Op de grens van onze Gedachten vindt een merkwaardige ontwikkeling plaats. Deze ontwikkeling is er één van het komen en gaan van allerlei hersenactiviteiten. Veel daarvan gaat langs ons heen en iets daarvan is merkbaar als gegons en gekraak. Voor wie goed luistert, kan horen dat er veel gaande is daar achter in onze hersenpan en we kunnen daar ook voelen dat er activiteit gaande is.

Voor wie het weten wil kan dit aanleiding zijn om eens op zoek te gaan naar informatie over de Breincapaciteit. Het is dan handig als je vooraf bedenkt wat je wil weten. De wetenschap heeft veel ontdekt over ons Brein, maar heeft het nagelaten om hierover te publiceren. De reden daarvan is dat de Mens nog niet zover is om deze belangwekkende feiten te kennen.

Voor wie het belangrijk is om te weten waar deze informatie te verkrijgen is, is er de mogelijkheid om navraag te doen bij het Kenniscentrum van de Breinwetenschappen, gevestigd te Maastricht. Als je hier navraag doet dan kun je meteen vragen of ze ook een foto voor je hebben van het Brein. Je kunt dan de details van de hersenen goed waarnemen. Alvorens je zover bent kun je de tijd nemen om aan je eigen Hersenactiviteit te werken.

Neem nu de tijd om te Voelen wat er gebeurt achter in je hersenen. Je kunt gadeslaan hoe het daar piept en kraakt en je kunt je een Beeld vormen van wat daar gaande is. Of je iets opmerkt, hangt af van de Scherpzinnigheid waarmee je te werk gaat. Het is deze Scherpzinnigheid die ervoor zorgt dat de Breingeluiden omgezet worden naar Tekens die verspreid worden in de Ruimte om ons heen, om te worden opgevangen door een Luchtleger aan Zonnedeeltjes die de informatie transporteren van de hersengebieden naar de Zon boven ons.

Van daaruit vindt een transfiguratie plaats van de Zonnedeeltjes met de Breincodes en deze worden opgetild naar een andere Realiteit. Deze andere Realiteit bevindt zich in de sferen van het Goddelijk Domein. Dit Domein is te vinden binnen de Hemelgewelven van het Heelal. Het is daar heel erg Koud en Donker en het Licht dat daar aankomt zorgt voor de opwarming van de lucht.

Voor wie het prettig lijkt om daar te vertoeven, komt bedrogen uit. De Hemelgewelven van het Heelal zijn onherbergzame plekken om te aarden. Het Licht van de Zon samengesmolten met de Breintekens heeft een Verlichtende uitwerking op de Sferen daar Boven. Op de rand van de Hemelgewelven vindt een transmissie plaats van de Brein-Zonnedeeltjes. Zij komen daar samen in een veld van verdichting van Kleilagen met Lavagesteente en maken daar een nieuwe Ozonlaag.

Het is voor velen van jullie nieuw om te beseffen dat er een hele nieuwe planeet in wording is, ver van jullie eigen planeet Aarde gelegen. Voor sommigen van jullie zal dit als een schok aankomen, maar het is de Bedoeling dat jullie daarnaartoe verhuizen binnen afzienbare tijd. Voor wie het weten wil, is er de mogelijkheid een Kijkje in de Keuken van dit prachtige Ornament te nemen en te Proeven aan deze Nieuwe Werkelijkheid.

Je kunt daar komen als je op de rand van je slaap even zachtjes over je slapen wrijft en hardop voor jezelf het woord Gürz uitspreekt. De Gürz is de omgeving waarin de Nieuwe Aarde zal worden vorm gegeven. Het is deze nieuwe Gürz die aan de grens ligt van ons Voorstellingsvermogen. Om daar te komen moet je je goed concentreren. De rest volgt vanzelf.

Het is de Bedoeling dat onze Verhuizing gaat plaatsvinden als de Mensheid Klaar is voor Vertrek. Dat Vertrek zal nog even op zich laten wachten omdat de Breinen van de Mens nog niet voldoende Gerijpt zijn. Vooralsnog is het wachten op de Ontwikkeling hiervan. De Breincapaciteit van de Mensheid moet het Vermogen bereiken om deze Nieuwe Gürz te vullen met Licht.

Voor wie het interessant vindt is er de mogelijkheid om zijn Licht op te Steken in de duisternis van de Gewelven van de Hemel. Er zijn daar nieuwe Technieken beschikbaar om je Breincapaciteit mee te vergroten. Als je dat leuk vindt dan kun je gebruik maken van de bovengenoemde aanwijzingen en afwachten wat er gebeurt.

Dit artikel is het eerste deel van een reeks over het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk. Het is geschreven door de Pen van de Gouden Tijd. Voor informatie over de afkomst van deze artikelen kun je HET KENNISBOEK raadplegen. HET KENNISBOEK is uitgegeven in 45 landen en heeft als doel om de Wereldvrede te bewerkstelligen. Het is afkomstig van de Hoogste Lagen van de Universele Werkelijkheid. Het Boek is verkrijgbaar bij www.nederlandhetkennisboek.net. Voor de overige reeksen van deze artikelen kun je de pagina van Praktijk de Nieuwe Mens raadplegen. Je kunt daar tevens informatie vinden over HET KENNISBOEK in de artikelen die hierna zijn gevolgd.