Ergens buiten onze zichtbare werkelijkheid verscholen, vindt de geboorte plaats van een nieuw Thuis voor de Mensheid. Diep van binnen zijn de tekenen daarvan al voelbaar. Als je goed oplet kun je de nieuwe fundamenten zien oprijzen daar waar de oude wereld aan het instorten is. De Wereld van Morgen is herkenbaar in onze inspanningen om daar te komen.

De Herrijzenis van de Mens vindt plaats daar waar onze arbeid gericht is op het voltooien van onze Taken op Aarde. Voortgedreven door de lasten van het bestaan vindt de Nieuwe Mens zijn uitweg door de Poort van Karena naar het Land van de Gouden Tijd, alwaar hij zich de vruchten van zijn harde werken mag toe-eigenen. Het wonder wat zich zal voltrekken is het Wonder van de Mensheid zelf.

Het Goddelijke van de Mens komt tot uitdrukking in zijn verlangen naar Existentiële Rijpheid. Dat Verlangen is geboren uit de Zielsbestemming, waarvandaan de Godsuitdrukking gestuurd wordt door de incarnatiecyclus. Ver voorbij het ochtendgloren van de Nieuwe Werkelijkheid vormt zich een nieuw Rijk, gevestigd in de baarmoeder van de nieuwe GÜRZ. Op de drempel naar het Nieuwe Tijdperk doet zich een omwenteling voor in de Coördinaten van het Heelal.

Het Wonder van de Nieuwe Tijd laat zich aanschouwen als een bouwwerk van de Goden. Zij hebben het zaadje geplant van een nieuw bestaan in de onmetelijkheid van een nieuwe Gürz. Toegewijd aan hun Taak volbrachten Zij de schepping van het Land van de Gouden Tijd. Gevormd door de Tijden boven Tijden in de Zee van Gedachten van de Schepper is het Wonder van de Nieuwe Mensheid zich aan het voltrekken.

Ver van huis worden wij herenigd met onze geliefden onder het Dak van de Verenigde Mensheid. Onze inspanningen worden daar beloond door het Godsgeschenk van onze Vrije Wil. De Vrije Geest schept zijn eigen nieuwe werkelijkheden in de Zee van Mogelijkheden van de Gedachten van de Vrije Geest. In Broederschap samengekomen sticht de Nieuwe Mens de Nieuwe Werelden van Gelukzaligheid en Liefde in zijn eigen Domeinen.

De herrijzenis van de Mens vindt plaats in zijn eigen Domeinen door zijn Verlangen om de ongekende reikwijdte van zijn eigen Goddelijke Natuur tot Schepping te brengen. Het roer gaat om, de Mens neemt de Leiding over en vaart zijn eigen koers in de Gedachten Zee van Gouden Mogelijkheden. Er is Rijpheid in de Mens die zich het Gedachtengoed van de Schepper eigen maakt. Zijn uitreiken naar nieuwe Bestemmingen vormt het wortelstelsel van een Nieuwe Aarde in een Nieuw Tijdperk.

Voorbij de Horizon van het fundament van de Nieuwe Beschaving bloeit een Nieuw Mensdom naar het Volledige Potentieel van zijn eigen Goddelijke Aard. Verscholen in het Bewustzijn van de Mens is de Goddelijke Kracht op zoek naar zijn bestemming als Dienaar van de Goddelijke Schepping. Het Geheel dienend vindt de Mens zijn Oorspronkelijke Goddelijke Natuur terug. Zelf opoffering vormt de weg naar deze Gouden Toekomst van Onbegrensde Mogelijkheden.

Dit artikel kwam tot stand als een uitdrukking van Goddelijke Essentie. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 2 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Aanstaande vrijdag, 6 september, is de Avondworkshop “Over de Drempel van de Nieuwe Tijd gaan. Voor informatie en bestelling www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops