De Bedoeling van Het Hart

De Bedoeling van Het Hart

Het Offer dat de Mens brengt om daar te komen waar Zijn verlangen naar uitreikt is onlosmakelijk onderdeel van Het ...
Verder Lezen
Het Plan van God Benutten

Het Plan van God Benutten

Om er zeker van te zijn dat de Reis naar onze Bestemming niet vergeefs is, moeten we het Pad afleggen ...
Verder Lezen
De Weidsheid van het Al

De Weidsheid van het Al

Op de grens van het Universum dat wij bewonen, ligt het volgende alweer te gloren in de Weidsheid van de ...
Verder Lezen
Het Verraderlijke Moeras van de Lichtpredikers

Het Verraderlijke Moeras van de Lichtpredikers

Voor wie het nog niet weet, er is de laatste tijd een kentering gaande van de hoeveelheid Lichtpartikels in je ...
Verder Lezen
De Werelden van Morgen

De Werelden van Morgen

Op de grens van onze Gedachten vindt een merkwaardige ontwikkeling plaats. Deze ontwikkeling is er één van het komen en ...
Verder Lezen
De Weg naar een Nieuw Bestaan

De Weg naar een Nieuw Bestaan

Het Pad van Verlichting is de Weg naar Het Firmament. Voor diegenen die daar willen aankomen is het de Bedoeling ...
Verder Lezen