Om bijzondere daden te verrichten moet je bij de Goden zijn. Het is hen gegeven om de Hemelrijken te bestieren en daarover rekenschap af te leggen bij hun Aartsvader, die hun welwillend gadeslaat. Het is deze blijk van genoegen die maakt dat Zij, in tegenstelling tot de rest van ons Universum, bereid zijn om ons te voorzien van de nodige hulpgoederen, want zonder deze instemming van Hogerhand zouden Zij tot zoiets niet in staat zijn.

Om nu raadsels te voorkomen nodigen wij je uit om deze bijzondere vermogens uit te testen zonder je af te vragen of wat je bemerkt nu werkelijkheid is of niet. Het zou je namelijk zomaar kunnen gebeuren dat je de kern van iets dat je al wist opnieuw gepresenteerd krijgt zonder dat je je afvraagt waarom dit uitgerekend jou moet gebeuren. Het zit namelijk zo dat als je verder kijkt dan je neus lang is, er speciaal voor jou in de ruimte vóór jou een opening verschijnt die jou in verbinding met de Goden stelt en je kunt dan merken dat wij met zijn allen acte de présence geven en jou gaan vertellen wat je moet doen om vandaag nog gelukkig te zijn.

Het is ons werkelijk een genoegen om deze blijde boodschap met jou te delen, omdat het er ons om te doen is dat iedereen op Aarde gelukzalig en vreedzaam leeft met elkaar. Mocht het dus zo zijn dat je twijfelt aan hetgeen we je nu vertellen dan kun je in ieder geval tevreden zijn over het resultaat van je inspanningen om onze kennis over jou uit te voeren zonder bedenkingen vooraf. Het is je gegeven om deze speciaal voor jou ontwikkelde tool toe te passen in je dagelijks leven en er zonder meer naar te gaan handelen.

Mocht je nu werkelijk denken dat wij volkomen van het pad af zijn en jou maar wat wijs maken dan kun je het beste je wenden tot de schrijfster van dit artikel omdat zij jou precies kan vertellen hoe wij te werk gaan en dan weet je meteen of je al zover bent om dit avontuur met ons aan te gaan want zij demonstreert dan meteen hoe dat eraan toe gaat. Voordat je je nu gelukkig prijst met deze cadeaus in het vooruitzicht kunnen we je meteen ook vertellen hoe je je Godenstatus kunt opwaarderen, namelijk door gehoor te geven aan ons genoegen om jou te mogen helpen waar we dat maar mogelijk achten.

Als wij eenmaal op je pad beland zijn dan kunnen we je mogelijkerwijze meteen ook uit de doeken doen hoe een en ander er hier aan toe gaat. Als je op avontuur gaat met ons dan ben je namelijk niet zomaar van ons af. Het moet gezegd dat onze methodieken om jou daar te krijgen waar je je gelukkig en plezierig zal voelen benijdenswaardig kritiekloos zijn, maar wel genoeglijk onplezierig. Wij zijn namelijk geneigd om jou exact te vertellen wat je verkeerd doet en laten je niet meer los totdat je precies doet wat wij jou opgedragen hebben.

Voordat we ertoe overgaan om jou dit Godenfeestje te laten beleven, moeten we ook nog zeggen dat wij geneigd zijn om je te laten gaan als je je weinig gelegen laat liggen aan onze bewoordingen van jouw inspanningen om ongelukkig te zijn en je je gezicht van ons afwendt zodra wij in beeld verschijnen. En mocht je nu nog twijfelen aan deze boodschap van ons, dan kun je beter zorgen dat je je geheugen opfrist, want feitelijk vertellen wij je weinig nieuws. Het is namelijk zo dat wij deze methodieken al lang geleden in de wereld hebben gezet en je kunt je dan ook afvragen waarom zo weinig mensen hier profijt van denken te hebben.

We kunnen je nu vertellen dat we deze gestes om gelukkig te leven speciaal ontworpen hebben om de Mensen te overtuigen van hun Goddelijke gave om zelf te beschikken over hun toekomstige leven, wat in ziel en zaligheid geleefd kan worden als een avontuurlijke weg om je Lotsbeschikking te vervullen en dat je dan ook meteen zal merken dat je leven er een stuk vrolijker uit gaat zien. Of je werkelijk gelukkig zal worden is jouzelf in handen gegeven en je kunt je dan ook afvragen waarom je niet meteen aan de slag gaat met deze wetenswaardigheden over hoe je daar komt.

