De Mens heeft het in zich om herboren te worden in het aanschijn van zijn Schepper. Zij wordt geboren met de gave om zichzelf te vervolmaken tot op het niveau van het Goddelijke. Om daar te geraken dient zij zichzelf te scholen in de wijsheden van het Universum. Het Universum is de bakerplaats van de Goddelijke Mens, die in zichzelf besloten de Bedoeling heeft om zichzelf opnieuw uit te vinden daar waar Zij geboren werd.

Het Universum heeft voor ons vele geschenken in petto zoals de Gave om, als we eenmaal volwassen zijn, hier op aarde andere mensen te kunnen helpen met ons potentieel aan energetische mogelijkheden. Om zover te komen dienen we onszelf te ontdoen van alles wat we tot dan toe geleerd hebben over de Mens en haar ontstaanswijze. Het ligt in de Bedoeling van de Mens zelf om uit te reiken naar het enorme potentieel wat op Haar ligt te wachten.

Vóór die tijd kijken we reikhalzend uit naar de handen waarvan we denken dat die naar ons uitgestoken worden. Echter, deze handen zijn niet afkomstig van een grote macht daarboven ons, maar deze handen zijn van onze vrienden, die net als wij het hele Ascentiepad gelopen dienen te hebben alvorens zij deze taak mogen verrichten. Om nu net zoveel mogelijkheden te verwerven als Zij lijken te hebben, kunnen we er goed aan doen om onszelf te ontwikkelen naar hetzelfde Niveau als waarop Zij zich bevinden.

Om bij het Firmament te komen dienen we onszelf te ontdoen van onze standaardwijzen van leven. Het is ons eraan gelegen om dit met verve te doen. We zijn allemaal gelijkwaardige zielen die het in zich beschoren hebben om dit ene Doel te bereiken en we hebben allemaal dezelfde capaciteit daartoe ontvangen. Voor wie het weten wil is er de mogelijkheid om je eigen ontwikkeling te bezichtigen tussen je levens op Aarde in. Je kunt dan aanschouwen hoe je het ervan af hebt gebracht op Aarde.

Om nu zover te komen kun je je het beste richten op je Ascentiepad. Dit pad ligt op jou te wachten zodra je geboren bent. Je kunt het pad belopen via de weg van de minste weerstand, maar het is de Bedoeling dat je je inspant tot het uiterste van je vermogens om het op de juiste wijze te bewandelen. Om je te oefenen in het bereiken van je Doel is het mogelijk om de spirituele centra en geloofsgemeenschappen te bezoeken en je te trainen op vaardigheden die je mogelijk kunt gebruiken op je ascentiepad en waar je anderen mee van dienst kunt zijn. Toch is het de Bedoeling dat je uitreikt naar de volgende stap in je ontwikkeling naar volledige belichaming van het Goddelijke. Om zover te komen is het van belang dat je je leeg maakt van alles wat je geleerd hebt in deze centra van ontwikkeling.

Het avontuur van de Mensheid is een hachelijke aangelegenheid die lang voor hij op zijn Bestemming aankomt haar Vervulling vindt in de Goddelijke Bedoeling van de Mens die op Aarde incarneert. De Bestemming van de Mens vindt zijn oorsprong in de Goddelijke Bedoeling. Deze Bedoeling is een vertakking van wat in de Oorsprong zich aangediend heeft en wat zich zal ontvouwen naarmate de Mensheid in staat is om haar volledige scheppingskracht te bereiken. Tot die tijd is het afwachten wat de Mens met haar verworvenheden zal gaan doen. De situatie is nu dermate ernstig dat er ingrijpen van Bovenaf benodigd is om te zorgen dat er geen calamiteiten plaats vinden op Aarde.

De toekomst van de Mens is er één van een onbestendig avontuur dat zijn weerga niet kent. Het ligt in de Bedoeling dat de Mens zichzelf opheft naar de niveaus van haar scheppers. Deze Scheppers zijn niet de Goddelijke macht die de Mensen zichzelf hebben voorgesteld bij het lezen van de Koran en de Bijbel, maar zijn hun naaste vrienden die zich eerder dan zijzelf hebben weten op te werken naar de Goddelijke Bedoeling van de Oorspronkelijke Kracht.

Als je zover weet te komen dan is er geen enkele macht of kracht meer die jou zal kunnen tegen houden in het verwezenlijken van je wensen daarginds in het Sterrenparadijs. Om er te komen moet je echter al je kleding afleggen en diep in het vooronder duiken om daar op te halen wat al in je aanwezig was. Het is de Mens gegeven om al zijn beletsels en bedenkingen aan te voeren en te herkauwen tot zij er zodanig genoeg van heeft dat zij eieren voor haar geld kiest en zich wendt tot haar Bestemming.

Tot die tijd is het een komen en gaan van valpartijen en blessures die zich herhalen net zolang tot je het Begrepen hebt en bereid bent het Pad van je Lotsbestemming te volgen. Voor wie dit avontuur een beetje teveel van het goede lijkt is er de kans dat je niet bij je Bestemming aankomt. Dit betekent dat je losgemaakt wordt van je Lotsbestemming en teruggezet wordt in de kleuterklas van het Mensenrijk. Je kunt daar opnieuw de lessen leren die je verzuimd hebt te leren toen je nog op Aarde was. Aan jou dus de Keuze om je Lotsbeschikking te volgen of het Pad van Plezier en Vertier.

Voor wie dit nu een beetje al te ernstig lijkt over te komen, is er de mogelijkheid om je in deze materie verder te verdiepen door HET KENNISBOEK  aan te schaffen en te bestuderen tot de wolkjes van stoom uit je oren komen. De lessen die je daarin leert zijn niet van de Lucht maar van het zweet des aanschijns van de Heren boven je. Deze Heren hebben het voor jou mogelijk gemaakt om je te verdiepen in deze materie zodat je de keuze ervaart om je op te richten of je af te keren van je lessen op Aarde. Het is geenszins de bedoeling om je bang te maken, maar slechts om je wakker te schudden. Het is aan jou welke bestemming je kiest.

Voor wie het wenst te geloven is er de gelegenheid om HET KENNISBOEK te zien en te voelen op de kennismakingsbijeenkomsten die georganiseerd worden in de verschillende Kenniscentra van Nederland. Je kunt daar de gelegenheid nemen om je vragen af te vuren op de medewerkers die een gedegen kennis hebben opgedaan van dit Boek. Om deze mensen te bereiken kun je telefonisch contact opnemen met HET KENNISBOEK via het telefoonnummer 06-10283880 . Zij kunnen je daar helpen om de juiste vestiging te vinden bij jou in de buurt.

Voor het geval je besluit om de weg van HET KENNISBOEK te volgen, kun je ook een paar losse hoofdstukken bestellen die gratis verkrijgbaar zijn via het volgende telefoonnummer: 06-10283880. Om de hoofdstukken daadwerkelijk te kunnen ontvangen moet je wel even je adres opgeven dan sturen ze je ze kosteloos toe. Voor wie HET KENNISBOEK nu nog een grote stap in het Ledige Luchtruim is, kun je natuurlijk besluiten om alle artikelen die gepubliceerd zijn, vanaf de eerste publicatie te lezen.

Deze artikelen zijn te vinden op www.praktijkdenieuwemens.nl/blog onder de noemers Het Ontwaken van de Mens, Het Begin van een Nieuw Tijdperk, Het Ontstaan van een Nieuwe Werkelijkheid. Je kunt de artikelen het beste lezen in de volgorde van publicatie. Om nu te weten welke van deze mogelijkheden het beste bij jou past, kun je je vragen daarover stellen aan de dienstdoende medewerker die te vinden is als je het telefoonnummer: 06-10283880 draait. Je kunt al je vragen over HET KENNISBOEK daar stellen.

Dit artikel is het eerste in een reeks over de Ascentie van de Mens. Het is uitgebracht onder de noemer van HET KENNISBOEK omdat het een introductie op dit Werk betreft. Het is geschreven door De Gouden Pen van De Verenigde Mensheid, die HET KENNISBOEK heeft uitgebracht en verspreid over 45 landen op Aarde. De artikelen dienen zorgvuldig te worden gelezen, daar zij een energetische imprint hebben in het menselijk energielichaam. Deze imprint is bedoeld om je op te tillen naar hogere trillingsniveaus die je zullen helpen om het Pad van je Bedoeling af te ronden.