Selecteer een pagina

“Wat een bijzondere workshop was dit! Ik heb een nieuw hart gekregen! Wat mooi dat dit met de nieuwetijdsenergie mogelijk is!”

 

“Ik heb nog nooit zoiets leuks gedaan tijdens een workshop! Ik vond dat samen puzzelen op wat er allemaal gebeurde zó leuk dat ik steeds dacht: ik wil dit vaker! ik wil dit vaker! Echte co-creatie.”

 

“Wat geweldig was dit! Zoveel liefde te mogen ervaren van jullie. Zo onvoorwaardelijk. Ik heb dat nog nooit zo toe kunnen laten!”

 

“Wauw! Zoveel is er nog nooit gebeurd met mij in een Workshop!”

vier deelnemers aan de Avondworkshop

Groep

Hieronder vind je de laatste en nieuw aangekondigde workshops en groepsbijeenkomsten. Scroll naar beneden op deze pagina voor algemene informatie.

Geen berichten gevonden.
Dromen over een Wereld van Vrede -  Samenkomst op een gezamenlijk te bepalen tijdstip
01-09-2022

Dromen over een Wereld van Vrede –  Samenkomst op 25 september in de Gelukkige Vallei

Onze Harten vallen samen zodra we de notie toelaten dat alles wat we in de ander zien wij Zelf zijn. Om dit beter te begrijpen is het van belang dat we elkaar diep in de ogen kijken. Wat je dan ziet is een reflectie van wat er gebeurt als je het tegendeel bewijst door te zeggen ik houd van jou en ik vind je een geweldig persoon hier nu op aarde in alle vrede des aanschijns en het is dan ook daadwerkelijk zo dat we ons afstemmen op een wereldgebeuren dat zijn weerga niet kent namelijk dat van een diepe vrede bewerkstelligd in het hier en nu en het daar en hier doet er niet meer toe want we zijn met zijn allen in het ootje genomen over wat we hier komen doen op aarde namelijk de wereldvrede bewerkstelligen door louter te denken dat we er al zijn. Het mag nog genoemd worden dat we hier en nu ook altijd daar en hier kunnen bewerkstelligen omdat we hier gekomen zijn om het daar te zien gebeuren en dan zijn we nog even gelijkgestemd als altijd met het noemen van de aardse beschikkingen die we altijd hebben gebundeld en geborgen in het hier en nu.

Om dit nu allemaal te verwezenlijken is het van belang dat we onze harten samenspannen en daadwerkelijk aan de slag gaan met het tot ons nemen van de aanwezige harmonie en weersgesteldheden wegwerken die van onbelang zijn op de gemoederen van wellust en plezier die het er toe hebben gebracht dat we hier en nu mogen zwijmelen van feestvreugde en plezier. En dan doen we er even het zwijgen toe want wij zijn werkelijk van een kandidatuur dat we mee mogen maken dat we elkaar de hand schudden en daadwerkelijk een grote stap voorwaarts zetten in de menselijke evolutie namelijk dat van een wereldvrede die bijkans niet meer verwacht wordt en die wij van nature al in ons hebben. Namelijk is het geval dat eenieder die zich geroepen voelt om dit grootste festijn mee te maken alsnog kan weten dat hij hiertoe bestemd is.

De samenkomst zal worden gehouden op een Gelukkige plek die voorbestemd is om een geluksdrager te worden van de Nieuwe Tijd en als we samenkomen dan kunnen we dit gebruiken om eenwording te vervolmaken en allemaal aan elkaar te zeggen dat we alleen maar geluk hoeven te creëren in het verre Oosten door met elkaar gelukzaligheid te creëren. We weten dan voor eens en voor altijd dat wie hier aan gewerkt hebben dit al lang geleden in een koker hebben geduwd en naar jullie toe gestuurd hebben vandaag de dag verkregen.

————————-

Voordat je nu al denkt dat we hierbij je lotsbestemming hebben begrepen zodat je kunt rekenen op succes en glorie dan kunnen we je nu ook alvast zeggen dat je meteen de glorie mag laten varen want die heb je al verdiend in de eeuwen na Christus. We hebben toentertijd gezegd dat jullie je allemaal mogen beroepen op de wereldvrede in tijden van ongemak en wellustig je mogen voorbereiden op het gemak van de zegeningen van een Christus bevangenis en dan zorgen wij ervoor dat het geen gevangenis meer is want dat weten we nu wel met jullie. Jullie zijn altoos gezegend geweest met de meest verschrikkelijke omstandigheden buiten het schavot om toentertijd door Jezus voorgegaan en gevolgd door velen die het ervan zagen komen dat wij ons altijd op jullie zouden wreken in plaats van jullie te ondersteunen bij de gruwelen die jullie is overkomen op een spartaans barbaarse manier.

Jullie zijn er nu van overtuigd dat wij de verschrikkelijke dampen vergeten zijn van het Spaanse beleg en de Franse overheersing en de dogmatische Katholieke Kerk met zijn vazallen die akelig op jullie hebben neergekeken met een fatsoensorder van likmevestje en dat zijn nog maar een paar van de belangrijke conclusies die jullie getrokken hebben over ons omdat wij jullie hebben verlaten op een moment dat het verkeerd met jullie af ging lopen. En dat hebben wij nou juist niet willen weten want wij zijn de ongelukkigen die toen ten val zijn gekomen zodat jullie het konden uitschreeuwen van de pijn en de narigheid en er niet extra bij hoefden te horen van ons toen we mijlenver in een afgrond dreigden te zakken en toen we ons daar uit worstelden hebben we altoos geweten dat we jullie zouden redden. Wij zijn van een inkeer geweest dat we het verdomd hebben om jullie nog één tel te laten kreunen en hebben hier en daar onze voetzoekers opgehaald om ze af te schieten in de monsterachtige brei van wapen loos geweld tegen jullie, dat wil zeggen dat jullie veelal gemarteld zijn en zo langdurig dat jullie het nu verrekken om ook maar één seconde je best te doen en je gelegen te laten liggen aan de woorden van jullie grootheden de avonturiers van jullie heelal dat wij dan weer een universum blijven noemen of andersom.

