Het Voortbestaan van de Mensheid

Het Voortbestaan van de Mensheid

Het is in onze Genen gelegen dat we uiteindelijk onze Bestemming zullen bereiken. Wanneer we dit doen en hoe is nog onbekend. Voor nu is het belangrijk dat we weten wie wij zijn en dat we onze Bestemming proberen te bereiken, ondanks het feit dat we nog niet weten hoe. Voor de volgende stap zullen we dus steeds moeten ervaren hoe het is om blind voort te gaan en niet te weten waar we lopen. Ondanks deze hindernis is het van groot belang dat we blijven voortgaan net zolang tot we onze Bestemming bereiken.

Onze Genen bevatten de informatie die we nodig hebben om daar te komen waar we bestemd zijn om heen te gaan. Dit kronkelige pad vol doornen en valkuilen heeft het voor ons in petto dat we eenmaal daar aangekomen waar we verwacht worden, ons kunnen laven aan de mogelijkheden die we krijgen om van ons leven een waar Festijn te maken. Om zover te komen zullen we dus extra ons best moeten doen, want anders lopen we deze Geschenken van de Goden mis.

Ieder van ons heeft de Gaven om verder te kijken dan zijn neus lang is. Het is aan ons allen vergund om deze Gaven te benutten zolang we hier op Aarde rond lopen en onze Bestemming zoeken. Het is de Bedoeling dat we deze Gaven gebruiken voor het Hogere Plan van al diegenen die we tegen komen en bedoeld zijn verder te helpen met hun Reis op Aarde. Het is daarom van belang dat we deze Gaven goed ontwikkelen en versterken door er veel mee te oefenen.

Wie in de gelegenheid is om er eens voor te gaan zitten en naar een punt in de ruimte te staren terwijl hij tegelijkertijd voelt hoe hij in zijn lichaam zit, kan erop rekenen dat hij een nieuwe Ervaring zal krijgen die tegelijkertijd vertrouwd zal aanvoelen. Het is ons gegeven dat we deze Gaven ten volle kunnen benutten om een idee te krijgen van wat de mogelijkheden zijn als we eenmaal het Firmament bereikt hebben en onze Capaciteiten ten volle kunnen gaan gebruiken.

Voor wie het nog niet weet is er de gelegenheid om te oefenen in de centra van de spirituele gemeenschappen. Je kunt daar oefenen met je collega’s en dit kan wonderen doen voor je ontwikkeling op het gebied van je Heldere Vermogens. Voor het geval je niet in de gelegenheid bent om hieraan deel te nemen, kun je je ook eerst richten op het ontwikkelen van je eigen Breinpotentieel. Dit kun je eveneens doen door deze centra te bezoeken, maar je kunt er ook voor kiezen om dit alleen te doen.

Eén van de mogelijkheden om je Breinpotentieel te vergroten is om de lessen te leren die beschoren liggen in HET KENNISBOEK. HET KENNISBOEK is een uitgave van de Kenniscentra van de Verenigde Mensheid. Deze Kenniscentra hebben tot hun Taak genomen het verspreiden van de Kennis van de Oorsprong van de Mens en Haar Bedoeling onder de wereldbevolking. Het idee daarachter is om alle volkeren en religies te Verenigen tot een Broederschap. Deze Broederschap zal Vrede oogsten in alle uithoeken van de Aarde en op deze wijze de Mensheid helpen op haar Ascentiepad en haar Bestemming te verwezenlijken.

De Bereidheid van de Mens om haar Bestemming te bereiken is geenszins een gelopen pad. Het betreden van de Trappen van de Hemelpoort is een uiterst moeilijke Keuze die met Overtuiging zal moeten worden genomen. Tot die Tijd is er van het Bestemmingsplan nog weinig terecht gekomen. Voor wie het horen wil, moet goed overwegen welke kant hij op wil gaan. Ben je bereid om ALLES te doen wat in je mogelijkheden ligt om het Avontuur aan te gaan, dan maak je kans op een uitzonderlijke Ontwikkeling Die Zijn Weerga Niet Kent.