Het is jou gegund om de strijd aan te binden met gemakzucht en tijdverdoenerij en jezelf om te toveren tot een toonbeeld van gelukzaligheid en Godenkracht en dat je daarmee al je dromen zal kunnen verwerkelijken, mits je bereid bent om er alles aan te doen en je door ons te laten begeleiden bij deze gedachtenkrachtpatserij, want dat is namelijk precies hetgeen wat zo voortreffelijk werkt.

Je kunt je misschien voorstellen dat onze Godenkrachten opgebouwd zijn uit de meest fijnstoffelijke wensen en voorstellingen die je maar voor mogelijk houdt en dat dit geenszins lijkt op wat jullie plegen te doen met jullie gedachtespinsels. Bereid je dus maar voor op een welgemanierd avontuur tussen je Aartsvaderen, want het is zo dat wij jou gaan voorzien van welgemanierdheid en fatsoen. En om nu deze lessen kracht bij te zetten kunnen we er nog aan toevoegen dat je, eenmaal op dit pad gezet, een blije, vrije toekomst tegemoet gaat waarbij je je nog vaak zal afvragen hoe het toch mogelijk is dat je dit niet eerder hebt kunnen zien.

Ook als je nog twijfelt aan jouw toekomstige geluk, kun je je er toch van vergewissen dat het lezen van dit artikel je al enige blijdschap gegeven heeft in de vorm van een toename van Lichtpartikels door het hersenwerk wat je hebt moeten verrichten om dit artikel te lezen. Het is namelijk zo dat je je enige inspanning moet getroosten om deze artikelen helemaal tot je te kunnen nemen en dat is nu precies de bedoeling want wij zijn gekomen om jou uit je lethargie te verlossen en doen dat dan meteen door je voor de leeuwen te gooien en een voorproefje te geven van wat hersenwerk vermag te doen met de geestdrift. Het is namelijk zo dat wie eenmaal zijn gedachtekracht aan het gebruiken is, in staat gesteld wordt om te beleven hoe het is om een God te zijn op Aarde en je eigen Lot in handen te nemen.

Om je verder op deze weg te begeleiden is het zaak om je oren en ogen goed te luisteren te leggen als je je tot ons wendt, want eer je het weet zijn wij al weer op weg naar de volgende kandidaat die zich beter voor ons openstelt dan jij. Het is je gegeven dat wij ons met jou bemoeien als jij onze hulp inroept en dat wij dan beschikken over de middelen om naar jou uit te reiken. Het is echter niet zo dat wij het werk voor jou gaan doen, maar wij laten dat genoeglijk aan jouzelf over. Wij kunnen jou ten dienste staan in zoverre jij ons dat toestaat en wij wensen jou dan ook het genoegen om over onze kwaliteiten te beschikken zolang jij je best doet om deze te gebruiken.

Mocht je nu denken dat dit allemaal niet aan jou besteed is dan kunnen we je vertellen dat het niet aan jou is om zulks te beoordelen. Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat jouw geestdrift van dien aard is dat we besluiten om jou ten dienste te staan zonder dat duidelijk is of jij zo ver bent dat je van onbesproken gedrag bent. Het is namelijk zo dat om ons te raadplegen je je enige moeite moet hebben getroost om het pad van de ingewijden te volgen die het raadzaam vinden om in stilte te mediteren en te boetseren aan hun gedachtestromen, want waar zij waarlijk meesterschap in tonen is in het focussen van hun gedachten en zij doen er dan ook hun voordeel mee als zij bereid zijn om dit te gebruiken om de mensheid te dienen door met kracht deze gedachten de wereld in te sturen. Het zit namelijk zo dat zij in staat zijn om de gelukkigste mensen aller tijden te worden, mits zij bereid zijn om hun afkeer van het maken van toekomstplannen te transformeren naar het inzicht dat wij ons eigen leven vervolmaken door gelukzalige gedachten te formuleren. Je doet er goed aan om even bij jezelf stil te staan en je te bedenken of je zover durft te gaan om in dit leven het Godenpad te belopen of dat je nog een rondje op Aarde denkt te moeten maken.

Wij wensen jou een welgemeend groots avontuur met ons,

De Goden

Deze artikelen zijn bedoeld om je geest te verruimen en stemmen je tot nadenken terwijl je ze leest en het is dan zo dat ze je trilling verhogen zolang je de tijd en de moeite neemt om je er ook echt in te verdiepen.