Het Pad van Verlichting is de Weg naar Het Firmament. Voor diegenen die daar willen aankomen is het de Bedoeling om je te ontdoen van alles wat jou gedurende je levens heeft gekweld en begeesterd. Het Levensplan is van een Ongekende Schoonheid. Zodra je op dat Plan terecht komt is er geen weg meer terug: je loopt het af of je stort je in een ravijn van misère.

Het Geluk van de Mens hangt af van de Route die Zij kiest. Op deze Route zijn de valkuilen en hobbels de ingrediënten van het Avontuur. Het is aan de Mens om een keuze te maken voor het te volgen Pad. Velen van jullie weten echter niet dat je een Keuze hebt hierbij. Het lijkt comfortabeler als we wat meer te weten zouden komen over de mogelijkheden die er zijn. Echter is het niet de Bedoeling om hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Om meer te weten te komen over je Bestemming en het Pad daar naartoe, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt je toekomst uitstippelen volgens een uitgekiend plan of je kunt je laten leiden door de Tekens op de Weg. In het laatste geval kun je er zeker van zijn dat je Pad een doodlopende straat wordt waar je hopeloos in verdwaalt. Het is aan een ieder om dit zelf te Ervaren en Doorleven.

Het Pad naar Verlichting kent Gelukzalige tijden en momenten van diepe innerlijke onrust. Het is je eraan gelegen om deze laatste episoden kalm te doorstaan en je Lessen te leren uit de gegevenheden van deze periodes van duisternis en pijn. De beoefenaar van de Kunst om de Wijze Lessen tot zich te nemen, heeft het voordeel dat hij zich terdege Bewust wordt van de Keuzes die er te maken zijn op het Levenspad.

Voordat je zover bent zijn er vele hindernissen te passeren die jou de weg belemmeren naar een Vreugdevol Bestaan op Aarde. Het ligt in de Bedoeling dat je je overgeeft aan dit grootse Avontuur van je Leven. Om dit Pad van Avontuur goed te doorstaan kun je de volgende regels in acht nemen. Je ontdoen van alle cynisme en vreugdeloze verhalen is één van de noodzakelijkheden op dit Pad. Vervolgens is het nodig dat je leert om de ander Lief te Hebben Gelijk Jijzelf en af te zien van het najagen van wrokkige gedachten en onderbuikgevoelens.

Om zover te komen is het nodig om je Verlangen naar Zelfbeschikking helemaal los te laten en je over te geven aan het Spel van het Lot. Het Spel van het Lot dient ertoe om je Keuzes te Vestigen. Als je bereid bent om je Keuzes te laten afhangen van de omstandigheden waarin je terecht komt, dan kun je daar je voordeel mee behalen. Het is aan jou namelijk de Keuze om voor het ravijn van misère of voor de Weg naar Gelukzaligheid te kiezen bij iedere Stap die je doet.

Om voor het Pad van je Keuze te kiezen dien je goed bij jezelf te rade te gaan. De Keuze voor een Pad van verschrikking en eenzaamheid is de Mens beschoren die het Levenslot negeert en afwijst. De Bedoeling is dat je dat wat voor je ligt omarmt en tot je neemt. Het Aanvaarden van je Lot is een groots Avontuur. Je leert daarmee om jezelf te omarmen en te accepteren. Voor dit doel kan het handig zijn om jezelf de spiegel voor te houden die je anderen ook voor houdt.

Het Aannemen van de Levenslessen is van cruciaal  belang voor je bestijging van de Trap naar het Firmament. Daar aangekomen namelijk worden al je inspanningen op Aarde tegen het Licht van jouw Bedoeling op Aarde gehouden. Als je het Avontuur goed doorstaan hebt dan kun je oogsten naar de Inspanningen die je gedaan hebt om te komen tot deze Hoogten.

Het verblijf van de Mens op Aarde is van korte duur vergeleken met de reis die Zij aflegt in de Sterren. Voor haar Aankomst op Aarde heeft Zij al een heel Avontuur achter de rug. Het is de Bedoeling dat Zij dit Avontuur afrondt in Haar levens op het Aardoppervlak. Deze levens vinden hun afronding door de Poort van Karena binnen te gaan, alwaar Zij Haar laatste stappen richting het Firmament zal zetten. Voordat het zover is zal Zij Haar treden moeten zetten richting Haar Bestemming op Aarde.

Voor wie het nieuw is te horen dat we Buitenaardsen zijn, is het goed te weten dat deze zelfde Buitenaardsen degenen zijn die ons nu helpen met onze Ascentie. Het verdient enige waardering voor diegenen die zover zijn dat ze dit idee Bevatten en kunnen omzetten naar het opnemen van hun Taken op Aarde. Het vereist moed om deze Taken ook daadwerkelijk Op te Pakken en hiermee aan de slag te gaan. Zoals je zult begrijpen heeft het Oppakken van je Taken niets te maken met naar de Hemel staren en wachten tot het Licht van boven komt.

Voor een ieder die gelooft dat je Lotsbestemming iets is wat je moet vrezen, is er de mogelijkheid om je te verdiepen in HET KENNISBOEK.  HET KENNISBOEK is een uitgave van de Raad van de Verenigde Mensheid. Deze Raad heeft het op zich genomen om HET KENNISBOEK te verspreiden in alle landen van de wereld. Je kunt HET KENNISBOEK  bestellen bij de Nederlandse uitgeverij via www.nederland.hetkennisboek.net. Je kunt daar ook gratis voorbeeldexemplaren bestellen.

Om tot een goede afweging te komen om met HET KENNISBOEK te starten, is het raadzaam om je te laten informeren bij diezelfde organisatie over de kennismakingsdagen. Deze dagen zijn bedoeld om te proeven aan de Leringen van Het Boek. Je kunt daar tevens een proefexemplaar inkijken en invoelen. HET KENNISBOEK resoneert met jouw eigen frequentie en tilt het op naar een hoger niveau.Terwijl je Het Boek aandachtig bestudeert wordt de energie van HET KENNISBOEK op jou overgedragen. Deze energie wordt vervolgens steeds opgehoogd naarmate je verder vordert met het lezen. Het is deze unieke eigenschap die maakt dat HET KENNISBOEK jou na verloop van tijd de volgende stap in je Ascentie gaat brengen en je begeleidt naar de afronding van jouw levens op Aarde. Voor wie HET KENNISBOEK nog een stap te ver is, kunnen deze artikelen je op weg helpen om tot het punt te komen waarop je wel hiermee kunt starten.

Het is raadzaam om tot een afweging te komen van wat belangrijk voor jou is in dit Tijdsbestek op Aarde. Voor velen is de tijd gekomen om te handelen naar hun Bedoeling op Aarde. Voor degenen die zover zijn is het daarom raadzaam om de Taken te gaan uitvoeren die te wachten liggen bij de Poort van Karena. De poort van Karena is alleen te bereiken als je Uitreikt naar je Missie op Aarde.

Deze tekst is geschreven met De Pen van de gouden Tijd. De Pen van de Gouden Tijd is een samenwerking van degenen die de Boeken van het Christendom en de Islam naar de Aarde brachten en ook zorg droegen voor de verbreiding van de Oosterse Levensopvattingen. De Bedoeling van deze Geschriften was om de Mens te Verenigen met haar Bedoeling op Aarde. Hoewel daar voortgang in gemaakt is, is het einde van deze Inspanningen nog niet in zicht. HET KENNISBOEK is als opvolger van de religieuze boeken bedoeld om de Ware Afkomst van de Mens te verspreiden onder degenen die zover zijn om hiermee om te kunnen gaan. Dit was het tweede deel van de serie Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk. Je kunt de artikelen vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/artikelen. Het is van belang om de series in de juiste volgorde te lezen. De data van uitgave staan genoemd bij de artikelen zelf. De eerste serie begint met het artikel Als het Brein en Het Hart bij elkaar komen.