Voor wie deze moeite teveel is, zijn er eindeloos veel mogelijkheden om een andere weg te nemen, die je zullen leiden naar een ander avontuur, maar weet dan dat dit zinloos en tijdrovend zal zijn. Als je op gemak belust bent dan kun je de Trap naar de Poort van Karena wel vergeten. Die is lang en vergt veel inspanning en kostbare tijd. Ondertussen wordt je gevraagd om Alles op Aarde Los te Laten wat je Lief is.

Het ligt in de Bedoeling van dit grootse Avontuur om je Aardse familie helemaal te ontstijgen en haar achter te laten op de Weg naar jouw Bestemmingsplan. Als je dit eenmaal hebt kunnen verwezenlijken dan staat je een grootse Toekomst te wachten. Achter de Poort van Karena begint pas het werkelijke Avontuur. De Vermogens die je dan aangereikt krijgt zijn van dien Aard dat het voor je mogelijk wordt om Hemelen te Openen en Sterrenwerelden te Aanschouwen. Tot die tijd is het van belang dat je je aandacht helemaal op je Doel houdt.

Voor een ieder die bij de Hemelpoort Arriveert is er de mogelijkheid om te kiezen om het Avontuur op Aarde voort te zetten. Er kunnen onafgeronde zaken zijn waar je graag nog iets mee wilt doen. Dat kan een gelegenheid zijn bijvoorbeeld om je Tweelingstraal op te halen of om karma uit te werken met je huidige familie. Het is daartoe nodig dat je je realiseert dat je teruggezet wordt in je huidige bestaan en nog wat langer doorleeft in je huidige lichaam. Het dient gezegd dat dat uitzonderlijke gevallen van moed en kracht betreft.

In het geval je de moed hebt om het Avontuur aan te gaan en je Melding bij de Poort van Karena ontvangen wordt, kun je vragen om van je Lotsbestemming verlost te worden. Het is aan degene die het betreft om te kiezen voor een doorgang naar de Bestemming van je Keuze of om terug te gaan. Als je de Sleutels aangereikt krijgt dan is De Vrijheid aan jou om te gaan en staan waar je maar wenst. Het ligt in de Bedoeling om daarna je Leven zelf Vorm te geven.

Met de beschikking over al je Gaven en Talenten zal je Plezier kunnen krijgen in het hervatten van het Leven in de Sterren. Het is van groot belang om daarbij te kunnen beschikken over het Vermogen tot Zelfrealisatie. Dat Vermogen is van belang voor het vinden van de juiste ontwikkelingsmogelijkheden die je helpen bij het maken van je Keuzes aldaar. Deze mogelijkheden zijn van belang voor je verdere Ascentie in de Hemelen.

Het vergt enige moed om zover te komen dat je ook daadwerkelijk van deze Wondere Wereld kunt gaan Genieten. Tot die tijd werk je aan de verplichte Taken op je bordje. Dat bordje is pas leeg als de laatste Taak Volbracht is. Je merkt dit aan de Voldoening die het je gaat geven om de Aarde te verlaten. Voor het zover is kun je je Taken tot in de puntjes voltooien en genieten van de voldoening die dat je brengt. Voor degenen die het zover brengen staat de Koffie Klaar en zijn er Versgebakken Koekjes.

Dit artikel is het derde en laatste deel van een reeks die Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk heet. Je kunt de artikelen vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/content/het-ontstaan-van-een-nieuw-tijdperk/, waar je ook de andere reeksen vindt die vanaf 25 augustus geplaatst zijn en het beste in volgorde van verschijnen te lezen zijn. Je kunt daar ook de uitleg vinden van het ontstaan van deze artikelen. Ze bevatten een bijzondere energie waar je je mee kunt opladen en bevatten informatie die je zullen helpen met je Ascentie.

De Weg naar een Nieuw Bestaan

De Weg naar een Nieuw Bestaan

Het Pad van Verlichting is de Weg naar Het Firmament. Voor diegenen die daar willen aankomen is het de Bedoeling om je te ontdoen van alles wat jou gedurende je levens heeft gekweld en begeesterd. Het Levensplan is van een Ongekende Schoonheid. Zodra je op dat Plan terecht komt is er geen weg meer terug: je loopt het af of je stort je in een ravijn van misère.

Het Geluk van de Mens hangt af van de Route die Zij kiest. Op deze Route zijn de valkuilen en hobbels de ingrediënten van het Avontuur. Het is aan de Mens om een keuze te maken voor het te volgen Pad. Velen van jullie weten echter niet dat je een Keuze hebt hierbij. Het lijkt comfortabeler als we wat meer te weten zouden komen over de mogelijkheden die er zijn. Echter is het niet de Bedoeling om hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Om meer te weten te komen over je Bestemming en het Pad daar naartoe, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt je toekomst uitstippelen volgens een uitgekiend plan of je kunt je laten leiden door de Tekens op de Weg. In het laatste geval kun je er zeker van zijn dat je Pad een doodlopende straat wordt waar je hopeloos in verdwaalt. Het is aan een ieder om dit zelf te Ervaren en Doorleven.

Het Pad naar Verlichting kent Gelukzalige tijden en momenten van diepe innerlijke onrust. Het is je eraan gelegen om deze laatste episoden kalm te doorstaan en je Lessen te leren uit de gegevenheden van deze periodes van duisternis en pijn. De beoefenaar van de Kunst om de Wijze Lessen tot zich te nemen, heeft het voordeel dat hij zich terdege Bewust wordt van de Keuzes die er te maken zijn op het Levenspad.

Voordat je zover bent zijn er vele hindernissen te passeren die jou de weg belemmeren naar een Vreugdevol Bestaan op Aarde. Het ligt in de Bedoeling dat je je overgeeft aan dit grootse Avontuur van je Leven. Om dit Pad van Avontuur goed te doorstaan kun je de volgende regels in acht nemen. Je ontdoen van alle cynisme en vreugdeloze verhalen is één van de noodzakelijkheden op dit Pad. Vervolgens is het nodig dat je leert om de ander Lief te Hebben Gelijk Jijzelf en af te zien van het najagen van wrokkige gedachten en onderbuikgevoelens.

Om zover te komen is het nodig om je Verlangen naar Zelfbeschikking helemaal los te laten en je over te geven aan het Spel van het Lot. Het Spel van het Lot dient ertoe om je Keuzes te Vestigen. Als je bereid bent om je Keuzes te laten afhangen van de omstandigheden waarin je terecht komt, dan kun je daar je voordeel mee behalen. Het is aan jou namelijk de Keuze om voor het ravijn van misère of voor de Weg naar Gelukzaligheid te kiezen bij iedere Stap die je doet.

Om voor het Pad van je Keuze te kiezen dien je goed bij jezelf te rade te gaan. De Keuze voor een Pad van verschrikking en eenzaamheid is de Mens beschoren die het Levenslot negeert en afwijst. De Bedoeling is dat je dat wat voor je ligt omarmt en tot je neemt. Het Aanvaarden van je Lot is een groots Avontuur. Je leert daarmee om jezelf te omarmen en te accepteren. Voor dit doel kan het handig zijn om jezelf de spiegel voor te houden die je anderen ook voor houdt.

Het Aannemen van de Levenslessen is van cruciaal  belang voor je bestijging van de Trap naar het Firmament. Daar aangekomen namelijk worden al je inspanningen op Aarde tegen het Licht van jouw Bedoeling op Aarde gehouden. Als je het Avontuur goed doorstaan hebt dan kun je oogsten naar de Inspanningen die je gedaan hebt om te komen tot deze Hoogten.

Het verblijf van de Mens op Aarde is van korte duur vergeleken met de reis die Zij aflegt in de Sterren. Voor haar Aankomst op Aarde heeft Zij al een heel Avontuur achter de rug. Het is de Bedoeling dat Zij dit Avontuur afrondt in Haar levens op het Aardoppervlak. Deze levens vinden hun afronding door de Poort van Karena binnen te gaan, alwaar Zij Haar laatste stappen richting het Firmament zal zetten. Voordat het zover is zal Zij Haar treden moeten zetten richting Haar Bestemming op Aarde.

Voor wie het nieuw is te horen dat we Buitenaardsen zijn, is het goed te weten dat deze zelfde Buitenaardsen degenen zijn die ons nu helpen met onze Ascentie. Het verdient enige waardering voor diegenen die zover zijn dat ze dit idee Bevatten en kunnen omzetten naar het opnemen van hun Taken op Aarde. Het vereist moed om deze Taken ook daadwerkelijk Op te Pakken en hiermee aan de slag te gaan. Zoals je zult begrijpen heeft het Oppakken van je Taken niets te maken met naar de Hemel staren en wachten tot het Licht van boven komt.

Voor een ieder die gelooft dat je Lotsbestemming iets is wat je moet vrezen, is er de mogelijkheid om je te verdiepen in HET KENNISBOEK.  HET KENNISBOEK is een uitgave van de Raad van de Verenigde Mensheid. Deze Raad heeft het op zich genomen om HET KENNISBOEK te verspreiden in alle landen van de wereld. Je kunt HET KENNISBOEK  bestellen bij de Nederlandse uitgeverij via www.nederland.hetkennisboek.net. Je kunt daar ook gratis voorbeeldexemplaren bestellen.

Om tot een goede afweging te komen om met HET KENNISBOEK te starten, is het raadzaam om je te laten informeren bij diezelfde organisatie over de kennismakingsdagen. Deze dagen zijn bedoeld om te proeven aan de Leringen van Het Boek. Je kunt daar tevens een proefexemplaar inkijken en invoelen. HET KENNISBOEK resoneert met jouw eigen frequentie en tilt het op naar een hoger niveau.Terwijl je Het Boek aandachtig bestudeert wordt de energie van HET KENNISBOEK op jou overgedragen. Deze energie wordt vervolgens steeds opgehoogd naarmate je verder vordert met het lezen. Het is deze unieke eigenschap die maakt dat HET KENNISBOEK jou na verloop van tijd de volgende stap in je Ascentie gaat brengen en je begeleidt naar de afronding van jouw levens op Aarde. Voor wie HET KENNISBOEK nog een stap te ver is, kunnen deze artikelen je op weg helpen om tot het punt te komen waarop je wel hiermee kunt starten.

Het is raadzaam om tot een afweging te komen van wat belangrijk voor jou is in dit Tijdsbestek op Aarde. Voor velen is de tijd gekomen om te handelen naar hun Bedoeling op Aarde. Voor degenen die zover zijn is het daarom raadzaam om de Taken te gaan uitvoeren die te wachten liggen bij de Poort van Karena. De poort van Karena is alleen te bereiken als je Uitreikt naar je Missie op Aarde.

Deze tekst is geschreven met De Pen van de gouden Tijd. De Pen van de Gouden Tijd is een samenwerking van degenen die de Boeken van het Christendom en de Islam naar de Aarde brachten en ook zorg droegen voor de verbreiding van de Oosterse Levensopvattingen. De Bedoeling van deze Geschriften was om de Mens te Verenigen met haar Bedoeling op Aarde. Hoewel daar voortgang in gemaakt is, is het einde van deze Inspanningen nog niet in zicht. HET KENNISBOEK is als opvolger van de religieuze boeken bedoeld om de Ware Afkomst van de Mens te verspreiden onder degenen die zover zijn om hiermee om te kunnen gaan. Dit was het tweede deel van de serie Het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk. Je kunt de artikelen vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/artikelen. Het is van belang om de series in de juiste volgorde te lezen. De data van uitgave staan genoemd bij de artikelen zelf. De eerste serie begint met het artikel Als het Brein en Het Hart bij elkaar komen.

De Werelden van Morgen

De Werelden van Morgen

Op de grens van onze Gedachten vindt een merkwaardige ontwikkeling plaats. Deze ontwikkeling is er één van het komen en gaan van allerlei hersenactiviteiten. Veel daarvan gaat langs ons heen en iets daarvan is merkbaar als gegons en gekraak. Voor wie goed luistert, kan horen dat er veel gaande is daar achter in onze hersenpan en we kunnen daar ook voelen dat er activiteit gaande is.

Voor wie het weten wil kan dit aanleiding zijn om eens op zoek te gaan naar informatie over de Breincapaciteit. Het is dan handig als je vooraf bedenkt wat je wil weten. De wetenschap heeft veel ontdekt over ons Brein, maar heeft het nagelaten om hierover te publiceren. De reden daarvan is dat de Mens nog niet zover is om deze belangwekkende feiten te kennen.

Voor wie het belangrijk is om te weten waar deze informatie te verkrijgen is, is er de mogelijkheid om navraag te doen bij het Kenniscentrum van de Breinwetenschappen, gevestigd te Maastricht. Als je hier navraag doet dan kun je meteen vragen of ze ook een foto voor je hebben van het Brein. Je kunt dan de details van de hersenen goed waarnemen. Alvorens je zover bent kun je de tijd nemen om aan je eigen Hersenactiviteit te werken.

Neem nu de tijd om te Voelen wat er gebeurt achter in je hersenen. Je kunt gadeslaan hoe het daar piept en kraakt en je kunt je een Beeld vormen van wat daar gaande is. Of je iets opmerkt, hangt af van de Scherpzinnigheid waarmee je te werk gaat. Het is deze Scherpzinnigheid die ervoor zorgt dat de Breingeluiden omgezet worden naar Tekens die verspreid worden in de Ruimte om ons heen, om te worden opgevangen door een Luchtleger aan Zonnedeeltjes die de informatie transporteren van de hersengebieden naar de Zon boven ons.

Van daaruit vindt een transfiguratie plaats van de Zonnedeeltjes met de Breincodes en deze worden opgetild naar een andere Realiteit. Deze andere Realiteit bevindt zich in de sferen van het Goddelijk Domein. Dit Domein is te vinden binnen de Hemelgewelven van het Heelal. Het is daar heel erg Koud en Donker en het Licht dat daar aankomt zorgt voor de opwarming van de lucht.

Voor wie het prettig lijkt om daar te vertoeven, komt bedrogen uit. De Hemelgewelven van het Heelal zijn onherbergzame plekken om te aarden. Het Licht van de Zon samengesmolten met de Breintekens heeft een Verlichtende uitwerking op de Sferen daar Boven. Op de rand van de Hemelgewelven vindt een transmissie plaats van de Brein-Zonnedeeltjes. Zij komen daar samen in een veld van verdichting van Kleilagen met Lavagesteente en maken daar een nieuwe Ozonlaag.

Het is voor velen van jullie nieuw om te beseffen dat er een hele nieuwe planeet in wording is, ver van jullie eigen planeet Aarde gelegen. Voor sommigen van jullie zal dit als een schok aankomen, maar het is de Bedoeling dat jullie daarnaartoe verhuizen binnen afzienbare tijd. Voor wie het weten wil, is er de mogelijkheid een Kijkje in de Keuken van dit prachtige Ornament te nemen en te Proeven aan deze Nieuwe Werkelijkheid.

Je kunt daar komen als je op de rand van je slaap even zachtjes over je slapen wrijft en hardop voor jezelf het woord Gürz uitspreekt. De Gürz is de omgeving waarin de Nieuwe Aarde zal worden vorm gegeven. Het is deze nieuwe Gürz die aan de grens ligt van ons Voorstellingsvermogen. Om daar te komen moet je je goed concentreren. De rest volgt vanzelf.

Het is de Bedoeling dat onze Verhuizing gaat plaatsvinden als de Mensheid Klaar is voor Vertrek. Dat Vertrek zal nog even op zich laten wachten omdat de Breinen van de Mens nog niet voldoende Gerijpt zijn. Vooralsnog is het wachten op de Ontwikkeling hiervan. De Breincapaciteit van de Mensheid moet het Vermogen bereiken om deze Nieuwe Gürz te vullen met Licht.

Voor wie het interessant vindt is er de mogelijkheid om zijn Licht op te Steken in de duisternis van de Gewelven van de Hemel. Er zijn daar nieuwe Technieken beschikbaar om je Breincapaciteit mee te vergroten. Als je dat leuk vindt dan kun je gebruik maken van de bovengenoemde aanwijzingen en afwachten wat er gebeurt.

Dit artikel is het eerste deel van een reeks over het Ontstaan van een Nieuw Tijdperk. Het is geschreven door de Pen van de Gouden Tijd. Voor informatie over de afkomst van deze artikelen kun je HET KENNISBOEK raadplegen. HET KENNISBOEK is uitgegeven in 45 landen en heeft als doel om de Wereldvrede te bewerkstelligen. Het is afkomstig van de Hoogste Lagen van de Universele Werkelijkheid. Het Boek is verkrijgbaar bij www.nederlandhetkennisboek.net. Voor de overige reeksen van deze artikelen kun je de pagina van Praktijk de Nieuwe Mens raadplegen. Je kunt daar tevens informatie vinden over HET KENNISBOEK in de artikelen die hierna zijn gevolgd.