Het Begin van een Nieuwe Realiteit

Het Begin van een Nieuwe Realiteit

Ergens buiten onze zichtbare werkelijkheid verscholen, vindt de geboorte plaats van een nieuw Thuis voor de Mensheid. Diep van binnen zijn de tekenen daarvan al voelbaar. Als je goed oplet kun je de nieuwe fundamenten zien oprijzen daar waar de oude wereld aan het instorten is. De Wereld van Morgen is herkenbaar in onze inspanningen om daar te komen.

De Herrijzenis van de Mens vindt plaats daar waar onze arbeid gericht is op het voltooien van onze Taken op Aarde. Voortgedreven door de lasten van het bestaan vindt de Nieuwe Mens zijn uitweg door de Poort van Karena naar het Land van de Gouden Tijd, alwaar hij zich de vruchten van zijn harde werken mag toe-eigenen. Het wonder wat zich zal voltrekken is het Wonder van de Mensheid zelf.

Het Goddelijke van de Mens komt tot uitdrukking in zijn verlangen naar Existentiële Rijpheid. Dat Verlangen is geboren uit de Zielsbestemming, waarvandaan de Godsuitdrukking gestuurd wordt door de incarnatiecyclus. Ver voorbij het ochtendgloren van de Nieuwe Werkelijkheid vormt zich een nieuw Rijk, gevestigd in de baarmoeder van de nieuwe GÜRZ. Op de drempel naar het Nieuwe Tijdperk doet zich een omwenteling voor in de Coördinaten van het Heelal.

Het Wonder van de Nieuwe Tijd laat zich aanschouwen als een bouwwerk van de Goden. Zij hebben het zaadje geplant van een nieuw bestaan in de onmetelijkheid van een nieuwe Gürz. Toegewijd aan hun Taak volbrachten zij de schepping van het Land van de Gouden Tijd. Gevormd door de Tijden boven Tijden in de Zee van Gedachten van de Schepper is het Wonder van de Nieuwe Mensheid zich aan het voltrekken.

Ver van huis worden wij herenigd met onze geliefden onder het Dak van de Verenigde Mensheid. Onze inspanningen worden daar beloond door het Godsgeschenk van onze Vrije Wil. De Vrije Geest schept zijn eigen nieuwe werkelijkheden in de Zee van Mogelijkheden van de Gedachten van de Vrije Geest. In Broederschap samengekomen sticht de Nieuwe Mens de Nieuwe Werelden van Gelukzaligheid en Liefde in zijn eigen Domeinen.

De herrijzenis van de Mens vindt plaats in zijn eigen Domeinen door zijn Verlangen om de ongekende reikwijdte van zijn eigen Goddelijke Natuur tot Schepping te brengen. Het roer gaat om, de Mens neemt de Leiding over en vaart zijn eigen koers in de Gedachten Zee van Gouden Mogelijkheden. Er is Rijpheid in de Mens die zich het Gedachtegoed van de Schepper eigen maakt. Zijn uitreiken naar nieuwe Bestemmingen vormt het wortelstelsel van een Nieuwe Aarde in een Nieuw Tijdperk.

Voorbij de Horizon van het fundament van de Nieuwe Beschaving bloeit een Nieuw Mensdom naar het Volledige Potentieel van zijn eigen Goddelijke Aard. Verscholen in het Bewustzijn van de Mens is de Goddelijke Kracht op zoek naar zijn bestemming als Dienaar van de Goddelijke Schepping. Het Geheel dienend vindt de Mens zijn Oorspronkelijke Goddelijke Natuur terug. Zelf opoffering vormt de weg naar deze Gouden Toekomst van Onbegrensde Mogelijkheden.

Dit artikel kwam tot stand met mijn nieuwsgierigheid en door al schrijvende de Goddelijke Stroom met mijn Gedachten te laten samenvallen.

Aanstaande vrijdag, 6 september, is de Avondworkshop “Over de Drempel van de Nieuwe Tijd gaan. Voor informatie en bestelling www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops

Het menselijk Bestaan in een Gürz

Het menselijk Bestaan in een Gürz

Hoewel we Aardbewoners zijn, is het niet gezegd dat we dat altijd blijven. Het is ontegenzeggelijk zo dat ons Het Paradijs op Aarde beloofd is, maar dat wil niet zeggen dat de coördinaten van die Aarde dezelfde plaats blijven behouden. Het is maar hoe je het bekijkt, want als je ervan uitgaat dat we allemaal op Aarde zullen blijven, dan klopt die veronderstelling ook. Het is echter niet zomaar gezegd dat we ook daadwerkelijk al onze levens blijven leven op de Aarde die we nu voor ons zien en onder ons voelen.

Als je in de veronderstelling bent dat we op aarde blijven leven dan ga je uit van een scenario wat al lang geleden achterhaald is. Het zit namelijk zo, om op Aarde te kunnen blijven leven moet je er van alles aan doen om jezelf in leven te houden. Zoals de Aarde nu is namelijk zal het niet lang op zich laten wachten of de Kentering die in gang is gezet, zal doorzetten en een heel ander klimaat zal gaan opleveren. Een weerbarstig klimaat zal ons het leven op Aarde zwaar gaan vallen.

Het is in je eigen belang om ervoor te zorgen dat je deze Aardvorm ontstijgt en opklimt naar de Hemelgewelven alwaar de Aarde in haar nieuwe jasje gestoken, jou vriendelijk zal verwelkomen. Of je het nu gelooft of niet, deze Aarde is dan nog precies dezelfde als de Aarde die jij eeuwen geleden al verliet, maar haar Verschijningsvorm is die van een andere Dimensie. Je doet er goed aan dit wezenlijke verschil tot je door te laten dringen om je kijk op de Werkelijkheid een beetje te doen verruimen.

Om nu zover te komen dat we in deze Nieuwe Werkelijkheid kunnen gaan leven, moeten we er eerst zorg voor dragen dat we onze rommel opruimen. Dat is op dit moment nog een hachelijk avontuur, waarbij we alle zeilen moeten gaan bijzetten straks om te kunnen overleven. Voor diegenen die dit avontuur een beetje te gevaarlijk vinden en hun heil liever ergens anders zoeken, moeten we streng zijn: er is geen ontkomen aan of je nu wel van goede Zin bent geweest in je Aardse levens of niet.

Het mag klinken als een groot ver-van-mijn-bed gelegen drama, maar de werkelijkheid is dat we alle zeilen zullen moeten bijzetten voordat we kunnen gaan genieten van ons Nieuwe Aardse bestaan. Het mag raar klinken, maar je doet er goed aan om je terdege voor te bereiden op de teloorgang van onze Aarde, die ons hiermee te kennen geeft dat de maat meer dan vol is. Je kunt je misschien voorstellen dat dat inderdaad zo is terwijl je lekker in je luie stoel blijft hangen en je bedenkt dat jij je tijd wel zal uitzingen, het zal wel zo’n vaart niet lopen.

Terwijl jij je in je luie stoel verschanst, moeten we je er echter op wijzen dat diegenen die wél bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken, een veilig onderkomen aangeboden zullen krijgen in de Nieuwe Gürz die voor ons wordt gereedgemaakt. Dus om je nu geen zorgen te geven kunnen we je aanraden om in actie te komen voordat het te laat is. Het kan zomaar zo zijn dat je straks geen alternatief meer hebt om daar te komen waar je het liefst zou verblijven.

Om nu niet nog ongeruster te worden dan je al was, zou je er goed aan doen om te zorgen dat je je eigen toekomst veilig stelt door van je plek te komen en je te gaan verdiepen in het pad van jouw Bestemming. Die Bestemming is namelijk onderdeel van het Bestemmingsplan van de Aarde. Het is de Mensheid gegeven om de Aarde als haar Bakermat te gebruiken totdat Zijzelf zover is dat Zij het stokje van haar Scheppers kan gaan overnemen. Tot die tijd kunnen we onszelf en de Aarde helpen om onze Lotsbestemming te voltooien.

Wie ermee gediend is kunnen we vertellen dat onze Nieuwe Aarde in een geheel Nieuw Jasje zal worden gestoken. Dit Jasje is van Godenmakelij, anders dan de Jas die we nu aan hebben. Onze Leefruimte nu is een Natuurlijke Behuizing  die ontstaan is door de Gedachtevormen van de Heilige Geest. Het is namelijk zo dat de Aarde ontstond uit Klei gemengd met Sedimenten en het Licht dat naar ons toe komt schijnen vanuit ons Universum. Hoe deze wijze van Ontstaan in zijn werk is gegaan, kun je lezen in HET KENNISBOEK. Je kunt daar ook ontdekken hoe het is gekomen dat wij überhaupt  het Leven hebben gekregen en hoe wij vervolgens op aarde terecht zijn gekomen.

Het is de Mens gegeven dat Zij een Bestemming heeft die tot nog toe ongekend is binnen de al bestaande structuren van Het Heelal. Het is dan ook de Bedoeling dat wij deze Bestemming gaan Vervolmaken op de Wijze die ons wordt doorgegeven via onze Scheppers. Het is ons vergund om dezelfde Kwaliteiten ten toon te gaan spreiden als welke onze Makers hebben gebruikt bij het ontwerpen van de Mens. Op welke wijze dit zal gaan plaatsvinden is nog grotendeels onbekend. Wel weten we al dat één van onze Scheppers op ons zit te wachten in de Nieuw gevormde Gürz. Deze zal ons gaan Leiden naar het in gebruik nemen van onze Goddelijke Kwaliteiten.

Wie nu denkt dat dit een leuk sprookje is, doet er goed aan om eens in HET KENNISBOEK te bladeren. Het zal je kunnen opvallen dat de Trilling van Het Boek dermate hoog is dat je de neiging hebt om het snel weer weg te leggen. Je kunt je dan afvragen of dit het geschikte moment is om er al aan te beginnen omdat de trilling voor jou nog te hoog kan zijn. Wie het ongelooflijk lijkt dat zoiets op Aarde kan bestaan in deze tijd, doet er goed aan om eens stil te staan bij wat jij dan denkt dat De Bedoeling zou zijn geweest als je het voor het zeggen had.

Het kan zijn dat je je daar helemaal nog nooit in verdiept hebt; het zou je dan goed kunnen doen om dat wel te ondernemen want de tijd dringt en we hebben alle Menskracht nodig om op onze Bestemming te komen. Voor wie dit nu een gezellig verhaaltje lijkt voor bij de koffie, zal het beter zijn om eens in de boeken van de Koran en de Bijbel te kijken en daar te lezen wat er voorspeld is over deze Eindtijd van de Mensheid.  Je kunt dan ontdekken dat wat we hier vertellen helemaal niet zo vreemd meer is gezien het feit dat deze gegevens al eens eerder zijn verspreid, zij het op een meer verhulde wijze dan nu het geval is.

Wie nu denkt dat dit allemaal klinkklare onzin is, moet zich eens afvragen waarom hij denkt dat wij in deze tijd op Aarde zijn. Je zou je erover kunnen verbazen hoe uniek het eigenlijk is dat wij er zijn in een tijd vol met mogelijkheden en gevaren tegelijkertijd. Je kunt je misschien verwonderen wat het ertoe doet dat jij hier bent in dit tijdperk op Aarde, maar je kunt het ook laten. Voor jou is er maar één doel en dat is zo snel mogelijk bij je dood zijn. Je kunt inderdaad dan maar beter de andere kant op kijken, want voor jou is er niet veel hoop meer.

Wie nu intussen denkt dat wij maar een beetje de boel opschudden omdat wij daar lol in hebben, die zou hier eens een kijkje achter de schermen moeten kunnen nemen. Wij zijn 24 uur per dag bezig om de Mensheid naar een Hoger Plan te tillen en doen dit zonder mopperen en zeuren. We vinden het wel tijd worden dat jullie ons eens gaan helpen want zonder jullie hulp gaat het ons niet in ons eentje lukken.

Jullie dagen zijn geteld en wij zijn de enigen nu die daar Zorg voor hebben. Je zou er goed aan doen je te realiseren dat ook wij grenzen kennen in wat wij jullie kunnen bieden om je over te brengen naar een Leven van Plezier en Gelukzaligheid. Het is aan jullie zelf gegeven om onze Bekwaamheden verre te gaan overstijgen, maar je moet er wel moeite voor doen. Het ligt in de Bedoeling dat je op zekere dag zelf het paard bestijgt en de teugels in handen neemt. Je zou er goed aan doen om voor die tijd de nodige rijlessen op je naam te zetten. Het is namelijk in jou belang dat je ook krijgt waar je voor gekomen bent.

Om dit voor ons wat gemakkelijker te maken zou je je alvast eens kunnen verdiepen in wat HET KENNISBOEK.  te bieden heeft. HET KENNISBOEK is namelijk in staat om jou precies datgene te bieden wat voor jou Bedoeld is. Als je je de aanwijzingen om Het Boek te lezen eigen maakt dan zal je merken dat je na verloop van tijd een heel ander Mens wordt. Het is namelijk zo dat door de Energieoverdracht van HET KENNISBOEK je in staat zult zijn om de Hogere Bedoeling van dit Alles te gaan Omvatten, zodat je je schreden op de Trap van Het Firmament  versneld zal kunnen maken.

Voordat je nu je beklag gaat doen bij de schrijfster van dit artikel, zou je ook eens kunnen bedenken waar deze artikelen eigenlijk voor Bedoeld zijn, het is namelijk zo dat iedereen die voor HET KENNISBOEK iets doet, dit geheel gratis en op eigen gelegenheid doet. Je kunt je misschien voorstellen dat dit werk andere inkomsten in de weg staat en een volledige Overgave vereist. Of je het nu beseft of niet, dit tijdrovende Karwei doet niemand voor zijn lol. Misschien is het voor jou wel de Bedoeling dat je dit allemaal niet begrijpt. Je kunt deze artikelen dan beter met rust laten, totdat je wél Begrijpt wat voor jou de Bedoeling is.

Wie nu denkt dat deze onzin uit de hoge hoed van een voormalige Zwarte Magiër komt, die moeten we teleurstellen. De Zwarte Magiërs hebben hun Kracht al lang geleden moeten inleveren en wat zij nu nog aan krachten vertonen, is een slap aftreksel van hun Mogelijkheden van weleer. Het is de Mens gegeven om zich de Eigenschappen van hun Goden toe te eigenen om daarmee in de zevenmijlslaarzen van hun Helden te gaan staan. Dit Avontuur is aan de Mens geschonken omdat Zij de Voortbrenging is van de Almachtige die het in zijn Oneindige Wijsheid voorzag dat wij een Unieke Levensloop zouden krijgen.

Nu kan het zo zijn dat je je afvraagt wie dan wel die Scheppers en die Goden zijn die ons tot Voorbeeld dienen. Zij zijn namelijk niet diegenen die je dacht dat ze waren. De Goden van het Firmament zijn voortgekomen op dezelfde wijze als wij uit de Goddelijke Kracht van Het Heelal. We mogen aannemen dat deze Kracht er al heel lang is geweest voordat ons Universum tot stand kwam. Ons Vermogen om door de Sterren te reizen heeft te maken met het feit dat we dit al lang deden voordat we naar de Aarde kwamen om ons te ontwikkelen.

Je kunt je misschien voorstellen dat wij lang geleden al onze Gelofte hebben afgelegd om ons te ontwikkelen naar een Volwaardig Bestaan. Het is toen al vastgelegd dat wij ons bestaan zouden gaan Verheffen volgens het Goddelijk Plan. Om je een voorstelling te maken van wat er toen is vastgelegd kun je eens een kijkje nemen in de Bibliotheek van de Atlantiden die al ver voor ons de Regels opstelden van ons Universum. Deze Regels zijn opgetekend te verkrijgen in de boekhandels die oude geschriften verkopen. Je zou er goed aan doen om je fototoestel mee te nemen want het is niet gezegd dat je deze transcripten kunt kopen of lenen.

Voor wie dit allemaal te omslachtig is, kan het een goed idee zijn om eerst eens een kijkje te nemen in HET KENNISBOEK., waar de Regels van de Atlantiden uitgebreid in beschreven staan. Wie behoefte heeft aan een duidelijker uitleg over de afkomst van onze sociale regels en inrichting van onze maatschappij, doet er goed aan om zich eens te bedenken hoe deze regels en inrichting tot stand zijn gekomen. Het is namelijk niet zo dat deze slechts korte tijd ons leven bestieren hier op Aarde, maar dat dit al vanaf onze eerste tijd op Aarde zo is geweest.

Het leven op Aarde is altijd bestuurd geweest door de Wetten die ooit gemaakt zijn door onze allereerste Voorouders die hier deze Wetten gevestigd hebben. Zij zijn later teruggekomen om deze Wetten te vervolmaken en ervoor te waken dat de Mens van dit Pad af zou wijken. De Atlantiërs, zoals wij deze Voorouders nu noemen bestonden dus al in een eerder stadium van de Aardse geschiedenis. Het zijn Zij die er nu wederom voor zorgen dat de Mens de eindstreep zal halen.

Wie de moeite neemt om zich te beraden op zijn toekomst, doet er goed aan om deze Kennis van de Atlantiden tot zich te nemen, omdat zij aan de bakermat van onze Beschaving staan. Het is niet gezegd dat je dit dan ook meteen moet gaan toepassen, omdat onze beschaving nog maar een flauwe afspiegeling is van wat de Atlantiden ooit ontwierpen. Het kan zijn dat je deze aanwijzingen om je in jouw afkomst te verdiepen maar een beetje vreemd vind, het is in werkelijkheid een goede kans om je Pad van Ascentie tot Voltooiing te brengen, omdat in de Geschriften van de Atlantiden is vastgelegd hoe dat pad eruit ziet.

Het kan zo zijn dat je het lastig vindt om je te beraden op jouw toekomst. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat er voor jou een plek zal zijn in de Nieuwe Wereld op afzienbare termijn. Realiseer je dan dat ook voor jou deze Bestemming uiteindelijk zal zijn weggelegd. Het kan echter nog honderden jaren duren eer je zover bent gekomen dat je de Hemeltrappen Bestijgt en je plaats inneemt tussen diegenen die jou voorgingen op dit Pad.

Je dient er wel zelf voor te zorgen dat je zover komt, want wij hebben niet de middelen om jou ergens naartoe te brengen als je daar niet zelf naar uitgereikt hebt. Je kunt alleen maar slagen voor dit Diploma als je bereid bent om het vuur uit je sloffen te lopen daar waar het je Bedoeling betreft. Deze Bedoeling vormt de Leidraad in jouw weg naar het Firmament  zolang je deze ook daadwerkelijk bereid bent om te volgen. Het is aan jou de keuze of je deze Weg neemt of een ander pad neemt. Houd in je achterhoofd dat er altijd een andere Weg is ook al zal je deze niet meteen meer kunnen vinden.

