Het moet gezegd, de mens schikt zich makkelijk na een valpartij van een rots, maar het tegendeel is waar voor letsel van een hogere orde, zoals een valpartij op de ladder van Ascentie. Je kunt je afvragen of deze valpartijen iets met elkaar te maken hebben en waarom dan de ene valbeweging makkelijker herstelt dan diegene die ervoor bedoeld is om schade aan het fysieke lichaam te voorkomen.

Ook als je beseft dat een en ander zo in elkaar steekt, dan nog kun je je lelijk vergissen, omdat je het gevoel hebt dat je bedrogen wordt door de natuur van je lichaam of een misstap gemaakt hebt door andermans fout. Je kunt je wel voorstellen hoe bedroevend weinig je ermee opschiet als je geen besef hebt van je eigen onwetendheid en je lichaam of een ander de schuld geeft van jouw gebrek aan vaardigheden om weer midden in het leven te gaan staan en je Ascentiepad te vervolgen.

Je gebrek aan daadkracht om de draad weer op te pakken kan ten-hemel-schreiende gevolgen hebben voor je omgeving die je belast met de acties van jouw ziel om je terug naar je pad te leiden. Het is namelijk zo dat je gewend bent om, als je je verslagen voelt door het leven, bij de pakken neer te gaan zitten en te wachten tot het tij keert om dan weer stappen te ondernemen. Het is echter zo dat het leven niet wacht op jouw plannen om eruit en erin te stappen wanneer jij dat wenst.

Om nu niet bedrogen uit te komen kunnen we je vertellen dat er haast bij geboden is om je te wenden tot je pad van Ascentie zoals het Hierboven is geschreven door jouw Godenvrienden. Het zit namelijk zo dat wij geneigd zijn om jou achter de broek aan te zitten zolang jij denkt dat je comfortabel alles op de rit hebt en stil kunt gaan zitten wachten totdat het Goddelijke leven zich aan jou openbaart. Of je dat nu plezierig vindt of niet, het gaat erom dat jij je verveelt totdat je je geroepen voelt om iets te gaan ondernemen en wij vinden dat dat niet is wat wij voor jou bedacht hebben.

Om nu je te verzekeren van onze instemming met jouw plannen kun je het beste ons om raad vragen. Onze raad is welgemeend en zeker niet duur daar hij onbeperkt is en alleen in daden omgezet hoeft te worden door jou om jezelf het cadeau te kunnen geven wat wij jou beloofd hebben toen je nog in onze regionen vertoefde. Voordat je ons nu gaat zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen, kunnen we je gelijk vertellen dat het allemaal niet meevalt en dat je naar beneden roetsjt nog voordat je er erg in hebt en dan zitten wij met de gebakken peren.

Je hoort het goed, wij zitten met de gebakken peren, want wij wensen jou een vreugdevol bestaan toe, niet achter de geraniums maar voltijds genietend van wat er op je Ascentiepad staat te gebeuren en de buitelingen die jij daarop maakt zijn niet door ons toedoen maar door die van jouzelf. Je moet ernaar verlangen dat wij jou uit de misère trekken, want wij staan alleen klaar voor mensen die er genoeg van hebben om naar hun navel te staren en zichzelf vermaken met tijdverdrijvende bezigheden.

Vanuit je verlangen om schoon schip te maken met gevoelens van lusteloosheid en malversatie kunnen we je tegemoet komen door met je te praten over wat jij werkelijk wil doen in dit leven van alledag. Jouw Ascentiepad is voor jou uitgestippeld door ons maar dat laat onverlet dat jij de koning van je eigen leven mag spelen en ons voor mag trekken op de paden die jij verkiest te gaan op weg naar een leven van gelukzaligheid en intens plezier en beschikking over je eigen lotsavontuur. Het zit namelijk zo dat onze wensen voor de Mens wat betreft de invulling daarvan geheel aan jullie zelf is overgelaten, zolang je het Godenpad blijft vervolgen en je uiterste best doet om een gelukkig Mens te worden van onbesproken aard net als wij, de Goden van het Firmament.

Om je nu te overtuigen van onze goede bedoelingen is het misschien goed om je uit te leggen dat het jullie beschoren is om gelukkiger te worden dan wij ooit geweest zijn. Zonder nu te klagen over onze eigen verwikkelingen met het leven op Aarde kunnen wij je vertellen dat deze grootse avonturen in schoonheid verbleken bij wat jullie straks te wachten staat als je eenmaal opgeklommen bent tot ons niveau van welzijn, gelukzaligheid en zelfexpressie.

Het moet dan ook gezegd dat wij vinden dat jullie geklaag niet past bij wat wij voor jullie voor ogen hebben en de moeite die wij ons daarvoor getroosten. Het is in ieders belang dat we ervoor zorgen dat wanneer jullie straks bij ons op visite komen dat wij dan kunnen zeggen dat jullie het van ons over mogen nemen hier, want wij zijn dan de gelukkigen die het ervan kunnen gaan nemen. En om jullie nu tegemoet te komen willen we jullie ook nog zeggen dat het niet aan ons is om jou te vertellen wat je hier moet gaan doen, want het is de Mens gegeven om hier zelf de scepter te gaan zwaaien terwijl wij aan de kant blijven aanmoedigen.

Mocht je nu denken dat dit verhaal uit de grote duim komt van degene die dit optekent voor ons, dan moet je je ervan vergewissen dat deze persoon, hoewel ze dat graag zou wensen, niets te vertellen heeft aangaande de inhoud van deze boodschap aan jullie. Feitelijk is zij ervan overtuigd dat onze bewoordingen vaak ongelukkig gekozen zijn en aarzelt zij dan om het precies zo op te schrijven als wij het doorgeven. Het is ook zo dat diegene die hier zo kwistig met informatie is niet degene is die jullie denken dat wij zijn. Het zit namelijk wel zo dat jullie Hemel meerdere lagen bevat en wij Goden zitten niet in de Toplaag.

Om nu de verwarring niet compleet te maken kunnen we jullie met een gerust hart vertellen dat wij uitzonderlijk hoog geschoold zijn waar het onze bemoeienissen met jullie betreft, maar voordat jullie zover waren om naar de Aarde toe getransporteerd te worden was er al veel aan gedaan om jullie voor te bereiden op dit heuglijke feest. Voor zover wij weten is jullie Godfather een uitzonderlijke manifestatie van Kracht en beschikt Hij of Zij over talenten die onze pet ver te boven gaan. Het is namelijk zo dat Diegene die ons allemaal ontworpen heeft naar Zijn of Haar Grote Plan, ervan overtuigd is dat wij en jullie het stokje ooit van Hem of Haar gaan overnemen.

Maar om je nu te vergewissen van de juistheid van dit verhaal kunnen we je meenemen op ons avontuur van aanmoediging en bekrachtiging en leren we jou dat niet wij het zijn die dit Alles besturen, maar wel dat wij begiftigd zijn met het besturen van jullie plannen met ons. Het is namelijk zo dat hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk zijn we allen gebakken uit dezelfde stoffen van klei, zand en water en zijn we begeesterd door de Grote Kracht die dit Alles bestuurt.

We zijn ervan overtuigd dat jullie, eenmaal bij ons aangekomen, uitzonderlijke talenten gaan tentoonspreiden die hun weerga hier niet kennen. Om nu zover te komen dat je dit daadwerkelijk kunt gaan beleven vragen wij jou om zelf een duit in het zakje te doen en je ogen ten hemel op te slaan en ons deemoedig te vragen om hulp bij jullie Lotsbeschikking, want zoals je inmiddels weet zijn jullie voorbestemd om zelf de Goden te worden die hier de boel gaan bestieren en wij ontvangen jullie vanuit onze Vreugde en Gelukzaligheid en wij zullen niet aarzelen om je ten dienste te staan waar het jullie ascentiebelangen betreft en ook hopen wij dat jullie niet zullen aarzelen om onze hulpgoederen aan te nemen.

Vooralsnog vinden wij het een eer om jullie de dienen en wij vragen jullie om ontvankelijk te zijn voor het feit dat wij geneigd zijn om ons te mengen in jullie privézaken daar waar wij vinden dat jullie het te bont maken en jullie geneigd zijn om van je Godenpad af te dwalen. Voor nu is het voldoende te weten dat onze bestemming gelijk loopt aan die van jullie en dat wij jullie dienen als jullie grote broers en zussen die jullie voor gingen op dit Godenavontuur.

Om het nu niet nodeloos ingewikkeld te maken vragen wij jullie om ons een dienst te bewijzen door in onze Godenschoenen te gaan staan en uit te kijken naar onze komst op Aarde, want wij zijn van plan om jullie te gaan vergezellen op je tocht naar boven. Maar voordat we daar verder op doorgaan besluiten we dit relaas door te zeggen dat het te ver voert nu om alle ins- en outs van onze Bedoelingen aan jullie te vertellen. Het is je gegeven om meer hierover te gaan lezen in een opvolgende reeks over de Kwaliteiten van de Goden.

Wij wensen jullie een uitzonderlijk wilskrachtig en begeesterd avontuur op je Pad van Bestemming

De Goden

Deze artikelen zijn bedoeld om je geest te verruimen en stemmen je tot nadenken terwijl je ze leest en het is dan zo dat ze je trilling verhogen zolang je de tijd en de moeite neemt om je er ook echt in te verdiepen.