Selecteer een pagina

Hoewel we Aardbewoners zijn, is het niet gezegd dat we dat altijd blijven. Het is ontegenzeggelijk zo dat ons Het Paradijs op Aarde beloofd is, maar dat wil niet zeggen dat de coördinaten van die Aarde dezelfde plaats blijven behouden. Het is maar hoe je het bekijkt, want als je ervan uitgaat dat we allemaal op Aarde zullen blijven, dan klopt die veronderstelling ook. Het is echter niet zomaar gezegd dat we ook daadwerkelijk al onze levens blijven leven op de Aarde die we nu voor ons zien en onder ons voelen.

Als je in de veronderstelling bent dat we op aarde blijven leven dan ga je uit van een scenario wat al lang geleden achterhaald is. Het zit namelijk zo, om op Aarde te kunnen blijven leven moet je er van alles aan doen om jezelf in leven te houden. Zoals de Aarde nu is namelijk zal het niet lang op zich laten wachten of de Kentering die in gang is gezet, zal doorzetten en een heel ander klimaat gaan opleveren. Een weerbarstig klimaat zal ons het leven op Aarde zwaar gaan vallen.

Het is in je eigen belang om ervoor te zorgen dat je deze Aardvorm ontstijgt en opklimt naar de Hemelgewelven alwaar de Aarde in haar nieuwe jasje gestoken, jou vriendelijk zal verwelkomen. Of je het nu gelooft of niet, deze Aarde is dan nog precies dezelfde als de Aarde die jij eeuwen geleden al verliet, maar haar Verschijningsvorm is die van een andere Dimensie. Je doet er goed aan dit wezenlijke verschil tot je door te laten dringen om je kijk op de Werkelijkheid een beetje te doen verruimen.

Om nu zover te komen dat we in deze Nieuwe Werkelijkheid kunnen gaan leven, moeten we er eerst zorg voor dragen dat we onze rommel opruimen. Dat is op dit moment nog een hachelijk avontuur, waarbij we alle zeilen moeten gaan bijzetten straks om te kunnen overleven. Voor diegenen die dit avontuur een beetje te gevaarlijk vinden en hun heil liever ergens anders zoeken, moeten we streng zijn: er is geen ontkomen aan of je nu wel van goede Zin bent geweest in je Aardse levens of niet.

Het mag klinken als een groot ver-van-mijn-bed gelegen drama, maar de werkelijkheid is dat we alle zeilen zullen moeten bijzetten voordat we kunnen gaan genieten van ons Nieuwe Aardse bestaan. Het mag raar klinken, maar je doet er goed aan om je terdege voor te bereiden op de teloorgang van onze Aarde, die ons hiermee te kennen geeft dat de maat meer dan vol is. Je kunt je misschien voorstellen dat dat inderdaad zo is terwijl je lekker in je luie stoel blijft hangen en je bedenkt dat jij je tijd wel zal uitzingen, het zal wel zo’n vaart niet lopen.

Terwijl jij je in je luie stoel verschanst, moeten we je er echter op wijzen dat diegenen die wél bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken, een veilig onderkomen aangeboden zullen krijgen in de Nieuwe Gürz die voor ons wordt gereedgemaakt. Dus om je nu geen zorgen te geven kunnen we je aanraden om in actie te komen voordat het te laat is. Het kan zomaar zo zijn dat je straks geen alternatief meer hebt om daar te komen waar je het liefst zou verblijven.

Om nu niet nog ongeruster te worden dan je al was, zou je er goed aan doen om te zorgen dat je je eigen toekomst veilig stelt door van je plek te komen en je te gaan verdiepen in het pad van jouw Bestemming. Die Bestemming is namelijk onderdeel van het Bestemmingsplan van de Aarde. Het is de Mensheid gegeven om de Aarde als haar Bakermat te gebruiken totdat Zijzelf zover is dat Zij het stokje van haar Scheppers kan gaan overnemen. Tot die tijd kunnen we onszelf en de Aarde helpen om onze Lotsbestemming te voltooien.

Wie ermee gediend is kunnen we vertellen dat onze Nieuwe Aarde in een geheel Nieuw Jasje zal worden gestoken. Dit Jasje is van Godenmakelij, anders dan de Jas die we nu aan hebben. Onze Leefruimte nu is een Natuurlijke Behuizing  die ontstaan is door de Gedachtevormen van de Heilige Geest. Het is namelijk zo dat de Aarde ontstond uit Klei gemengd met Sedimenten en het Licht dat naar ons toe komt schijnen vanuit ons Universum. Hoe deze wijze van Ontstaan in zijn werk is gegaan, kun je lezen in HET KENNISBOEK. Je kunt daar ook ontdekken hoe het is gekomen dat wij überhaupt  het Leven hebben gekregen en hoe wij vervolgens op aarde terecht zijn gekomen.

Het is de Mens gegeven dat Zij een Bestemming heeft die tot nog toe ongekend is binnen de al bestaande structuren van Het Heelal. Het is dan ook de Bedoeling dat wij deze bestemming gaan vervolmaken op de wijze die ons wordt doorgegeven via onze Scheppers. Het is ons vergund om dezelfde kwaliteiten ten toon te gaan spreiden als welke onze Makers hebben gebruikt bij het ontwerpen van de Mens. Op welke wijze dit zal gaan plaatsvinden is nog grotendeels onbekend. Wel weten we al dat één van onze Scheppers op ons zit te wachten in de Nieuw gevormde Gürz. Deze zal ons gaan Leiden naar het in gebruik nemen van onze Goddelijke Kwaliteiten.

Wie nu denkt dat dit een leuk sprookje is, doet er goed aan om eens in HET KENNISBOEK te bladeren. Het zal je kunnen opvallen dat de trilling van Het Boek dermate hoog is dat je de neiging hebt om het snel weer weg te leggen. Je kunt je dan afvragen of dit het geschikte moment is om er al aan te beginnen omdat de trilling voor jou nog te hoog kan zijn. Wie het ongelooflijk lijkt dat zoiets op Aarde kan bestaan in deze tijd, doet er goed aan om eens stil te staan bij wat jij dan denkt dat De Bedoeling zou zijn geweest als je het voor het zeggen had.

Het kan zijn dat je je daar helemaal nog nooit in verdiept hebt; het zou je dan goed kunnen doen om dat wel te ondernemen want de tijd dringt en we hebben alle menskracht nodig om op onze bestemming te komen. Voor wie dit nu een gezellig verhaaltje lijkt voor bij de koffie, zal het beter zijn om eens in de boeken van de Koran en de Bijbel te kijken en daar te lezen wat er voorspeld is over deze eindtijd van de Mensheid.  Je kunt dan ontdekken dat wat we hier vertellen helemaal niet zo vreemd meer is gezien het feit dat deze gegevens al eens eerder zijn verspreid, zij het op een meer verhulde wijze dan nu het geval is.

Wie nu denkt dat dit allemaal klinkklare onzin is, moet zich eens afvragen waarom hij denkt dat wij in deze tijd op Aarde zijn. Je zou je erover kunnen verbazen hoe uniek het eigenlijk is dat wij er zijn in een tijd vol met mogelijkheden en gevaren tegelijkertijd. Je kunt je misschien verwonderen wat het ertoe doet dat jij hier bent in dit tijdperk op Aarde, maar je kunt het ook laten. Voor jou is er maar één doel en dat is zo snel mogelijk bij je dood zijn. Je kunt inderdaad dan maar beter de andere kant op kijken, want voor jou is er niet veel hoop meer.

Wie nu intussen denkt dat wij maar een beetje de boel opschudden omdat wij daar lol in hebben, die zou hier eens een kijkje achter de schermen moeten kunnen nemen. Wij zijn 24 uur per dag bezig om de Mensheid naar een Hoger Plan te tillen en doen dit zonder mopperen en zeuren. We vinden het wel tijd worden dat jullie ons eens gaan helpen want zonder jullie hulp gaat het ons niet in ons eentje lukken.

