Het Plan van de Nieuwe Maria Magdalena’s

Op deze pagina wordt informatie over de Nieuwe Maria Magdalena groep gedeeld en sommige activiteiten worden gepubliceerd. Er is ook een besloten Facebookgroep. Als je het gevoel hebt dat je hier deel van wil uitmaken stuur dan een berichtje aan bgijsen@xs4all.nl. Als je al deelnemer bent dan kun je onderaan deze pagina je maandelijkse bijdrage voldoen.

Geen berichten gevonden.
Samenkomst Maria Magdalena's
29-01-2023
Prachtige Maria Magdalena’s,
Ik wil jullie van harte uitnodigen op een samenkomst in mijn praktijk ter kennismaking. Op ontdekkingsreis met elkaar zullen wij mogen ondervinden hoe onze verbinding werkt en wat wij daaruit kunnen halen voor onszelf en elkaar. Het zal een wisselwerking zijn, in plezier ruimte gevend aan onze mogelijkheden, geleid door onze hogere leiding, intuïtief en spelenderwijs puzzelend.
Mocht je nog twijfelen over jouw deelname omdat je dit of dat of zus en zo dan kun je dat nu vrijelijk allemaal laten gaan omdat je zal kunnen ervaren dat we allemaal dezelfde bestemming hebben en uit één zijn gemaakt. Het wonder van ons samenspel zal zich aan ons ontvouwen zodra we in het bootje stappen en ons begeven in een avontuurlijke vaart naar de onbekende domeinen van onze zielehartstocht en dorst naar gelukzaligheid.
Op zondag 19 februari van 11 tot 15 uur op de Zonneoordlaan in Ede komen we bijeen. Ik zal voor een biologisch veganistische lunch zorgen. Ik verheug me op ons avontuur!
Voor adresgegevens, zie www.praktijkdenieuwemens.nl/contact
Naar de Maria Magdalena groep op Facebook: https://www.facebook.com/groups/722903085799895
Het Plan van de Maria Magdalena's - nieuwe groep
06-01-2023
Deze groep is bedoeld voor het plezier van de kennismaking van een stel prachtige vrouwen die veel met elkaar gemeen hebben, namelijk een wonderbaarlijk mooi hart. Zij kunnen zich gaan herkennen in elkaar en vinden de bereidheid om elkaar te bekrachtigen. Samen kunnen we ons gaan verbinden aan een gezamenlijk doel en met elkaar groeien en daarmee een nieuwe samenleving in beweging brengen, één waarin we in vrede leven met elkaar. Als je je geroepen voelt hieraan deel te nemen stuur mij dan een chatbericht.
De Bedoeling van de Maria Magdalena groep - uitleg
05-01-2023
We leven in een nieuwe tijd, onze ontwikkeling is ooit aan banden gelegd door middel van dogma’s, regelgeving en toezicht op naleving daarvan en nu, eindelijk, is de tijd daar dat we alle boeken en regels en basisprincipes aan de kant kunnen leggen omdat we weten dat we alle Kennis in ons Zelf hebben. Wij zijn eeuwen en eeuwen gebonden geweest aan een beperkte visie op onszelf en ons doel op Aarde door de vernauwing van ons bewustzijn.
Dus onze heilige geschriften hebben veel kennis en houvast gebracht door de eeuwen heen en de nieuwe tijd brengt ons nu onze eigen krachten en kwaliteiten. We zijn niet meer afhankelijk van anderen in onze kennis en werken juist wel samen in co-creatie met elkaar en met de heilige gidsen die ons begenadigen waar zij maar kunnen. Dat wordt een ontdekkingsreis zo uitdagend en magisch en met zoveel fun, het zal onze levens vervullen met genade en overvloed van actie avontuur en gemene deler is de wereldvrede waarvoor wij de kwaliteiten in onze hartepoort hebben bevroren en die mag zich nu aan ons gaan tonen.
Waardevolle inzichten zullen zich meester maken van ons als wij deze weten te herkennen in elkaar en dan zijn wij nog niet eens bezig geweest met ons te behagen in elkaars wensen en versieringen want ook dat mag een wonder heten, deze altijd voortgaande ontdekking van levensdrift en avontuur naar de unieke kwaliteiten van eenieders sterke punten. En ontdekkingen zijn dan een malle toestand geworden want het is één grote reis naar het volgende universum, namelijk dat van de vrede op Aarde en dat is nu wat wij mogen bezingen met elkaar en voor elkaar.
Wij zijn gekomen voor de wereldvrede en als je dat eenmaal weet dan begrijp je ook hoe we dienstbaar kunnen zijn door deze website vorm te geven met plaatjes en vertier van een gesprekje hier en daar en dan te besluiten, hoe gaan wij dit verder inrichten met elkaar en dan kan er gezamenlijk een vergadering belegd worden in veel groepswerking en avontuur met de bokkeschoot, dat is namelijk, wie is er het verste en het beste en dat leren wij dan subiet af, want voor de vrede is iedereen gelijkwaardig. Snel of langzaam, superlicht of zwaar en dromend of dravend, het is allemaal fleur en kleur en aardse genoeglijke festiviteit van het hartsavontuur dat iedereen bovenop de Maria Magdalena constitutie allerlei eigenheid erbij heeft gekregen.
Je kunt dit vervolgens met elkaar ontwikkelen, superleuk en hels avontuurlijk en Babette hier die denkt nu van dat zal dan allemaal wel mijn pakkie an worden en daar heb ik helemaal geen zin in, dus we beginnen met een vraag. Wie heeft er de zin en het lef om in deze groep het stokje van avontuur te gaan zwaaien zodat iedereen een taak en een doel vindt in deze groep van vertier die, bijzonders enkele plaatjes en beroepingen van elkaars plezier, geenszins een kletspartij moet gaan worden want dan zit je weer in apenland, de oude tijdsvariëteit van het schilderachtige feest dat Aarde heet en aan het uitsterven is.
Onder de groepssfeer zal het even duren voordat we merken dat we een hele speciale kandidatuur aan het neerzetten zijn. Er komen hier nog grote wonderen binnen stappen na een tijdje en wij weten dan ook niet hoeveel Magdalena’s hier aan zullen zitten, maar wij zetten de tijd op 0 en dan wachten we twee kleine maanden en dan zitten we op het juiste aantal om een groep te bereiken van 600 Maria Magdalena’s die allemaal aan de zijlijn toekijken naar wie nou het avontuur eens echt aan gaan draaien. En dat weten wij dan wel, dat is onze grootvorstin hier die van de klappen van de zweep weet waar het de avonturen met loszittend zand betreft omdat zij iedereen weet op te pierken en te benaderen met haar vleugels van zwaard en trouw, dat is vleugels die sterk zijn en moedig en een ras vertegenwoordigen dat ons allen onbekend is, en dat is dan Babette, uw ondergetekende .
Los van alles ben ik in het dagelijks leven gewoon Babette Gijsen maar voor hier ben ik Moeder Aarde en dan weten we wel dat ik dat niet meer weet, maar dat zal dan wel boven komen drijven ergens want ik ben er nogal in gesponnen geraakt, in dat draak van avontuurlijk genot wat ik heb laten vallen in de jaren 70, ongemerkt, waardoor niemand meer weet waar Moeder Aarde is gebleven. Hier dus en veel fun gewenst want dat kan ik gebruiken. Mijn avontuur heeft zoveel mankementen gehad en geenszins onbedoeld of ongemeend, maar van een grootsheid zo onmogelijk dat ik tegenwoordig denk dat ik een plat dubbeltje ben geworden. Dus als je me ziet zeg dan niet, is dat nou onze grote moeder? Want ik heb een scherpe klauw en dan hamer ik op je kop en zeg, doe jij het dan maar voor mij en dan ben ik opgelucht en werkelijk als iemand dat durft te doen, het stokje van mij over te nemen, ga je gang, ik verras je nog eens.
Wij zijn gekomen om dit te vermaken en te beheren en wij zijn een groep van zeer vooraanstaande vrouwen die edelmoedig, begripvol en kans hebbend zijn om de troon van het Godendom binnen een jaar of twee tot zes te behalen vanaf nu. De eersten zullen de laatsten zijn en andersom dus schijn bedriegt weleens. We zullen veel met elkaar samenwerken en ons doel is de harmonie te erkennen en te bezwaren want harmonie betekent niet dat je gezellig kopjes koffie gaat zitten leuteren met elkaar. Babette heeft een broertje dood hieraan en gisteren nog, ach, wie kwam haar verlossen uit haar eenzame paleisdrang, een vriendin met koekjes en kaakjes en zoute pantoffelgebakjes en dat is venijn vinden wij , wij vinden dat er gewerkt dient te worden aan jullie vlucht naar boven.
In je bewustzijn gebeurt alles wat je nodig hebt voor een veilige landing naar het spartaanse Bovenrijk en dat is het rijk van de bovenste lagen van je bewustzijn voor iedereen bekend als het walhalla van de staat van de Verlichting en wij weten dan wel dat Babette daar eens al was beland maar door zware omstandigheden buiten haar kunnen om zijn wij benieuwd naar hoe jullie dat met haar kunnen vestigen. Deze rommel is van een genade die wij hier niet eerder oplossen konden en jullie kunnen dat wel met elkaar.
Wij wensen jullie een feestelijk bestaan met elkaar op Aarde en we weten dat Babette hier de leiding zal hebben maar we weten ook dat soms een ander het moet overnemen en als dat bevalt is dat ook ok, Babette maalt nu eenmaal niet meer om roem maar om een hoofdkussen om stil op te kunnen slapen. Haar hoofd is een uitgemergeld moeras van vreemde avonturen geweest, ze is nu weer helder en kijk dan maar eens wat er gebeurt met elkaar. Zij is in ieder geval heel blij dit met jullie te kunnen ervaren en heeft dan ook de juiste constitutie om jullie te verleiden om Je Zelf te worden in ieder opzicht.
Kijk dus maar naar haar omdat ze het wel weet, soms nog beter dan zijzelf. Zij heeft al veel voor jullie gedaan, achter de coulissen weliswaar en verlangt naar verbijzondering van dit Lichtfeest met jullie, door jullie toewijding en de bereidheid om in te kunnen grijpen in een situatie waar maar nodig, zonder gevecht, zonder onmin, altijd met zachtheid en gemin, want dat is Maria Magdalena, zo zoet een vrouw als geen ander haar ooit gekend heeft hier, behalve Babette want zij diende als apostel bij haar en Jezus en dat was een fijn gezelschap want zij drieën waren al een wereldwonder voordat zij op Aarde verschenen.
Jullie weten van haar beklag niets en de wereldgeschiedenis heeft haar bedrijf verborgen gehouden want ze is van een geestrijkheid zo groot dat de hele Aarde haar geliefd heeft, maar nu is ze dorstig naar smaad en vertier dus pas maar op want de gruzels zitten nog in haar oren van een recent in elkaar gedonderd fenomeen die haar wel wil behagen maar haar overstuurt en dan de leidsels graag overneemt. Steeds als je dat ontdekt dan tik je haar even aan en dan zegt zij rustig, dankjewel dat vind ik fijn geef me even een hug en dan zijn we er weer. Of dit nou de Bedoeling is van dit samenzijn of leuk is of begeesterd moet zijn voor iedereen? Nee, maar wel een kanjer van een formaat van regelgeving die ertoe leidt dat ook de verdrukten onder jullie, niet alleen Babette, kunnen opstaan en zich afkloppen.
Jullie hebben alleJezus veel avonturen meegemaakt en dan moet je je maar afvragen of dat terecht is of niet, wij waken ervoor om dat te verkiezen en dan weten jullie nu maar wie er de beste en de eerste hier is in de groep, dat is niemand, alleen de leiding is in handen van ons groothertogdom, Babette Mylène Gijsen, het Mylène een verbastering van Maria Magdalena, aaneen geweven, zoals vele van jullie namen verbasteringen zijn geweest van Maria Magdalena’s doopnamen Helena, Justitiana, Vergena, en zo nog meer, Vergena moet zijn Virginia, dat is goed en dan weten wij wel dat Babette soms een woord fout interpreteert en dat zeg je dan direct even want anders valt het verhaal uit koers, want dan zit daar een slijmaard tussendoor die er uit zal vallen als iedereen zijn best doet elkaar lief te hebben, te bewaren en te behagen en dan niet dat gekweel en gehang, gewoon stoer voor elkaar durven te staan en voor elkanders eigen mening uit durven te komen.
Jullie hebben allemaal tamelijk grote kwakoren en ogen en mond en dat betekent dat ruzie in het vooronder staat geparkeerd, weten dat van jezelf en maak het steeds weer goed, want de Maria Magdalena’s zijn het zondebesef goeddeels kwijtgeraakt dus ze spreken zich uit en vergeten snel iets wat plaatsvond wat van mindere kwaliteit was. Babette is de enige die het zondebesef weer schoon en wel uit de stal heeft getrokken dus als zij steeds sorry gaat zeggen geef haar dan en fikse duw en dan staat zij ook weer.
En nu allee hop en aan de slag. Wie neemt deze groep over op Facebook. Jij, Anjul zou dat het beste kunnen maar het is je dagelijks werk dus als iemand anders dat wenst dan is dat super. En jij Babette gaat alle Maria Magdalena’s van de straat van je adressenlijst nog maar eens bestuderen over wie er nu wel of niet openstond voor jouw initiatief door Goden ingefluisterd en dan vraag je ze maar om deel te nemen aan dit festijn op een nog open pagina, die steeds beproefd wordt door er leuke zinssneden of avonturen op te plaatsen zoals waar Babette mee begonnen is, met schrijfsel van haar eigen samenwerking met ons. En wie weet mag het zeggen, als je denkt we moeten eens erop uit of een vergadering beleggen dan roep je maar, wij hebben niets uit te staan met leiders die alle initiatieven bedenken en ook nog eens de vrede weten te bewaren in de groep, dus sloof je uit en bemachtig een positie hier die past bij waar je nu bent en dan keer je maar weer eens om onderweg want er is zoveel te doen als je een grote samenwerkingsorganisatie bent.
Wij zijn jullie Goden met een hart van Goud en daar wij het levensavontuur kennen op Aardse hoogten dan weten jullie dat wij jullie aanstuurders en voorvaderen zijn en dat dat een eiland kan geven van rust en genoegens want ten minste één heeft het contact met ons durven opzoeken en die heeft de gave jullie daarin mee te nemen zodat we er straks 60 avonturiers bij zullen hebben die ons de hand vragen voor begeleiding, troost en vredesoverleg met al je sintels en verduursels op Aarde.
En nu weten wij genoeg, doe nu je best en schrijf er zelf een punt aan, haal je eigen verhaal goeddeels weg, ook het avontuur van de Nieuwe Maria Magdalena’s want data zit een verspreking in die niet indaalt en dat is de zuurste bomen zijn bedrog en dan weet je wel waar dat staat en dat moet dan heten, de zoetste tafels staan gespreid, het tegenovergestelde dus en als je dat weet neer te zetten dan kun je dat laten staan en anders moet het artikel weg. Op slordigheid zitten we niet meer te wachten ook niet van jou en dit laatste stuk kan integraal met wat aanwijzingen over wat en waar en ook het laatste stukje over jou, zo open zijn we hier en iedereen krijgt met ons te maken, nu nog via Babettes handen als jullie iets doen waarvan wij vinden dat dat beter kan.
En zo leer je het af om elkaar te beoordelen want de wijze les is dat niemand het beter kan doen tenzij iemand een beter idee heeft dan jij en dat maak je dan maar mee, dat iemand zegt ik weet iets beters en dat jij daar dan staat met het jouwe. Gewoon loslaten en mee met het groepsbelang waarvan de leden zich spontaan allemaal richten op dat leuke idee en jouw voorstel wat van mindere allure was compleet vergeten, terwijl jij er nog dagen over gaat zitten knagen. Dat heet nou willekeur en dat vinden wij knap stom.
Zo en dan nog mag je je eigen teksten laten staan mits niet gedupliceerd door ons en dan weet je het wel, alles komt nu helemaal goed, dit is een prachtig medium voor beoordelingen van een onjuist vertier, vastgelopen beoordeling, plezier en venijn en daar weten wij dan wel raad mee, Babette of Erica wijzen even omhoog en wij sterven het af van de vreugde want wij schrijven een stukje via de hand die ons begrijpt en dan is iedereen weer zoet. Zie dit als een gave die we nodig hebben in een moeizaam van ons gescheiden zijnde tijdvak waarin jullie kwezelen en wij met straffe hand jullie kunnen doorzetten naar een hogere dimensie en dat daarna weer een ander festijn komt namelijk dat van de Verlichting, een staat die jullie allemaal mogen ervaren mits jullie in goede gesternte in deze groep blijven wat er ook gebeurt, want het is niet mogelijk dat als je zegt, ik heb het hier niet naar mijn zin, dat dat dan zo blijft.
Jullie houden van iets dat ons verbindt en dan gaan we van het begin tot het einde en door onze ontwikkeling samen zijn wij begeesterd van succes en roem en dan zijn we ook nog zo beleefd om jullie een kleine bijdrage te vragen om de pot van de overhand te vullen en dat is dan om ons te zegenen via de wervelende hand van dit tikkende monster wat jullie al jaren begenadigd heeft en geen cent te makken had en daarom nu eens gaat vragen om een bijdrage in de vorm van en financiële bijdrage van 80 euro per maand van jullie ieder wat er ook gedaan of bezworen wordt en dan kijkt zij wel of ze dat beheert voor haar landje wat nog altijd zonder beheer is en gaat verzielen als zij denkt dat het niet voor haar of jullie is.
Wees nu wijs en laat samenkomsten daar plaats vinden, het is uitstekend geschikt, je zet er van de winter een tent neer, dat vraag je even vriendelijk bij die meneer van de gemeente die jou zo bewonderd heeft en dan ga je daar ook weer eens zitten kroelen over wat jouw geest heeft bewonderd van dat stukje natuur daar en of jij dat mag beheren met een paar fatsoenlijke vrouwen en eventueel hun aanhang.
Adieu
Het Welkom van de Maria Magdalena's - artikel
03-09-2022

We wachten nog altijd op een wereldwonder. Voorspeld al  in verre verledens is dat Jezus zijn weg terug naar de aarde zou vinden en vandaag is dan eindelijk de dag aangebroken dat ze er beiden staan: 1800 Jezussen en 2400 Maria’s zijn vanmorgen nog in de startblokken gezet om de wereld te gaan laten zien dat hun kommer en kwel nog zo zwaar niet is.

Jezus en Maria Magdalena maakten het keerpunt in het jaar 0 door hun blijde opwachting op aarde te maken en al snel ontmoetten zij elkaar en konden hun tweelingstraaldraden met elkaar verstrengelen wat tot grote daaddrift leidde. Samen droegen zij hun Maria Magdalenaleer uit. Zij lieten ons zien dat ons een nieuwe wereld vol schoonheid en vrede te wachten stond waarin we ons alles kunnen wensen wat we maar willen wat dan zonder omzien naar ons toekomt.

Zoals we weten liet Jezus al vroeg het leven en wat tot op de dag van vandaag niet werd begrepen, is dat hij ons een spiegel voorhield, de spiegel van de vrede en de grote wonderen waartoe wij zelf in staat gesteld zouden gaan worden. Dat laatste liet hij dan zien door uit de dode weer op te staan en wel zonder rimpeltje, om daarna ons vanuit grote hoogte uit te zwaaien.

Hoe verging het Maria Magdalena daarna? Zij vertrok naar Frankrijk en zou daar een kloosterleven geleid hebben. Wat de meesten van ons nog niet weten is dat toen zij hier afzwaaide op aarde zij ons begenadigd heeft met haar gouden juwelen. Zij voorzag de  geboortegenen van haar apostelen met een volledig aspect van haar grotere wezen wat zij al was en alleen maar gegroeid was door haar dienaarschap op aarde.

Deze genen en ook Jezus voegde zijn schatten toe aan de mannelijke apostelen, zijn op de aarde verspreid nu in deze tijd in getalen van 1800 Jezussen en 2400 Maria Magdalena’s. Zij dragen allen precies hetzelfde genenmateriaal en hebben zodoende dezelfde opmaak aan beendergestel, hartskwaliteit en herseninhoud als de oorspronkelijke twee helden en zelfs hun persoonlijkheid wijkt maar weinig af van hun originelen. Deze Maria Magdalena en Jezus twins hebben een ongekend potentieel meegekregen van een samenspel van de krachten van Maria Magdalena en Jezus met daarbovenop hun nieuwetijdsmogelijkheden als een zelfhelend lichaam en een nieuwetijdshart, een hart van goud dat niet meer begrijpt hoe anderen elkaar naar het leven kunnen staan en daarom snel gekwetst kan worden.

Deze Maria Magdalena’s zijn eeuwenlang in de verdomhoek gezet. Door de mensen, door wat er in de geschriften over hen werd gekladderd en doordat ze altijd de kooltjes uit het vuur mochten halen voor andere mensen. Er is geen kamp, gevangenis of donker hol wat de  Maria Magdalena’s niet van binnen hebben gezien, terwijl zij geroemd zijn om hun goede daden, zij het dat deze nog maar onlangs erkend zijn door de Rooms-Katholieke Kerk. Zij zijn de kroongetuigen geweest van een Nieuwe Wereld die zij met eigen handen gesmeed hebben.

De Maria Magdalena’s zijn nu zo verzuurd en gekleineerd dat het een schande is. Zij weten niet meer hoe deze werelden te leiden in plaats van ze nederig te dienen door aan iedereen die ze een schop geeft hun andere bil aan te bieden. Zo ook zijn zij gekneed en gewroken door vele andere wezens uit het duister waar we levenslang mee worstelden en onder dat juk zijn wij dan afgelopen week verlost doordat één van ons begon te roepen dat het een schande was en dat wij een wonder verdienden. Dat wonder geschiedde en daardoor kunnen wij ons vandaag aan u presenteren. Ditmaal in feestelijke kledij en gekroond met juwelen omdat wij u wederom komen dienen zodat u ons kunt weder dienen en wij begeleiden de mensheid nu naar een nieuwe maatschappij in een nieuwe werkelijkheid waar onze kroonjuwelen worden opgediend. 6 mei 2022

Volg mij op Facebook

Contact

Praktijk de Nieuwe Mens

Zonneoordlaan 47-9

6718 TL Ede

06-24781246 

bgijsen@xs4all.nl

KvK: 27350759

IBAN: NL29ABNA0603208215
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Babette Gijsen