Voor wie nu denkt dat hij al op het juiste pad zit, moet eens even achter zijn oren krabben of dit juiste pad ook echt wel het juiste is gezien zijn Lotsbestemming die gelijk moet lopen met Het Zielepad. Als je het verschil niet weet tussen die twee dan doe je er goed aan om eens te voelen hoe het voor jou is om twee verschillende wegen te bewandelen die allebei naar dezelfde bestemming leiden. Het ene pad is dat van je Ziel en het andere dat van je Lotsbestemming.

Voor je je nu afvraagt waarom we met zo’n vergelijking komen, neem een moment de tijd om deze je voor te stellen. Je kunt je dan meteen afvragen wat nou eigenlijk het verschil is tussen die twee. Het antwoord daarop is simpeler dan je denkt: de Lotsbestemming bepaalt het Pad van de Ziel. Voordat je nu op je achterhoofd gaat krabben om te bedenken wat hier precies mee bedoeld wordt, kun je je misschien ook een voorstelling maken van wat de Ziel eigenlijk komt doen op Aarde.

De Bestemming van de Ziel loopt gelijk met die van jouw Lot omdat het Lot bepaalt welke weg we moeten afleggen om daar te komen. Als je dus een Lotsbestemming hebt die afwijkt van het pad dat je Ziel aan het lopen is dan heb je een groot probleem. Het is namelijk zo dat als je afwijkt van je Lotsbestemming, je de kans loopt dat je misgrijpt op het Goud dat jou te wachten staat bij de Poort van Karena straks als je daar aankomt. Je zou er dus goed aan doen om even na te denken of je Lotsbestemming en Zielepad wel in overeenstemming met elkaar zijn.

Om nu tot een juiste inschatting te komen van wat je Lotsbestemming voor jou in petto heeft doe je er goed aan om eens te bekijken wat de talenten en vaardigheden zijn die je in dit leven aangereikt hebt gekregen. Het zal je misschien verbazen maar dat zijn precies die talenten die jij moet gaan inzetten voor je Lotsbestemming. Om daar vervolgens te komen is een heel pad voor jouw Ziel ontworpen om precies die eigenschappen te gaan trainen waar jij in uitblinkt. Je doet er dus goed aan om je te scholen middels de Lessen die op jouw Zielepad tevoorschijn komen zodra je je daarop begeeft.

Om het je nu wat makkelijker te maken jouw Zielepad te begrijpen, kun je je eens afvragen wat je aan het leren bent op dit moment. Als dat zaken zijn die jou enorm raken, dan kun je ervan verzekerd zijn dat je bezig met het juiste pad voor jouw Ziel. Om het nu nog wat verder te verduidelijken zou je er goed aan doen om over deze Materie te lezen in HET KENNISBOEK. Je kunt daarin precies vinden wat het betekent voor je om het Pad van de Meeste Weerstand te volgen en je kunt dan ook meteen merken hoe het is om op het Juiste Pad te zitten.

Wellicht dient nog opgemerkt te worden dat er geen aanwijzingen zijn die van Boven gegeven kunnen worden voor het vinden van je Lotsbestemming en Zielepad. Het is aan jou om zelf dit pad te vinden en te doorlopen. Dat wil niet zeggen dat je onderweg niet een handje geholpen kunt worden door de bereidwillige Leraren en Wijsgeren op jouw weg. Zij die de kunst al verstaan om op hun Zielepad te blijven, kunnen voor een ander een goed voorbeeld zijn, mits zij in deze rol van Voorganger niet de fout maken om zich een speciale positie toe te eigenen.

Er zijn nogal wat goeroes in de wereld die er een gewoonte van maken om hun pupillen te laten ervaren hoe het is om eeuwig de underdog te blijven terwijl zij het zelf allemaal wel weten. Bezint eer ge begint lijkt hier de juiste attitude en je kun je afvragen of je niet direct het Juiste Pad voor jou kunt gaan bewandelen. Of je het Juiste Pad al hebt gevonden is helemaal aan jou terwijl je jezelf voortduwt op de weg die je gekozen hebt.

Als je besluit om HET KENNISBOEK. tot je Gids te maken dan kun je ervan verzekerd zijn dat je het Juiste Pad kiest. Dit Boek is namelijk in staat om jou de Weg te leiden naar Je Lotsbestemming. Je doet er dus goed aan om je grondig te laten informeren bij een Kenniscentrum. Je kunt ook meteen HET KENNISBOEK bestellen bij www.nederland.kennisboek.net. Om je goed te laten informeren zou je kunnen overwegen om één van de Kenniscentra bij jou in de buurt te bezoeken. Je doet er verstandig aan om daar de vragen die je hebt over HET KENNISBOEK voor te leggen aan één van de medewerkers. Zij hebben HET KENNISBOEK uitgebreid bestudeerd en zijn opgeleid om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ook besluiten om daar een paar gratis kopieën mee te nemen.

Voor wie HET KENNISBOEK een te grote stap is nu, kan besluiten om alle artikelen te lezen die onder deze reeks vallen. Deze reeks bestaat uit 15 artikelen, waarvan dit het zevende. Je kunt ze het beste in volgorde van publicatie lezen. De reeks heet De Ascentie van de Mens en is uitgebracht onder het Dak van de Verenigde Mensheid.  Wie alle reeksen wil lezen die onder deze Koepel zijn ondergebracht kan ze downloaden van www.praktijkdenieuwemens/blog. Je dient ze wel in volgorde van uitgave te lezen, dan kunnen ze je begeleiden op je pad, precies zoals HET KENNISBOEK dat doet. De reeksen heten in volgorde van publicatie: De Goddelijkheid van de Mens, Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk, Het Ontwaken van de Mens en De Ascentie van de Mens. De artikelen zijn geschreven met de Pen van de Gouden Tijd.