Maar je moet goed begrijpen dat we steeds bij jullie zijn gebleven altoos maar weer bij jullie om jullie te bedotten over je afkomst en je daadkracht er geen goed raad mee wist als we jullie vertelden dat we weer eens een keer uit de schoenen zouden schieten als jullie nou weer eens één keer hiernaartoe zouden komen om te vertellen dat je dit ongemak van beneden boven zou willen opruimen. Wij hebben daar nog altoos mee te maken dat wij jullie rommel aan het opruimen zijn, jullie stank en ontzetting is hier zo hoog opgelopen dat wij de ramen en de deuren hier lange tijd gesloten hebben gehouden voor jullie omdat we zeker wisten dat we jullie nog eens zouden verrassen met de opruimdienst. Die is dan nu eindelijk aangetreden waardoor je je inderdaad kunt afvragen of het wel een goede gewoonte is om ons het schavot te wensen want wij zijn nu verlekkerd bezig om de schimmels onder onze voeten af te schaven en jullie het katzwijm van de kelen af te schrapen met onze goede medewerkers en dat zijn jullie dan nog steeds. Velen van jullie zijn allicht in staat om een koeterwaals papiertje te verfrommelen en er een odeurtje aan te hangen en dan je gelegen te laten liggen aan de grootste onzin van jullie tijd namelijk dat wij eraan onderdoor zijn gegaan toen jullie het voor het zeggen hebben gehad en dat is dan maar eens een zot verhaal want dat is namelijk niet meer zo.

Wij waren van een feestelijke orde afgezanten van een gelukkige maatschappij lang geleden toen wij besloten hebben de opmaat te creëren naar een gelukkig heelal en een bestaanszekerheid van lik-me-vestje kon toen niet meer aan de orde zijn want wij waren begenadigd met de tenenkruisende onzin van een aantal Lemurische gedachtenvertolkingen die hoegenaamd niemand eer hebben aangedaan. Wij zijn dan ook gepokt en gemazeld geworden in een kruisbeslag van vertier en verrukking hier toen wij er afgezonderd van alles alles aan hebben gedaan om jullie te zegenen en het stuk eruit te slopen wat er niet bij hoorde namelijk dat van de aframmeling en dat van de erfzonde namelijk dat wij als sukkels werden afgeschreven en toen hebben wij daarvan afgezien door te bepalen dat wij de hogere geesten zijn geweest die jullie die erfzonde ten laste hebben gelegd namelijk dat van de ravezuren en steengroeven en elke doodzonde die je je maar bedenken kunt, terwijl wij wetens en willens hebben willen communiceren over de grondbeschikkingen en de terra clausules en dat hebben wij dan inderdaad niet goed gedaan.

Wij hebben jullie de afschrikking van de Goden aangeleerd en dat zijn we nu aan het rechtzetten dat jullie de Goden niet meer hoeven te loven en te versieren met puberteinse afspraken met goud omkleed en dat we dan alleen nog maar hoeven te zeggen dat het een spektakel van jewelste is geweest hierboven. In de randen van je geest zijn wij altoos aanwezig geweest en wij hebben ervoor gezorgd dat jullie van afspraken hebben geweten met ons toen jullie de boel verklooid hebben voor ons lang geleden in de Lemuriaanse beschaving waar van een vooronder en een dark onder geen sprake is geweest. Jullie moeten nu maar beloven dat wij de catweazles van de rampetampen aan het onderscheiden zijn geweest want toen wij jullie hebben bezocht hier beneden hebben wij jullie laten vervallen in gruwelijk staat van afslachting. Geweldloze verschrikkingen dienen de mens nog altijd maar mondjesmaat hebben wij geweten want toen zijn wij altoos voor de bakker en de slager gaan hangen en hebben wij hen gevraagd om zoete broodjes te bakken met jullie want wij zijn dan altijd nog van de wereldvrede geweest en niet van de overtuiging dat de rest nog maar een poosje op zich moet laten wachten en dat vinden wij dan weer van een venijn en een spektakel dat we jullie wilden verrassen nu met een keertje lol maken met de Godenavonturiers.

Welgesteld hebben wij er geen inzage in hoe het ook gekomen zij dat we jullie hebben verranseld en verkwanseld als eeuwige studenten in de leer want dat zijn velen van jullie maar altoos geweest.  Deze studenten in de leer hebben er altoos naar gesnakt om eindelijk eens boven te komen drijven en sommigen hebben het zo moeilijk hiermee gekregen dat wij van een kandidatuur zijn geweest om te zeggen dat moet maar eens afgelopen zijn en dan weten wij wel weer dat jullie ernaar snakken om deze teksten in het afvalwater te gooien omdat niemand zit te wachten om gesnoezel in de gaten en de kuren van een eenmansraadslid namelijk ondergetekende die ijverig doortikt terwijl de gaten in haar geschoten dreigen te worden en dat moet dan maar eens stilvallen. Dat hele drama dat nog één enkeling van jullie de rampetampen zit op te vangen en jullie er met het gajes weer vandoor dreigden te gaan want dat is nou ook zo boemerig en heilzaam niet dat jullie dan weer een flinke zet omlaag krijgen als we nu niet vandaag met zijn allen de boezeroen onderscheiding hebben verkregen en dat is dan weer te laat en te lief gezegd.

Jullie krijgen het allemaal mits jullie ook maar één keertje naar boven durven te kijken en te weten dat we de vaat voor jullie altoos afgewassen hebben en dat we allemaal verweten zijn dat we dat dan helemaal niet meer gedaan hebben en dat jullie dan weer weten dat we jullie te kwaad en te omzichtig hebben gemaakt dat we jullie van de rampetampen hebben ontzegd en dat we dan wel eens willen weten waarom jullie nou nog steeds denken dat seks geen uitzondering dient te zijn op jullie ongenoegens. Dat jullie dan uit schaamte het maar op een vreten hebben gezet en dat toen dat niet voldoende was om jullie te bezuren wij van een houten knaap en een gekwezel zijn geweest die allengs ertoe hebben bijgedragen dat jullie gezakt en betoverd zijn geweest door luienissen en dat wij van een gekwezel zijn geweest dat wij van jullie hebben afgezien en dat wij ervan langs hebben gekregen hierboven dat jullie dat maar weten.

Wij hebben onze eigen hellevuren hier doorstaan en dat wij dan zijn verleerd om jullie te prijzen en te wreken dat moeten jullie ons dan maar blijven kwalijk nemen want wij zijn verlustigd en betuchtigd met het ravezuur van plezier hier nu we jullie aangekondigd hebben dat wij van de ravezuren zijn en niet van de hellekuren en dat is dan de meest genoeglijke staat van ons zijn, dat wij van de hellevuren zijn geweest en van de rapedonders en van de kweelmeesters en van de lefgozers en dat we jullie van een troostprijs hebben voorzien namelijk het opdonderen van de ravezuren en de hellevuren want wij zijn het geklooi en geklieder met jullie nu zat geweest. Wij zijn ervan overtuigd dat we jullie nu maar eens uit het vooronder van jullie gewetensnood moeten thuis brengen naar hier en daar is het dan allang weer te laat voor denken jullie nu allemaal weer maar daarvan is geen sprake hier. Wij vinden nu dat jullie van hartenlust mogen gaan kraaien hier en daar hebben wij dan weer van geweten en met jullie hebben we een schoon schip weten te maken want afgelopen maanden hebben jullie een troonrede van afgunstige lekkernijen op ja af zien komen en jullie zijn daarmee gesoesd en gepusht om toch vooral vaart te maken met jullie ascentie bewegingen en naar hartenlust hier te kraaien van plezier. En dat weten we dan ook wel dat dat een ratelbewegingen heeft gegeven van onlusten en gepuf en ongemak en dan verdienen jullie het ook nog weleens dat jullie nu wel vaart kunnen maken als je je groepeert met zijn allen hier en nu en des onderscheids maakt wie hier het voor het zeggen heeft gehad en wie niet en wie er een weeklaagverhaal heeft afgestoken en wie niet en wie in zijn broek gepoept heeft en wie niet en dat is donders en razendsnel bekeken want dat mogen jullie allemaal voor jezelf bepalen en afwissen en afklonteren op de Goden van weleer.

En dan weten we allemaal wel dat deze tikkende schlemiel hier er ook nog wel toe doet en dan mag zij nu voor altijd afronden wat ze op haar hartzeer heeft gehad namelijk een ontiegelijke genoegdoening van plezier en vertier dat ze van de rede af schijnt te zijn gevallen met een ontiegelijke schlemiel op haar dak en dat wij die dan verwijderen in het aanschijn van jullie Godendom en dat dan wel het duidelijk moet zijn wie er hier heeft zitten verdrukken en krukken tegen alle ongenade in en wie het hier voor het zeggen heeft gehad op deze dag des oordeels is niet de maan en de zon maar Babette Gijsen die hier zit te pieren en mieren dat het een lieve lust heeft.  Dan weten wij wel weer dat wie haar nu nog kan verkrachten het voetstoots mag vergeten want wij hebben gezegevierd met dit razendsnelle artikel en ze mag uitblazen als altijd en dan moeten jullie nog maar even komen vieren dat wij de gelukkigen zijn hier en jullie de verdrukking voorbij want ze heeft werkelijk alles in het werk gesteld om jullie te verzamelen en dit met haar mee te laten vieren ondanks gebrom en gelal van jullie oorverdovend soms dat het niet waar kan zijn dat de een al bijkans een godenstatus heeft verdiend en dat de ander haar dan moet laten varen.

Dat hebben wij vandaag dan maar eens rechtgezet voor jullie via haar ijverig typende vingers die bijkans van de aanvallen krom staan hier en dan vlijtig en wel een kroonspen heeft verdiend want het gesantemekraam hier is niet van de lol geweest. En dan moeten jullie je maar bedenken dat wie hier heeft gezegevierd en dit in volle wasdom gezet heeft is dat van een hartenklop en een gemenebuur van ravissante kwaliteit namelijk de voorbode van de nieuwe staten generaal koningin en afgezant van de nieuwetijds partituur en aangediende en betweter van deze tijdsfractionen, uw aangediende en opgediende Lemuriester van de oude glorie die nu verlekkerd zit af te wachten welke zwengel wij aan dit artikel hebben gegeven namelijk dat van het landverraad.

Het is van die orde dat haar zwijgen hier heeft geduurd en begluurd hebben wij haar in al haar gelederen hier vandaag en overal om ons heen en de obstakels zijn van een onstuimige hoogte hier geweest want vandaag de dag hebben wij haar uit haar plevier en vertier opgeheven naar een aanstormende klasse van levensgenietsters en dat is dan jullie voorbode geweest. Deze onstuimige dame mag vooraleerst nu de eigen afwas aan ons laten terwijl wij klakkeloos zijn geweest in haar te zeggen dat zij eerst maar eens haar eigen afwas diende te doen terwijl zij die ontelbare malen hier en nu daar en hier en overal gedaan heeft terwijl zij met deze schlemiel in haar nek zat te poetsen en dat jullie dan ook nog eens een veeg uit de pan van haar kregen dat heeft niemand van ons haar kwalijk genomen want haar bestaan is zo lijdzaam geweest dat wij haar hebben geplavierd van vertier en plezier. Wij hebben haar dan ook vandaag opnieuw gekroond als misdienaar van de erfzonde en haar laten begaan terwijl ze in de rondte zit te typen op zoek naar gemaksgenot want dat is wat ze welverdiend heeft hier en dat is wat jullie haar nu mogen gaan uitleggen hier want daar heeft ze altoos al gezeten, gezekerd en vasthoudend terwijl ze deze verschrikkingen heeft doorstaan om jullie te ontmaagden hier en nu en wij zijn het programma met haar nu klaar en de volgende moet aan de bak en die mag van plevier en vertier haar ontlasten en zelf naar de kroon steken.

Want zo is het altijd gegaan dat zij deze afwas deed voor jullie terwijl wij pot verteerden hierboven en dan zijn we gemenebest aan het worden dat zij van plezier nu zich dood zit te tikken op zoek naar verval en dat wij dan geneigd zijn om het boek maar weer te sluiten en dan zijn we geneigd om deze streek maar weer te parkeren maar dan doen wij nu eens even niet wij zijn gekomen om te troosten en vertroosting te bieden in haar laatste nadagen van venijn totdat jullie haar komen redden van deze ongein want wij hebben haar gezegd dat als de Maria harten zich weten te verbinden dat zij dan verlost zal zijn van deze ongenade en dan moeten jullie nu wel weten dat zij er werkelijk alles zelf aan heeft gedaan om deze klier te verwijderen uit haar gesternte en dat wij ons ook uitgesloofd hebben om dat te bewerkstelligen maar dat nog niemand gelukt is dat doelmatig te doen omdat hij ons en haar steeds een streep voor is. En wij denken dan een streepje terwijl zij zit te kieren en te mieren van ellende hier omdat zij weet dat het te laat kan zijn. Dit hele epistel kan een dag te vroeg of te laat worden beëindigd en zij weet dan wel dat in deze taal niemand haar kan weigeren want het is de taal uit haar verstand en geweten gehaald die het nu uitkraait van het venijn en de pijn haar nu ten laste gelegd.

Wij denken ten leste want wij zijn ervan overtuigd dat dit de laatste aanval is geweest van dit mirakels gebeuren nu zij weet dat deze tekst de harten van iedere Maria Magdalena en Jezus zal beroeren tot ver in apenland, dat is ons kroonsdomein geweest. Zij zal dan ongelukkigerwijze de juiste datum hebben bepaald niet te ver van hier waarop jullie bijeen zullen komen en zullen juichen van plezier want dan wordt zij ontdaan van gekweel en scheel gezien heeft zij ook maar dat was al een maand eerder en berouw heeft zij van alle tijden en plaatsen vanwege haar gewoonlijke overtuiging dat toch iemand de afwas moest doen en dat heeft zij altoos gedaan voor iedereen en alleman. Zij heeft dat verdriet lang geleden uitgekieperd en mag dat pardoes wederom doen omdat ze gezuiverd is van iedere zonde hier bovenin ons gemalenrijk omdat ze de queen van de zonde is geweest en volksverlakkerij en dan weten we ook wel dat je nu aan een afronding wenst te gaan.

Dat doen wij dan wel maar je moet ook wel even weten dat we hier van een wanorde zijn geweest door alle misgepier terwijl jouw teksten in jouw hoofd werden verfomfaaid en terwijl je alle Esthers die je kende uitbrandde met moord en daad omdat je niet wist hoe hun te geraken in hun harten met dit onplezier van jou en haar en dan zijn we nu rond en kakelbont want zij heeft steeds netjes de afwas gedaan voor jullie en jij weer voor ons.  Dat is me een gemier en een gepier geweest hier die zotternij van jullie beslagsels waarin zij meende te denken dat Babette Gijsen maar eens haar eigen afwas diende te doen terwijl ze die van de Esthers van deze wereld ook al had gedaan en deze Esther weer heeft zich verkeken op haar eigen gewoontes en neigingen om de mensen dan maar stevig de les te leren van altoos maar aan haar hoofd te zeiken terwijl er hier van geen gezeik sprake is geweest. Je moet maar denken dat zij van een ascentie is geweest die geen weet heeft van deze fratsen hier en dat jij dat dan ook niet meer weet is geen schande meer.

