Op de grens van het Universum dat wij bewonen, ligt het volgende alweer te gloren in de Weidsheid van de Ruimte en de Stilte die de Universa omvatten. De volgende Universa zijn degene met de randen van Puur Goud en de horizonten van Smetteloos Zilver. Onze toekomst ligt daar waar deze horizonten zich verenigen tot een rode stofwolk van graniet en zilverdeeltjes. Om daar te komen dienen we de Omvang van dit Alles te Doorgronden en Doortasten met onze Hersenen.

Het Vervolg van ons bestaan op Aarde is gelegen in de Sterren. Om daar te komen dienen we onszelf op te trekken naar de Niveaus van Bestaan aldaar. Het Gevolg van deze Activiteiten zal zijn dat we de Hemel op Aarde gaan bewonen in de Sterrenhemel. Op het Hemelgewelf vindt op dit moment een Aardbeving plaats die zijn weerga niet kent. De schokgolven zijn tot in jullie Universum hoorbaar als Fluisteringen van God. Om ze te horen moet je je Oren wijd open zetten.

De overtuiging van de Mens maakt dat zij niet kan duiden wat zij hoort. Het Gerommel en Gebulder van het Goddelijk Geweld gaat daardoor langs ons heen. Als je goed luistert dan kun je Verstaan wat Zij te zeggen hebben. Het Geweld maakt dan plaats voor Muziek in de Oren. Je kunt je dan voorstellen hoe het is om in de Sterren Maanmannetje te spelen. Het Geweld van de Goden is als Muziek in de Oren voor diegene die er om vraagt.

Op Het Hemelgewelf is te horen hoe de Voorbereiding voor de Nieuwe Aarde in volle omvang losgebarsten is. Het Geweld duizelt je er om de Oren. Voor wie het wil mee beleven kun je ernaar uitreiken door je handen op je oren te leggen en diep in- en uit te ademen. De Ruis die je dan waarneemt is het Gerommel van de Goden. Het Gebulder wordt duidelijk hoorbaar als je één hand op je keel legt en de ander op je knie. Wat dan voelbaar wordt zijn de Geluiden van de Aardbevingen.

Voor diegenen die ernaar uitreiken is er een beloning op komst in de vorm van een gouden Driade die Gelukzaligheid en Vrede brengt in het hart van degene die dit ontvangt. Deze Vorm gedraagt zich als een Energizer van het hart- en keelgebied. Om dit te ontvangen moet je de Aanwijzingen om daar te komen Goed Begrijpen. Voor een ieder die ze opvolgt is de Beloning Onderweg zodra ze in werking is gesteld. Het moment van Oprapen is aan de ontvanger van deze wonderbaarlijke Geneeskracht.

Het Gewelf van de Hemel bevat vele van soort Geneeskrachtige Oplossingen voor het leed van de Mens. Het is aan de Mens zelf om dit te Ontdekken en Gebruiken en Beheren. Wat de Gevolgen zijn voor het Geestelijk Welzijn is onvoorstelbaar. Geen Mens zal ooit Begrijpen wat hem overkomt als hij de Technieken van het Hemelgewelf Toepast. Het onvoorstelbare wordt pas opgeheven zodra de Mens deze Technieken gaat Toepassen op de wereld om haar heen. Zij krijgt dan de Kracht van God.

Voor wie het aandurft om deze Technieken van God te gaan gebruiken is er één Gouden Regel die moet worden opgevolgd om deze kwestie goed te Begrijpen. Een ieder die zover is dient Toestemming te verkrijgen van de Raad van de Mensheid om deze Technieken te mogen Benutten. Het is aan de Mens zelf om te bepalen of hij zover is om deze Toestemming te vragen. Het vraagt een vergevorderde Geest om de Toepassing van deze Godsgeschenken te mogen Uitvoeren.

Dit artikel is geschreven met de Gouden Pen van de Verenigde Mensheid. Het is aan de Lezer om te bepalen of het Geschrevene aan zijn verwachting voldoet. Om het te Begrijpen is enige Ontwikkeling van je Breincapaciteit nodig. Om dat te Verwerven dien je de voorgaande artikelen rustig tot je te nemen en hun inhoud door te laten dringen tot je Bewustzijn. Als je dit niet doet dan mis je de Ontwikkeling die erin gelegen is. Als je Zover bent dan kun je de Inhoud van deze artikelen door laten dringen in je lichaam. De Energie die dan verspreid wordt tilt je op naar een Hoger Niveau van Bewustzijn. Je kunt dit het gemakkelijkst toelaten als je in Rust bent.

De Staf van de Raad van de Verenigde Mensheid

Dit was deel 3 in de serie Het Ontwaken van de Mensheid. De artikelen zijn te lezen op www.praktijkdenieuwemens.nl/content/het-ontwaken-van-de-mensheid