Het verlangen naar Goddelijke Oorden is deel van onze identiteit als Mens. Vol verwachting over toekomstige dagen reiken we uit naar het sterrenfirmament bij de voltooiing van onze levens op Aarde. De voorbereiding is het Geestelijk Werk wat wij verrichten ter afronding van ons laatste rondje op aarde. De Wil van de Mens plaveit de weg naar het Goddelijk Bestaan.

Onze Wil is de drijfveer op onze weg naar de Goddelijke Oorden. Onzekerheid over onze Bestemming geeft de daadkracht en moed om onze Wil te vestigen als fundament van het Goddelijk Avontuur. De Wil beschikt over de Kracht om in de oneindige diepten van het Heelal te duiken. De moed om daar te komen vereist Wilskracht en Doorzettingsvermogen. Afgezonderd van onze bestaanszekerheid worstelen wij ons De Weg Naar Boven.

Het Doorzettingsvermogen van de Mens wordt beloond volgens de mate van inspanning die zij zich heeft getroost. Beloning volgt de weg van de meeste weerstand. Aldus wordt het Pad van Verlossing gecreëerd. Vanuit de diepte van de Wil worden onze Wensen gemanifesteerd als de Vruchten van ons Goddelijk Avontuur. Onze weg wordt geplaveid met Goede Bedoelingen. De graadmeter daarvan is de hoeveelheid Goede Daden die wij in de Wereld zetten.

De Geest rijpt langs de weg van Goede Bedoeling. Transformatie vindt plaats door de werking van de Aardse Natuur in de Breincellen. Waar het Brein de Geest ontmoet vindt de versmelting plaats van Gedachten met het Goddelijk Potentieel. Onze Vermogens nemen gestaag toe met het beklimmen van de ladder naar de Poort van Karena, alwaar onze Goddelijke Vermogens in werking worden gebracht. De Rijpe Geest brengt  vervolgens het Plan van God in werking.

In het Plan van God worden we bevrijd van de lasten van ons aardse bestaan. Het Pad dat voor ons ligt brengt onze Vrije Wil in werking. Soevereiniteit neemt de plaats in van de slaafsheid aan gewoonten. Voorbeschikking neemt de plaats in van de lotsbestemming. Vervulling wordt geleid door de Zielsbestemming. Roeping vervangt de keuzes van het ego. Levensvreugde brengt het bange gemoed tot rust.

De ontknoping van het geheel aan draden voorziet in de behoefte aan Vervulling van de Zielsbestemming. Geprogrammeerd in het Brein liggen de codes opgeslagen van de Zielsdoelen. Deze codes onthullen de wens tot Zielsvervulling en wijzen de weg naar Zielsontplooiing. De Ware Roeping vormt de leidraad in het bestaan van de Mens op Aarde. Haar Weg wordt vervolgd in de nadagen van het leven op Aarde in dienstbaarheid aan het Geheel.

Op de drempel van de Nieuwe Wereld vindt de Mens haar Zielsbestemming in de vervulling van haar Taken op Aarde. De afronding van de levens op Aarde heeft plaats als de Lotsbestemming in zicht is. Het vervullen van de wens van de Ziel is tot Voltooiing gebracht. Aan de andere kant van de Lotsbestemming neemt de Mens haar rol als Schepper op zich en vervult daarmee de Dromen van haar Schepper.

Dit artikel kwam tot stand door het samenvallen van mijn Zielswens met het Goddelijk Potentieel. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 3 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Aanstaande woensdag, 11 september, is de Avondworkshop “Het Goddelijk Plan Belichamen”. Voor informatie en bestelling www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops