Selecteer een pagina

Om HET KENNISBOEK goed tot je te kunnen nemen is het van belang dat je de eerste hoofdstukken goed bestudeert. Het komt je ten goede als je meteen begint met het zorgvuldig bekijken van de afbeeldingen die je overal bijgeplaatst  ziet staan. Je zal versteld staan van de Indrukken die je krijgt via deze afbeeldingen en je kunt dan ook het beste deze afbeeldingen natekenen met een pen die een duidelijke afdruk op je papier geeft. Je kunt dit ook achterwege laten, maar dan is de imprint op jouw Lichtlichaam een stuk minder.

Voordat je met HET KENNISBOEK aan de slag gaat, is het raadzaam om je het volgende af te vragen. Ben ik bereid om dit Boek bovenaan mijn dagelijkse prioriteiten te zetten en geen enkele dag over te slaan met het lezen van een hoofdstuk? Misschien doe je er goed aan om je te bezinnen op het werkelijke doel van jouw wens om je dit Boek eigen te maken. Is het omdat je jezelf wilt Overstijgen en bereid bent om al het oude af te leggen, of zoek je alleen maar wat afleiding en vertier?

Als je nu denkt  dat je dat al voldoende gedaan hebt, dan is het toch nog mogelijk dat je een verkeerde indruk hebt gekregen van de Bedoeling van HET KENNISBOEK. Mocht het je nog niet duidelijk zijn, HET KENNISBOEK is een Boek gevuld met Lichtfotonen die jou weten op te tillen naar een Hoger Frequentiebereik. Om het je nu gemakkelijker te maken kun je je eerst eens verdiepen in wat die Lichtfotonen nu precies met je doen.

De Lichtfotonen zijn gemaakt van klei die gemengd is met de Straling van het Universum waarin jij je bevindt. Je kunt merken terwijl je leest dat deze straling in jouw Lichtlichaam geïmplanteerd wordt en dat jij je daarvan bewust kunt worden als je met je aandacht in je lichaam blijft terwijl je aandachtig de tekst doorneemt. Je zal je ervan kunnen vergewissen dat, terwijl je zo bezig bent, de energie van de Lichtfotonen op jou overgedragen wordt.

Mocht je van zins zijn om het hele Boek door te nemen dan kun je het beste iedere dag op dezelfde tijd met een nieuw hoofdstuk beginnen. Je zult merken dat het dan een vertrouwde gewoonte wordt die je niet snel zal laten vallen. Het is namelijk zo dat de Energie van HET KENNISBOEK een prettige Omgeving is om in te verblijven. Als je het wenselijk vindt is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de leesgroepen die er in de hele wereld zijn. Deze gebruiken een leesschema wat je kunt volgen zodat je met zijn allen in hetzelfde frequentieveld terecht komt en dit dagelijks van een nieuwe portie Lichtfotonen voorzien wordt.

Het kan zomaar zo zijn dat, terwijl je je verdiept in HET KENNISBOEK, dit Boek je hele leven gaat beheersen. Het is dan ook niet wenselijk om er een al te bedrijvige activiteit naast te houden. Het is in ieders belang om zelf in te schatten wat voor jou noodzakelijk en nuttig is om ernaast te blijven doen. Mocht de aard van je werk zodanig zijn dat dit je helemaal opslokt, dan doe je er beter aan het lezen van HET KENNISBOEK uit te stellen en te wachten tot voor jou wel de tijd aanbreekt dat je er al je aandacht aan kunt wijden.

Het is in jouw belang dat je de instructie die gegeven wordt bij de aanschaf van HET KENNISBOEK aandachtig doorleest en je vragen neerlegt bij degenen die daarvoor aangewezen zijn. De mensen van de Kenniscentra zijn te allen tijde bereid jou ten dienste te staan met je vragen over HET KENNISBOEK Je kunt overwegen om je favoriete hoofdstukken mee te nemen naar een Kennismakingsbijeenkomst, alwaar je jouw vragen hierover kunt bespreken met de dienstdoende medewerkers.

Als het zo uitkomt dan zou je daar gelijk eens kunnen vragen wat voor jou de meest geschikte leesroute is. Zij weten namelijk welke leesschema’s er in omloop zijn en welke daarvan nu aansluit bij jouw kennis. Om te kunnen beginnen is het van wezenlijk belang dat je dit soort informatie ter beschikking hebt. Je kunt nogal bedrogen uitkomen als je zomaar op een dag HET KENNISBOEK begint te lezen. Als je al verder komt dan een paar pagina’s dan zal je toch merken dat je binnen niet al te lange tijd moet stoppen met het lezen van het Boek, omdat je door de krachtige energie ervan weerhouden wordt om verder te gaan.

Of je je aan de spelregels iets gelegen laat liggen is aan jezelf om te beoordelen, er is niemand die jou ervan weerhoudt om je eigen spel te spelen. Je doet er misschien wel goed aan om je van te voren te bedenken hoe je met deze instructies om wil gaan. Het is je misschien opgevallen dat HET KENNISBOEK van een uitgekiend concept voorzien is, wat de Menselijke kennis van dit moment te boven gaat. Of je het nu wil geloven of niet, degenen die het stokje van jou overnemen straks, zijn diezelfde entiteiten die jou eerder geholpen hebben om je Ascentiepad te voltooien.

Het is je gegeven om je bewustzijn te vergroten in een tijd die cruciaal is voor het voortbestaan van de Mensheid. Het is namelijk zo dat er een tijd aanbreekt dat het leven op Aarde moeilijk, zo niet onmogelijk zal worden door de toename van natuurgeweld en menselijk drama. Je kunt je wel voorstellen dat er drastische stappen gezet moeten worden om het leven op Aarde draaglijk te houden. De Mensheid heeft hierin het laatste woord. Hij dient zijn puinhopen op te ruimen, alvorens hij toegelaten wordt in een nieuw bestaan tussen de sterren.

Wie nu denkt “mijn tijd komt wel” kan zich deerlijk vergissen. Het Menselijk Bestaan heeft vele mogelijkheden, maar men dient te beseffen dat het vermogen om haar op te sjorren uit de puinhopen die zij zelf gecreëerd heeft gelimiteerd is. Het is aan de Mens zelf om te bepalen hoe zij wenst dat haar toekomst eruit ziet. Zoals het nu gaat staan de zaken er niet bijster goed voor. Als je nu dus denkt “mijn tijd komt wel” dan kan het je gebeuren dat je op een dag om je heen kijkt en alleen nog maar water ziet. Dat water beslaat de plaats waar voorheen jouw vertrouwde wereld lag.

Om nu alleen maar te waarschuwen en te oreren zou de stemming die HET KENNISBOEK bij je oproept alleen maar bederven. Het is beter om je te concentreren op een gelukzalige toekomst waarbij Vrede voor de Mensheid het ultieme doel zal zijn. Je kunt je maar beter in gedachten bezig houden met deze Gouden Droom,  dan angst en chaos te verspreiden onder je medemensen.  Toch is het raadzaam je dit soort zaken goed in te prenten als je je oriënteert op een betere toekomst voor jezelf en je naasten. Het kan je zomaar gebeuren dat er geen toekomst meer is en je pootjebadend je leven doorbrengt.

Om het nu een beetje makkelijker voor je te maken om een betere toekomst te kiezen, kun je je wenden tot HET KENNISBOEK. Zij is in staat om jou te begeleiden op je Ascentiepad, helemaal tot je zover bent dat je de Aarde kunt verlaten en straks van een welverdiend pensioen kunt genieten ergens daarboven tussen de sterren. Je kunt maar beter weten wat je te doen staat alvorens je alleen nog maar twee emmertjes water kunt halen.

HET KENNISBOEK is een uitgave van De Pen van de Gouden Tijd. Dit is een samenwerkingsverband van de harten van Lichtvrienden en Menselijke handen. Het Gouden Tijdperk laat nog even op zich wachten. Echter de voorbereiding is in volle gang. Het moet gezegd dat de voortgang op dit moment bedroevend traag te noemen is. Het tijdschema ligt ver achter op wat er gepland stond. Op dit moment zijn wij voltijds in actie om de huidige gang van zaken op Aarde te kenteren en zodoende de toekomst voor de Mensheid veilig te stellen.

Als je nu besluit dat HET KENNISBOEK voor jou de beste keuze is op het gebied van ascentie dan kun je dit Boek bestellen bij nederland.kennisboek.net. Je kunt daar ook de gratis hoofdstukken bestellen, die worden je kosteloos toegezonden. Als je nu denkt dat dit allemaal wel weer overwaait net zoals De Bijbel en de Koran hebben gedaan, dan moet je je even bedenken dat de Bijbel zo’n 3 eeuwen lang ons geholpen heeft op het Pad van Ascentie en dat daarna de Koran dit nog een dikke 1000 jaar gedaan heeft. HET KENNISBOEK is bedoeld om ons 500 jaar lang de weg te wijzen op het pad van Verlichting, waarna we over zullen gaan op een heel andere wijze van communiceren. Je zult begrijpen dat we het over telepathie hebben.

 HET KENNISBOEK is verkrijgbaar in 45 landen van de wereld. Je kunt je voorstellen dat het al een wijdverbreid Boek is geworden en het einde daarvan is nog niet in zicht. Zoals het er nu voorstaat echter loopt Nederland achter wat betreft de verspreiding van Het Boek alhier. Misschien is het raadzaam daarom dat je je verzekert van de juiste wijze van communiceren over je Ascentiepad. De nieuwe vorm van communiceren is namelijk al lang bij HET KENNISBOEK bekend. Als je nog twijfelt om het Boek aan te schaffen dan doe je er goed aan een Kenniscentrum van jouw keuze te raadplegen. Wacht daar niet te lang mee, want de tijd die we nog over hebben om onszelf in veiligheid te brengen is beperkt.

Voor het geval je toch nog even wilt wachten, kun je alvast de artikelen lezen die een Introductie vormen op HET KENNISBOEK. Ze zijn te vinden bij Praktijk de Nieuwe Mens onder de knop van de Blogs bovenaan de voorpagina. Ze zijn uitgebracht in vier reeksen met de titels De Goddelijkheid van de Mens, Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk, Het Ontwaken van de Mens en De Ascentie van de Mens. Als je de artikelen in de volgorde van publicatie leest dan krijgen ze voor jou dezelfde functie als HET KENNISBOEK heeft. Je kunt daarna alsnog overstappen op HET KENNISBOEK, wat je vervolgens weer verder brengt op je pad.