdt.

Voor een ieder die bij de Hemelpoort Arriveert is er de mogelijkheid om te kiezen om het Avontuur op Aarde voort te zetten. Er kunnen onafgeronde zaken zijn waar je graag nog iets mee wilt doen. Dat kan een gelegenheid zijn bijvoorbeeld om je Tweelingstraal op te halen of om karma uit te werken met je huidige familie. Het is daartoe nodig dat je je realiseert dat je teruggezet wordt in je huidige bestaan en nog wat langer doorleeft in je huidige lichaam. Het dient gezegd dat dat uitzonderlijke gevallen van moed en kracht betreft.

In het geval je de moed hebt om het Avontuur aan te gaan en je Melding bij de Poort van Karena ontvangen wordt, kun je vragen om van je Lotsbestemming verlost te worden. Het is aan degene die het betreft om te kiezen voor een doorgang naar de Bestemming van je Keuze of om terug te gaan. Als je de Sleutels aangereikt krijgt dan is De Vrijheid aan jou om te gaan en staan waar je maar wenst. Het ligt in de Bedoeling om daarna je Leven zelf Vorm te geven.

Met de beschikking over al je Gaven en Talenten zal je Plezier kunnen krijgen in het hervatten van het Leven in de Sterren. Het is van groot belang om daarbij te kunnen beschikken over het Vermogen tot Zelfrealisatie. Dat Vermogen is van belang voor het vinden van de juiste ontwikkelingsmogelijkheden die je helpen bij het maken van je Keuzes aldaar. Deze mogelijkheden zijn van belang voor je verdere Ascentie in de Hemelen.

Het vergt enige moed om zover te komen dat je ook daadwerkelijk van deze wondere wereld kunt gaan Genieten. Tot die tijd werk je aan de verplichte Taken op je bordje. Dat bordje is pas leeg als de laatste Taak Volbracht is. Je merkt dit aan de Voldoening die het je gaat geven om de Aarde te verlaten. Voor het zover is kun je je Taken tot in de puntjes voltooien en genieten van de voldoening die dat je brengt. Voor degenen die het zover brengen staat de koffie klaar en zijn er versgebakken koekjes.

Dit artikel is het derde en laatste deel van een reeks die Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk heet. Je kunt de artikelen vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/content/het-ontstaan-van-een-nieuw-tijdperk/, waar je ook de andere reeksen vindt die vanaf 25 augustus geplaatst zijn en het beste in volgorde van verschijnen te lezen zijn. Je kunt daar ook de uitleg vinden van het ontstaan van deze artikelen. Ze bevatten een bijzondere energie waar je je mee kunt opladen en bevatten informatie die je zullen helpen met je Ascentie.