Wij zijn leven na leven bezig om ons te verdiepen in en daarna te ontworstelen aan de dualiteit en het karma wat we daarmee oplopen. Wat we niet helemaal door lijken te hebben is dat we daarna nog een aantal stappen hebben te nemen op ons pad om daar te komen waar we wezen willen en dat gebeurt niet vanzelf door te mediteren, of het bezoeken van een geloofsgemeenschap of een spirituele school.  Ook beseffen we nog onvoldoende hoe we onszelf met zijn allen in cirkels aan de grond gevangen houden door de laagfrequente gedachten die wij doorlopend uitzenden. Het einde van ons ascentiepad wordt pas bereikt door het geïnspireerd volbrengen van onze missies die wij zelf dienen op te halen bij de Goden.

Onze Spirituele Plafonds

Wat zitten we toch gezellig in de spirituele centra met elkaar te mediteren of naar een goeroe te luisteren en wat hebben we toch een fysieke klachten van de vele transmissies uit het universum de laatste tijd en we vertellen elkaar dan dat dat een goed teken is want daarmee zullen we ontwaken. En toch sluiten we volgens de Goden onze ogen nog steeds voor de werkelijkheid en die werkelijkheid is dat we de laatste treden van ons ascentiepad niet voor ons zien en dat gebeurt niet vanzelf. En we produceren nog steeds met zijn allen grote stromen van negatieve gedachten en ook bij de Lichtwerkers behoeft dat verbetering.

Wij doen in feite nog weinig om de aarde en de mensheid daadwerkelijk uit het slop te trekken. En dat dat nu juist hetgeen is wat nodig is, niet morgen maar nu en het begint bij ieder van ons zelf. Zoals het nu is namelijk zit nog iedereen ’s avonds op de bank nadat hij zich overdag een slag in de rondte heeft gewerkt thuis of elders. En het gekke is, dat ondanks al onze inspanningen op spiritueel gebied of in ons dagelijks leven wij allemaal nog grote hoeveelheden negatieve gedachten het luchtruim insturen en dat het nou juist onze gedachten zijn waarmee ze daarboven het begin van onze nieuwe bestaansgrond aan het bouwen zijn. En de Goden vertellen dat als we zo doorgaan ons nieuwe thuis straks nog lang op zich kan laten wachten.

Onze Nieuwe Wereld wordt gemaakt van onze Gedachten.

Wat nog een nieuwtje is voor ons is dat wij ’s nachts een Lichtbundel uitzenden naar de maan en dat de maan dat Licht transformeert naar weer ander licht en doorzendt naar de plaats waar de fundamenten van onze nieuwe wereld worden gebouwd en dat gebeurt dus van het Licht wat uit onze hersenen straalt! De vraag is nu van welke frequentie jij zou willen dat onze nieuwe wereld wordt opgebouwd. Onze dagelijkse gedachten worden ’s nachts in onze dromen verwerkt. Het zijn deze gedachten die de basis van het uitgezonden Licht vormen en onze gedachten zijn overdag over de gehele linie gezien niet van een al te hoge frequentie.

Om een goed Lichtfundament voor ons te realiseren ‘daarboven’ is het nodig dat er een omslag komt in de verhouding tussen onze positieve en negatieve gedachten. Zoals het nu is zenden we ze ongeveer in een 50/50 verdeling uit en ik heb begrepen dat dat het werk daar behoorlijk vertraagt. Dat betekent dus dat wij nu eindelijk eens vaart moeten gaan maken met het daadwerkelijk creëren van een mooie wereld hier met elkaar en dan zullen we dus vooral eens aan de slag moeten gaan met onze binnenwereld. En dat zijn onze gedachten. Al onze gedachten, de hele dag door tijdens onze dagelijkse beslommeringen of op de bank: over wat die of die gezegd heeft, over hoe wij over denken te komen bij een ander, over hoe erg het met de wereld is gesteld, over weinig zin hebben in de dingen maar het toch maar uit gewoonte blijven doen, over je ergens met gemak van afmaken (koken!) want dat mag wel een keer en eigenlijk wel elke dag.

De venijnigste emoties zijn onze angsten die we de hele dag terzijde schuiven door maar bezig te blijven met onze plichtplegingen, mobieltjes en andere afleidingen. Want angst is een van de laagst frequente emoties en die stoppen we dan weg, maar dat betekent natuurlijk juist dat je er in je dromen mee te maken krijgt want het moet wel je lichaam uit. Moeten we dan allemaal weer in therapie of ons er toch maar weer toe zetten om dagelijks te mediteren? Nee, dat niet meteen, maar wat nodig is, is dat we in gedachten een wereld voor onszelf creëren die gelukzalig, liefdevol, plezierig, succesvol en begeesterd is en dat kunnen we gewoon doen door onszelf te vertellen dat we gelukkig zijn, succesvol, daadkrachtig, enthousiast en genietend en liefhebbend. En dat los van hoe je je voelt of wat de omstandigheden zijn.

Goddelijke Gedachtekracht

Wat wij nu nog geneigd zijn te doen is om ons te verdiepen in alles wat er fout gaat in ons leven, onze gezondheid en interacties met mensen, maar wat je ook kunt doen en veel leuker is en sneller gaat, is je negatieve gedachten gewoon te laten voor wat ze zijn en de hoogst frequente positieve gedachten uit te gaan spreken als intenties, liefst hardop en zo vaak als nodig is om jezelf in een hoge frequentie te houden en deze intenties te kunnen bestendigen.

Het moeten intenties zijn die bij jouw aard passen en je kunt bij jezelf navoelen wat wel of niet klopt en steeds de intentie een beetje aanpassen of weer een heel andere uitproberen. We zijn werkelijk vergeten hoe krachtig dit is en dat deze nieuwe oefening in gedachtekracht van Goddelijke oorsprong is, evenals de andere gedachtenkracht methodieken die afgelopen eeuw in onze wereld werden gezet. Op den duur wordt je werkelijk de mens die jij verkiest te zijn en je lichaam volgt jou hoge intenties vanzelf met gezondheid en kracht en souplesse.

Tegelijkertijd kun je actief al je acties en bezigheden en plannen tot een onvoorstelbaar succes maken door je steeds vooraf goed te bedenken hoe je wil dat het resultaat hiervan wordt en dan probeer je ook voor je te zien hoe jij je als mens voelt en gedraagt in die situaties. We creëren met zijn allen een compleet andere wereld als we inventief en doortastend te werk gaan met alles wat op ons pad komt en wat we voor onszelf willen bewerkstelligen.

Behalve dat het de lichtstroom die je ’s nachts uitzendt naar een hoger peil brengt, word je succesvoller in alles wat je onderneemt en gaat je brein sneller werken zodat je uit je lethargie vandaan komt. Je begint een prachtige energie uit te stralen naar je omgeving die heel aanstekelijk werkt en die ervoor gaat zorgen dat we met elkaar daadwerkelijk in broederschap, vrede, gelukzaligheid, genot, plezier en voortvarendheid een nieuwe, onvoorstelbaar mooie samenleving tegemoet kunnen zien.

Iedereen moet zijn Ascentiepad voltooien

Behalve dat we mensen van ‘onbesproken gedrag’ dienen te worden is het van belang dat we ons ascentiepad afronden. Bezig zijn met Lichtwerk of mediteren of bidden betekent niet dat je er verder wel vanzelf komt en liefdevol bezig zijn met je omgeving en een geweldige baan hebben dus ook niet. Wat nu bekend mag worden is dat er aan het einde van ons ascentiepad missies staan te wachten waarmee wij de Goden dienen zoals zij ons gediend hebben en die missies worden voor ieder op maat gesneden en moeten op aarde worden uitgevoerd ten behoeve van de mensheid of van de Aarde. Deze missies kunnen we ophalen door de Goden ernaar te vragen en misschien zal voor jou die tijd aangebroken zijn om dat te doen als je je begint te vervelen of verder wil reiken en niet weet hoe.

De Goden staan te trappelen tot wij zover zijn om onze taken aan te vatten. Zij kunnen niet wachten tot ze ons in hun midden kunnen verwelkomen en daarom laten zij nu heel direct weten wat er nodig is om hen te bereiken, want wij zijn ons nog steeds niet bewust van de noodzaak van deze missies om ons ascentiewerk af te kunnen ronden en in hun midden te stappen. Sinds 2000 is er niemand meer ‘daarboven’ toegelaten omdat we te diep door onze veren zakten, zodat zij ons niet meer konden bereiken voor hulp. De tijd is nu aangebroken voor de Goden om weer mensen het hele pad te laten afronden, maar dat kan niet zonder hulp, dus wij mogen daarom vragen.

Onze Lichtvrienden zijn zelfs bereid om je een tijdje persoonlijk te komen helpen om zover te komen dat je ontwikkeling de laatste zetjes krijgt, maar ook daar moet je zelf om vragen en dan ook bereid zijn om hun inmenging in jouw dagelijks leven helemaal toe te laten. Ook kunnen ze je ineens met hun komst verrassen als je er niet om gevraagd hebt en zij zien dat jij helemaal vast loopt ergens tegen het einde van je pad, maar dan kun je wel enige opschudding verwachten.

De Goden en Lichtmeesters komen ons graag bijstaan omdat zij onze grote broers en zussen zijn die ons voorgingen. Het is dan de bedoeling dat zij jou een eindje vooruit trekken totdat je zelf de teugels weer kunt overnemen en dan lopen zij weer een eindje achter jou aan. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat zij veel kunnen betekenen voor je en mijn dankbaarheid is diep nadat er bij mij puzzelstukjes werden opgelost waarmee geen mens me had kunnen helpen en die maken dat ik nu weer vrij en gelukzalig en genietend een weg voor mij zie die ik huppelend kan vervolgen naar mijn Lotsbestemming.

Mijn persoonlijke ervaringen met de Goden zijn te lezen in het voorgaande artikel, Een Schop van de Goden krijgen