Selecteer een pagina

Afgelopen week hebben wij een godswonder mogen beleven wat ons heeft doen beseffen dat wij steeds weer in staat worden gesteld om het allerbeste in ons naar voren te halen.  In drie fasen werden alle virussen en grote bacteriën uit het universum verwijderd tezamen met hun bestuurders, de wezens die ons leven op zovele manieren bemoeilijkt hebben, dat wij mensen niet meer weten hoe op te staan uit onze kommer en kwel.

De virussen en bacteriën die hier rondwaarden zijn ontstaan in de tijd van de industriële revolutie waardoor zware metalen zich zijn gaan opstapelen in onze lichamen generaties lang. Recent nog maar is ontdekt dat onze virussen dol zijn op zware metalen en ze kregen de kans zodoende om zich razendsnel voort te planten.

De mens heeft zich geen raad geweten met deze verwoesting van hun gezondheid daar deze wezensvrije wezentjes een ravage kunnen aanrichten en iedere mens op aarde hiermee ongemerkt mee behept is. In ieder van onze grootste ziekteverschijningen hebben de virussen en grote bacteriën hun aandeel gehad in de ontstaanswijze (Medical Medium, Anthony William) en dat is nu niet meer zo.

Deze ziekteverwekkers zijn begeleid en verleid geweest om ons te hinderen daar waar ze maar konden door grotere wezensvreemde wezens die wij zagen als duistere entiteiten. Het is geenszins de bedoeling geweest van al deze schaamteloze werkjes om ons zodanig te hinderen dat we niet meer weten hoe we gezond en gerieflijk kunnen leven. Wat deze duiveltjes beoogden was onze zondvloed te keren en zij deden dat met bestooksels van diverse makelij.

Als we pijn voelden dan werd dit benadrukt en als we onszelf kwelden met negatieve gedachten dan werden deze ons nagejaagd om ons toch maar vooral eraan te herinneren dat wij mensen onszelf uit de modder moeten trekken waar we in vast zijn blijven steken door deze aantijgingen die bij de mensen veel leed hebben veroorzaakt.

Dat we nu verlost zijn van deze kwellingen die ons levens lang nagejaagd hebben is een zegen en we kunnen nu ook beseffen dat zolang wij blijven klagen over pijnlijke voorvallen en hiermee elkaar trakteren onder het genot van een kopje koffie dat we daarmee ook zorgen voor lichamelijke en geestelijke misère. Als we echter beseffen dat ons heelal wordt opgebouwd uit onze positieve gedachtestromen dan zorgen we ervoor dat onze ongemakken snel zullen afnemen. Babette Gijsen

Wat vooraf ging:

19-04-2022 Virussen

Er heeft zich gisteren iets voorgedaan  dat ons heeft versteld doen staan en grote vreugde maakte zich van onze harten meester. We zijn als mensheid nog geen stap verder gekomen sinds heugenis waar het onze ziektes en kwalen betreft, eerder zijn deze verschrikkingen die de mensheid ten deel vielen alleen maar toegenomen. De pit in deze misère is ons altijd ontgaan, hoe we ook studeerden op dit vraagstuk van kommer en kwel. Verbluft zijn we nog steeds van het wonder wat we gisteravond op ons af zagen komen en het is ongelooflijk maar waar: de hele mensheid is nu verlost van alle virussen en een kwalijke bacterie die ons eeuwenlang achtervolgden . Wetende dat ieder van ons verschillende van deze wezensvreemde wezens bij ons draagt, vaak levenslang , die ongemerkt een onbeschrijflijke hoeveelheid ellende en gruwel hebben veroorzaakt  in bijna ieder hart, lijf en leden.  Dit wonder nu van het verdwijnen van àlle virussen en één bacterie, de heliobacter, in één klap, gisteravond, maakt dat de meeste ziekten en kwalen pijlsnel  zullen genezen nu de pit eruit is komen te vallen. Het zijn de Goden die dit voor elkaar hebben gekregen met hun genadige besluit om ons een zetje in de goede richting in te geven, daar er aan onze kommer en kwel geen einde meer leek te komen.

19-04-2022 Wezensvreemde wezentjes.

Grote veranderingen zijn op komst nu we van onze belangrijkste kwellerijen zijn verheven. Zichtbaar, voelbaar zijn er de afgelopen week een paar stevige veranderingen ingezet die onze kommer tot kwel verheven wereld doen oplichten. Wij zijn eeuwenlang geplaagd door grote en kleine wezensvreemde wezentjes die ons in al onze doen en laten beperkten. Ze zorgden voor misvormingen op allerlei gebied: onze lichamen werden toegetakeld als we even niet stabiel waren, onze geesten werden belet vrij te denken door woorden samen te breien of ze er juist tussenuit te smeden waardoor je in gezelschap opeens niet uit je woorden kon komen. Venijn is dit en helemaal niet helpend zoals ooit de opdracht is geweest van deze gewetenloze makkertjes van tranennat die ons ook nog eens kwamen bezoeken in onze dromen om de afloop ervan te verstieren. En veel meer, plagerijen die ons een zetje de goede richting in hadden moeten geven wat betreft onze zeden en omgang met lijf en leden, maar waarvan zo weinigen weet hebben gehad door ons vernauwde bewustzijn, dat het effect ervan zich omkeerde en onze droefenis zich vergrootte.

Omdat dit niet werkbaar meer was voor de mensheid en ons niet van een oplossing voorzag om uit onze ellende tevoorschijn te komen zoals bedoeld is, hebben de Goden onze ascentiepaden verzacht door al deze wezentjes en wezensvreemde monsters van diverse allooi uit het luchtruim te verwijderen. In dit heelal is geen wezensvreemd wezentje meer aanwezig, ze zijn allemaal naar een ander level overgebracht alwaar ze geholpen worden de juiste ontwikkeling te hervatten die bedoeld was om ze tot prachtige wezens van een goddelijke makelij uit te laten uitgroeien. De mensheid die diep gebukt ging onder dit soort galbakkerij en nog veel meer is verlost van deze wezentjes die ooit nog dachten het roer hier wel even over te komen nemen.