Het Goddelijke Vrouwelijke vindt Haar Plaats op Aarde

Het Goddelijke Vrouwelijke vindt Haar Plaats op Aarde

In den Beginne was er Het Licht en Het Luchtledige, Geankerd in de weidsheid van Het Al. Gekozen door God werd het Mannelijke en het Vrouwelijke gevestigd in Zijn Wereld van Sterren en Planeten. In Zijn Wijsheid verzamelde God talloze Lichten in de Duisternis waarop hij de Werelden van Vandaag bouwde. Het Universum was geboren.

Het Spectrum van Licht waarop ons Universum gebouwd werd is een weerspiegeling van de Goddelijke Kracht. Hij begon Zijn Inspanningen op Aarde als gevolg van Zijn eerdere Werk. In de biosferen vormde zich een gaswolk en uit die gaswolk vormden zich Sterren en Planeten. Oorspronkelijk vestigden zich hier de Sterrenvolkeren op de manen rond hun Zon. Het zijn Zij die De Mensheid Gesticht hebben.

De eerste bewoners van de Zonnen en hun planeten waren de Atlantiërs, die het tijdperk van het Menselijk Ras ingeluid hebben. Zij vestigden hun Wetten en Regels die tot op de dag van vandaag geldig zijn. Hun Invloed op ons dagelijks bestaan vindt men in de gedachten die wij ten opzichte van elkaar hebben. Ons Geweten is gevormd naar deze Wetten en onze handelingen daaruit voortvloeiend zijn een gevolg van de Regels die deze Wetten gevestigd hebben.

Het Menselijk Ras is bijzonder in Haar Aard. Zij heeft het Vermogen gekregen tot Goddelijke Inmenging in de Zaken van Haar Scheppers. Het Voltooien van Zijn Werken is in Haar Aard Gelegd.  De Vorming van Haar Geest is de Kroon op dit Werk. Deze Geest heeft het Vermogen gekregen om de Hemel op Aarde te Brengen. In Samenwerking met Haar Scheppers verovert de Mens het Universum.

Het Vervolg van de Werken van God vindt zijn ontstaan in Het Brein van de Mens. Haar Bovennatuurlijke Gave is de Breinkracht. Zij zal daarmee de Werelden scheppen van de Dagen van Morgen. Voortvloeiend uit deze Kracht is het Vermogen tot het Aarden van de Goddelijke Geest. In de Nadagen van de Mensheid op Aarde zal Zij Haar Goddelijk Potentieel vestigen. Dit Potentieel ligt besloten in haar Geest. Het Universum ligt daarmee aan de Voeten van de Mensheid.

Het Potentieel van de Mens is gevestigd op een natuurlijke Orde en Ordinatie. De Wetten daarvan zijn een Natuurlijk gevolg van de Wetten van God. Het Potentieel van de Mens zal zich vestigen in een nieuwe Orde en Ordinantie. De wetten daarvan zullen de Wetten van de Mensheid zijn. Alvorens deze gevestigd zullen worden zal de Mensheid haar Taken moeten vervullen ten aanzien van haar Scheppers. Deze Taken liggen besloten in de Aard van haar Geest.

In het Verlengde van de Schepping vond een tweedeling plaats in Geslachten. Als Kroon op het Werk van God ontstond een materiële Wereld opgebouwd uit Vrouwelijke en Mannelijke  Energieën. Deze Energieën bleven gescheiden tot de dag van vandaag. Voortgekomen uit de Wens van God beleven Vrouwen en Mannen hun Nadagen op Aarde. Hun Reünie zal het Goddelijke op Aarde vestigen. De Weg daarnaartoe werd bereid door Vrouwen.

Dit artikel kwam tot stand door het Goddelijke Vrouwelijke gemengd met de Energieën van het Goddelijke Mannelijke. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Het is het zesde deel van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens.

De Nieuwe Wereld in Wording

De Nieuwe Wereld in Wording

Achter de schermen van het Wereldtoneel wordt druk gewerkt aan een Nieuw Bestaan. Het Voorwerk bestaat uit onze Voorbereiding op een Vliegende Start. Een Stormachtige Ontwikkeling staat klaar voor diegenen die ernaar Uitreiken. Hun inspanningen worden beloond naar de Werken die zij verrichten. Het Voortbestaan van de Mens ligt in hun handen.