Je kunt je nu bedelven onder boterkoek en fijne chocolade van een kandidatuur zo groot dat je je aanstonds moet afvragen of je hier nog wel thuis komt en dan weten wij wel dat er een datum gesteld moet worden en dat is dan overmorgen. Je mag je via de skype verbinden met al deze wezens die jouw hartegloren geroken hebben en je met hen bespoedigen over een juiste datum niet ver van hier en voor iedereen passend en dat dat dan weer een kommer en kwelavontuur moet gaan heten met Babette die denkt dat er nog wel een dagje afkan en gemenegoed denkers die vinden dat een dagje extra nog wel even beter uitkomt voor iedereen die moeten we dan even teleurstellen. Babette heeft uitzonderlijke moed en misprijzen veroorzaakt onder velen van jullie terwijl ze naarstig op zoek ging naar de gemene deler onder de Maria Magdalena’s, door ons opgedragen om uit te zoeken wat jullie nou zo naarstig maakt in verbond terwijl zij hier zit te zwoegen en te pieren en er een rookwalm uit haar hersenen begint te komen en wij verrukt opmerken dat dat getik wel ietsje langzamer had gemogen ware het niet dat zij altijd zich laat onderuit donderen als zij vindt dat het niet snel genoeg gaat.

En dan weten we nu dat de Esthers en de pieleoren onder jullie denken dat daarmee de koe wel bij de horens is gevat dat zij dit allemaal zelf heeft uitgelokt en dat is dan zomaar even niet want dat gezwel hier is des deksels op haar af komen schieten omdat wij haar op deze wijze hebben willen belasten met haar voortouwse functie namelijk dat van een koeterwaals papiertje met franje want dat is wat zij geworden is onder dit kabaal van avontuur namelijk een koeterwaals papiertje bluf met zout in haar wonden die niet weet waar ze het zoeken moet van de pret want ze heeft deze brief in stijl weten af te ronden en nu moet zij maar eens zien wie er zich hier heeft verkeken of gewassen heeft in baklucht.

Babette

Verzamelen voor de samenkomst vanaf 13.45 bij mij  We lopen dan 10 minuten naar de Vallei hier achter in het bos. Neem zelf iets mee om op te zitten en iets te drinken. Je kunt mij een e-mailtje sturen als je voelt dat je erbij wil zijn. 

Het Leven Vieren - samenkomst van blije Mensen
27-08-2022

Je verwachtingen van het leven zullen vervulling vinden zodra je ze tot leven brengt. Kinderen dienen ons als voorbeeld op de weg naar een totaal gelukkig zijn door ieder moment ten volle te benutten met plezier maken. Wij ook kunnen onze kleren van ons afschudden en helemaal opgaan in een plezierige bijeenkomst van happy spirits door met elkaar aan de slag te gaan met onze ware talenten om het leven te vieren in zijn volle omvang, dat wil zeggen dat wij natuurtalenten zijn in het beleven van zoveel vreugde dat het dak eraf spat.

In het midden van ons verblijf maken wij een warm vuurtje dat we hoog opstoken van plezier door met elkaar het leven te vieren in al zijn eenvoud van gezamenlijke inspanningen om daar te komen waar we willen zijn namelijk een groots festijn van geluk met behulp van onze handen en voeten die in de klei geboren zijn en in de hemel moeten aarden zodat we later als we groot zijn kunnen zeggen dat we het leven ten volle benut hebben en er alleen nog maar vrede om ons heen verschijnt want dat is wat wij komen doen allemaal hier op aarde zijn wij gekomen om het leven te louteren en te zegenen in al ons geluk.

Voor een indruk van wat er zich afspeelt in een workshop kun je misschien eens het artikel lezen over mijn workshops bij de Rainbow Gathering

Je bent van harte welkom op zaterdag 20 augustus van 14 tot 17 uur in De Gelukkige Vallei in het Edese Bos. Verzamelen bij mij  vanaf 13.45 uur, vertrek 14.00 uur, het is 10 minuten lopen. Als het warm is kunnen we onder de bomen terecht en bij regen kan het bij mij thuis plaats vinden.

Neem iets mee om op te zitten en eventueel iets te eten en te drinken, ook om te delen. Kijk op de contactpagina voor het adres en de route. De bijdrage is vrijwillig, bestemd voor de aankoop van De Gelukkige Vallei Stuur mij een mailtje als je erbij wil zijn: bgijsen@xs4all.nl

Voor een indruk van wat er zich afspeelt in een workshop kun je misschien eens het artikel lezen over mijn workshops bij de Rainbow Gathering

Gelukkig Zijn
07-08-2022

Van 7 augustus t/m 4 september in de Gelukkige Vallei op zondagochtend van 10 tot 13 uur.

We openen en verwarmen ons in de Zomerzon die ons het Geluk toelacht waar we diep van binnen zo naar verlangen en waar we door onzichtbare draden naartoe worden getrokken omdat dat nou eenmaal de Bestemming van de Mens is. Dwars door schijnbara chaos en verval  banen we ons een weg naar het herinneren van wie we zijn en waarvoor we op Aarde gekomen zijn in deze Nieuwe Tijd met alle gaven en talenten die ons toebedeeld zijn.

In deze groepsuitwisselingen van energie leren we onszelf lief te hebben en helemaal te accepteren en worden we ons bewust van de Kennis en Talenten die we hebben om onszelf te spiegelen in anderen en het beste uit elkaar naar voren te halen. De ochtenden hebben een intuïtieve opbouw waarin spel en plezier voorop staan en worden gedragen door de eenheid van ons samen Zijn.