Het Voortbestaan van de Mensheid

Het Voortbestaan van de Mensheid

Het is in onze Genen gelegen dat we uiteindelijk onze Bestemming zullen bereiken. Wanneer we dit doen en hoe is nog onbekend. Voor nu is het belangrijk dat we weten wie wij zijn en dat we onze Bestemming proberen te bereiken, ondanks het feit dat we nog niet weten hoe. Voor de volgende stap zullen we dus steeds moeten ervaren hoe het is om blind voort te gaan en niet te weten waar we lopen. Ondanks deze hindernis is het van groot belang dat we blijven voortgaan net zolang tot we onze Bestemming bereiken.

Onze Genen bevatten de informatie die we nodig hebben om daar te komen waar we bestemd zijn om heen te gaan. Dit kronkelige pad vol doornen en valkuilen heeft het voor ons in petto dat we eenmaal daar aangekomen waar we verwacht worden, ons kunnen laven aan de mogelijkheden die we krijgen om van ons leven een waar Festijn te maken. Om zover te komen zullen we dus extra ons best moeten doen, want anders lopen we deze Geschenken van de Goden mis.

Ieder van ons heeft de Gaven om verder te kijken dan zijn neus lang is. Het is aan ons allen vergund om deze Gaven te benutten zolang we hier op Aarde rond lopen en onze Bestemming zoeken. Het is de Bedoeling dat we deze Gaven gebruiken voor het Hogere Plan van al diegenen die we tegen komen en bedoeld zijn verder te helpen met hun Reis op Aarde. Het is daarom van belang dat we deze Gaven goed ontwikkelen en versterken door er veel mee te oefenen.

Wie in de gelegenheid is om er eens voor te gaan zitten en naar een punt in de ruimte te staren terwijl hij tegelijkertijd voelt hoe hij in zijn lichaam zit, kan erop rekenen dat hij een nieuwe Ervaring zal krijgen die tegelijkertijd vertrouwd zal aanvoelen. Het is ons gegeven dat we deze Gaven ten volle kunnen benutten om een idee te krijgen van wat de mogelijkheden zijn als we eenmaal het Firmament bereikt hebben en onze Capaciteiten ten volle kunnen gaan gebruiken.

Voor wie het nog niet weet is er de gelegenheid om te oefenen in de centra van de spirituele gemeenschappen. Je kunt daar oefenen met je collega’s en dit kan wonderen doen voor je ontwikkeling op het gebied van je Heldere Vermogens. Voor het geval je niet in de gelegenheid bent om hieraan deel te nemen, kun je je ook eerst richten op het ontwikkelen van je eigen Breinpotentieel. Dit kun je eveneens doen door deze centra te bezoeken, maar je kunt er ook voor kiezen om dit alleen te doen.

Eén van de mogelijkheden om je Breinpotentieel te vergroten is om de lessen te leren die beschoren liggen in HET KENNISBOEK. HET KENNISBOEK is een uitgave van de Kenniscentra van de Verenigde Mensheid. Deze Kenniscentra hebben tot hun Taak genomen het verspreiden van de Kennis van de Oorsprong van de Mens en Haar Bedoeling onder de wereldbevolking. Het idee daarachter is om alle volkeren en religies te Verenigen tot een Broederschap. Deze Broederschap zal Vrede oogsten in alle uithoeken van de Aarde en op deze wijze de Mensheid helpen op haar Ascentiepad en haar Bestemming te verwezenlijken.

De Bereidheid van de Mens om haar Bestemming te bereiken is geenszins een gelopen pad. Het betreden van de Trappen van de Hemelpoort is een uiterst moeilijke Keuze die met Overtuiging zal moeten worden genomen. Tot die Tijd is er van het Bestemmingsplan nog weinig terecht gekomen. Voor wie het horen wil, moet goed overwegen welke kant hij op wil gaan. Ben je bereid om ALLES te doen wat in je mogelijkheden ligt om het Avontuur aan te gaan, dan maak je kans op een uitzonderlijke Ontwikkeling Die Zijn Weerga Niet Kent.

Voor wie deze moeite teveel is, zijn er eindeloos veel mogelijkheden om een andere weg te nemen, die je zullen leiden naar een ander avontuur, maar weet dan dat dit zinloos en tijdrovend zal zijn. Als je op gemak belust bent dan kun je de Trap naar de Poort van Karena wel vergeten. Die is lang en vergt veel inspanning en kostbare tijd. Ondertussen wordt je gevraagd om Alles op Aarde Los te Laten wat je Lief is.

Het ligt in de Bedoeling van dit grootse Avontuur om je Aardse familie helemaal te ontstijgen en haar achter te laten op de Weg naar jouw Bestemmingsplan. Als je dit eenmaal hebt kunnen verwezenlijken dan staat je een grootse Toekomst te wachten. Achter de Poort van Karena begint pas het werkelijke Avontuur. De Vermogens die je dan aangereikt krijgt zijn van dien Aard dat het voor je mogelijk wordt om Hemelen te Openen en Sterrenwerelden te Aanschouwen. Tot die tijd is het van belang dat je je aandacht helemaal op je Doel houdt.

Voor een ieder die bij de Hemelpoort Arriveert is er de mogelijkheid om te kiezen om het Avontuur op Aarde voort te zetten. Er kunnen onafgeronde zaken zijn waar je graag nog iets mee wilt doen. Dat kan een gelegenheid zijn bijvoorbeeld om je Tweelingstraal op te halen of om karma uit te werken met je huidige familie. Het is daartoe nodig dat je je realiseert dat je teruggezet wordt in je huidige bestaan en nog wat langer doorleeft in je huidige lichaam. Het dient gezegd dat dat uitzonderlijke gevallen van moed en kracht betreft.

In het geval je de moed hebt om het Avontuur aan te gaan en je Melding bij de Poort van Karena ontvangen wordt, kun je vragen om van je Lotsbestemming verlost te worden. Het is aan degene die het betreft om te kiezen voor een doorgang naar de Bestemming van je Keuze of om terug te gaan. Als je de Sleutels aangereikt krijgt dan is De Vrijheid aan jou om te gaan en staan waar je maar wenst. Het ligt in de Bedoeling om daarna je Leven zelf Vorm te geven.

Met de beschikking over al je Gaven en Talenten zal je Plezier kunnen krijgen in het hervatten van het Leven in de Sterren. Het is van groot belang om daarbij te kunnen beschikken over het Vermogen tot Zelfrealisatie. Dat Vermogen is van belang voor het vinden van de juiste ontwikkelingsmogelijkheden die je helpen bij het maken van je Keuzes aldaar. Deze mogelijkheden zijn van belang voor je verdere Ascentie in de Hemelen.

