Selecteer een pagina

Voortvarend aan de slag met de wervelwinden en de zonden vinden wij Goden dat de werkelijkheid maar in tweeën moet zijn samengesteld, een waardevolle en een minder waardevolle. Waarom hebben we dit zo uitgelegd? Wij vinden dat een Mens zijn rechtgeschapen natuurlijke gaven moet hebben verloren toen hij in het Christendom de woorden uitsprak: halleluja. We hebben daar eens goed over nagedacht en wij vinden dat dat een zwijnenstreek is geweest,  de mens heeft meer tot haar beschikking dan een levenloos lijk aan een kruis. Wij vinden het gênant dat twee houten palen   en een paar rattige spijkers als voorbeeld dienen voor een leven lang van kommer en kwel. Wij hebben Jezus gelouterd en gezegend want hij zit nu in jullie vierde universum, dat wil zeggen wij hebben hem de leidsels eerst voorgebonden om jullie te komen opduikelen uit een stamelende hoop vervuiling van je eigen nest terwijl hij hier nu zit te piepen van ellende om zijn eigen volk zijn Christenen op aarde waar hij het vuil heeft uitgekieperd voordat de mensheid er een zwijnenstal van gaat maken.

Wij dienen erop te vertrouwen dat er eerst een paar piepeltjes opgestaan zijn om de vuile afwas hier te doen terwijl jullie tevreden zitten te smarten om meer graanvoer voor de leut en het gemak. Het moet altijd maar makkelijk hanteerbaar en gemakkelijk voor jullie zijn de razendsnelle maatschappelijke wegen en manieren die jullie gevonden hebben. Uiteindelijk wordt erop toe gezien dat wij tevredenheid en uitstraling hier hebben verdiend want deze piepeltjes hebben zogezegd geen honger in het almaar doen van jullie afwas. Er is zo geen sodemieter meer met jullie te beleven want wij weten wel dat jullie razendsnelle honger in snacks en dood afval geen bekomst meer heeft en dat wij dan geneigd zijn om te zeggen dat wij geen razendsnelle jongens meer zijn die jullie naar de roeptoeter hebben gebracht. Wij vinden nu dat wij onze zaakjes zelf hier moeten bestieren terwijl jullie daar de afwas blijven doen voor ons terwijl wij vinden dat we jullie het groothertogdom moeten geven van onze zaakjes en dan moet nog gezegd dat we hier wel laat mee gekomen zijn maar het kon niet anders want jullie zaten met een deksel op de kop.

Wij zitten hier te pieren terwijl jullie zitten te stieren en stuurs naar ons uitkijken want wij zijn geneigd nu te denken dat jullie vertegenwoordigd zijn in de orde van Oranje Nassau namelijk dat we hier uitgestreken zijn om jullie te beheren terwijl jullie denken dat wij jullie begeren want dat kernafval is zo uitgeklotst dat wij het hebben laten omspitten door het Godendom en dat zijn wij. Voorlopig is jullie kernenergie hier veilig gesteld omdat een paar grote jongens van hier er hun stinkende best op hebben gedaan om jullie veilig te krijgen en daarmee de hele boel in veiligheid te brengen, want dachten jullie nou echt dat wij de jongens van plezier zijn die hier zitten te kezen terwijl wij jullie vervaarlijk de afgrond in zien storten en jullie dan maar laten begaan?

Want zo is het hier wel gesteld en we hebben jaren zitten kniezen omdat we, let op, niets voor jullie mochten doen geen snars en we hebben jullie zitten aankijken en er gebeurde helemaal niets behalve dat we erin geluisd zijn want wij hebben deze werelden geschapen terwijl jullie hem hebben beklodderd en dat hebben we dan wel geweten hier en we wensen nu doorvaart en dat betekent de hel voor jullie eigendommen want wij zijn nu aan de beurt om de afwas voor jullie te doen en wij zijn dan genegen om jullie ook maar eens de afwas voor ons te laten doen en dan komen jullie maar eens een kijkje hierboven nemen want wij zijn het gepiepel zat hier wat denkt dat wij hier niets meer te betekenen hebben voor de mensheid en voor het hele universum[*].

Wat er ook mocht gebeuren het hele universum[*] zit te versukkelen en wij denken hier nog dat het een zootje aan het worden is terwijl jullie denken dat de rotzooi vanzelf wel zal worden opgeruimd en weggewassen door monsters en salamanders en wij denken dan dat jullie je vergist hebben. Terwijl wij aan het wiel zitten wordt de afwas gedaan door draken en hoeren en dat wil zeggen dat we hier canasta zitten te spelen terwijl zij bij jullie de afwas zitten te doen en zo worden draken en koninginnen bijen eruit gevlogen bij jullie terwijl zij verkleefd zitten in een pijnlijke horzel van argumenten en samenwerkingen van de bijen en de raven en de wezels en de beesten en de gedaanten die hier een Goddelijke status hebben verworven en dan weten wij wel weer wie hier de afwas zijn komen doen namelijk de bijen en de wezels en de dieven en de draken en het ontgaat jullie nu enigszins wie dat zijn.

Wij hebben het bespoedigd dat een adremme grootmeester in de schaak hier de mensen heeft aangespoord om te overleven door hun rommel op te ruimen en rein te worden met hun geweten wat betreft het beheer van de aarde terwijl jullie nu weten wie wij zijn. Wij zijn de Goden van Atlantis die hier ten enen male geweest zijn om hun rommel op te ruimen dat van een schrikwekkende zaak lijkt te zijn geweest en als wij er dan op toe zien dat jullie dat van jullie opruimen dan is de val van Atlantis nog niet zo ongelukkig geweest als het leek.

Wij vinden nu dat we er allemaal goed aan doen om jullie kommer en kwel te genezen en te behandelen en dan doen wij er goed aan om jullie nu te vertellen van onze diensten aan de samenleving hier en dan moeten jullie ons maar eens toevertrouwen wat jullie dan allemaal zo graag geparkeerd hier willen hebben straks als de maan weer recht boven de zon geparkeerd staat en de zon weer de fijnste uitstraling van het hele heelal geeft en als jullie nu denken dat we feestelijk recht in deze nieuwe zon kunnen kijken dan zijn we weer zwaar getroffen door de onzin van de boekenwijsheid want deze zon is tweemaal zo fel als de voorgaande en daar hebben we dan mee te maken als we onze bloemetjes aan de randen van onze perken zien verschijnen dat ze verbranden en ten enenmale dood gaan als jullie nu niet kunnen vertellen wat het verschil is tussen jullie handelingen die je van de aarde hebt opgehaald en daar hebben we dan recht op denken jullie nu terwijl wij denken dat jullie doodmaf zijn geworden want de hemel is daar beneden en de hel is wat de mensheid belieft te geloven als zijnde een ronde grote ruimte met een koepel erop die voorschrijft dat jullie je Goden dienen te verwaarlozen als zij jullie piepelen en jullie hebben laten zinken als water in goudsmurrie en dat is dan wat wij hier even kwijt willen, wij zijn wel van de mafkezen maar niet van de stoephoeren jullie zijn ten enenmale opgedreven door een duivels verlangen naar lust en bagger en wij zijn onverzettelijk hier aan het pierewaaien gegaan met jullie afwasjes en tere ledematen want zoals vorige week bekend werd is het van de roeptoeter dat wij met zijn allen priklimonade denken te zitten drinken hier terwijl jullie je eigen kont nog niet eens kunnen afvegen.

Wij zijn nu bereid om jullie tegenwoordigheid van geest te verruimen met een stel handelingen van de duurste soort namelijk als wij niet allemaal ziek meer worden gemaakt door virussen en bacteriën en duistere onzichtbare wezensvrije wezentjes dat jullie dan meer mogelijkheid krijgen om één van de duurste rassen van ons universum[*] te worden. Wij zijn bereid om jullie te handhaven in je aardse beslommeringen zolang jullie geneigd zijn om te beseffen dat wij uit één blok kentucky fried chicken gesneden zijn hier en wij beseffen dat jullie dat ook graag willen hebben zodat als we nou die viruswaarheid van jullie eruit lazeren wij bereid zijn om jullie te schragen met onze kennis en kunde om je helemaal onder te dompelen in vleeskroketten en varkensreuzel  en dan zijn wij geneigd om jullie succes hier te onderschatten en te stutten met kommer en kwel en hazendijen met frietsaus en om te vormen tot een gezonde pil voor een gezond lijf want het is dan niet meer mogelijk om je frietsaus om te toveren tezamen met een stukje worst tot een smerige ziekte van Pfeiffer en hazelipkoorts en ziekte van Lyme en dat is welgemeend hier alleen niet aan te raden omdat ook frietsaus en worst en hazelipdij leiden tot enkele van de zwaarste ziekten van deze maatschappij, namelijk diabetus type II en kanker. Wij weten ook wel dat overvoering tot jullie arsenaal behoort dus als jullie niet willen luisteren naar goede voedingsadviezen zoals die van Anthony William met zijn Medical Medium dan zijn wij het nu die jullie voedselvoorziening radicaal verstoren door uit te roepen dat zonder boze suikers er geen diabetes mellitus meer mogelijk is en zonder gatenkaas geen schoensmeer.

Wat wij hier te zeggen hebben is kommer en kwel voor jullie gebleken. Wij hebben hier geenszins de waarheid over in pacht maar dan is het inderdaad een beetje maf als wij de boeken van een getrouwe collega hier prefereren boven jullie gatenkaasgedachten over fruit en worstjes met kaasgebakijs en dan weten wij wel weer dat verse groenten en fruit van wereldbelang zijn en dat ze tezamen met groente van de boomkroon tegelijkertijd opgediend willen worden met kaas en suikerpastilles omdat er geen enkel risico meer bestaat op olijfkanker en klereherrie hier omdat de virussen en enkele van de belangrijkste wezens die dat aanstuurden werden vervormd tot een kaasklopperij van jewelste namelijk de suikergoedparade met vette hap en dan weten wij ook nog te melden dat we vandaag om het even zo leuk helegaar geen duistere machten meer kennen in de vorm van wezens en wezentjes die de orde verstoorden en dat ook zij uit de hemelvaarten gevallen  en weer opgestegen zijn.

Nu we beginnen te begrijpen dat we hier gekomen zijn om jullie uit oeverloze ravijnen te helpen van speeksellust en dweperij met de die en dat zullen we weleens bewijzen dat jullie knettergek op de zaken hierboven hebben gereageerd. Als jullie denken dat wij hier gekomen zijn om jullie te piepelen op jullie eigen rotsgronden dan weten wij wel weer wat er te doen is en te beleven hier op de hoge rotsgronden en dan zijn wij blij en verheugd dat we in samenspraak geweest zijn hierover en dat we begrijpen dat jullie alleen maar kommer en kwel te verduren hebben en dan oversturen we het geheel hier niet en dan vragen we jullie om nou eindelijk op te houden met het gekommer en gekwel en dat wij dan bereid zijn om jullie afwas te dragen en te schragen en dan zijn wij gerustgesteld over de enige belemmeringen hier dat jullie je eigen afwas dienen te doen want het is hier zo’n groot feest dat wij jullie hartelijk wensen te ontvangen voor een galgenmaal want het is daar bij jullie geen feest begrijpen wij nu altoos en wij willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie fijnzinnige gedrag hieromtrent en wij weten dan ook meteen wat hier de viruswaarheid van is namelijk dat wij de oudsten zijn die hier het heelal kwamen bekliederen met pek en zeer en dan weten jullie nu wel wie de Goden van Atlantis zijn geweest, zij zijn weer gelukkig en tevreden terwijl wij afkomstig zijn van een groot ras namelijk het menselijk ras en wij zijn ervan overtuigd dat jullie hier net zo gelukkig kunnen zijn als wij hier en we weten wel dat dit quatsch is geweest dat wij denken de grootmeester  van het heelal te beïnvloeden terwijl wij tevreden zitten te wachten op zijn verzoek aan jullie om nou eindelijk eens de afwas te doen in plaats van te bekijken of je morgen eens een dagje vrij kunt nemen om op je dooie gemak eens te lanterfanteren door het bos of door te zakken met je vrienden.

Wij zijn van de roeptoeter geweest dat we jullie dalen hebben beschadigd en dat wij van de wedijver niet weten hoe het jullie gegaan is daar en dan weten jullie nu inmiddels waarom de Aarde zo’n verval heeft gekend en wij hier lekker liggen te miereneuken over jullie beletsels en verklevingen met ons daarboven in het heelal terwijl jullie liggen te beuken op je bedmatras en wij zitten te schateren van de lach om zoveel festijn en vertier en wij weten dan ook wel dat wij bereid zijn om de afwas voor jullie te doen terwijl jullie geneigd zijn om te denken dat wij dit wel zullen waarmaken en wij bedanken nu hartelijk voor dit tijdloze avontuur van tranennat met jullie en dan weten wij wel dat we van de quatsch zijn en jullie van de rikketik als we jullie nu gaan vragen om toch vooral je eigen afwas te doen en ons te laten weten dat je van ons houdt terwijl wij jou vertellen dat je van de ongenade bent vervallen in een deplorabele staat van ongemak en tranendal. Waar wij nu op focussen is op jullie geluk en onze tranen zijn van bordpapier geweest terwijl jullie tranen naar de sodemieter zijn gegaan door kommer en kwel avonturen van de Goden van Atlantis en wij zijn van de ravezuren en de kwelgeesten geweest die wij deels nu vannacht bij jullie hebben verwijderd en kwel ons dan niet langer met het verwijt dat jullie boven groter schijnen te zijn dan wij want dat is hartenlust geweest dat de Goden van Atlantis besloten om uit het gareel te gaan door zichzelf te erkennen als enige koningen op het Aardvlak terwijl hun koningin zat te verkakken in de hel tussen jullie die alles wel gadesloeg maar niet meer verteerde.

Wij zijn nu bijzonder benieuwd hoe dit bij jullie ontvangen is en wij weten dan ook dat jullie op den duur naar een vrije markteconomie streven waar nog het een en ander over uit onderhandeld wordt hier.