Jullie dagen zijn geteld en wij zijn de enigen nu die daar zorg voor hebben. Je zou er goed aan doen je te realiseren dat ook wij grenzen kennen in wat wij jullie kunnen bieden om je over te brengen naar een leven van Plezier en Gelukzaligheid. Het is aan jullie zelf gegeven om onze bekwaamheden verre te gaan overstijgen, maar je moet er wel moeite voor doen. Het ligt in de Bedoeling dat je op zekere dag zelf het paard bestijgt en de teugels in handen neemt. Je zou er goed aan doen om voor die tijd de nodige rijlessen op je naam te zetten. Het is namelijk in jou belang dat je ook krijgt waar je voor gekomen bent.

Om dit voor ons wat gemakkelijker te maken zou je je alvast eens kunnen verdiepen in wat HET KENNISBOEK.  te bieden heeft. HET KENNISBOEK is namelijk in staat om jou precies datgene te bieden wat voor jou Bedoeld is. Als je je de aanwijzingen om Het Boek te lezen eigen maakt dan zal je merken dat je na verloop van tijd een heel ander Mens wordt. Het is namelijk zo dat door de energieoverdracht van HET KENNISBOEK je in staat zult zijn om de Hogere Bedoeling van dit Alles te gaan omvatten, zodat je je schreden op de Trap van Het Firmament  versneld zal kunnen maken.

Voordat je nu je beklag gaat doen bij de schrijfster van dit artikel, zou je ook eens kunnen bedenken waar deze artikelen eigenlijk voor bedoeld zijn, het is namelijk zo dat iedereen die voor HET KENNISBOEK iets doet, dit geheel gratis en op eigen gelegenheid doet. Je kunt je misschien voorstellen dat dit werk andere inkomsten in de weg staat en een volledige overgave vereist. Of je het nu beseft of niet, dit tijdrovende Karwei doet niemand voor zijn lol. Misschien is het voor jou wel de Bedoeling dat je dit allemaal niet begrijpt. Je kunt deze artikelen dan beter met rust laten, totdat je wél begrijpt wat voor jou de Bedoeling is.

Wie nu denkt dat deze onzin uit de hoge hoed van een voormalige Zwarte Magiër komt, die moeten we teleurstellen. De Zwarte Magiërs hebben hun kracht al lang geleden moeten inleveren en wat zij nu nog aan krachten vertonen, is een slap aftreksel van hun mogelijkheden van weleer. Het is de Mens gegeven om zich de eigenschappen van hun Goden toe te eigenen om daarmee in de zevenmijlslaarzen van hun Helden te gaan staan. Dit avontuur is aan de Mens geschonken omdat Zij de voortbrenging is van de Almachtige die het in zijn oneindige wijsheid voorzag dat wij een unieke levensloop zouden krijgen.

Nu kan het zo zijn dat je je afvraagt wie dan wel die Scheppers en die Goden zijn die ons tot Voorbeeld dienen. Zij zijn namelijk niet diegenen die je dacht dat ze waren. De Goden van het Firmament zijn voortgekomen op dezelfde wijze als wij uit de Goddelijke kracht van het Heelal. We mogen aannemen dat deze Kracht er al heel lang is geweest voordat ons Universum tot stand kwam. Ons vermogen om door de Sterren te reizen heeft te maken met het feit dat we dit al lang deden voordat we naar de Aarde kwamen om ons te ontwikkelen.

Je kunt je misschien voorstellen dat wij lang geleden al onze gelofte hebben afgelegd om ons te ontwikkelen naar een volwaardig bestaan. Het is toen al vastgelegd dat wij ons bestaan zouden gaan verheffen volgens het Goddelijk Plan. Om je een voorstelling te maken van wat er toen is vastgelegd kun je eens een kijkje nemen in de Bibliotheek van de Atlantiden die al ver voor ons de Regels opstelden van ons Universum. Deze Regels zijn opgetekend te verkrijgen in de boekhandels die oude geschriften verkopen. Je zou er goed aan doen om je fototoestel mee te nemen want het is niet gezegd dat je deze transcripten kunt kopen of lenen.

Voor wie dit allemaal te omslachtig is, kan het een goed idee zijn om eerst eens een kijkje te nemen in HET KENNISBOEK., waar de Regels van de Atlantiden uitgebreid in beschreven staan. Wie behoefte heeft aan een duidelijker uitleg over de afkomst van onze sociale regels en inrichting van onze maatschappij, doet er goed aan om zich eens te bedenken hoe deze regels en inrichting tot stand zijn gekomen. Het is namelijk niet zo dat deze slechts korte tijd ons leven bestieren hier op Aarde, maar dat dit al vanaf onze eerste tijd op Aarde zo is geweest.