Het vergt enige moed om zover te komen dat je ook daadwerkelijk van deze Wondere Wereld kunt gaan Genieten. Tot die tijd werk je aan de verplichte Taken op je bordje. Dat bordje is pas leeg als de laatste Taak Volbracht is. Je merkt dit aan de Voldoening die het je gaat geven om de Aarde te verlaten. Voor het zover is kun je je Taken tot in de puntjes voltooien en genieten van de voldoening die dat je brengt. Voor degenen die het zover brengen staat de Koffie Klaar en zijn er Versgebakken Koekjes.

Dit artikel is het derde en laatste deel van een reeks die Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk heet. Je kunt de artikelen vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/content/het-ontstaan-van-een-nieuw-tijdperk/, waar je ook de andere reeksen vindt die vanaf 25 augustus geplaatst zijn en het beste in volgorde van verschijnen te lezen zijn. Je kunt daar ook de uitleg vinden van het ontstaan van deze artikelen. Ze bevatten een bijzondere energie waar je je mee kunt opladen en bevatten informatie die je zullen helpen met je Ascentie.

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Hoe zou het zijn om naakt te leven. Helemaal bloot je te geven aan de buitenwereld. Brrrrr??? Koud hè! Kwetsbaar vooral! Maar hoe mooi , als je dat eenmaal durft en kan! Niets meer te verbergen, niets meer te vrezen, alles te geven. De boodschap is: je mag zichtbaar zijn voor de buitenwereld in jouw stralende licht. In alle lagen van je zijn. En natuurlijk kan dat alleen als je werkt aan die transparantie. Met een voorbeeld uit mijn leven hieronder.

Ontwikkeling

Transparant worden betekent een lange ontwikkelingsweg van vele levens en een bewuste inzet om je lessen te leren en deze door te geven aan anderen. Als we transparant zijn dan kaatsen negatieve invloeden op ons af, terug naar de zender.  Of, als dat de bedoeling is, transformeren we de lagere trillingen naar hogere. Dit komt in plaats van onbewust meegaan in een aanval of geklaag van iemand, het zelf verder doorgeven daarvan en daarmee versterken.

Met jouw tomeloze en gerichte inzet valt alle negativiteit gaandeweg van je af om jouw essentiekern in alle lagen te ontbloten. Alle lagen, betekent zowel in het aardse, als in de verfijndere spirituele werkelijkheid, terwijl je steeds meer auralagen verwerft. Multidimensionaal dus en uitdijend, net zoals ons universum! Steeds meer jij wordt wakker geschud. Je kan meer licht gaan toelaten, je komt hoger in trilling en dimensies worden één voor één voor je geopend. Gaandeweg breng je in deze gezegende tijd al je vroegere identiteiten tot leven in je hele Zijn en breng je een surplus van al deze potenties naar buiten in een kraakheldere Aanwezigheid.

Het waarnemen met je zesde zintuigen neemt toe. Dat is voor de Lichtwereld een niet allerbelangrijkst cadeautje, door het Goddelijke gegeven! Jouw ontwikkeling op jouw pad doet er wèl zeer toe! Uiteindelijk sta je daar dan! Je licht wijd verspreidend als een baken voor de mensheid. We noemen dit ook wel het Kristallijnen Zelf. Ongemerkt ben je van grote invloed op de mensen om je heen geworden en daarmee voor onze doorgang naar het Gouden Tijdperk. En denk dan niet dat je klaar bent!

Liefde en schaduw

Liefde helpt. Liefde maakt je trilling hoger en laat alle schaduw in jou verdwijnen. Begin bij jezelf lief te hebben. Kijk met aandacht en compassie naar alle stukjes van jezelf die niet heel lijken. Neem waar wat er in je dromen en ‘s avonds op de bank ineens langs komt aan indrukken van vroeger tijden of aanwijzingen om een belangrijke stap te nemen.

Deal met angsten, kijk ze diep in de ogen en zie ze voor wat ze zijn: illusies, uitdagingen op je pad om doorheen te gaan en je aan het einde van de tunnel te laven in het bad van Liefde wat klaar staat. Het is niet dat je onrein bent of schuldig of niet de moeite waard; het zijn al die vastgeroeste ideeën daarover waarmee je schoon schip moet maken.

Iedereen mag zien wie jij bent. Iedereen mag voelen wat jij voelt. Iedereen mag horen wat jij denkt. Hoe zou dat zijn? Nog niet veilig in deze tijd? Dat ligt er maar aan hoever je bent. Hoe verder je ontwikkeld bent des te beter je kunt worden beschermd door je eigen lichtkracht. Je kunt beginnen met oefenen thuis en in de spirituele scholen.

De praktijk

Een cliënte en nu vriendin van mij is een ‘Asperger’ geweest en liep een paar jaar geleden nog helemaal vast in haar energie. Autistische mensen hebben een hoge graad van puurheid bereikt, maar ze kunnen dat meestal niet (meteen) leven en ze houden hun essentie bedekt. Angst is de grote boosdoener. Karin ’s  weg naar de Goddelijke staat is die van het Zijn.

Ze ontdekte dat als zij wil Zijn, dat ze al haar emoties en gedachten en opwellingen van actie moet kunnen laten stromen. Dat is zonder in te grijpen met haar ego, dat steeds oordeelt dat het aan haarzelf ligt en dat ze beter haar best moet doen voor van alles.

Dit wil niet zeggen dat dan maar alles naar buiten komt lopen, deze stromen worden met jouw ontwikkeling gereguleerd door de verbinding die je hebt met jouw essentiekern, je Hogere/Ware Zelf en de situatie ter plekke.  Karin heeft meer vat gekregen op dit mechanisme en een hoop angsten en woede explosies uit de weg geruimd door spirituele sessies en workshops te gaan volgen en zich meer en meer te gaan uitspreken in het openbaar van wat ze ervaart.

Als ze nu iets zegt in gezelschap dan luistert iedereen. Het is spathelder en klaar wat ze zegt. En het is niet altijd gemakkelijk om te horen. Vaak gaat het over een blokkade in de energie en is daarmee een spiegel voor de deelnemers in de workshop. En als de ander er niets mee doet, dan blijft Karin in de energie haken en herhaalt het nog eens, vriendelijk en kordaat. Ze raakt de kern en oorzaak van de blokkade. En ze groeit hiervan! En wij allemaal!!