De Vorming van de Nieuwe Wereld vindt plaats in een Nieuwe Werkelijkheid. Zij die er klaar voor zijn wachten geduldig aan de andere kant van het Doek. Daar wordt gewerkt aan de fundamenten van de nieuwe Gürz. Het bestaan van de Mens vindt haar nieuwe Grond op de fundamenten van een totaal nieuwe Orde. Het Staketsel van het Nieuwe Ornament is reeds zichtbaar aan de horizon van onze Gedachten. Als je goed kijkt kun je de contouren ervan waarnemen.

De Nieuwe Wereld in Wording is een fenomeen in de Sterrenwereld. Opgebouwd uit de Gedachtenstroom van het Goddelijke vormt zich een Nieuwe Werkelijkheid. De Ordinantie van dit Samenspel van Goden is geënt op het Bouwvlak van het Staketsel. Uit haar Wortels schieten de Gewassen van de Nieuwe Mensheid omhoog. Zij vormen de nieuwe Werelden van de Mens als de vervulling van Haar Dromen.

Op het Staketsel die de Nieuwe Gürz vormt, vindt de geboorte van De Nieuwe Realiteit plaats. Het is aan de Mens gegeven om hier De Nieuwe Werelden te stichten. Zij krijgt het Gereedschap om de Realiteit naar Haar Hand te zetten. In de vorming van Nieuwe Werelden vinden we de Hand van de Mens. In de Opperste Dagen van Haar Bestaan krijgt de Mens Gouden Handen. Deze prepareren de Gouden Tijden van het Menselijk Ras.

Voor de vorming van Nieuwe Werelden heeft De Mens haar volledige Breinkracht nodig. Bewustwording is de Sleutel tot de toegang naar het hele Arsenaal van Mogelijkheden van de Breincapaciteit. Het Brein van de Mens is de Sleutel van de Gouden Tijden. Het ligt binnen Haar Mogelijkheden om de Poorten van De Gouden Toekomst te openen en het Plaveisel van de Nieuwe Wereld te betreden.

Het vormen van de Nieuwe Gürz is voltooid wanneer de Mens vergevorderd is met het in gebruik nemen van haar volledige Breinkracht. Om zover te komen dient de Mens het Smalle Pad te bewandelen wat naar Bewustwording leidt. Het ligt in de Bedoeling om de Mens tot God te verheffen, mits Zij aan de Voorwaarden heeft voldaan. In het volgende Tijdperk brengt de Mens haar Volledige Potentieel tot Bloei.

Op de rand van het Nieuwe Tijdperk claimt de Mens Haar Ware Potentieel. In de Krachtmeting  met Haar Dienaren dient zich De Waarheid aan van de Bedoeling van de Mens. Haar Krachten gaan die van haar Scheppers ver overstijgen. In het Nieuwe Tijdperk dient de Mens haar Scheppers door de Belofte van de Schepping Waar te maken. Zij zal de Gouden Dromen van haar Scheppers Realiseren en de Gouden Tijden vestigen.

Dit artikel is voortgekomen uit de verbinding van de Goddelijke Hand met het Goddelijk Hart. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 5 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Woensdag 25 september is de avondworkshop Het Ontstaan van een Nieuwe Wereld. Klik voor informatie en deelname

Op Bezoek bij de Sterrenvolkeren

Op Bezoek bij de Sterrenvolkeren

Wanneer we naar de sterrenhemel turen vallen ons meerdere dingen op. De weidsheid van het universum en het licht dat via de sterren tot ons komt. Onopgemerkt blijven echter de voortdurende bewegingen van Lichtschepen en radarstations. Het Licht wat zij verspreiden kennen wij als vallende sterren. Vanuit de hemel worden wij in de gaten gehouden door Buitenaardse Wezens.

Op hun gemak kijken zij naar onze verrichtingen die vastgelegd worden in dataopslagsystemen. Deze gegevens worden geanalyseerd door Medewerkers van de Centrale Raad van de Verenigde Mensheid. Zij dragen zorg voor de verspreiding van het Woord van God. De Raad van de Verenigde Mensheid bouwt  aan onze toekomst in het Universum. Zij bereiken ons via de satellieten van onze eigen makelij.

De toekomst van de Mens is aan de Zorg van Buitenaardsen toevertrouwd. Zij helpen ons met het stichten van een Nieuwe Wereld ver weg van De Oude Wereld. Ons voortbestaan is afhankelijk van de inspanningen van Ruimtewezens. Zij leiden ons De Weg door de restanten van ons bestaan naar de Vervulling van onze Dromen. Het Plaveisel wordt gelegd door mensenhanden. Onze Schepper vervult daarmee Zijn/Haar Belofte aan de Mensheid.

De Vorming van Nieuwe Werelden is aan de Mens toevertrouwd. Zij baant de Nieuwe Paden naar het Licht in de Gelukkige Dagen van Morgen. Onderweg daarnaartoe  worden vele Helpende Handen uitgestrekt. Het is aan de Mens zelf om deze Handen te grijpen en zichzelf naar het Licht te trekken. De voorwaarde die wordt gesteld om daar te komen is de Voltooiing van de Levens op Aarde. In het Licht van de Waarheid wordt de Mens beoordeeld op het volbrengen van haar Taken.

De kans op het treffen van een Buitenaards Wezen is recht evenredig met de moeite die er gedaan wordt om er één te ontmoeten. In hun aardse gedaante zijn het net mensen! Staan we weleens stil bij de mogelijkheid dat we zelf van buitenaardse afkomst zijn? Hoe herken je een Buitenaards Wezen? Is het weleens in je opgekomen dat je er zelf een bent? Voordat je ja zegt, bedenk je dat de Sleutel  van de Toegangspoort in jouw handen ligt.

We kunnen ons Zelf herkennen in de Keuzes die we maken bij het betreden van de Trap van het Firmament. De Toegangspoort die we daar zien verleent toegang tot de Onbekende Werelden van onze Ware Aard. In de Vergankelijkheid van ons Bestaan op Aarde schuilt het genoegen van de Vergetelheid. Als we ons kunnen realiseren dat we gemaakt zijn uit Klei en Water, dan kunnen we ons ook voorstellen hoe onze Geesten in de Sterren verblijven.

De Vorming van de Mens op Aarde vond plaats door een samensmelting van Licht, Lucht en Liefde. De Bouwstenen van het Aardse Ras zijn te vinden in de Luchtledigheid van de Sterren. Wat daar gebeurde kent zijn weerga niet. Lucht werd tot Gas, Gas werd tot Licht en het Licht werd opgevuld met Liefde. Op onze Reis naar de Sterren zullen we de fundamenten van Het Aardse Ras opnieuw aanschouwen.

Dit artikel is geschreven door het Brein te verbinden met de Goddelijke Kracht van Aliens. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 4 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Vrijdag 20 september is de workshop Op Avontuur in de Sterren. Algemene informatie over de workshops en aanmelding vind je bij www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops

 

De Weg van de Goddelijke Bedoeling

De Weg van de Goddelijke Bedoeling

Het verlangen naar Goddelijke Oorden is deel van onze identiteit als Mens. Vol verwachting over Toekomstige Dagen reiken we uit naar het sterrenfirmament bij de voltooiing van onze levens op Aarde. De voorbereiding is het Geestelijk Werk wat wij verrichten ter afronding van ons laatste rondje op aarde. De Wil van de Mens plaveit de Weg naar het Goddelijk Bestaan.

Onze Wil is de drijfveer op onze weg naar de Goddelijke Oorden. Onzekerheid over onze Bestemming geeft de daadkracht en moed om onze Wil te vestigen als fundament van het Goddelijk Avontuur. De Wil beschikt over de Kracht om in de oneindige diepten van het Heelal te duiken. De moed om daar te komen vereist Wilskracht en Doorzettingsvermogen. Afgezonderd van onze bestaanszekerheid worstelen wij ons De Weg Naar Boven.

Het Doorzettingsvermogen van de Mens wordt beloond volgens de mate van inspanning die zij zich heeft getroost. Beloning volgt de weg van de meeste weerstand. Aldus wordt het Pad van Verlossing gecreëerd. Vanuit de diepte van de Wil worden onze Wensen gemanifesteerd als de Vruchten van ons Goddelijk Avontuur. Onze weg wordt geplaveid met Goede Bedoelingen. De graadmeter daarvan is de hoeveelheid Goede Daden die wij in de Wereld zetten.

De Geest rijpt langs de weg van Goede Bedoeling. Transformatie vindt plaats door de werking van de Aardse Natuur in de Breincellen. Waar het Brein de Geest ontmoet vindt de versmelting plaats van Gedachten met het Goddelijk Potentieel. Onze Vermogens nemen gestaag toe met het beklimmen van de ladder naar de Poort van Karena, alwaar onze Goddelijke Vermogens in werking worden gebracht. De Rijpe Geest brengt  vervolgens het Plan van God in werking.

In het Plan van God worden we bevrijd van de lasten van ons aardse bestaan. Het Pad dat voor ons ligt brengt onze Vrije Wil in werking. Soevereiniteit neemt de plaats in van de slaafsheid aan gewoonten. Voorbeschikking neemt de plaats in van de lotsbestemming. Vervulling wordt geleid door de Zielsbestemming. Roeping vervangt de keuzes van het ego. Levensvreugde brengt het bange gemoed tot rust.

