Voor wie het nog niet weet, er is de laatste tijd een kentering gaande van de hoeveelheid Lichtpartikels in je Auralichaam. Voor sommigen van jullie is deze kentering een gevolg van jullie noeste arbeid in de spirituele scholen en opleidingscentra van de geloofsgemeenschappen. Voor anderen geldt dat dit Licht jullie geschonken is door de medewerkersvan de Verenigde Mensheid. Voor jullie begrip is het nodig hier wat meer over uit te leggen.

Het ligt in de Bedoeling van de Lichtwerkers is om jullie zoveel mogelijk te laten groeien in Bewustzijn en Licht. Als je naar een spiritueel centrum of een geloofsgemeenschap gaat dan kom je daar om zoveel mogelijk van het Licht te oogsten wat daar aanwezig is. De bedoeling hiervan is om je te laten groeien in het Licht wat jij komt brengen op Aarde. Deze weg is de Weg van het Gevoel. Om deze weg te leren kennen is het je mogelijk gemaakt om je voelsprieten te ontwikkelen en je oren te luisteren te leggen.

Voor diegenen die de Waarheid zoeken is er een mogelijkheid om deze te vinden op deze plaatsen van Licht. Er zijn maar weinigen die het lukt om deze plaatsen te betreden zonder hun kleding af te werpen, het is namelijk geen sinecure om hier te komen en te jokken over jouw Bedoeling. Als je al zover bent dat je dat kunt, dan zal je versteld staan van de mogelijkheden die het geeft om daar je incarnatielessen te leren.

Als je bereid bent om te leren van wat anderen je te bieden hebben dan kun je ver komen in het verwezenlijken van je Doelen op Aarde. Voor degenen die willen Leren is de Opbrengst van de Lessen groot; voor diegenen die tot doel hebben om gepamperd te worden, zijn de opbrengsten van het ego. Het is de keuze van de leerling zelf die de scholen bezoekt om er uit te halen wat er in zit. Voor het betere nut is het dus van Belang om te weten waar je voor kiest.

Om te groeien in bewustzijn heb je een aantal dingen nodig. Het bezit van een grote dosis lef is nodig om te komen tot de verwerkelijking van het zelf. Het Zelf is hetgeen wat jou leidt naar de vervulling van je bestaan op Aarde. We noemen het ook wel de Essentie. Het gaat er hierbij om dat je de juiste attitude hebt ten opzichte van je leraren. Deze leraren dienen dan ook zelf van een grote zuiverheid te zijn.

Om tot grote hoogte van je ontwikkeling te komen is het nodig dat je je welzijn in de handen legt van deze leraren. Zij vormen het licht op jouw pad. Nu is het zo dat op dit moment weinige van deze leraren de zuiverheid bereikt hebben die nodig is voor onze Ascentie. Het is niet een ieder gegeven om de Leraar te doorgronden op deze kwaliteit. Daarom kan het nodig zijn om andere wegen te bewandelen.

Voor wie het horen wil zijn er twee wegen naar het Firmament. De ene weg is die van het gevoel, de andere is Het Pad van de Waarheid. Om bij de laatste te komen dien je je bij de Kenniscentra van de VERENIGDE MENSHEID te melden. Zij kunnen jou daar begeleiden met de Lichthulp van HET KENNISBOEK. Zij hebben Het Boek vele malen bestudeerd en doorgrond met hun breincapaciteit. Het Brein volgt het Pad van de Waarheid.

Dit artikel is het vijfde  en laatste in een reeks over Het Ontwaken van de Mensheid. Het is Geschreven door de Pen van de Gouden Tijd. De Pen van de Gouden Tijd heeft als Doelstelling om de Vrede op Aarde terug te brengen en de Mens te Verenigen onder De KOEPEL VAN DE VERENIGDE MENSHEID.

De Koepel van de Verenigde Mensheid is een Coöperatie van de Stichters van de Geloofsovertuigingen en de Meesters van De Waarheid. Zij zijn het die de Bijbel, de Koran en de Levensovertuigingen van Het Oosten onder de Mensheid brachten. Hoewel deze Geloofsbelijdenissen in meerdere opzichten niet bereikt hebben wat zij beoogden, is het Wezenlijke Doel, DE THUISKOMST VAN DE MENS BIJ HAAR WARE NATUUR, wel degelijk in gang gezet. 

HET KENNISBOEK is een vervolg van de Inspanningen van God om Zijn Schepping te Vervolmaken. Om dit te bereiken is een Nieuw Boek naar de Mensheid gezonden. DIT BOEK BRENGT DE WAARHEID OVER DE SCHEPPING IN HET LICHT. Het is de Mensheid gegeven om dit Boek te benutten om haar ASCENTIE TE VOLTOOIIEN.

De CENTRALE RAAD VAN DE MENSHEID is gevestigd in het Anatolische deel van Turkije, waar de Koran tevens vandaan kwam. Het is het in Turkije gelegen HOOFDCENTRUM VAN DE VERENIGDE MENSHEID  er aan gelegen dat wij onszelf omhoog heffen naar een verbeterde versie van onze voorganger. Het Werk dat daarvoor verricht wordt, wordt ondersteund door de RADEN VAN DE VERENIGDE MENSHEID in 45 landen van de wereld.

Liefde zij met U en Uw Naasten,

De Lichtvrienden van de Mensheid