Het leven op Aarde is altijd bestuurd geweest door de wetten die ooit gemaakt zijn door onze allereerste voorouders die hier deze wetten gevestigd hebben. Zij zijn later teruggekomen om deze wetten te vervolmaken en ervoor te waken dat de Mens van dit Pad af zou wijken. De Atlantiërs, zoals wij deze Voorouders nu noemen bestonden dus al in een eerder stadium van de Aardse geschiedenis. Het zijn Zij die er nu wederom voor zorgen dat de Mens de eindstreep zal halen.

Wie de moeite neemt om zich te beraden op zijn toekomst, doet er goed aan om deze Kennis van de Atlantiden tot zich te nemen, omdat zij aan de bakermat van onze beschaving staan. Het is niet gezegd dat je dit dan ook meteen moet gaan toepassen, omdat onze beschaving nog maar een flauwe afspiegeling is van wat de Atlantiden ooit ontwierpen. Het kan zijn dat je deze aanwijzingen om je in jouw afkomst te verdiepen maar een beetje vreemd vind, het is in werkelijkheid een goede kans om je Pad van Ascentie tot Voltooiing te brengen, omdat in de Geschriften van de Atlantiden is vastgelegd hoe dat pad eruit ziet.

Het kan zo zijn dat je het lastig vindt om je te beraden op jouw toekomst. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat er voor jou een plek zal zijn in de Nieuwe Wereld op afzienbare termijn. Realiseer je dan dat ook voor jou deze Bestemming uiteindelijk zal zijn weggelegd. Het kan echter nog honderden jaren duren eer je zover bent gekomen dat je de Hemeltrappen Bestijgt en je plaats inneemt tussen diegenen die jou voorgingen op dit Pad.

Je dient er wel zelf voor te zorgen dat je zover komt, want wij hebben niet de middelen om jou ergens naartoe te brengen als je daar niet zelf naar uitgereikt hebt. Je kunt alleen maar slagen voor dit diploma als je bereid bent om het vuur uit je sloffen te lopen daar waar het je Bedoeling betreft. Deze Bedoeling vormt de leidraad in jouw weg naar het Firmament  zolang je deze ook daadwerkelijk bereid bent om te volgen. Het is aan jou de keuze of je deze weg neemt of een ander pad neemt. Houd in je achterhoofd dat er altijd een andere weg is ook al zal je deze niet meteen meer kunnen vinden.

Voor wie nu denkt dat hij al op het juiste pad zit, moet eens even achter zijn oren krabben of dit juiste pad ook echt wel het juiste is gezien zijn Lotsbestemming die gelijk moet lopen met Het Zielepad. Als je het verschil niet weet tussen die twee dan doe je er goed aan om eens te voelen hoe het voor jou is om twee verschillende wegen te bewandelen die allebei naar dezelfde bestemming leiden. Het ene pad is dat van je Ziel en het andere dat van je Lotsbestemming.

Voor je je nu afvraagt waarom we met zo’n vergelijking komen, neem een moment de tijd om deze je voor te stellen. Je kunt je dan meteen afvragen wat nou eigenlijk het verschil is tussen die twee. Het antwoord daarop is simpeler dan je denkt: de Lotsbestemming bepaalt het Pad van de Ziel. Voordat je nu op je achterhoofd gaat krabben om te bedenken wat hier precies mee bedoeld wordt, kun je je misschien ook een voorstelling maken van wat de Ziel eigenlijk komt doen op Aarde.

De Bestemming van de Ziel loopt gelijk met die van jouw Lot omdat het Lot bepaalt welke weg we moeten afleggen om daar te komen. Als je dus een Lotsbestemming hebt die afwijkt van het pad dat je Ziel aan het lopen is dan heb je een groot probleem. Het is namelijk zo dat als je afwijkt van je Lotsbestemming, je de kans loopt dat je misgrijpt op het goud dat jou te wachten staat bij de Poort van Karena straks als je daar aankomt. Je zou er dus goed aan doen om even na te denken of je Lotsbestemming en Zielepad wel in overeenstemming met elkaar zijn.