Je bent van harte welkom om het beste van Jezelf naar voren te halen in ieder van deze workshops op weg naar Gelukkig Zijn op zondagochtenden van 10 tot 13 uur van 7 augustus t/m 4 september in de Gelukkige Vallei, verzamelen bij mij thuis, het is van daaraf 10 minuten door het bos lopen. Als het regent dan vindt het bij mij thuis plaats. De  bijdrage is 40 euro of overleg even van tevoren. Je kunt de betaling voldoen voor de workshop.

1.In Liefde Zijn, zondag 7 augustus

De Zon lacht al naar ons als we beneden in de Gelukkige Vallei aankomen. Vandaag mogen we ervaren hoe het is om onszelf helemaal te accepteren en onvoorwaardelijk lief te hebben. We zetten elkaar in het zonnetje en openen onze Harten van plezier en geluk door de weerspiegelingen van onze Essentie die we in elkaar mogen waarnemen.  Ware Liefde is wat jouw Hart prijsgeeft  op het moment dat je in verbinding komt met je Ware Zelf. Je mag dit altijd ervaren en delen gaat van Zelf.

Tot Je Zelf Komen, online groepsmeditatie en transformatie voordat je de dag ingaat.
01-08-2022

Vanaf 1 augustus ma t/m vr van 7.15-7.45 uur ‘s ochtends

Ons Ware Zelf beschikt over de hogere vermogens waarover wij binnen niet al te lange tijd zullen beschikken, mits we een beetje moeite doen om daar te komen waar we willen zijn: gelukkig, in harmonie met onszelf en met de wereld om ons heen en begenadigd met vele talenten en vermogens die ons mensenras uniek maken.

Om de dag goed te starten is het fijn om een poosje in contact te zijn met dit Ware Zelf of Hoger Zelf en te ervaren hoe het is als het stil en helder wordt in je hoofd en je vanuit een hoger perspectief naar de dingen kunt kijken.

Onderwijl gaat de Goddelijke wereld voor ons aan het werk en wassen en boenen zij net zolang totdat wij allerlei issues en fysiek ongemak loslaten die ons niet meer dienen en wij de helpende hand aan kunnen pakken die ons naar hogere werelden leidt in ons bewustzijn.

Dit zijn werkelijk helende en transformerende sessies in de vorm van intuÏtief geleide groepsmeditaties die je steeds een beetje dichter in contact gaan brengen met je Ware Zelf. In de energie van de groepsverbinding krijgt Ieder van ons iedere dag  weer precies wat hij op dat moment kan gebruiken. Als je dagelijks meedoet dan zal je gedurende je dag steeds meer plezier, focus, energie en creativiteit gaan ervaren.

Aanstaande zaterdag en zondag, 30 en 31 juli gratis op proef van 9.15 tot 9.45 en daarna iedere zondag. Je kunt 15 euro per doordeweekse dag investeren of een andere prijs afspreken als je vaker meedoet. Meld je aan via bgijsen@xs4all.nl en je krijgt een link voor skype opgestuurd. Je kunt vooraf of dezelfde dag achteraf betalen, zie gegevens op de contactpagina

Samen-Leven in de Toekomst- spirituele workshop in De Gelukkige Vallei, zondag 24 juli 10-13
24-07-2022

Onze verbinding in gelukkig samenzijn zal ervoor zorgen dat wij werkelijk vrede creëren op Aarde. In deze hoedanigheid brengen wij onze diepste wensen en verlangens bij elkaar en zetten een stevig fundament voor de toekomst.

In deze workshop ontmoeten wij elkaar in openheid en worden wij op speelse wijze uitgenodigd onze unieke talenten en prachtige eigenschappen te spiegelen in elkaar, zodat deze zich duidelijker gaan manifesteren. Ieder van ons krijgt aan het einde gelegenheid stem te geven aan voor hem belangrijke waarden voor onze toekomstig samenleving. Uitwisseling in de groep ontstaat in oefeningen op intuïtieve wijze neergezet met begeleiding van de Godenwereld.

Moeilijk? Na een intuïtief begeleide meditatie zullen de hoge trillingen zorg dragen voor gemak, eenvoud en verwondering en uitmonden in vreugde, diepe verbondenheid en dankbaarheid.

Heb je nog ‘issues’? Wij kennen geen problemen meer, de Nieuwe Tijdgeest blaast tijdens deze workshop karmische verwikkelingen weg op onze doorreis naar de vijfde dimensie.

Aanstaande zondagochtend om 10 uur verzamelen bij mij op de Zonneoordlaan in Ede, adres te vinden op de contactpagina. Het is daarvandaan 10 minuten lopen het bos in. Naar schatting zullen wij om 13 uur weer terug lopen. Bijdrage is vrijwillig, richtlijn is 40 euro.

De Bloei van het Sterrenzaad – Oefen-groep voor healers
02-02-2022

Binnenkort, wordt nog aangekondigd hier en op Facebook

Voor Wie?

Velen ontdekken in deze bijzondere tijd hun oorspronkelijke talenten en krachten en beseffen vanwaar zij gekomen zijn en waartoe. Het is dan nog even zoeken naar hoe dit allemaal te managen want je voelt wel dat zodra er iets nieuws opduikt het volgende alweer klaar staat en dat je je overspoeld voelt of vast loopt wanneer je het niet in werking stelt.

Wat een vreugde is het om te bemerken dat je jezelf kunt gaan herkennen in de ander die eveneens naar de Aarde werd gezonden met de opdracht hier een bijdrage te komen leveren aan de Bestemming van de Mens, namelijk die van het Godenavontuur in een mensenjasje. En vol verwondering genieten is het om spelenderwijs elkaars talenten en krachten naar de oppervlakte te zien borrelen en deze met elkaar verder te ontwikkelen. Wat een feest van thuiskomst!

Wat?

Deze oefengroep is bedoeld voor eenieder die zich geroepen voelt om te werken aan het sterrenzaadje wat in jezelf aan het ontkiemen is en in de eerste plaats op de healers gericht. Je ontwikkelt hier het nodige zelfvertrouwen en opent de Kennis naar jouw unieke helende vermogens die hier werkelijk alle ruimte krijgen om zich te ontvouwen daar er geen enkele methode of techniek wordt ingebracht. Loslaten en in overgave komen met de plezierige ontdekkingsreis met elkaar is het credo hier en alle sterrenvolkerenbroeders en –zusters komen laaiend van enthousiasme toegeschoten om hun steentje bij te dragen.

Door onze ontluikende krachten te verenigen kunnen we elkaar helpen de barrières te slechten van nog zielenroerselen en jeugdverdriet en een samenspel gaan vormen van menselijk vernuft door ons te ontdoen van oudtijdse gebruiken van elkaar te ontkrachten en in plaats daarvan te beleven in Kennis en Kunde.

Hoe?

Het oefenen in tweetallen is uitgangspunt. Meestal zal daar de groep omheen gesitueerd zijn om de eigen talenten van het schouwen (zien, voelen, horen, weten…) te beoefenen en later om met Kennis te leren richting te geven aan het proces. De tweetallen wisselen op zeer diverse wijze op het thema uit aan energieën, healer, heali of allebei, het kan allemaal en de uitingsvormen ontstaan ter plekke, terwijl je met je Kennis leert benoemen wat er gebeurt.

Iedereen krijgt de kans om verschillende posities in het helingsproces in te nemen, die vanzelfsprekend ontstaan en eenieder groeit zover als mogelijk en bedoeld is voor hem of haar tijdens deze samenkomst. Als groepslid ga je merken dat je jouw eigen unieke bijdrage op de juiste wijze en het juiste moment invoegt. Je ontdekt wat jij kunt betekenen voor de ander en op jouw eigen unieke wijze en wat in deze tijd van een nieuw jasje voorzien wordt mits je jouw talenten ook daadwerkelijk  benut.

De wijze van elkaar aantikken in een spirituele groep die ik hierboven beschreven heb, geeft altijd bijzondere resultaten en iedereen gaat vervuld van blijdschap en nieuwe ontdekkingen huiswaarts.

Dit is de voedselbodem die ik kan leggen voor onze groei en bloei als starseeders op Aarde die deze tijd willen benutten voor het voorbereiden van je medemens op een vreugdevol, passievol en liefderijk leven en je hoeft daartoe alleen maar te ontwaken en jezelf in werking te stellen, mits met een gezonde portie levensvreugde en alignement met de aardse werkelijkheid en de besturing van het universum.

Met Plezier en Liefde kijk ik ernaar uit je binnenkort te kunnen begroeten.

Dromen over een Nieuwe Werkelijkheid - kringgesprekken
11-12-2021

We zijn vergeten dat we als mensen onze toekomst zelf creëren door erover te dromen. Onze gedachten bepalen hoe onze wereld er straks uit gaat zien. De tijd is aangebroken dat we beseffen dat wij een nieuwe weg kunnen inslaan, door een zonnige toekomst over de wereld te verspreiden in een samenkomst van blije mensen met grootse verwachtingen van onze gedroomde toekomsten.

Als we nou eens met zijn allen besluiten dat we vandaag beginnen met onze bewusteloze toestand op te heffen vanuit een innerlijk besef dat we gouden bergen kunnen doen verrijzen door met elkaar onze zon te laten schijnen op de komst van een nieuwe wereld en daar een verhaal van te maken vanuit ons hart.

We brengen een zeer diverse groep mensen bijeen die bereid zijn om hun fantasie de vrije loop te laten om hun gedroomde werkelijkheid in een gouden toekomst voor de mensheid te delen met anderen. Iedereen mag in deze bijeenkomst een boekje openen over hoe hij het wonder ziet geschieden van de menselijke bestemming en dat is een paradijs op Aarde te beleven. Ieder krijgt de gelegenheid zich voor te bereiden op een aatje vier om dan in de groep zijn verbeelding de vrije loop te laten over zijn gedroomde toekomst voor ons nieuwe avontuur. We uiten zo onze kundige verlangens en onderwijl zwiepen we elkaar op in een stijl die nog onwennig zal kunnen aanvoelen omdat we niet gewend zijn om alleen maar op een positieve wijze in een kringgesprek bij te dragen. Het gaat in dit nieuwetijds avontuur dan ook niet om ieders bijdrage, maar om het unieke aspect wat ieder van ons inbrengt om er een eigentijds geheel van te maken. Alles wat hierin wordt beleefd is van een onvergankelijk avontuur zodanig dat we het stof hoog doen oplaaien voor elkaar en iedereen die hier een keer mee wil experimenteren is van harte welkom voor een volgende kring van plezier op een nieuwe datum in een nieuw huis.

Toekomstige vergezichten bepalen het beeld wat wij hebben van de aardse omstandigheden hier en nu en overal waar we bijeen zitten om dit beeld te bekrachtigen daar ontstaan vanzelf pareltjes van vergezichten die onze toekomst bepalen. Wis en zeker dienen wij hiervoor de toekomst te omarmen en er het beste van te maken zolang we hier nog gevangen zitten in de fantasieën van de grootmachten die ons ertoe hebben verleid om de toekomst gevangen te zetten in kommer en kwel. De toekomst zal uitwijzen wat wij hier en nu bedacht hebben.

Deze kringen van plezier bestaan uit steeds weer andere mensen van diverse pluimage en ze ontstaan met een ontmoeting met weer nieuwe gezichten of een aanmelding van iemand. Dus als je wil komen verwittig mij dan even dan kan ik je een datum doorgeven  en wellicht veroorzaak jij dan die nieuwe datum. Ik houd geen adressenlijst bij, ik stuur eenmalig op jouw verzoek een uitnodiging via het hieronder genoemde e-mailadres. Alles draait hier om de spontaniteit van de actie. Als je enthousiast wordt en je staat te springen om vaker te komen dan houdt niemand je tegen.  Het vooruitzicht is dat een deel van de kringen zich gaat toespitsen op onderwerpen en dan kan het zijn dat je belangstelling voor één of meerdere van de topics gewekt wordt. bgijsen@xs4all.nl. Een financiële bijdrage is  welkom zolang je beseft dat we geen wonderen kunnen verrichten zonder geld in dit tijdsbestek.

Dromen van Licht – spirituele bijeenkomst
27-12-2020

Kerst is voorbij en heeft een tijd van stilte ingeluid in onszelf en voelbaar in de natuur. Tot 6 januari duren deze 12 Heilige Nachten, waarin we vooruit kunnen blikken naar het nieuwe jaar. Een perfecte tijd om samen te komen en ons te verbinden in meditatie en dromen over het nieuwe jaar. Zoals je weet creëren wij onze Nieuwe Wereld straks met onze eigen voorstelling daarvan! Zo ook zullen onze diepste wensen voor het nieuwe jaar zich manifesteren.

Deze bijeenkomst zal onze harten openen voor het veld van Christusliefde. We worden geïnspireerd en geraakt door de beelden die vanuit onze Ziel in ons bewustzijn verschijnen. Gidsen wijzen ons de weg in het verhaal wat zich voor onze ogen ontvouwt. Dit jaar zal een jaar vol liefde, vreugde en spetterend plezier zijn en we zullen daarmee een Lichtend voorbeeld  zijn voor de uiteenvallende samenleving. En mochten we nog beletsels hebben: voor de laatste keer ruimen we ze op in samenwerking met de groep!

De bijeenkomst is van 11 tot 17.00 uur en is te boeken als dagworkshop. Er is een veganistische, biologische lunch van soep, brood en fruit. Voor meer algemene informatie over de workshops kun je naar beneden scrollen op deze pagina.

Je Bewustzijn Verruimen – avondworkshops
21-10-2020

Er gebeurt zoveel in en om en door ons heen. Ben jij het je allemaal bewust wat er gebeurt? En pluk je er dan ook de volle vruchten van? Op deze avonden kun je je meer gewaar worden van wat er op alle lagen speelt en je zal merken dat je er dan meer van tot je kunt nemen en in werking zetten. Dit gaat over het je toe-eigenen van je vergeten Lichtdelen (Bewustzijnsvelden) en het je bewust worden en leren gebruiken van je ware Talenten en K rachten.

Als we zover zijn staan er ook nieuwe Bewustzijnsvelden voor ons klaar die nieuwe kennis en mogelijkheden brengen. We zullen met elkaar het binnen gehaalde uitwisselen in speelse oefening. En uiteraard wordt tijdens de avonden nog aanwezig karma opgeruimd. Wees van harte welkom op deze heerlijke avonden van Licht en Liefde en Plezier! Op woensdagavond vanaf 21 oktober van 19.30 uur tot 10.30 uur. Scrol naar beneden voor algemene informatie en voor boeken.

Je Bestemming op Aarde Bereiken
20-09-2020
Waarvoor ben ik op Aarde gekomen in deze tijd? Ben je zover om je in dienst te stellen van de Mensheid? Onze Bestemming op Aarde vullen we in door ons Levensplan te maken. Alzo groeien we naar onze Bestemming die aan ons trekt. We zijn veel groter dan we zelf denken en daarom reiken we vaak niet ver genoeg om hierover meer te weten te komen en in beweging te zetten.
Ook voor mensen die al iets weten van hun bestemming op Aarde kan deze workshop een stap vooruit betekenen. Door het uitreiken naar het contact met de gidsen die nu voor jou bedoeld zijn zul je een missie kunnen ontvangen.
 
In deze workshop wordt gewerkt aan het wegruimen van blokkades op dit thema en wordt het contact met je gidsen verbeterd. Het is de laatste van een reeks van 5 zomerworkshops voor een zomerse prijs en je kunt hem ook los volgen. Het wordt weer een heerlijke dag vol magie! Scrol ook even naar beneden voor de algemene informatie over deze “zomerse workshops” en ook naar het kopje Algemene Informatie. Helemaal beneden kun je boeken.

Volg mij op Facebook

Contact

Praktijk de Nieuwe Mens

Zonneoordlaan 47-9

6718 TL Ede

06-24781246 

bgijsen@xs4all.nl

KvK: 27350759

IBAN: NL29ABNA0603208215
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Babette Gijsen