Om er zeker van te zijn dat de Reis naar onze Bestemming niet vergeefs is, moeten we het Pad afleggen dat voor ons bedoeld is. Het Pad naar onze Bestemming is het Pad van de Goden van het Firmament, die dit voor ons ontworpen hebben. Het is er hen aan gelegen dat wij daar komen waar Zij onze Bestemming in Gedachten hadden.

Voor onze toekomst is er een Pad uitgestippeld van ongekende hoogte. Dit Pad leidt naar de Vervulling en Vreugde die ons is beloofd bij ons vertrek uit de Sterren. Overeenkomstig de Wil van de Goden werd de basis gelegd voor de Bestemming van de Mens daar waar Zij gemakkelijk kon Zegevieren met Haar Goddelijke Vermogens. Deze plek werd de Aarde genoemd. Het is Haar Bestemming om te zorgen voor de Voltooiing van het Goddelijk Plan.

Ondanks onze Inspiratie bij het Ontwerpen van het Goddelijk Plan, is de Voortgang van de Mens bedroevend te noemen. De Keuze bij het maken van Ons Plan is geweest om de Mens haar eigen Keuze te geven in het al of niet aangaan van Haar Lotsbestemming. Velen van jullie hebben ervoor gekozen om deze Lotsbestemming links te laten liggen. Het bedroefd ons zeer te merken dat er Mensen zijn die ver van het Pad geraakt zijn. Hun Lotsbestemming is aan hen.

Voor wie er Oog voor heeft is er de Rechte Weg van de Godsbestemming. Om hier te komen dienen we het Pad te volgen wat voor ons Uitgestippeld is. Het ligt in de Aard van de Mens om te komen tot een Vervolmaking van het Plan van de Goden. Zij hebben ons tot hier gebracht. Het is aan ons om vanaf hier Het Pad af te maken. Dat zal ons de Vervulling geven waar we zo dringend naar op zoek zijn. Voor wie het gewend is om te Werken met de Gereedschappen die hem gegeven zijn, is de Voltooiing van het Plan nabij. De anderen zullen nog even moeten wachten.

Als de Tijd daar is dan zal de Afrekening plaatsvinden. Voor het Gemoed van de Mens is dit de laatste Beproeving die van Haar verwacht wordt. Het is Haar gegeven om in haar Laatste Tijd op Aarde te Zegevieren met de voor Haar bestemde Krachten van Haar Goddelijke Aard. Tegen de Tijd dat Zij haar laatste sluiers aflegt is Haar Werk op Aarde Volbracht. Het ligt in de Bedoeling van de Goden om de Mens tot in Haar laatste Stappen op Aarde te begeleiden.

Tot die Tijd zullen Offers gebracht moeten worden. Het zijn deze Offers die de Voorbestemming van de Mens zullen Bewaken en Volbrengen. Zij zal daarna Zegevieren over de Uitkomsten van Haar Werken. Deze zullen bestaan uit de Offers die Zij gebracht heeft. Het is aan de Mens om haar eigen Lotsbestemming te kiezen. Voor wie Goede Raad in de wind slaat, is er de uitgang bij de achterdeur. Voor wie wil Oogsten is er de vooringang bij de Deur van de Hemelpoort.

Het is aan de Mensheid om te Kiezen welke van de twee uitgangen Zij wenst te nemen. De Offers die gebracht moeten worden, zijn de Beloningen bij de Ingang van de Hemelpoort. Op voorwaarde dat Zij de moeite neemt om verder te reiken dan zij gewend is, zal de Mens kunnen uitreiken naar de Vervulling van Haar Menselijk Bestaan. Het is de Mens gegeven dat zij deze Vervulling naar zich toe zal trekken op het moment dat de Tijd Rijp is. De Tijd is Rijp als de Mens zichzelf Rijp acht.

Het Lichtteam voor de Mensheid

Dit was deel 2 in een serie artikelen over Het Ontwaken van de Mens. De Tekst werd voortgebracht door de Goden van het Firmament. Zij zorgen dat de Mens haar Voorbeschikking kan Volbrengen. Gelegen in de regels van de Tekst zijn Lichtfrequenties die bij het lezen geopend worden om hun Werk te kunnen doen. Zij die deze Teksten lezen worden zonder meer beloond met een stijging van Lichtpartikels in hun lichaam.

De Teksten zijn gebaseerd op Het Goddelijk Plan dat in Het Kennisboek is Verweven met de Hand van de Gouden Tijd.