Achter de schermen van het Wereldtoneel wordt druk gewerkt aan een Nieuw Bestaan. Het Voorwerk bestaat uit onze voorbereiding op een vliegende start. Een stormachtige ontwikkeling staat klaar voor diegenen die ernaar Uitreiken. Hun inspanningen worden beloond naar de Werken die zij verrichten. Het Voortbestaan van de Mens ligt in hun handen.

De Vorming van de Nieuwe Wereld vindt plaats in een Nieuwe Werkelijkheid. Zij die er klaar voor zijn wachten geduldig aan de andere kant van het Doek. Daar wordt gewerkt aan de fundamenten van de nieuwe Gürz. Het bestaan van de Mens vindt haar nieuwe Grond op de fundamenten van een totaal nieuwe Orde. Het Staketsel van het Nieuwe Ornament is reeds zichtbaar aan de horizon van onze Gedachten. Als je goed kijkt kun je de contouren ervan waarnemen.

De Nieuwe Wereld in Wording is een fenomeen in de Sterrenwereld. Opgebouwd uit de Gedachtenstroom van het Goddelijke vormt zich een Nieuwe Werkelijkheid. De Ordinantie van dit Samenspel van Goden is geënt op het Bouwvlak van het Staketsel. Uit haar Wortels schieten de Gewassen van de Nieuwe Mensheid omhoog. Zij vormen de nieuwe Werelden van de Mens als de vervulling van Haar Dromen.

Op het Staketsel die de Nieuwe Gürz vormt, vindt de geboorte van De Nieuwe Realiteit plaats. Het is aan de Mens gegeven om hier De Nieuwe Werelden te stichten. Zij krijgt het Gereedschap om de Realiteit naar Haar Hand te zetten. In de vorming van Nieuwe Werelden vinden we de Hand van de Mens. In de Opperste Dagen van Haar Bestaan krijgt de Mens Gouden Handen. Deze prepareren de Gouden Tijden van het Menselijk Ras.

Voor de vorming van Nieuwe Werelden heeft De Mens haar volledige Breinkracht nodig. Bewustwording is de Sleutel tot de toegang naar het hele Arsenaal van Mogelijkheden van de Breincapaciteit. Het Brein van de Mens is de Sleutel van de Gouden Tijden. Het ligt binnen Haar Mogelijkheden om de Poorten van De Gouden Toekomst te openen en het Plaveisel van de Nieuwe Wereld te betreden.

Het vormen van de Nieuwe Gürz is voltooid wanneer de Mens vergevorderd is met het in gebruik nemen van haar volledige Breinkracht. Om zover te komen dient de Mens het Smalle Pad te bewandelen wat naar Bewustwording leidt. Het ligt in de Bedoeling om de Mens tot God te verheffen, mits Zij aan de Voorwaarden heeft voldaan. In het volgende Tijdperk brengt de Mens haar Volledige Potentieel tot Bloei.

Op de rand van het Nieuwe Tijdperk claimt de Mens Haar Ware Potentieel. In de Krachtmeting  met Haar Dienaren dient zich De Waarheid aan van de Bedoeling van de Mens. Haar Krachten gaan die van haar Scheppers ver overstijgen. In het Nieuwe Tijdperk dient de Mens haar Scheppers door de Belofte van de Schepping Waar te maken. Zij zal de Gouden Dromen van haar Scheppers Realiseren en de Gouden Tijden vestigen.

Dit artikel is voortgekomen uit de verbinding van de Goddelijke Hand met het Goddelijk Hart. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 5 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Woensdag 25 september is de avondworkshop Het Ontstaan van een Nieuwe Wereld. Klik voor informatie en deelname