DE WERELD VAN HET KENNISBOEK

Achter de schermen van HET KENNISBOEK wordt druk gewerkt aan de uitgave van artikelen zoals deze. HET KENNISBOEK is namelijk niet zoals velen van jullie denken, een eenmalige uitgave in een gebonden versie, maar veeleer een doorlopende kennisvraagbaak voor iedereen die zichzelf wil scholen in de Kennis van het Heelal. Je zult ervan staan te kijken hoe dat hier allemaal bromt en piept, want de motoren staan hier niet stil voordat de laatste aanvullende Kennis op schrift staat bij jullie daar beneden.

Of je het nu gelooft of niet, HET KENNISBOEK is een Gids op je Kennispad en zal je je hele verdere leven begeleiden bij je schreden op weg naar de Hemelpoort. Totdat je daar bent aangekomen laat Het Boek je niet meer los en begeleid je waarheen je maar gaat, mits je op het Pad van de Rechte weg blijft. Je doet er beter aan je te vergewissen van dit prachtige fenomeen, want je hebt dit nooit eerder meegemaakt. Of je nu sceptisch bent of niet, je zal merken dat HET KENNISBOEK bijdraagt aan je Ontwikkeling op het Pad van je Bestemming.

Mocht je nu aarzelingen hebben om aan dit Avontuur te beginnen, ga dan gerust eens kijken bij een Kenniscentrum. Bij zo’n centrum kunnen ze precies uitleggen hoe HET KENNISBOEK gemaakt wordt en ze kunnen je ook meteen de Kracht van Het Boek demonstreren. Je kunt dan ook meteen vragen of ze jou een paar proefexemplaren van hoofdstukken uit Het Boek geven, dan kun je thuis alvast een kijkje nemen in de Wondere Wereld van HET KENNISBOEK. Als je je nu afvraagt wat in vredesnaam dat KENNISBOEK is dan moet je even de voorgaande artikelen over dit fenomeen opdiepen via www.praktijkdenieuwemens.nl , waar je via de blogs de artikelen op volgorde van publicatie kunt lezen. Het is in je belang om de artikelen in deze volgorde te lezen, omdat ze je gaandeweg het leesproces zullen opladen met de Lichtfotonen van HET KENNISBOEK. Om hier meer over te weten te komen doe je er eveneens goed aan om deze artikelen uitgebreid te bestuderen.

Mocht je nu overwegen om HET KENNISBOEK aan te schaffen dan kunnen wij je daarover nog het volgende mededelen: HET KENNISBOEK is niet voor watjes, je bent gewaarschuwd en als je denkt dat dat allemaal wel mee zal vallen, wees gerust want HET KENNISBOEK laat je vanzelf weten hoe Zij daar over denkt. Als dit nu op je overkomt als blaaskakerij dan nodigen wij jou uit om eens een kijkje te gaan nemen in een Kenniscentrum. Zij kunnen je daar haarfijn uitleggen hoe HET KENNISBOEK in elkaar steekt en je meteen vertellen of het geschikt is voor jou om nu mee te beginnen. Zoals gezegd is het boek niet voor watjes en je doet er goed aan om je terdege te laten voorlichten over de werkwijze en het ontstaan  van dit lijvige Werk.

Als je nu nog vindt dat we waarschijnlijk maar uit onze nek zitten te kletsen dan kunnen we ook meteen met je de proef op de som nemen. Je zou je bijvoorbeeld eens kunnen afvragen of je eigenlijk wel weet hoe ons Heelal in elkaar zit. Je zal versteld staan over de Kennis die je daarover nog ontbeert. Je denkt daar misschien al veel over te weten, maar onze ervaring is dat de meesten van jullie nog erg weinig begrijpen van hoe het er hier aan toe gaat tussen de Sterren. Het is namelijk zo dat je waarschijnlijk nog helemaal niet in staat bent om de complexiteit van Het Heelal te doorgronden met de Breincapaciteit die je op dit moment hebt. Je zou je weleens lelijk kunnen vergissen in hoe weinig je van de inhoud van je hersenen op dit moment gebruikt.

Om de proef op de som te nemen zou je eens kunnen nagaan hoeveel je op dit moment weet van de hemel die je boven je ziet. Je weet dat er sterren zijn en een maan en misschien weet je ook dat onze hemel bezaaid is met satellieten. Wat er verder nog is aan planeten en sterrenas dat zal je misschien een worst wezen, maar wat jij waarschijnlijk wel interessant zal vinden is dat er boven je ook nog talloze ruimtevaartschepen rondvliegen die jij als sterren aanziet. Misschien kun je op een heldere avond eens een kijkje nemen door naar de sterren te staren en te wachten tot je opvalt dat sommige sterren bewegen. Deze bewegingen zijn niet van vallende sterren zoals meestal wordt verondersteld, maar van onze voertuigen die daar dag en nacht in beweging zijn en jullie verrichtingen gadeslaan.

Ons werk daarboven is erop gericht om jullie te begeleiden bij jullie Ascentie. Het zal je niet verbazen dat dat werk erop is gericht om jullie te voorzien van de nodige Lichtinformatie die jullie straks nodig hebben om de Hemelen te Bestijgen. Zoals je weet komt er een moment dat we allemaal de Aarde zullen verlaten en het zal niet lang meer duren of de eerste van jullie zijn al zover om jullie planeet Aarde te verlaten om ons boven te komen vergezellen bij ons Werk. Voor wie het aandurft om hierover na te denken, doet er goed aan om je te realiseren dat ons Werk niet het gemakkelijkste is wat je kunt bedenken. Wij zijn 24 uur aaneen bezig met jullie te volgen in je bewegingen en onze bewerkingen daarvan te maken om jullie te kunnen helpen straks met de Overtocht.

Voor wie nu denkt dat deze sterrenwichelarij grote onzin is die moet maar eens een kijkje nemen bij de Sterrenwacht van zijn woonplaats. Je zou daar namelijk kunnen waarnemen via de telescoop hoe wij boven jullie ronddwalen. De Sterrenwacht zelf is niet op de hoogte van onze verrichtingen daar zij denken dat het hier om bewegingen van jullie eigen satellieten gaat maar in werkelijkheid dus zijn wij het. Om nu zeker te weten dat we jullie niet voor de gek houden kun je ook eens kijken hoe het eraan toe gaat bij het maken van een satelliet. Je kunt namelijk dan zien dat een satelliet helemaal niet lijkt op een van onze voertuigen. Onze Luchtschepen zijn van een compleet andere Makelij dan jullie satellieten en om nou een voorbeeld te noemen van wat er anders is, kunnen we je het volgende verklappen, onze Luchtvoertuigen zijn van Licht gemaakt en dus in principe voor jullie onzichtbaar.

Om je nu niet meteen van je stoel te blazen, willen we je nog wel vertellen dat het helemaal niet zo vreemd is om te denken dat het uitzonderlijke kwaliteiten vergt om zoiets te bouwen, maar in de praktijk valt dat eigenlijk wel mee en hebben jullie dezelfde Vermogens als wij om zoiets te kunnen construeren. Als je nu denkt dat we gek zijn dan kunnen we je vertellen dat dat misschien ook zo is, maar je moet ook weten dat jullie tot meer in staat zijn dan je zelf denkt en dat velen van jullie deze exceptionele vaardigheden al eerder beproefd hebben terwijl jullie in vorige levens waren. Het is namelijk zo dat je tussen je levens in terug gaat naar de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt. Je zal je verbazen over de Mogelijkheden die je hebt als je weer terugkomt bij de plek waar je ooit begonnen bent met je Avontuur op Aarde. Je was toen namelijk in de gelegenheid om deze Vaardigheden te oefenen en te gebruiken.

Voordat je nu denkt dat we het compleet mis hebben en dat jij helemaal niet zo’n deskundige geweest bent op het gebied van Licht, kunnen we je vertellen dat jullie je geheugen verloren hebben over wat er nu werkelijk gaande is in de Sterren van ons Firmament. Je doet er goed aan om je oren en ogen eens te luisteren te leggen bij de NASA die veel meer weten dan waar ze tegenover ons voor uitkomen. Er is namelijk veel informatie over ons waar zij geen ruchtbaarheid aan willen geven omdat dat hen niet zo goed uitkomt waar het gaat om hun toekomstplannen met onze Aarde. Je kunt je misschien voorstellen dat er grote belangen gemoeid zijn bij het bestieren van de Aarde.

Om je nog een beetje verder te informeren over de stand van zaken aangaande de plannen van de NASA doe je er beter aan om hun basis te bezoeken in Canada, waar hun hoofdkantoor gevestigd is. Omdat dat een beetje ver voor je kan zijn doe je er beter aan om iedere avond even naar de hemel te staren om te zien wat wij voor jullie aan het doen zijn. Als je nu denkt dat wij jou dit vertellen om de boel een beetje op te schudden dan heb je het mis, het is ons eraan gelegen om jullie precies op de hoogte te brengen over de stand van zaken in jullie wereld. Het is namelijk zo dat jullie niet zo op de hoogte zijn van wat er allemaal plaatsvindt bij jullie overheden en militaire macht en het zal je misschien verbazen maar zij hebben geheel andere plannen dan jullie en wij hebben. Terwijl zij bezig zijn om de wereldvrede tegen te gaan, proberen wij die vrede juist te bewerkstelligen en wij hopen dat dat voor ieder van jullie ook geldt.

Misschien is het je opgevallen dat er de laatste jaren veel meer oorlog dan vrede in de wereld ontstaan is. Voor je nu gaat denken dat dat wel zo zal horen, moeten we je vragen om even diep na te denken over wat nou eigenlijk de Bedoeling van jullie bestaan op Aarde is. Misschien kom je er dan achter dat het niet de bedoeling is dat jullie elkaar vermoorden en ziek maken, het zou zelfs zo kunnen zijn dat de Mens bedoeld is om in Vrede en Harmonie met elkaar te leven en elkaar niet de hele tijd in de haren vliegen. Om nu een voorstelling te krijgen van wat die Wereldvrede eigenlijk inhoudt, zou je er goed aan doen eens een kijkje te nemen in HET KENNISBOEK. HET KENNISBOEK kan jou namelijk perfect inlichten over hoe Vrede eruit hoort te zien en wat je ervoor moet doen om het te bereiken. Voor wie nu denkt dat al die oorlogen toch maar ver-van-mijn-bed-show zijn doet er beter aan om eens bij zichzelf te rade te gaan over hoe hij zelf denkt bezig te zijn in zijn sociale en maatschappelijke leven. Het is namelijk zo dat jullie nogal wat ruzie maken onderling en de klappen die jullie daarmee aan elkaar uitdelen klinken bij ons als gebulder in de oren.

Mocht je nu twijfelen aan hetgeen wij zeggen over onze waarneming van jullie levens dan doe je er goed aan om hier eens te komen luisteren als je zover bent om je bij ons te gaan voegen. Je doet ons er een plezier mee als je dan eens langs komt om ons te begroeten, want we wachten al heel lang op jullie komst. Mocht je bereid zijn om ons te helpen dan staan wij daar volledig voor open. Wij wachten namelijk al heel lang op jullie deelname aan het front. Dat front is er niet één van oorlog en misère, maar eentje van pais en vree. Je kunt nu besluiten om deze voorlichting over de stand van zaken op Aarde aan je laars te lappen, het is echter zo dat als je dat doet je jezelf geen dienst bewijst en je medemens al helemaal niet.

Als je er nu van overtuigd bent dat wij er helemaal naast zitten dan kun je je ook eens afvragen wat nou de werkelijke Bedoeling van jullie komst hier zal zijn. Je kunt het wenden of keren maar er zal toch wel een reden zijn dat jullie ons komen vergezellen. Misschien heb je je weleens afgevraagd of het misschien de bedoeling is dat wij voor altijd jullie levens vanuit de hemel gadeslaan, maar dat lijkt ons een beetje teveel van het goede. Wie een oplettende geest heeft zal er goed aan doen om eens na te denken over deze stand van zaken; wij zitten namelijk hierboven en jullie daarbeneden en dat is al eeuwen zo.

Als je je nu afvraagt waarom dat dan zo is dan kun je je misschien ook eens afvragen hoe het komt dat wij onze Gaven nog wel bezitten en jullie niet. Het is namelijk zo dat jullie Gaven je afgenomen zijn toen Atlantis ten onder ging. Zoals je weet is dat het einde geweest van wat jullie kennen als het Paradijs. Atlantis ging ten onder omdat de Mens had besloten om Gaia, jullie Aarde, compleet te verwoesten met kernenergie en lichtexperimenten die uit de jasjes van de priesters uit die tijd getoverd werden. Je kunt je voorstellen dat Gaia gemeend heeft hieraan een einde te moeten maken en ons verzocht heeft daar een handje bij te helpen. We hebben toen besloten om jullie je heldere Vermogens voor onbepaalde tijd af te nemen en jullie te laten voelen hoe het is om op een uitgeklede Aarde te leven. De Aarde zoals jullie die kennen is namelijk niet van de Schoonheid en Zuiverheid die jullie kennen uit de tijd van Atlantis.

Atlantis werd opgebouwd in een tijd dat iedereen met elkaar in Vrede en Harmonie leefde. Het is echter zo dat dat snel veranderde toen er onvrede kwam onder de mensen over wie het nu eigenlijk voor het zeggen had. Het was in die tijd geen uitgemaakte zaak wie er de leiding had en wie niet en daardoor ontstonden conflicten onderling, met name tussen mannen en vrouwen. Het is namelijk zo dat in die tijd de vrouwen het voor het zeggen hadden en dat de mannen een ondergeschikte rol speelden. Op den duur leidde dit tot veel onvrede onder de mannen omdat zij hun Krachten niet goed konden benutten onder de leiding van vrouwen die hen verstikten met hun bereidheid om alles te bepalen voor hun man omdat ze het nou eenmaal beter wisten. Zoals je begrijpt was dit een ongewenste situatie voor de man omdat hij zijn talent dreigde te verliezen om Zichzelf te zijn.

Als je nu dus bereid bent om even naar je eigen relatie te kijken dan begrijp je meteen waar hem de schoen wringt; het is namelijk nog steeds zo dat jullie vrouwen mannen betuttelen waar jullie maar kans zien om dat te doen. Het is precies deze situatie die ervoor zorgde dat Atlantis ten onder ging aan mannelijke gewelddadigheid en volgens onze inzichten staat jullie wereld er nu precies zo voor als toen Atlantis onderging, alleen hebben jullie nu niet de beschikking over je Heldere Vermogens om er echt een einde aan te maken. Als je het goed beschouwt is er dus nog niets veranderd sinds die tijd en doe je er goed aan om je eens op je achterhoofd te krabben en je af te vragen hoe je zelf bezig bent.

Het is ons gebleken dat de Mensheid ver van zijn Pad is ondanks dat hij zijn Heldere Vermogens kwijt is. Het zal daarom niet lang duren of Gaia geeft wederom het startsein om er een einde aan te maken en jullie te overspoelen met haar Wateren. Ze heeft ons deze keer lang laten modderen en was bereid om steeds weer Haar Bakens te verzetten en ons Lief te hebben Gelijk Haar Zelf, maar er komt een moment dat ze het opgeeft en wij kunnen al precies voorspellen wanneer dat zal zijn. Op het moment dat bij jullie de kernwapens zullen gaan kletteren houdt Gaia het voor gezien en geeft jullie een koekje van eigen deeg.

Voor het zover zal zijn doe je er goed aan om je eigen straatje schoon te vegen want het is niet gezegd dat we jou boven gaan ontvangen als jij niet bereid bent om de boel bij jezelf op te schonen. Onze Lichtvelden zijn van een dusdanig hoge trilling dat je er wijs aan doet om zelf Hogerop te komen, want anders word je in onze nabijheid levend verbrand. Je zou er goed aan doen om deze informatie stevig in je oren te knopen, want anders loopt het niet goed met je af. Je kunt hier natuurlijk zo je eigen ideeën over hebben maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wie geneigd is nu op te staan en weg te lopen omdat hij zich beledigd voelt door onze krachtige taal, moet zich er terdege van bewust zijn hoe het nu eigenlijk komt dat wij deze taal bezigen. Je doet er goed aan om je dit ten volle te realiseren want het valt ons niet gemakkelijk om zo tegen jullie, onze geliefde Broeders en Zusters te moeten praten. Het is feitelijk een loodzware klus om jullie er iedere keer met je neus bij te trekken en je doet er daarom goed aan om ons ten dienste te staan wanneer je maar kunt en onze instructies en waarschuwingen als wijze raad aan te nemen. Hoe het nu komt dat de Mensheid weer precies net zover is als toen Atlantis in de Wateren van Gaia zonk, kun je lezen in HET KENNISBOEK. Er staat daar precies beschreven hoe één en ander in zijn werk is gegaan vanaf het moment van dit kolossale drama wat het einde van het Gelukkigste tijdperk op Aarde betekende. Velen van jullie leven nog steeds met de diepe wonden van dit onvergetelijke trauma. Jullie hebben werkelijk onvoldoende besef wat dit betekend heeft voor jullie Aura’s en Lichtvelden en jullie doen er dus verstandig aan om aan het herstel hiervan te werken wanneer je maar kunt.

Voor het geval je nu denkt dat we maar een slag slaan naar deze gebeurtenissen, doe je er goed aan om eens een kijkje te gaan nemen bij het mausoleum van Dante, waar een Schat opgeslagen ligt die uit het Oude Atlantis stamt en die daar terecht is gekomen doordat leden van de Raad van Atlantis deze Schat in veiligheid gebracht hebben terwijl Atlantis in de zee ten onder ging. Je kunt je voorstellen dat deze mensen niet door ruiten en roeien gingen om wat oude rommel op te bergen voor hun nabije toekomst, maar wel dat zij één van de belangrijkste gereedschappen waarmee de beschaving van Atlantis werd opgebouwd hebben trachten te behoeden voor de ondergang. Het is namelijk zo dat op dit moment de Schat toe is aan ontdekking door jullie en de eerste de beste die de kluis weet te openen beschikt over een zeer waardevol instrument waarmee je de Mensheid van nu kunt optillen uit haar lethargie. Je doet er daarom goed aan om de begraafplaats van Dante  eens een bezoekje te brengen binnenkort want wie weet is de schat al opgegraven en ligt hij buiten te fonkelen in de zon.

