Het Offer dat de Mens brengt om daar te komen waar Zijn verlangen naar uitreikt is onlosmakelijk onderdeel van Het Hart. We beschouwen de Hartskwaliteit als onlosmakelijk verbonden met de Geest. Het is de Geest die ons Leidt op de Weg naar Voorspoed en Geluk. Die Weg is verbonden met het Licht van de Geest. Het is dit Licht wat ons Zuivert en Wakker houdt.

De Weg naar het Licht is een lange Weg, die begaan wordt door de Wakkeren van Geest. Zij die de moeite nemen om het Licht waar te nemen dragen de Fakkels in het Donker. Zij scheiden het Duister van het Licht in deze wereld van chaos en geweld. Hun moeite wordt beloond doordat hun Krachten toenemen. De Weg van het Licht is het Pad van de Liefde. In chaos en geweld houden zij de Toortsen hoog. De Bedoeling hiervan is de Mensheid veilig naar Huis te loodsen.

Het offer wat gebracht wordt is het Offer van het Lam Gods. De Kruisiging van Jezus heeft geleid naar Het Pad van de Liefde. Zijn Daad was er één van Liefde in de Duisternis. Zijn Liefde was die van het Onbevangen Kind. Dit Kind leidde de Weg uit het Duister naar het Licht. Zijn Overgave was compleet en bedoeld om de Mensheid te inspireren Het Licht te volgen. Zij hoefde alleen maar in zijn grote Zevenmijlslaarzen te stappen.

Het is bekend dat wij allemaal dat Streven naast ons neer gelegd hebben. Wat ons betreft is het voldoende om te weten dat hij er was en ons De Weg leidde naar Het Licht. Sindsdien zijn wij gestopt met Denken. Wij weten allemaal dat het onze plicht is om onze afspraken na te komen. Die Afspraken zijn vastgelegd in onze Handschriften in het Grote Boek Boven. Wat zij vertellen is de Waarheid van ons Leven als Mens in de grote Werkelijkheid van het Al Dat Is.

Die Waarheid van ons Leven heeft ons geleid op het Pad naar de Hemelen. Ons voortbestaan is afhankelijk van het Pad dat wij bewandelen. Het is ons vergeven dat wij fouten maken op dit pad, edoch, wij dienen deze zelf op te lossen en voortgang te maken op de Weg die voor ons is Bedoeld. Afvalligen van het Pad naar God worden daar gelaten waar zij nu vertoeven. De Hel die voor hen is bereid is door henzelf geschapen. Wij dienen ons te weerhouden van een oordeel.

Wij weten dat wij als Mensen toebereid zijn om de Goden op te volgen in hun bereidheid de Mensheid te dienen. Als slaven door een poel van modder lopen wij de rest van onze soortgenoten achterna. Dit dient geen enkel ander doel dan dat van het ontkrachten van onze Menselijkheid. Voor wie geen ogen heeft en geen oren is dit het Pad van Verderf wat voor hen is weggelegd. Duizenden jaren heeft het ons gekost om zover te komen dat we in deze Modderige Situatie zijn beland.

Het is de Mens gegeven om zich uit deze Situatie te verheffen naar het Licht wat altoos op hem Schijnt. Het Bewaken van dit Licht wordt door de Lichtwerkers gedaan. Zij zijn het die de Paden van het Licht Vrij maken voor de massa die volgt in het slibspoor van de machtigen van deze wereld. Zij zijn het die de Toorts overdragen aan het einde van de Weg naar het Licht. Zij zullen de Nieuwe Werelden Aanvoeren als die overgedragen worden aan de Mensheid.

Het Lichtteam voor de Mensheid

De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Het is het eerste deel van een reeks over Het Ontwaken van de Mens. De artikelen die volgen zijn weggelegd voor een kleine groep mensen. Zij die de werkelijkheid willen bevatten zullen de aanwijzingen uit deze geschriften opvolgen en uitvoeren. Het is aan hen om zich de verworvenheden eigen te maken en er hun voordeel mee te doen.