Om nu tot een juiste inschatting te komen van wat je Lotsbestemming voor jou in petto heeft doe je er goed aan om eens te bekijken wat de talenten en vaardigheden zijn die je in dit leven aangereikt hebt gekregen. Het zal je misschien verbazen maar dat zijn precies die talenten die jij moet gaan inzetten voor je Lotsbestemming. Om daar vervolgens te komen is een heel pad voor jouw Ziel ontworpen om precies die eigenschappen te gaan trainen waar jij in uitblinkt. Je doet er dus goed aan om je te scholen middels de Lessen die op jouw Zielepad tevoorschijn komen zodra je je daarop begeeft.

Om het je nu wat makkelijker te maken jouw Zielepad te begrijpen, kun je je eens afvragen wat je aan het leren bent op dit moment. Als dat zaken zijn die jou enorm raken, dan kun je ervan verzekerd zijn dat je bezig met het juiste pad voor jouw Ziel. Om het nu nog wat verder te verduidelijken zou je er goed aan doen om over deze materie te lezen in HET KENNISBOEK. Je kunt daarin precies vinden wat het betekent voor je om het Pad van de Meeste Weerstand te volgen en je kunt dan ook meteen merken hoe het is om op het juiste Pad te zitten.

Wellicht dient nog opgemerkt te worden dat er geen aanwijzingen zijn die van Boven gegeven kunnen worden voor het vinden van je Lotsbestemming en Zielepad. Het is aan jou om zelf dit pad te vinden en te doorlopen. Dat wil niet zeggen dat je onderweg niet een handje geholpen kunt worden door de bereidwillige leraren en wijsgeren op jouw weg. Zij die de kunst al verstaan om op hun Zielepad te blijven, kunnen voor een ander een goed voorbeeld zijn, mits zij in deze rol van voorganger niet de fout maken om zich een speciale positie toe te eigenen.

Er zijn nogal wat goeroes in de wereld die er een gewoonte van maken om hun pupillen te laten ervaren hoe het is om eeuwig de underdog te blijven terwijl zij het zelf allemaal wel weten. Bezint eer ge begint lijkt hier de juiste attitude en je kun je afvragen of je niet direct het Juiste Pad voor jou kunt gaan bewandelen. Of je het Juiste Pad al hebt gevonden is helemaal aan jou terwijl je jezelf voortduwt op de weg die je gekozen hebt.

Als je besluit om HET KENNISBOEK. tot je Gids te maken dan kun je ervan verzekerd zijn dat je het Juiste Pad kiest. Dit Boek is namelijk in staat om jou de Weg te leiden naar Je Lotsbestemming. Je doet er dus goed aan om je grondig te laten informeren bij een Kenniscentrum. Je kunt ook meteen HET KENNISBOEK bestellen bij www.nederland.kennisboek.net. Om je goed te laten informeren zou je kunnen overwegen om één van de Kenniscentra bij jou in de buurt te bezoeken. Je doet er verstandig aan om daar de vragen die je hebt over HET KENNISBOEK voor te leggen aan één van de medewerkers. Zij hebben HET KENNISBOEK uitgebreid bestudeerd en zijn opgeleid om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ook besluiten om daar een paar gratis kopieën mee te nemen.

Voor wie HET KENNISBOEK een te grote stap is nu, kan besluiten om alle artikelen te lezen die onder deze reeks vallen. Deze reeks bestaat uit 15 artikelen, waarvan dit het zevende. Je kunt ze het beste in volgorde van publicatie lezen. De reeks heet De Ascentie van de Mens en is uitgebracht onder het Dak van de Verenigde Mensheid.  Wie alle reeksen wil lezen die onder deze Koepel zijn ondergebracht kan ze downloaden van www.praktijkdenieuwemens/blog. Je dient ze wel in volgorde van uitgave te lezen, dan kunnen ze je begeleiden op je pad, precies zoals HET KENNISBOEK dat doet. De reeksen heten in volgorde van publicatie: De Goddelijkheid van de Mens, Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk, Het Ontwaken van de Mens en De Ascentie van de Mens. De artikelen zijn geschreven met de Pen van de Gouden Tijd.