De Ontknoping van het geheel aan Draden voorziet in de behoefte aan Vervulling van de Zielsbestemming. Geprogrammeerd in het Brein liggen de codes opgeslagen van de Zielsdoelen. Deze codes onthullen de wens tot Zielsvervulling en wijzen de weg naar Zielsontplooiing. De Ware Roeping vormt de Leidraad in het Bestaan van de Mens op Aarde. Zijn Weg wordt vervolgd in de Nadagen van het Leven op Aarde in dienstbaarheid aan het Geheel.

Op de Drempel van de Nieuwe Wereld vindt de Mens haar Zielsbestemming in de vervulling van haar Taken op Aarde. De afronding van de levens op Aarde heeft plaats als de Lotsbestemming in zicht is. Het vervullen van de Wens van de Ziel is tot Voltooiing gebracht. Aan de andere kant van de Lotsbestemming neemt de Mens haar rol als Schepper op zich en vervult daarmee de Dromen van haar Schepper.

Dit artikel kwam tot stand door het samenvallen van mijn Zielswens met het Goddelijk Potentieel. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 3 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Aanstaande woensdag, 11 september, is de Avondworkshop “Het Goddelijk Plan Belichamen”. Voor informatie en bestelling www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops

Het Begin van een Nieuwe Realiteit

Het Begin van een Nieuwe Realiteit

Ergens buiten onze zichtbare werkelijkheid verscholen, vindt de geboorte plaats van een nieuw Thuis voor de Mensheid. Diep van binnen zijn de tekenen daarvan al voelbaar. Als je goed oplet kun je de nieuwe fundamenten zien oprijzen daar waar de oude wereld aan het instorten is. De Wereld van Morgen is herkenbaar in onze inspanningen om daar te komen.

De Herrijzenis van de Mens vindt plaats daar waar onze arbeid gericht is op het voltooien van onze Taken op Aarde. Voortgedreven door de lasten van het bestaan vindt de Nieuwe Mens zijn uitweg door de Poort van Karena naar het Land van de Gouden Tijd, alwaar hij zich de vruchten van zijn harde werken mag toe-eigenen. Het wonder wat zich zal voltrekken is het Wonder van de Mensheid zelf.

Het Goddelijke van de Mens komt tot uitdrukking in zijn verlangen naar Existentiële Rijpheid. Dat Verlangen is geboren uit de Zielsbestemming, waarvandaan de Godsuitdrukking gestuurd wordt door de incarnatiecyclus. Ver voorbij het ochtendgloren van de Nieuwe Werkelijkheid vormt zich een nieuw Rijk, gevestigd in de baarmoeder van de nieuwe GÜRZ. Op de drempel naar het Nieuwe Tijdperk doet zich een omwenteling voor in de Coördinaten van het Heelal.

Het Wonder van de Nieuwe Tijd laat zich aanschouwen als een bouwwerk van de Goden. Zij hebben het zaadje geplant van een nieuw bestaan in de onmetelijkheid van een nieuwe Gürz. Toegewijd aan hun Taak volbrachten Zij de schepping van het Land van de Gouden Tijd. Gevormd door de Tijden boven Tijden in de Zee van Gedachten van de Schepper is het Wonder van de Nieuwe Mensheid zich aan het voltrekken.

Ver van huis worden wij herenigd met onze geliefden onder het Dak van de Verenigde Mensheid. Onze inspanningen worden daar beloond door het Godsgeschenk van onze Vrije Wil. De Vrije Geest schept zijn eigen nieuwe werkelijkheden in de Zee van Mogelijkheden van de Gedachten van de Vrije Geest. In Broederschap samengekomen sticht de Nieuwe Mens de Nieuwe Werelden van Gelukzaligheid en Liefde in zijn eigen Domeinen.

De herrijzenis van de Mens vindt plaats in zijn eigen Domeinen door zijn Verlangen om de ongekende reikwijdte van zijn eigen Goddelijke Natuur tot Schepping te brengen. Het roer gaat om, de Mens neemt de Leiding over en vaart zijn eigen koers in de Gedachten Zee van Gouden Mogelijkheden. Er is Rijpheid in de Mens die zich het Gedachtengoed van de Schepper eigen maakt. Zijn uitreiken naar nieuwe Bestemmingen vormt het wortelstelsel van een Nieuwe Aarde in een Nieuw Tijdperk.