Confrontatie

Ga confrontaties niet uit de weg. Dat mensen boos op je worden zegt iets over henzelf, niet over jou. Vele van ons hebben partners die nog niet mee willen op het lichtpad. Zolang je bij ze blijft, trekken ze jou omlaag om het evenwicht te herstellen. Dat is een universele wet! Dus toon of geduld en vastberadenheid, of ga weg! Het is nodig om je ontwikkelstappen te nemen om Transparantie te bereiken en de Verlichting of de Goddelijke staat in te gaan!

Vanuit Liefde!

verder lezen over Ontwikkeling: In het Licht van de Waarheid spreken

 

In het Licht van de Waarheid Spreken

In het Licht van de Waarheid Spreken

Waarheid is als een snijdend zwaard. Zuivere mensen beleven het vaak, dat mensen die in hun nabijheid komen, hun eigen onzuivere gedachten weerspiegeld zien en op de loop gaan. Waarheid spreken is belangrijk als je de dualistische wereld wil ontstijgen om droge grond te bereiken. Je een klein beetje aanpassen voor de lieve vrede is gelijk een enorme verzwakking van wie jij bent en ontneemt je lichaam een deel van je licht. Hoe gaat dat, in het licht van de waarheid spreken en een recente ervaring van mijzelf zijn hier beschreven.

Hoe spreek je in het Licht van de Waarheid

In het Licht van de Waarheid spreken betekent op het scherpst van de snede je woorden laten vormen door wat je van binnen aangegeven wordt. Waarheid spreken omvat alle lagen van ons zijn. Je dient je helemaal te openen voor de informatie die tot je komt en wat door je heen tot uitdrukking wil worden gebracht. Het is een oordeelloos waarnemen van stromen van informatie die in je hele lichaam ervaren kunnen worden. Als je Hoger Zelf indaalt dan kun je rechtstreeks vanuit die bron van je eigen wijsheid (leren) spreken.

Waarheid spreken in het contact met mensen over je gevoelens betreft de gezamenlijke energie met die persoon/personen van dat moment en er komt iets naar de oppervlakte wat gezien wil worden.  Het kan van alles zijn en met van alles te maken hebben. Zuiver is om je niet direct af te vragen van wie het is maar zelf verantwoordelijkheid te nemen voor deze gevoelens. Je kunt ze uitspreken om jezelf en de ander te helpen om iets wat vastzit los te maken. Maar alleen als je die aandrang voelt, want als je gevoelens blijven stromen is dat niet nodig. Wij zijn één! Geniet ervan zou ik zeggen en zeg eens niets. Dit is het. Dìt is wat leven is; de hele dag je gevoelens voelen stromen in je eigen lichaam.

Als je in een hoge trilling oefent met Waarheid spreken, samen met mensen die dezelfde ambitie hebben, bijvoorbeeld in een workshop of door dat in je eigen praktijk te doen, dan kun je veel  leren. Het kan zijn dat daarmee nog ruis meekomt van nog karmische belasting of van opvoedings- en omgevingsinvloeden, maar dat is juist fijn!  Het krijgt dan de kans meteen te worden opgeruimd. Als je het geluk hebt een zuiver iemand tegenover je te hebben dan kan die onzuiverheid zelfs meteen tot aan de oorsprong ervan worden opgelost, mits je bereid bent de reflectie ervan te ervaren en door-gronden. En stel je voor dat jij die zuivere in jezelf gaat ontdekken!

Een sessie met een zuiver mens

Gisteren zat ik met een mens van al grote zuiverheid voor een sessie. Deze zuiverheid kan ontstaan door vele incarnaties en een gevorderde ontwikkeling. Ik wist dat er een paar belangrijke incarnaties van deze vrouw te wachten stonden om belichaamd te worden.

In plaats dat we mediteerden, bleef zij praten. Ik voelde er van alles bij. Ook flarden van de eerste incarnatie kwamen langs. Pijn op mijn hart en in mijn nek, alsof het eruit gegooid moest worden. Dat sprak ik hardop uit. Haar aandacht ging  er naar toe en ze vervolgde het uiten van haar bevindingen. De tweede incarnatie kwam in beeld naar voren en alle bijbehorende gevoelens. Er kwamen wijze inzichten mee. Ik hoefde niets te doen, behalve dat ik nu en dan de status van de pijn in mijn hart aangaf. Het bleef allemaal in beweging! De pijn in de nek loste zich snel op en die op het hart gaandeweg. Na een uur zat deze schijnbaar timide dame helemaal in haar ontzagwekkende kracht van weleer mij voor te schetsen dat ik mijn droom weer kon oppakken, want het was echt zo bedoeld!

Je losmaken van de gedachten- en informatievelden en wat iedereen vindt

In het Licht van de Waarheid spreken is je afstemmen op de frequenties van de Waarheid. Zodra je dat doet krijgt ineens hetgeen wat je zegt meer kracht. Je dient je daartoe los te maken uit de gedachtenvelden van 4D. Deze gedachtenvelden overheersen nu nog in onze leefwereld en hebben nog weinig aan kracht ingeboet. Ze zitten vol oordelen, zorgen en doemdenkerij,  in samenhang met hun begeleidende emoties als schaamte, schuld, woede, depressie en angst. En steeds weer ook zullen we ons los moeten trekken van een heel informatienetwerk van misleiding door de buitenwereld, wat in stand gehouden wordt door wetenschap, religies, overheden, grote industrieën als de voedings- , farmaceutische en telecommunicatie- industrie en de sociale media.

Het is spannend om direct vanuit je buikgevoel en/of intuïtie spreken. Er zit nog karmische lading op met schaamte doordat je jezelf nooit mocht zijn en doodsangst van toen je als lichtwerker naar buiten trad en verketterd werd. Of er zit nog schuldgevoel over je daden en kwade gedachten van nu en ooit. De wereld van nu maakt het ons nog steeds niet gemakkelijk om onze waarheid naar buiten te brengen. Hardnekkige ontkenning van de werkelijkheid is nog de gangbare levenswijze en het kan ontmoedigen om daar steeds met je licht tegenaan te lopen. Edoch…er is geen andere weg!

Het is noodzakelijk om Waarheid te spreken

Het pad naar Verlichting is het pad van de Waarheid. Voor ons lichtwerkers is er de taak om de mens weg te leiden uit de wereld van de robot en dat betekent dat we luid en duidelijk onze boodschap zullen gaan verkondigen. En dan niet uitgezonderd onze partner want die kan er niet tegen, of mijn familie moet er weinig van hebben, dus ik houd mijn mond maar, of die baan geeft voorlopig nog wel even een veilig inkomen.

Er is werk aan de winkel lieve lichtwerkers, de tijd staat aan onze kant nu, de bal is aan ons! We zijn gesterkt door alle eeuwen heen door alle smaad en vervolging die we ons lieten welgevallen en we zijn gewoon weer hier, vandaag, op het belangrijkste keerpunt in de geschiedenis van de aarde. Dus wat gaan we doen? Waarheid spreken, overal en altijd. De beloning is groot, want je gaat al je licht belichamen en op een dag wordt je genade verleend en ben je in jouw Gouden Tijd aanbeland…..samen met ons.

Dinsdagavond 18 juni 2019 geef ik een workshop In het Licht van de Waarheid Spreken. Informatie kun je vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops

Nieuwsbrief Lente en De Droom van je Hart Waar maken

Nieuwsbrief Lente en De Droom van je Hart Waar maken

Hallo schitterend  mens!

Het is volop Lente! In een week tijd was het hele bos hier groen. Het is de tijd van de plannen en het vormgeven ervan. Ik ben nog deels aan het dromen, dus heb even geduld. Alvast een nieuwe workshop grotendeels buiten in het bos hier op een wel heel krachtige datum, 18 mei. Mocht je nog steeds aarzelen en heb ik je nooit gezien: dit is jouw dag om je intenties waar te maken. Dus kom alsjeblieft en neem ook nog iemand mee! Het wordt heel leuk en magisch en verrijkend!

Ik heb een nieuw platvom gevonden voor mijn artikelen bij Lichtwerkers Nederland. Dat geeft weer richting en energie aan mijn artikelen. Ik ben er heel blij mee! Ook op Facebook.

Workshop – De Droom van je Hart Waar maken – 18 mei 2019

Beleef het mee in vreugde: de overgang naar de zomer en de volle maan van 18 mei. Vol dromen en verwachtingen hebben we uitgekeken naar de zomer, waar onze bevruchting van ideeën tot bloei zal komen. Deze datum is bij uitstek de dag om voor de diepste verlangens van je hart een aardse vorm te vinden. Het is tevens een tijd van lentefeesten: het keltische Beltane feest van de vruchtbaarheid en het vuur en op de datum van deze workshop valt de Wesak, de viering van Buddha’s geboorte, verlichting en overgang. De energieën van eenwording zijn op deze dag groot en de mogelijkheid om in het eenheidsbewustzijn te komen en te blijven is daar voor degenen die er nu aan toe zijn.

Vandaag versterken we onze verbinding met de natuur en met Gaia, onze oermoeder. Alles komt tot groei en bloei in de natuur en ook in ons in deze tijd van het jaar en het is belangrijk dat we onze plannen goed aarden en het onkruid ertussen weg halen. In deze workshop laten we alle mogelijkheden, die er voor ons individueel en als groep zijn, tot leven komen. We maken contact in ons hart met onze essentie krachten die onze ware bestemming op aarde gaan vormgeven. Wat kom je brengen hier op aarde? Welke uitdrukking wil je hieraan geven?

Na een geleide meditatie met activaties en het loslaten van blokkades, gaan we hier ’s middags het bos in. We maken contact met de magie van moeder aarde en haar natuurwezens en laten ons door hen meevoeren in onze reis naar antwoorden op het materialiseren van onze levensvraag. In het eenheidsveld, verbonden met al wat is, zullen de oplossingen op vele wijzen aan ons geopenbaard worden. Vanuit het hoger perspectief van het eenheidsbewustzijn zal alles veel makkelijker gaan en duidelijker worden. Bovenal gaan we plezier hebben door wijd open te staan voor alle natuurkrachten! Terug bij mijn huis zullen we mediteren en laten de Wesak-energieën tezamen met alles wat er voor ons klaarstaat hun werk doen met ons. De dag zal zich grotendeels naar onze gezamenlijke (onbewuste) wensen en energieën vormen.

De workshop begint met een voorjaarsthee en eindigt met een gezellig voorjaarsdrankje, vanuit de natuur hier of uit de tuin vers geplukte kruiden en bloemen. Je kunt een jong kruidje hier uit het medicijnwiel oogsten en mee naar huis nemen. Dit plantje belichaamt jouw prille besluit. De sfeer hier is licht en liefdevol. Weet dat je ontvangen wordt zonder voorwaarde of oordeel. Ieder neemt hier mee wat precies voor hem of haar bedoeld is op dit moment.

Tijd: 18 april van 10.15 uur tot ongeveer 17.00 uur. Je kunt binnenlopen vanaf 10.00 uur.
Plaats: Bospark Ede, Zonneoordlaan 47, 6781 TL Ede
Aanmelding: via e-mail: bgijsen@xs4all.nl Voor vragen kun je ook bellen: 06-24781246. Houdt er rekening mee dat ik hier voor telefoon geen ontvangst heb en slechts één keer per dag mijn telefoon beantwoordt.
Bijdrage: 50 euro
Lunch: zelf mee te nemen. Er zal biologisch fruit aanwezig zijn en theeën en koffie.
Wandeling: we zullen bij elkaar 1 tot 2 km lopen en vaak stil staan.

Sessies

Er zijn weer diverse mensen op mijn pad gekomen voor sessies. Het was bijzonder, verrijkend en de transformaties indrukwekkend. Dank jullie wel hiervoor! Laat ook eens weten later hoe het met je gaat of stel nog een vraag achteraf, het kan allemaal!

Je bent van harte welkom voor een sessie van een uur of anderhalf uur bij mij thuis. Even mailen of inspreken op 06-24781246, ik heb hier geen telefonisch bereik, dus ik bel terug. Spreek je telefoonnummer duidelijk in.

Er mag hier natuurlijk wel een keer een nieuwe foto van mij verschijnen. Heeft iemand zin om er een keer eentje te maken?

Met liefde,
Babette