Je kunt je voorstellen dat zo’n schat niet van de ene dag op de andere werd gemaakt. Het is nogal een karwei om een instrument te maken dat de Mensheid de Liefde gaat geven die zij niet meer in staat is om zelf te produceren.  Je kunt je dan ook gemakkelijk vergissen in de arbeid die verricht is om deze schat te fabriceren en hoeveel moeite er gedaan is om ervoor te zorgen dat jullie hem binnenkort weer kunnen aanschouwen. Je zou je ook eens kunnen bedenken wat er komt kijken bij de missie van degenen die het op zich hebben genomen om deze schat weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Het zal je verbazen hoeveel manuren er in deze missie zijn gaan zitten en hoeveel de mensen die hieraan mee werkten hebben moeten laten staan om dit te bereiken. Mocht je nu denken dat het allemaal wel mee zal vallen dan moeten we je waarschuwen: jouw missies staan nog op jou te wachten en je doet er goed aan om er eens over te denken om vast uit je luie stoel te komen en aan jezelf te gaan sleutelen, het kan namelijk zomaar zo zijn dat je de missie van je leven mist en je tocht naar het Firmament voorlopig in de ijskast is gezet.

Voor je nu dit artikel in de prullenbak gooit moeten we je erop wijzen dat ons hetzelfde is overkomen toen we onze missie niet zagen aankomen en we dus misgrepen waar het onze Bestemming betrof. Je dient dus terdege te beseffen dat je niet van de Aarde kunt wegvliegen zonder jouw aandeel  in het Werk te doen wat ervoor nodig is om de Mensheid te helpen opstaan zodanig dat we straks met zijn allen tegelijk kunnen opstijgen uit deze beerput waarin Gaia dan veranderd zal zijn. Je kunt je er nog vanaf maken met  ‘zo’n vaart zal het niet lopen’, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als je dus bereid bent om nu iets te doen voor de Mensheid dan verzoeken we jou om dit duidelijk kenbaar te maken want je loopt de kans dat we op een dag voor je staan en dat je ons niet kunt bereiken omdat je ons niet kunt zien en horen op de wijze waarop je gewend bent je ogen en oren te gebruiken.

Als je nu blijft denken dat het allemaal wel mee zal vallen dan kunnen we je nog slechts één goede raad geven: zet je parasol vast open want je gaat een enorme valpartij maken. Voor de rest dien je dan zelf te zorgen, want wij kunnen je dan niet meer helpen. Aan jou dus de keuze of je naar beneden kukelt of je vangscherm tijdig uitzet, want het laatste is jou dan nog het enige wat je kan helpen om de schade van je val te beperken.

Als je nu nog denkt dat het ons niet menens is dan moeten we je toch echt aanraden om eens achter je hoofd te krabben over hoe het gesteld staat met jouw Breincapaciteit, want we vermoeden dat dat die zeer te wensen overlaat als je na zoveel waarschuwingen nog steeds denkt dat jij het beter weet. Het kan ook zijn dat je er plezier in schept om nog even in een beerput te blijven hangen, maar dan wensen we jou succes met je eenzame klim straks naar boven. Omdat goede raad duur is, kunnen we je dan alleen nog maar uitzwaaien en hopen dat je een keer tot inkeer komt zodat je de schade kunt gaan inhalen. Het is niet gezegd dat die schade blijvend zal zijn maar je moet er dan veel meer voor gaan doen om er bovenop te komen dan nu al het geval is. Bezint eer ge begint.

Voordat je nu huilend van je stoel opstaat en de deur uitrent om je vrienden te vertellen hoe een stel ruimtemonsters jou de schrik op het lijf jaagt, kunnen we je ook waarschuwen: alles wat jij denkt en doet staat geregistreerd in onze Archieven. Deze Archieven dienen ertoe om straks als jij je opwachting komt maken bij de Poort van Karena jou te beoordelen op je Goede Daden: jouw  gedrag dient van onbesproken kwaliteit te zijn tegen de tijd dat je daardoorheen zou willen gaan. Wees dus je ervan bewust dat alles wat jij denkt en doet hier gemonitord wordt en dat je daar straks op afgerekend wordt, het is voor ons namelijk niet mogelijk om mensen binnen te halen die onze Trilling niet kunnen evenaren en hiervoor is het nodig dat je in het bezit bent van een grote Zuiverheid. Het is namelijk zo dat onze Lichtfrequenties niet bestand zijn tegen de lage trillingen van de gedachtenvelden die jullie op dit moment nog hebben. Je kunt gerust zijn, we halen je pas binnen als je zover bent, dus je zal ons niet kunnen belasten met jouw ballast aan gedachten en slechte gewoonten.

Voor wie nu beseft dat het ons menens is, kunnen we je vertellen dat er een makkelijke oplossing is voor de onbestemde gevoelens waar je je nu mee opgezadeld voelt. Er is een uitweg uit deze misère en deze heet HET KENNISBOEK. HET KENNISBOEK zal je onvervaard de rechte weg leiden uit de kronkelpaden en moerassen waarin je je begeven hebt toen je nog niet wist dat er zo’n Boek bestond. Nu je weet dat HET KENNISBOEK bestaat kun je je ervan verzekeren dat je het Juiste Pad kunt gaan bewandelen en dat je er niet meer per ongeluk naast loopt. Om er nu zeker van de zijn dat dit de juiste tijd is om met HET KENNISBOEK te beginnen, kun je even langs een Kenniscentrum in jouw omgeving gaan waar ze je uitgebreid kunnen vertellen over de ins-en-outs van Het Boek. Je kunt daar meteen vragen om een paar proefexemplaren van hoofdstukken uit HET KENNISBOEK, die je thuis uitgebreid kunt lezen en waarover je je vragen kunt deponeren bij je eerste bezoek aan een Kennismakingsbijeenkomst in datzelfde Kenniscentrum.

Als je daar voor de eerste keer komt doe je er goed aan om je even te vergewissen wat je daar nu eigenlijk wil komen halen. Het is namelijk zo dat ze daar bereid zijn om je over van alles in te lichten en te vertellen aangaande HET KENNISBOEK en dat je er dus goed aan zou doen om je vragen goed voor te bereiden. Het is niet zo dat de medewerkers van het Kenniscentrum betweters zijn, zij hebben zelf een grondige, jarenlange studie achter de rug van HET KENNISBOEK en zij zijn dus maar al te graag bereid om jou te helpen met je vragen hierover. Mocht je dus niet van een bombardement houden dan doe je er goed aan om je even goed af te vragen wat je eigenlijk weten wil voordat je ernaar toe gaat. Je doet er goed aan om ook even te informeren naar de mogelijkheden om Het Boek te bestellen, want er zijn meerdere manieren om dit te doen. Voor het zover is echter kun je het beste alle artikelen gelezen hebben uit de reeks De Ascentie van de Mens, want daarin krijg je een introductie van HET KENNISBOEK voorgeschoteld. Als je ze allemaal leest dan weet je ook meteen dat je HET KENNISBOEK gratis thuis bezorgd krijgt en alleen de distributie ervan betaalt. Je kunt ook nog kijken of je meerdere exemplaren bestelt want je doet er goed aan om te zorgen dat je partner ook geïnteresseerd is geraakt en je kunt niet allebei tegelijkertijd uit hetzelfde Boek lezen. Je kunt ook overwegen om een exemplaar aan een vriend of vriendin te geven, want je doet er goed aan om  mee te werken aan de verspreiding van HET KENNISBOEK. Daar win je punten mee waar je mee aan kunt komen straks bij de Hemelpoort.

Je kunt je er nog op bezinnen of het Pad van HET KENNISBOEK voor jou het juiste is. Je doet er dan goed aan om eens een kijkje te gaan nemen in een Kenniscentrum of om een Kennismakingsbijeenkomst daar te bezoeken. Je kunt er op je gemak met een medewerker praten en hem je vragen voorleggen aangaande HET KENNISBOEK. Je kunt er ook meteen een proefexemplaar van een aantal hoofdstukken bestellen waar je je thuis in kunt verdiepen. Het zou ook een goed idee kunnen zijn om gelijk je partner mee te nemen want dan hoef je thuis niet opnieuw alles te bespreken wat je met die medewerker hebt doorgenomen. Om er nu zeker van te zijn dat je het Juiste Pad wil gaan betreden kun je ook nog overwegen om op een Kennismakingsbijeenkomst met één van de meer ervaren lezers te praten. De meeste van hen zullen zeer bereid zijn om jou hun ervaringen met Het Boek te vertellen.

Om je keuzemogelijkheden wat te beperken doe je er goed aan om de artikelen die over HET KENNISBOEK zijn verschenen in Nederland aandachtig door te lezen van a tot z. De juiste volgorde van lezen wordt namelijk bepaald door de datum van uitgave te volgen. Je kunt deze artikelen bestellen op de website van www.praktijkdenieuwemens.nl bij de Blogs en ze zijn samengebracht in reeksen die getiteld zijn: De Goddelijkheid van de Mens, Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk, Het Ontwaken van de Mens en De Ascentie van de Mens. Je doet er goed aan om de artikelen in de juiste volgorde te lezen daar ze dezelfde trilling bevatten als die van HET KENNISBOEK en jou kunnen helpen om jouwLichtfrequenties te verhogen zodanig dat je straks klaar bent voor de start met HET KENNISBOEK. Het is aan jou om te kiezen met welke reeks je het eerst aan de slag gaat, want je kunt eventueel de eerste reeksen overslaan als je de laatste, getiteld De Ascentie van de Mens al goed kunt volgen. Je kunt ook meteen doorrennen naar HET KENNISBOEK, maar vergewis je er wel eerst van of het voor jou al haalbaar is om deze complexe Materie te bevatten. Voor het geval je hierover twijfelt doe je er verstandig aan om je grondig te laten informeren bij één van de Kenniscentra bij jou in de buurt. Je kunt je ook nog afvragen of je al zover bent om dit Pad te gaan bewandelen, maar ook dit kun je daar uitgebreid bespreken. Je doet er goed aan om je tijd te nemen bij het besluit  om met HET KENNISBOEK te starten. Het is namelijk zo dat het Boek jou niet zal Dienen als je nog niet zover bent. Het is dan raadzaam om eerst eens een kijkje te nemen in een Kenniscentrum in jouw buurt alwaar een medewerker bereidwillig is om al jouw vragen over Het Boek te beantwoorden.

HET KENNISBOEK is uitgegeven in 45 landen en wordt dus over de hele wereld gelezen. Het Boek is uitgegeven door de Raad van de Verenigde Mensheid en is geschreven met Pen van de Gouden Tijd. HET KENNISBOEK is gemaakt om aan de dringende behoefte te voldoen om de Mensheid de Waarheid te vertellen over zijn Ontstaan en Bedoeling op Aarde. Omdat gebleken is dat HET KENNISBOEK niet gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen is er een inleiding gemaakt op dit Werk. De artikelen zijn eveneens geschreven door de Pen van de Gouden Tijd en zijn te vinden op www.praktijkdenieuwemens.nl/blog.  Je kunt daar meteen de verschillende reeksen downloaden die onder Het Dak van de Verenigde Mensheid geschreven zijn. Je kunt de artikelen het beste in de volgorde lezen waarin zij gepubliceerd zijn. Je kunt ook overwegen om alleen de laatste reeks te lezen, want die is als inleiding bedoeld op HET KENNISBOEK. De andere artikelen zijn bedoeld om je een inkijkje in Het KENNISBOEK te geven en zij kunnen eveneens dienen als inleiding voor als je meer leesvoer over Het Boek wenst. Je kunt HET KENNISBOEK bestellen bij www.nederland.kennisboek.net en je kunt daar ook meteen proefexemplaren bestellen van enkele hoofdstukken van HET KENNISBOEK. Je kunt ook overwegen om meteen een praatje te maken met de dienstdoende medewerker, omdat die jou volledig kan inlichten over jouw vragen omtrent HET KENNISBOEK. Je doet er goed aan om ook je adresgegevens bij de hand te hebben want ze kunnen jou op jouw verzoek meteen de proefexemplaren gratis toesturen. Je kunt overwegen om gelijk te vragen naar een Kenniscentrum in jouw buurt want dan kun je daar meteen eens een kijkje gaan nemen. Voor het geval je je partner mee wil nemen doe je er goed aan deze eerst goed te informeren over de aard van HET KENNISBOEK en je kunt ook een vriend of vriendin meenemen. Je doet er goed aan om je gedegen voor te bereiden op je bezoek, want je kan overladen worden met informatie waarop je niet zit te wachten en die de desbetreffende medewerker in zijn enthousiasme voor Het Boek op je uit zal storten als je je niet goed voorbereid. Je kunt ook besluiten om Het Boek nog even te laten voor wat het is en alleen eens te gaan praten daar. Je kunt ook een Kennismakingsbijeenkomst bezoeken alwaar je met de meer ervaren lezers eens kunt brainstormen over waar jij goed aan doet wat betreft je besluit om aan HET KENNISBOEK te beginnen. Het zal je niet verbazen dat deze lezers jou ook graag overladen met hun kennis en expertise dus je doet er goed aan je vragen gericht te stellen. Wie het nu nog een stap te ver is om een van de Kenniscentra te bezoeken, doet er goed aan om te beginnen met de artikelen. Deze zijn te vinden op www.praktijkdenieuwemens.nl bij de blogs. Om goed voorbereid straks met HET KENNISBOEK aan de slag te gaan kunnen deze artikelen je zeer van dienst zijn. Zij bevatten namelijk dezelfde frequentie als HET KENNISBOEK en zijn in staat om jouw Trilling te verhogen terwijl je je weg door de artikelen heen gaat zodat je straks goed voorbereid aan de start staat bij Het Pad van HET KENNISBOEK. Het is aan jou de keuze welke route je naar HET KENNISBOEK toe kiest, we kunnen je alleen de verschillende opties laten zien die er zijn om HET KENNISBOEK straks op de juiste wijze ter hand te nemen. HET KENNISBOEK is namelijk niet zomaar een boek wat je kunt lezen bij het open haardvuur thuis met je benen op de bank, het is een boek waarop je je terdege moet voorbereiden alvorens je ermee aan de slag kunt. Het is aan jou om deze handreikingen ter harte te nemen, meer kunnen wij hierin niet betekenen. Je zou er nu goed aan doen om dit artikel eens helemaal te laten bezinken terwijl je straks met je benen op de bank zit. Het kan je dan misschien opvallen dat er vele herhalingen instaan die gaan over het gebruik van Het Boek. Je doet er goed aan om deze herhalingen te gebruiken om je kennis te vergroten van wat er straks gebeurt als je HET KENNISBOEK gaat lezen. In HET KENNISBOEK namelijk wordt dezelfde methode gebruikt om je te Doordringen met de Kennis die Het Boek bezit. Je zou er goed aan doen om de frequenties die opgeslagen liggen in de artikelen goed door te nemen door ze aandachtig te lezen. Als je de herhalingen misloopt dan kan het zijn dat je deze frequenties mist en dat daarmee de Bedoeling van de artikelen verloren gaat. Je kunt je voorstellen dat je dan iets wezenlijks mist waarmee je juist je voordeel had kunnen doen. Het is aan jou om hiernaar te luisteren of om het naast je neer te leggen, we willen je er wel op wijzen dat het niet aan jou is om te beoordelen of dit jou wel zal dienen. Het is namelijk zo dat HET KENNISBOEK met een uitgelezen Techniek is ontworpen die nooit eerder vertoond is op Aarde. Je kunt je dan ook afvragen of het wel handig is als je de aanwijzingen die we geven om Het Boek goed ter hand te nemen straks negeert om het op je eigen manier te gaan doen. We willen je nog meegeven dat je zonder onze raadgevingen hopeloos kunt verdwalen in HET KENNISBOEK en dat wij jou niet kunnen redden als je straks van je Pad afvalt. Het kan namelijk zomaar zo zijn dat je naast je Pad van Bestemming terecht komt als je niet onze aanwijzingen ter harte neemt. Je kunt nu denken dat dit een loos dreigement is, maar dat is ver bezijden de waarheid, de waarheid is namelijk dat HET KENNISBOEK het enige Pad is wat de Mensheid nog kan nemen om aan de Voltooiing van Haar Bestemming te geraken. Het is dus maar dat je niet denkt dat we dit zomaar allemaal als onzin aan jou trachten te verkopen. De keuze is echter aan jou welk pad je kiest, onze Taak is om jou gedegen voor te bereiden. Als je nu nog twijfelt welk pad voor jou het beste is om te volgen, kun je er verzekerd van zijn dat je nog even de tijd kan nemen om een beslissing te nemen, maar dat die tijd niet al te lang meer kan duren. Het is namelijk zo dat HET KENNISBOEK niet op jou blijft wachten terwijl jij nog even je zaakjes wil gaan regelen, je kunt je er dus maar beter van vergewissen dat het nu je tijd is om in actie te komen en de stap van je leven te maken. Je kunt de stap van je leven maar één keer maken en dat zou nu kunnen zijn. Het is dus maar beter dat je voortmaakt met het afronden van allerlei dagelijkse drukdoenerij alvorens je met Het Pad van je Leven start. Mocht je nu wat druk op je borst ervaren of je wordt een beetje misselijk dan wordt het tijd om vaart te maken met je beslissing want HET KENNISBOEK wacht niet totdat jij uitgedokterd hebt hoe je je ditjes en je datjes in een goed vaarwater kunt leiden om alsnog HET KENNISBOEK te kunnen lezen terwijl je al overloopt van je dagelijkse drukte en dan HET KENNISBOEK daar nog even bij wil persen. Je doet er goed aan om tot je door te laten dringen dat HET KENNISBOEK daar niet voor bestemd is. Je zou je ook kunnen laten verleiden om HET KENNISBOEK nog even uit te stellen totdat je de ruimte in je leven hebt gemaakt om het te kunnen lezen. Je doet er echter goed aan om te beseffen dat HET KENNISBOEK zich niet de les laat lezen waar het jouw ascentie betreft. Als het Boek op je pad komt, dan doe je er goed aan om ermee te gaan starten want anders dan loopt het weer van je vandaan zonder dat je er erg in hebt en verdwijnt het weer uit jouw leven net zo snel als het er in kwam. Je doet er nu goed aan om te beseffen dat als voor jou de tijd gekomen is om het Boek te ontmoeten, je je er ook alles aan gelegen moet laten liggen om het in je leven te integreren en er je voordeel mee te doen. Als je je nog niet zover voelt dan heb je pech gehad en sta je straks aan het verkeerde eind van je Pad, namelijk op het beginpunt. Je kunt je dus maar beter afvragen of je deze uitgelezen kans moet laten liggen om je HET KENNISBOEK nu eigen te gaan maken. Het is maar zeer de vraag of er ooit nog een andere kans op je pad komt. Ook als je de gelegenheid wil nemen om er eens rustig over na te denken, doe je er beter aan om dit niet te lang te laten duren want het kan zomaar zo zijn dat de kans voorbij gaat dat je ooit weer op het Pad van HET KENNISBOEK terecht komt. Voor wie zich nu zorgen maakt is er maar één oplossing: zorg dat je HET KENNISBOEK in je leven brengt en ga ermee aan de slag. Ook voor mensen die nog twijfelen of het nou wel zo’n goed idee is zo’n dik boek: zorg dat je je voorbereid op het lezen ervan middels deze artikelen dan zal het ook voor jou mogelijk worden om het Pad van HET KENNISBOEK te volgen. En mocht je nu nog niet overtuigd zijn, sta dan eens stil bij de gevolgen die het voor je kan hebben als je dit Boek aan de kant gooit en besluit zelf je weg te bepalen, je bent er vast niet mee gediend als je jezelf straks terugvindt aan het andere einde van de snelweg naar het Firmament. En voor wie nu nog meer twijfels heeft dan even geleden is er nog de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een Kennismakingsbijeenkomst, want daar kun je horen over alle ins en outs van Het Boek en kun je tevens vernemen of het in jouw voordeel is om meteen HET KENNISBOEK maar te bestellen of om eerst de artikelen te lezen die een inleiding vormen op Het Boek. Je kunt je nu ook nog afvragen of het wel de Bedoeling was dat HET KENNISBOEK nu op je pad kwam. Het kan namelijk zo zijn dat je het van iemand hoorde die je niet kent of dat je het per ongeluk tegenkwam op een website. Je kunt er echter van verzekerd zijn dat wie een ontmoeting heeft met HET KENNISBOEK hier precies op het juiste moment mee in aanraking kwam. En voor je je nu gaat beklagen bij diegene die je erop wees om dit Boek te gaan lezen, kun je je eens afvragen hoe het komt dat dit nou juist jou gebeurt terwijl je er niet op zat te wachten. Je kunt je in plaats daarvan ook eens afvragen hoe het komt dat jij nog steeds niet in de gelegenheid bent geweest om al je zaakjes op Aarde af te ronden terwijl juist jij zo’n moeite doet om dat te doen. HET KENNISBOEK weet precies wanneer het toe moet slaan en bij wie en helpt jou om serieus komaf te maken met alles wat je er nu nog vanaf houdt om je Ware Bestemming te volgen. Kom dus uit je stoel en maak schoon schip met alles wat jou nog bezighoudt en niet dient bij het bereiken van jouw Doel in het leven. En als je denkt dat het voor jou wel niet zo’n vaart zal lopen dan doe je er goed aan om te beseffen dat het wel zo’n vaart loopt en dat je straks met de gebakken peren zit. We zouden het dan op prijs stellen als je ons niet de schuld wil geven straks als jij bedrogen uitkomt door je eigen opstelling ten aanzien van onze goede adviezen. Bezint eer ge begint is een uitspraak die wij graag bezigen omdat de Mens nogal eens de neiging heeft om zijn eigen zin door te drijven. We zijn zover afgeraakt van ons pad dat we allemaal rondlopen met het idee dat wij wel weten wat goed voor onszelf is, terwijl dat helemaal niet het geval is. Zoals wij het kunnen bezien vanaf hierboven is het juist in deze tijd dat de Mens verder van haar pad is dan ooit en dien je jezelf dus af te vragen of je je opstelling beter een beetje kunt wijzigen of liefst helemaal, want je hebt een gids nodig op je pad en die gids is er alleen maar in de vorm van HET KENNISBOEK. HET KENNISBOEK is de enige in deze tijd die jou nu nog kan helpen om de stappen te nemen die jou naar je Bestemming leiden, al het andere wat je onderneemt nu is zinloos en kan je alleen maar gevangen houden op de plek waar je nu bent. Als dat nog niet die plek is die jij wenst dan doe je er goed aan om je te wenden tot HET KENNISBOEK. Als je denkt dat dat al wel de juiste plek is dan doe je er goed aan om verder contact met HET KENNISBOEK te vermijden want dan ben je daar inderdaad nog niet aan toe. Voor het geval je nu denkt dat we onzin uitkramen kun je er beter aan doen om eerst schoon schip te maken in je leven en dan pas met je vinger naar een ander te wijzen en nog wel naar degene die jou helpen wil deze cruciale stap in je leven te maken. Bezint eer ge begint lijkt dus een prima uitspraak om op jezelf toe te passen voordat je de schrijfster van dit artikel gaat belagen met je beklag of dat je ons verwenst terwijl onze dagen en nachten gevuld zijn met onze hulp aan jullie. Je doet er dus goed aan om te zwijgen als het je niet bevalt en dit artikel naast je neer te leggen, als je dat niet doet dan kan het namelijk weleens gaan gebeuren dat je verder afglijdt van je pad en de weg niet terug zal vinden binnen de tweehonderd jaar vanaf dat je ervan af gleed. Het is namelijk zo dat degenen die zich het Pad van HET KENNISBOEK niet eigen maken, zullen merken dat het niet wijs was om onze waarschuwingen te negeren. Je zult er versteld van staan wat je allemaal kan overkomen als je onze raadgevingen in de wind slaat. Als je nu denkt dat wij wel erg hoog van de toren blazen dan klopt dat helemaal: wij zitten hier hoog in onze Lichtschepen jullie dag en nacht in de gaten te houden en fluiten nu en dan met elkaar liedjes om de tijd te verdrijven. Het is ons er alles aan gelegen om jullie naar ons niveau op te trekken en het enige wat jullie doen is oorlogje spelen en diefje met verlos. Het is jullie maar niet aan je verstand te peuteren dat wij daarboven ook weleens wat anders willen doen dan jullie achter je broeken aanjagen en dat wij ook weleens zouden willen gaan genieten van een verdiend pensioen of wat verloren tijd in zouden willen halen met onze echtgenoten en kinderen, dus je zou er beter aan doen om maar eens een begin te maken met naar ons te luisteren want wij zitten hier niet voor ons bestwil maar voor die van de Mensheid. Je kunt dus maar beter overwegen om onze raadgevingen op te volgen want er komt een tijd dat we ermee ophouden om jullie van diensten te voorzien waar jullie niet op zitten te wachten. Voor het geval je nu nog twijfelt aan onze woorden hebben we nog maar één raad: ga op zoek naar een bed en slaap honderd jaar door, dan weet je zeker dat je geen bijdrage meer aan het leveren bent aan de puinhopen die aan het ontstaan zijn op Aarde. Je doet er dan ook beter aan om je ervan te vergewissen dat onze diensten altijd gratis en belangeloos zijn geweest en dat wij hiermee doorgaan tot de laatste Mens op Aarde Haar pad heeft afgemaakt en naar ons toe kan komen om zijn beloning op te halen voor de inspanning die Zij heeft verricht om hier te komen. Je kunt er zeker van zijn dat wij ons deze moeite alleen getroosten voor diegenen die erop zitten te wachten, voor de anderen geldt dat ze beter een blokje om kunnen gaan lopen want wij kijken niet uit naar hun komst. Het is namelijk zo dat ook wij hier onze missies hebben, alleen het grote verschil met die van jullie is dat die van jullie niet zelf gekozen zijn en die van ons wel. Wil je dus het genoegen smaken van onze niet-aflatende inzet voor jullie dan doe je er goed aan om je dit ter harte te nemen. Mocht je dus zover zijn dat je behoefte krijgt om je pad af te gaan ronden dan kun je maar beter contact met ons opnemen om je missies op te vragen. Jouw missies staan hier in de bibliotheek van het Hemelgewelf te wachten tot jij bij ons aan de bel trekt om ze op te halen. Doe je dat niet dan loop je de kans dat je hier de komende tweehonderd jaar niet toegelaten wordt. Doe je dat wel dan loop je de kans dat we je over een x aantal jaar een warm welkom zullen geven bij jou aankomst hier in de sterren. Ons vermoeden is dat je dat waarschijnlijk een aantrekkelijker optie zal vinden dan de optie om op aarde in je bed te blijven liggen en op een dag erachter te komen dat je bed onder water staat. Het is aan jou om deze stap te nemen, het zal de stap van je leven zijn en je zal die stap maar één keer kunnen maken, voor de rest moet je je ervan vergewissen dat aan alle vreugde een einde komt als je niet doet wat wij je al die jaren hebben ingefluisterd. Je bent je er misschien niet van bewust geweest maar wij  zijn al meer dan 100 jaar bezig om jullie uit het slob te trekken. Dat jullie dat niet door hebben gehad is niet aan ons te wijten maar aan het feit dat jullie zo’n grote wolk aan luchtvervuiling om je heen hebben gecreëerd dat er voor ons geen doorkomen aan is geweest om jullie te kunnen bereiken. Het is niet aan ons gegund om jullie daar ook maar enigszins van te ontdoen met onze Luchtschepen, want wat jullie zelf hebben kapot gemaakt zullen jullie ook zelf moeten repareren. Het is ons er alles aan gelegen om ons met jullie te verenigen daarboven bij de Poort van Karena; jullie cadeaus staan daar al opgestapeld en degene die dit niet gelooft zal moeten beseffen dat wat wij doen niet voor de poes is, maar voor jullie, onze kameraden waar wij zoveel van houden. Wij doen er daarom alles aan om te zorgen dat jullie straks heelhuids naar je nieuwe huis kunnen om te gaan doen waarvoor jullie gemaakt zijn: het creëren van Nieuwe Werelden. Om nu zover te komen raden wij jullie aan HET KENNISBOEK te lezen. HET KENNISBOEK is uitgegeven in 45 landen van de wereld en heeft het vermogen om jullie aan te zetten om je Bestemming op Aarde waar te maken. Deze Bestemming houdt in dat je je Vermogens op Aarde inzet om de Mensheid te helpen haar Karma af te ronden en omhoog te klimmen langs de trappen van het Firmament. Om nu daadwerkelijk aan de slag te gaan, kun je maar het beste je handen uit de mouwen steken en flink aan de slag gaan. Wij helpen je dan verder met het bereiken van je Bestemming en het Voltooien van je Missie op Aarde. Om nu werkelijk te kunnen gaan genieten van je pensioen straks doe je er goed aan om onze raadgevingen op te volgen en aan het werk te gaan. Besef wel dat dit het Werk betreft waarvoor je hier op Aarde gekomen bent. Je kunt je dus gelukkig prijzen met de wetenschap dat je nooit meer terug hoeft naar een Aarde die jou er op een dag aan herinnert dat je te laat bent met het beëindigen van je beslommeringen en die jou alleen nog maar natte voeten kan geven. Het is nu of nooit, aan jou is de keuze om met deze dringende situatie om te gaan en je nog uit de voeten te maken hier voordat het te laat is. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn want anders heb je pech en vang je naast de Beloning die hier voor jou staat te wachten. Of je het nu goed meent of niet, ons is het in ieder geval menens dat wij jou alleen uit het slob kunnen trekken als je vaart maakt met je Ascentiepad en vandaag nog start met de voorbereidingen op het lezen van HET KENNISBOEK. Als je hier nu nog aan twijfelt, weet dan dat wij er alles aan gedaan hebben om jou erop te wijzen wat de Bedoeling is van jouw leven op Aarde. Je kunt er verzekerd van zijn dat wij er eveneens alles aan doen om jou bij je Bestemming te brengen, mits je aan het Pad van HET KENNISBOEK begint. Dit Boek doet er jou namelijk toe brengen dat je afziet van alles wat onnuttig is in jouw leven en zal je leiden op het pad wat voor jou Bedoeld is. Je kunt er maar beter aan wennen dat je voorlopig met een Boek te maken hebt en niet met ons, het voordeel is wel dat je op je gemak thuis aan Het Boek kunt werken op de tijden die jou welgevallig zijn. Je kunt je ook aansluiten bij een leesgroep of naar een Kennismakingsbijeenkomst gaan op een Kenniscentrum van jouw keuze, het is allemaal wat je er zelf van wil maken, wij hebben er nu uit-en-de-treuren bij stil gestaan, aan ons kan het niet meer liggen. Wil je nu nog steeds zelf bepalen wat goed voor je is dan doe je er verstandig aan ons dat nu mede te delen want dan staan wij niet voor jou klaar straks als de zoveelste zondvloed de Aarde zal overspoelen nadat wij er alles aan hebben gedaan om dit zelf te bewerkstelligen. Als je dus geen prijs stelt op onze hulp dan kunnen wij er jou van verzekeren dat je er goed aan doet om je heil elders te zoeken want dan kunnen wij niets meer voor jou doen. Je kunt nu nog kiezen, de opties die er zijn hebben we je nu in voldoende mate voorgeschoteld dus je doet er goed aan een wijs besluit te nemen over alles wat we je aangereikt hebben. Mocht je nog vragen hebben dan kun je je wenden tot een Kenniscentrum in jouw woonomgeving, voor het overige wensen wij jou een goede reis met HET KENNISBOEK.