Voorbij de Horizon van het fundament van de Nieuwe Beschaving bloeit een Nieuw Mensdom naar het Volledige Potentieel van zijn eigen Goddelijke Aard. Verscholen in het Bewustzijn van de Mens is de Goddelijke Kracht op zoek naar zijn bestemming als Dienaar van de Goddelijke Schepping. Het Geheel dienend vindt de Mens zijn Oorspronkelijke Goddelijke Natuur terug. Zelf opoffering vormt de weg naar deze Gouden Toekomst van Onbegrensde Mogelijkheden.

Dit artikel kwam tot stand als een uitdrukking van Goddelijke Essentie. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 2 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Aanstaande vrijdag, 6 september, is de Avondworkshop “Over de Drempel van de Nieuwe Tijd gaan. Voor informatie en bestelling www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops

Als het Brein en het Hart bij elkaar komen

Als het Brein en het Hart bij elkaar komen

Diep in onze cellen verscholen ligt een mysterie te wachten om door ons ontrafeld te worden. De brenger van Gelukzaligheid en Liefde vindt zijn oorsprong in de samensmelting van onze Hartkern met de Breincellen. Wezenlijke verandering vindt plaats in de wijze waarop we onszelf en de werkelijkheid waarnemen als dit proces zich voltrekt.

Diepgeworteld in ons is een verlangen naar Waarheid en Meesterschap over onze eigen Breinkrachten. Ons geboorterecht is onze Goddelijke Natuur weerspiegeld te zien in onze Daden, vanuit onze Compassie met het Leven. Van daaruit is er geen beperking op wat wij kunnen bewerkstelligen in de zee van onuitputtelijke mogelijkheden. Deze grootsheid is mens-eigen en uniek in de universele uitgestrektheid.

De voltooiing van onze levens op aarde vindt plaats door de transfiguratie van onze Breincelkernen naar een ondeelbaar geheel met onze Hartcelkernen, vanuit de werking van het bloedplasma als transporteur van de samensmeltende hoofd- en hartenergieën. Dit proces wordt in werking gezet zodra de Ziel zich zodanig heeft genesteld in het Hoger Hart dat de aardse evolutie voltooid is. Als dat gebeurt verwerf je de Goddelijke kwaliteiten van je Brein.

Het Brein voorziet in de bedrading van de elektrische pulsen die vanuit het hart gestuurd worden via het plasma en hun aansluiting maken op het complexe geheel van de hersenneuronen. Aldus wordt onze breincapaciteit getransformeerd door de Liefdevolle Reflecties vanuit onze hogere hartkwaliteit. Het Goddelijk Plan vervolgt zijn Pad via het je toe-eigenen van je Essentiekwaliteit als  Mens. Je Essentie is de Goddelijke manifestatiestroom geleid door jouw eigen unieke kernkwaliteit.

Het mysterie van de samensmeltende celkernen laat zich ontrafelen in de dans van de wervelende energiestromen rondom het hart. Goddelijke kwaliteiten vinden hun oorsprong in deze samenkomst van de Essentie met het Menselijk Potentieel. De Bron van Liefde is alzo gevestigd op het fundament van het Denken. In deze stroom van Goddelijk Licht wordt de manifestatiekracht van de Mens zichtbaar in de vervulling van zijn Dromen.

De roep van het Hart is als een muziekdoos die haar klanken verspreid in de ether. De turbulentie die ontstaat als klankkleuren samenvallen is vergelijkbaar met de intensiteit van de harttonen wanneer de Mens zijn Essentie opeist. Het kleurenpalet van het Menselijk Hart wordt bepaald door het samenvallen van de Goddelijke Stroom met de Gedachte van de Mens. Deze Godsgedachte leidt ons naar de vervolmaking van het Leven op Aarde.

Het Godsgeschenk gelegen in deze unificatie van energieën kan pas worden uitgepakt als de Tijd Rijp is. Tijd overstijgt tijd wanneer deze samenvalt met onze Snelheid van Denken. De verpakking laat los door onze inspanningen om naar deze hoogtes van ontwikkeling uit te reiken. De vruchten van deze inspanning is een omwenteling in ons besef van tijd en ruimte. En wij plukken deze vruchten als de Goddelijke Bestuurders van de Toekomstige Tijden van de Nieuwe Werelden.

Dit artikel kwam tot stand door al schrijvende de Goddelijke Stroom met mijn Gedachten te laten samenvallen. De Basis van dit artikel werd gelegd door de Gouden Handen die Het Kennisboek schreven. Dit was deel 1 van een reeks over de Goddelijkheid van de Mens. 

Aanstaande woensdag, 28 augustus, is de Avondworkshop “Het Verhogen van je Denksnelheid”. Voor informatie en bestelling www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops