Het Liefdeswerk van de Apostelen van Maria Magdalena en Jezus

Het Liefdeswerk van de Apostelen van Maria Magdalena en Jezus

De apostelen! 16 zijn het er nu al! 11 vrouwen en 5 mannen! Opgewekt uit hun 2000 jaar lange winterslaap en wat een frisse tegenzin hebben de meesten om er nu in deze tijd helemaal voor te gaan staan! Voor de missie die Maria Magdalena en Jezus ooit startten! Ze moeten zich ontdoen van hun beletsels en hun verwondingen. Sommigen van de vele valpartijen die ze maakten bij het keer op keer neerzetten van hun missie in de jaren dat niemand daar op zat te wachten, onveranderlijk eindigend in de dood. Anderen, veelal de mannen, moeten herstellen van de schuld en schaamte van het niet kunnen of niet willen uitdragen van hun missie in verleden levens.

Allemaal mogen we op onze eigen unieke wijze nu, zonder leringen, religie of andere kaders onze missie gaan uitdragen. Dat is een pad van vallen en opstaan en het manifesteren van magisch mooie nieuwe ervaringen. Om het goddelijke weer in verbinding te brengen met de mens, met ons hart! Want het is ons hart wat ons onvermoeibaar voort doet drijven op deze onbekende, weergaloos mooie weg.

Je vraagt je misschien af: waarom duiken al die apostelen juist weer op in Nederland? Ik heb daar ook over nagedacht en het is logisch. Alle landen op aarde hebben een eigen functie. Nederland heeft de functie van het brengen van onvoorwaardelijke liefde in de wereld. We zijn al van zo ver terug echte reizigers, die op pad gaan om de liefde onder de mensen te brengen. En merk dan ook op dat Nederland juist de meest duistere dingen heeft gedaan op wereldschaal in het verleden en nòg.

Momenteel ligt ons land onder de dikste laag electrosmog van de héle wereld verborgen. Omdat we persé voorop willen lopen in de ontwikkelingen van de draadloze communicatie. De communicatievorm die onze zielen lostrekt van ons lichaam, zodat we als robots leven, met geen seconde ruimte om na te denken over wie we zijn en waar ons hart nou echt naar uit gaat. Toeval? Nee, natuurlijk. We ontdekken onze goddelijkheid pas als we door de diepste dalen van de dualiteit zijn heengegaan. De apostelen moeten dus in Nederland zijn!

Herken je onze missie? We zijn als Nederlanders een beetje verdwaald nog, maar owieieie! als we ons deze taak allemaal weer gaan herinneren! Dan komen we weer in actie en hebben weer volop energie!! Goddelijke liefdesenergie die we doorgeven en vermeerderen …en als het vuur eenmaal ontstoken is, is er is geen houden meer aan. Er is al geen houden meer aan! Dit zal eindigen in Vrede op Aarde…Lieve, mooie mensen. Geloof in ons. Geloof in jezelf. Ieder initiatief, hoe klein ook, een liefdevol gebaar of een glimlach is al voldoende..en we verspreiden onze liefdesfrequentie, het kan snel gaan.

Wat lichtwerkers weleens vergeten. Het gaat erom dat we de liefde in de stof brengen. In de kleine aardse dingen. Daar ligt onze grootste uitdaging in de weg terug naar God. Ik geef een voorbeeld, wat voor mij ook een struikelpad is geweest en waar ik zojuist het resultaat van mocht beleven.

Bij mij zijn heel wat klussers afgelopen half jaar langs geweest voor een blokhut die maar niet de juiste vorm wilde vinden.( Is er soms een gelijkenis met mij?). Iedere keer was ik nauw betrokken bij het project en iedere keer moest ik me met hun lagere energieën verbinden om over hun werkzaamheden te kunnen communiceren. En tegelijkertijd in mijn eigen frequentie blijven. Iedere keer vroeg ik me af hoe ik dat beter kon doen en in hoeverre ik me moest aanpassen om mijn doel te bereiken.

Uiteindelijk verscheen Arie op mijn pad, de vader van één van de klussers. Hij werd me aanbevolen door de anderen als degene die er het meest verstand van had. Hij bleek ook de grootste uitdaging voor mij. Arie is al wat ouder, heeft 6 kinderen en een heleboel kleinkinderen en hij uitte zich zeer cynisch aangaande de mens en zijn verworvenheden. Het kwam hierop neer: de boel gaat naar de verdommenis en wat doe je eraan. Hij nam veel tijd voor zijn analyses van de zielig aandoende blokhut en dronk graag koffie om van allerlei beklagenswaardige zaken op het park te vertellen. De vorderingen aan het hutje gingen langzaam en soms helemaal niet. Soms verbeet ik me, maar meestal wist ik te vertrouwen. Over een viertal maanden kwam Arie een stuk of tien keer langs voor steeds weer nieuwe inzichten en veranderingen, ook de kunstzinnige die ik hem ging voorschotelen, want het hutje werd me dierbaar.

Ik besloot vanaf het begin om met hem de discussie aan te gaan. Maar Arie, wat laat jij nou voor een wereld voor je kleinkinderen na? Het onveranderlijke antwoord was: dat doet de overheid, daar doe je niks aan. Maar Arie, wij kunnen toch allemaal iets bijdragen aan verandering? Het antwoord: nou, een ander doet het toch ook niet, waarom zou ik het dan doen? Arie, ben jij gelukkig? Morrend: dat zal toch wel? Ik confronteer Arie ook met zijn grote hart, wat hij inzet voor het praktisch helpen van mensen.

Er ontstaat verandering bij Arie. Arie wil me nou eens vertellen wat jij voor vergoeding wenst voor jouw werk? Je hebt me enorm uit de brand geholpen. Ik weet van Arie dat hij gebruikelijk zijn werk laat betalen. Hij doet mijn vraag nu steeds met een glimlach af. Hij is er steeds vaker als ik aan hem denk en hij overvalt me niet meer op ongelegen momenten. De laatste keren ontving ik een zachte blik van zijn ogen als hij kwamen ik krijg geen vervelende grappen meer naar mijn hoofd.

Tijdens het schrijven van dit artikel staat hij daarnet weer aan mijn deur, met een twinkeling in zijn ogen. Hij komt zeer gelegen want de kraan in de keuken heeft een mankement! Ik besluit om uitgebreid met hem aan de koffie te zitten en mijn drang om dit artikel te schrijven te laten voor wat het is. Hij spreekt rustiger nu en maakt goed oogcontact met me. Hij luistert beter en laat steeds iets toe van wat ik vertel over een betere wereld. Het is fijn om er even voor hem te zijn. En ik verheug me op wat dat doet in zijn omgeving!

Oh ja! Door alle aandacht en betrokkenheid heeft mijn blokhut nu al een ziel!

Dit nummer zit in mijn hoofd:They say I’m a dreamer, but I’m not the only one. Some day you join us, and the world will be as one”.- John Lennon, the Beatles

Tot slot: Mag ik aan u voorstellen, de vrouwelijke apostelen, waarvan er nu 11 herontdekt zijn!

Alaina, Mirjam (zus van Jezus), Maria Kleopas, Rebecca, Maria, Johanna, Perpetua, Aleiah (dochter van Jezus en Maria M), Ella Ischa (zus van Jezus), Simone en Martha (zus van Maria M).

De 12e vrouwelijke apostel meldde zich dezelfde avond van dit schrijven. Martha, de zus van Maria Magdalena!

Met Liefde, Babette

Dit was deel vier in een organisch ontstane reeks over Maria Magdalena en Jezus en hun 24 apostelen.

Lezen over de apostelen: Maria Magdalena en Jezus: hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen. Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Destructiviteit van het mannelijke. Inzicht, heling en samensmelting met het vrouwelijke

Destructiviteit van het mannelijke. Inzicht, heling en samensmelting met het vrouwelijke

Gisteravond laat klopte ik nog aan bij de schilder hier op het park voor een mededeling. Zijn hond vliegt naar de deur en de man buigt zich over naar de hond en begint ongenadig tegen hem te schreeuwen, alsof hij hem met zijn stem en zijn gestalte wil vermorzelen. Hij haalt me vervolgens zacht en vriendelijk pratend naar binnen, zegt iets doms om de hond te verontschuldigen en begint een ogenschijnlijk geïnteresseerd gesprek, terwijl ik naar de hond duik en deze kalmeer. Onderwijl gaat het gesprek al snel over in geklaag over het parkbeheer. Ik merk dat ik niet verder dan de mat wil komen en sta daar een beetje ingedoken alsof ik mijn laatste oortje versnoept heb. Uiteindelijk weet ik uit te brengen dat ik geen behoefte heb aan dit soort geklaag, want we halen elkaar alleen maar omlaag in de energie. Dat is hij met me eens. Ik ga weg.

Slachtoffer worden

Onderweg realiseer ik me dat ik bang was voor zijn agressie en me daarom afsloot en aanpaste. Ik heb deze man niet gezegd hoe ik schrok van zijn agressie en ben ook niet onmiddellijk weggelopen, wat eigenlijk het eerste opkwam. Ik stond me gedeisd te houden, steeds voorzichtig mijn woorden kiezend. Ik stond niet in mijn kracht. Ik wilde graag mijn vriendschap geven aan deze kwetsbare getergde en ook zeer spirituele man. Maar hij was ook al eens tegen mij uitgevallen. Ik bleef toen wel staan, liet het niet binnen, keek hem aan en besefte hoe overstuur hij is door recente gebeurtenissen in zijn leven. Hij stelde zich onmiddellijk bij en ging over op vriendelijke vleierij. Ik zie nu in dat hij niets kan met vriendschap op dit moment.

Uit de energie stappen

Bij destructiviteit van mannen kun je beter gewoon meteen weg zijn, zij moeten dit zelf oplossen en je kunt ze alleen maar helpen door ze een (potentieel) slachtoffer te ontnemen. Ze worden dan geconfronteerd met wat hun agressie teweeg brengt en gedwongen naar de uitlokkende  gevoelens en gedachten te kijken en de gevolgen ervan. Ze kunnen dan de bewuste keuze maken om dit niet meer toe te staan van zichzelf in plaats van het steeds weg te kletsen alsof er niets gebeurd is. Juist bij sommige spiritueel ingestelde mannen is agressie en destructie een waar obstakel op het pad van de liefde en de hereniging met het vrouwelijke.

‘De schilder’ is een zeer gevoelige man, die vanuit een hoger perspectief naar onze wereld kan kijken. Hij is makkelijk en natuurlijk met zijn vriendschap naar iedereen en verplaatst zich ook daadwerkelijk in de ander. Hij heeft helderziende vermogens en onderhoudt het contact met zijn recent door geweld omgekomen dochter en houdt zijn hoofd bij elkaar door verder te kijken dan 3D. Hij weet van een hogere bestemming nu, maar denkt dat dat nog niet aan hem besteed is.

De rol van de vrouw

Zo heb ik de laatste paar jaren meerdere mannen gezien, met name in mijn praktijk, gestuurd door hun vrouw. Het destructieve zit er diep in. Als alle karma is opgelost en de jeugdpijnen ontrafeld en deels doorleefd, dan nog steekt het weer de kop op in de relatie met hun vrouw als een duveltje uit een doosje, een hardnekkig gewoontepatroon. Het is precies dit destructieve gedrag van het mannelijke wat de wereld in tweeën doet splijten in deze tijd. Het is wat alle oorlogen uitlokt, honger veroorzaakt, de relatie met vrouwen ernstig verstoort en de aardkorst aan het verwoesten is.

Wie durft het erover te hebben met ze? En het aan te kaarten met al die vrouwen die dit blijven ondersteunen in hun relaties met agressieve mannen. Door slachtoffer te spelen of door mededader te zijn door het gewelddadige gedrag van hun partners jegens anderen of jegens de aarde te blijven ondersteunen. Door niets te zeggen en door niets te doen. Of door evenzo agressief te worden. Juist in deze tijd lopen de emoties hoog op en dienen de spirituele mannen een stapje dieper te gaan in dit knelpunt op de weg naar balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke, naar vrede op aarde op een bloeiende planeet.

Destructief gedrag van dieren

En terwijl ik mijn laatste zin schrijf komt een van mijn katten binnen gelopen met een levende muis, weer een uitdaginkje op mijn pad. Ik raak niet van streek en loods de kat met zachte hand met muis en al naar buiten, alwaar hij, weet ik, het dier snel zal doden i.p.v. hem binnen los te laten en ermee te gaan spelen. Weet je dat dieren het doden van andere soorten van ons, de mens, hebben geleerd? De mens is ook de enige in het hele melkwegstelsel die zijn eigen soort bewust en stelselmatig doodt.

De oorsprong van de strijd tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Atlantis.

Wie helpt de (spirituele) man naar de wond in zichzelf te kijken? De wond die mede door de vrouw is ontstaan? Hoe, waar? Op Atlantis heerste het vrouwelijke principe. De vrouw, de priesteres, werd geëerd vanwege haar spirituele vermogens en haar grote liefdeskracht. Het mannelijke aspect sneeuwde een beetje onder in de hoogtijdagen van Atlantis, dat wat we als ‘het paradijs’ beschouwden. Ze verveelden zich, de mannen, voelden zich de mindere en gingen als het ware ‘spelen’ met hun creatiekracht. Dat leidde uiteindelijk tot de ondergang van Atlantis. Mannen lopen daardoor met een groot schuldgevoel rond, durven hun goddelijke krachten niet te gebruiken, wat aanleiding kan geven tot frustratie en agressie. Dit werd aangewakkerd in de periode na Atlantis doordat het mannelijke principe de overhand werd gegeven en ons contact met de geesteswereld voor ons werd afgesneden. De macht van de man verwerd tot machtsmisbruik en gewelddadigheid. Vrouwen namen bij hun gebrek aan macht de slachtofferrol in en werden kwaadaardige konkelaars die niet te vertrouwen zijn. De verwijdering tussen man en vrouw was compleet.

De gevolgen van de ondergang van Atlantis zijn nog steeds zichtbaar in de grote tegenstellingen van deze tijd. Tegelijkertijd worden de nieuwe kinderen van deze tijd met androgyne eigenschappen geboren. En is met alle lichtwerkers van de aarde, met hulp van die van daarbuiten, gewerkt aan het oplossen van het karma van Atlantis. We zijn op retour en dit keer naar een complete, aardse samensmelting van het mannelijke en het vrouwelijke! Echter op de kanteling van de tijdgeest botsen de extremen nog tegen elkaar en spatten uiteen. Wie o wie helpt de man om in zijn ware goddelijke natuur te gaan staan? Een natuur van onvoorwaardelijke liefde en hoederschap voor al wat leeft. Welke vrouw trekt zichzelf uit het slachtofferschap en mededaderschap omhoog en raakt de man aan met de liefde van haar geopende hart?

Heling: mijn vriendin en haar man

Een vriendin van mij is het gelukt om haar relatie met een prachtige fijngevoelige doch gewelddadige man en vader van haar kinderen een stap in de goede richting te tillen. Ze heeft daartoe zichzelf goed onder de loep durven nemen. In een sessie met mij vorig jaar liet ze alle karma los wat te maken had met haar vele pogingen in vorige levens om via manipulatie en bedrog aan haar gewin te komen. Vervolgens constateerde ze dat ze in deze tijd nog steeds aan het manipuleren was. Ze besloot om het op deze wijze haar wil aan anderen opleggen te staken.

Meer en meer liet ze zich drijven op de flow van het moment en kon toen merken dat ze zich aanpaste aan het humeur van haar man uit angst dat ze niets voorstelde. Ze zocht meer aarding voor wie ze werkelijk is. Door te starten met haar eigen praktijk, door het maken van nieuwe vruchtbare vriendschappen en door zichzelf meer te gaan uitspreken in het openbaar en tegen haar man. Ze leerde om niet meer te reageren op hem en kon steeds beter in zichzelf blijven staan. Wat ze al die tijd tevens heeft gedaan is van haar man houden, in hem geloven en zijn kwaliteiten zien.

Ik was onlangs bij ze en merkte dat de voelbare strijd en spanning gedaald is, dat hun kinderen onafhankelijker beginnen te worden en dat haar man durft aan te geven dat hij boos is en waarom,  i.p.v. dreigend te worden en uit zijn dak te gaan.

Samensmelting van het vrouwelijke en het mannelijke

De oorlog tussen de seksen mag voorbij zijn. In liefde kunnen we alle wonden met elkaar helen door de strijdpunten vanuit een hoger perspectief te bekijken. We zien en voelen dan ook door de materie heen wie de ander werkelijk is. Dat is zoveel meer dan de persoonlijkheid die voor ons staat en die werkelijk alleen maar precies ons onze lessen geeft die we nodig hebben. In ons woedt de strijd ook nog tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het goddelijk vrouwelijke zit nog onderdrukt uit angst voor kwetsbaarheid en het goddelijk mannelijke vanwege schuld en schaamte. Het mag voorbij zijn de strijd, er mag van binnen een diep begrip ontstaan voor beider functie en ontwikkeling in de tijd. Beide polen mogen tot volledige ontwikkeling van potentieel komen in deze tijd en er mag balans ontstaan in deze krachten, van waaruit ze kunnen samenvloeien in liefde en onze ongekend grootse krachten en talenten tot ontsteking brengen.

Het Pad naar Onvoorwaardelijke Liefde

Het Pad naar Onvoorwaardelijke Liefde

Het Pad naar Onvoorwaardelijke Liefde

Het sist en het knettert, het raast en het dondert en vervolgens valt het weer stil om opnieuw te beginnen. Alle kanten gaat het op. Ik reik naar boven en naar beneden, naar het mannelijke en naar het vrouwelijke, ik leef in gisteren, heden en vandaag. Lutger et Emergo! ik worstel en kom boven.

Vrouwelijke Liefde

Gisteren dobberde ik op vrouwelijke wijze  wat rond in de nieuwe tuin en kreeg fantasietjes over de verdere invulling. Het idee van een stenen kronkelpaadje door het gras maakte mij zielsgelukkig. Mijn nieuwe achterbuurman maakte kennis en gaf me koffie en een ongevraagde tip over het dichtstbijzijnde tuincentrum waar ik me vervolgens nieuwsgierig heen begaf. Het blijkt op biologische wijze te kweken! Met mijn kruiwagen haalde ik een laatste portie schone grond van het park hier en onderweg sprak een prachtige jongeman me enthousiast aan en maakte vriendschap. Op de terugweg zette een Poolse man spontaan zijn auto voor mijn neus stil en nam mijn zware kruiwagen over. Het ging zo snel dat ik terug liep om zijn motor af te zetten.

Mannelijke Scheppingskracht

Andere dagen ga ik meer plansgewijs te werk, ik heb een idee en er ontstaat een doel waar ik me naartoe beweeg! Ik ben gedreven en consciëntieus en ik ga er helemaal voor. Ik val niet stil voordat het volbracht is. Ik moet mezelf tot rustpauzes dwingen anders neemt het me helemaal over en dan loop ik mezelf voorbij en ook het doel en dat eindigt in vermoeidheid en misère! Het mannelijke en het vrouwelijke, strevend naar evenwicht en vervolgens eenwording.

Boven en Beneden

’s Nachts word ik om een uur of vier uur wakker. Meestal niet blij, maar vlak. Ik ga eruit en mediteer. Ik maak contact met moeder Aarde en laat mijn licht vanuit mijn goddelijke bron boven en beneden mij helemaal door mij heen stromen. Ik voel me levend en transparant en een met mijn bestemming op aarde. Ik houd van het leven en heb volkomen vrede met de Schepping. Ik voorzie een nieuwe magische, stralende dag. Later in de ochtend  sta ik vol verwachting nog eens op. De zon schijnt en er ligt een hele dag spiernaakt voor mij klaar!

De Schepping

Alles begint  naar mijn hand te staan, met de scheppingskracht van mijn hele wezen tover ik een nieuwe wereld om mij heen, vol van Liefde, Vrede en Saamhorigheid. Ik geef me in gelukzaligheid over aan het mysterie wat De Schepping heet en vervul mijn grootste dromen hier op Gaia’s  gezegende en getergde aardkorst, ons beloofde paradijs. Ik voel mij immer door haar verwelkomd en onvoorwaardelijk in haar armen gekoesterd. Ik voel mij geliefd, gezegend en zielsblij.

Uitdagingen en Valkuilen

Het siddert, het gonst en het kraakt. Er zijn een heleboel uitdagingen en valkuilen op het pad. Ik ben hier door het park misleid bij de aankoop van mijn chalet en het erbij gemaakte tuinhuisje heeft tot aan vandaag nog gelekt, ondanks alle energie van meerdere vakmensen en van mijzelf. Vorige week werd mijn fiets uit datzelfde tuinhuisje gestolen en twee dagen erna reed ik een zo grote deuk in mijn auto dat hij waarschijnlijk total loss wordt verklaard. Ik word op allerlei wijze op de proef gesteld en ik leer steeds meer. Ik snuffel aan het zogenaamde leed en besluit door te vliegen, de vrijheid in.

Mijn hoofd erbij houden

Mijn hoofd erbij houden, me niet laten afleiden, vertellen mijn kaarten mij, terwijl ze mij niets dan voorspoed laten zien. Vruchtbaarheid, magische ontdekkingen en kracht, alles wat ik droomde zal zich nu aan mij ontvouwen. En ik hoef niets te doen. Ik heb alles geleerd. Ik voel me in mijn kracht komen en de liefde lacht door mij heen. Maandenlang alleen op de Veluwe heeft me goed gedaan. Ik hoor iedere dag intens de vogels fluiten, ze maken dat ik geniet van het leven en in het moment kom. Ik kijk dromend naar de boomtoppen en voel hun uitstralende liefde. En de zon! De zon schijnt hier altijd en brengt  vreugde. Ik geniet.

Nadat ik voorgaande schreef ging ik mijn tuin in en werd geroepen door mijn overbuurman. Hij vertelt me dat ik moet snoeien. Hij demonstreert gelijk zijn bedoeling en zet zijn snoeischaar in mijn nog kleine plantjes. Ik sta er rustig bij te kijken en vertel hem dat ik dit niet wil. Hij gaat nog even door. En dan het onkruid. Ik vertel hem dat het winterpostelein is wat daar spontaan groeit en dat ik er iedere dag van eet. Vervolgens draait hij me de rug toe, gaat weer aan zijn eigen werk en begint dan over het gevallen blad. En als ik er niets aan doe en het komt in zijn tuin dat hij alles terug zal blazen. Ik moet nu grinniken, maar net voelde het koud en vastbesloten. Ik zeg hem dat ik open sta voor een gesprek, maar dan face-to-face, niet tegen een rug aankijkend. Ik loop weg. Schud het van me af als vallend blad.

Onvoorwaardelijke Liefde

Alle tegenstellingen: mannelijk-vrouwelijk, verleden, heden, toekomst, hemel en aarde, mogen bij elkaar komen. Alles mag ervaren worden en omhelsd, om te kunnen transcenderen naar Onvoorwaardelijke Liefde! De workshop is op 25 maart!

De Gaia Orakel kaartenset van Toni Carmine Salerno is hartverwarmend. Een aanrader!

 

 

Judas, een ontmoeting met de Verrader en Dienaar van de mensheid

Judas, een ontmoeting met de Verrader en Dienaar van de mensheid

De laatste apostel voorlopig meldde zich gisteren. Ik weet er nu 11, de afgelopen weken kwamen ze op verschillende wijze op mijn pad, nadat ik een oproep in het universum had geplaatst om de 24 vrouwelijke en mannelijke apostelen van Jezus en Maria Magdalena op mijn pad te sturen. Alle elf bleek ik ze al te kennen en ik heb meerdere hiervan mogen helpen met het wakker worden in hun missie; bij een paar anderen hoefde het alleen maar te worden aangetikt. In de apostel met wie ik er gisteren voor ging zitten, vermoedde ik de verguisde en zeer gekwelde Judas. Dit artikel is het derde in een reeks over de apostelen van Maria Magdalena en Jezus, ontstaan naar aanleiding van de boeken van Gabriela en Rein Gaastra-Levin, te bestellen bij Follow Your Heart Publishing.

Een markante persoonlijkheid

Ik kende Jan ook al. Vijf jaar geleden was ik kort met hem bevriend en een jaar daarna was hij tijdelijk een heel goed spiritueel oefenmaatje voor mij. Hij werd spiritueel gekweld door vastzitten en dat uitte zich letterlijk in ‘bevroren’ benen, het stroomde daar niet en dat leverde vervelende kwalen op. Ook was hij nu en dan ernstig ziek, net zoals ik. Eigenlijk leken we wel wat op elkaar: twee zeer creatieve mensen die volledig vast zaten. Hij liep steeds weer bij een andere school en in tegenstelling tot mij was hij zijn leven lang al met spiritualiteit bezig. Het was een markante persoonlijkheid, in de scholen viel hij op door zijn spiritualiteit en eigenheid en zijn warmte naar iedereen.

De typische apostel van Maria Magdalena en Jezus

Muurvast dus. Met het in mijn hoofd op laten komen van mij bekende apostelen kwam hij snel naar boven drijven. Wat is dat dan dat die apostelen typeert voor mij? Het lijkt erop dat ze een groter bewustzijn hebben dan anderen, de alledaagse zaken vanuit een hoger perspectief kunnen bekijken en bovenal hun liefde makkelijker laten stromen en als zij niet stroomt, dit weer snel op gang brengen. Ze kunnen op zichzelf reflecteren en kunnen tegen kritiek. Mijn contact met hen gaf mij altijd een goed gevoel. Of ik nou bevriend met ze was en ben of dat ze mijn cliënt waren. Een warme band is op de achtergrond altijd voelbaar. Hun missie zal nu, ruim 2000 jaar na de kruisiging van Jezus, zijn volledige vorm gaan aannemen. Zij worden ieder voor zich begeleid door Jezus en Maria Magdalena.

Een gekweld man

Jan was jaren geleden wat cynisch soms en nam zichzelf niet serieus. Hij neigde dat ook naar mij toe te doen en was daarop aanspreekbaar. Wat moest hij nou met een “beginnend healertje”. Nu reageerde hij niet op mijn oproep in het universum, maar wel toen ik hem er expliciet over mailde. Aan zijn antwoord zag ik dat hij er nog geen contact mee had gemaakt. Hij had wel eens gehoord in een spirituele school dat hij een apostel was geweest en had de naam vernomen, maar hij kon er niets mee. Ik raakte even in verwarring, want dat was niet de apostel die ik in hem zag. Ik voelde op afstand dat hij nog steeds vast zat en er ontstond een vermoeden dat dit weleens de ontknoping voor hem zou kunnen worden. Ik nodigde hem uit voor een sessie. Ik was blij en verheugde me. Mijn hart stond wijd voor hem open. Oh, wat gunde ik deze mooie magische man het ontwaken van zijn goddelijkheid.

Wat kom je hier doen, Jan?

Hij kwam gisteren naar mijn chalet in het bos. Ik zag dat er niets was veranderd voor hem. Hij was ouder geworden, evenals ik, en liep meer in elkaar gedrongen. Ik miste de allure van zijn persoonlijkheid en de sprankeling in zijn ogen. Ik wilde hem zo graag helpen, mijn hart zong.
Het eerste wat Jan doet is mij vertellen over weer een spirituele held waar hij lessen bij volgt. We moeten ophouden over die vorige levens, dat zijn allemaal creaties, uiteindelijk is er alleen maar geest. Over twee weken gaat die leraar hem vertellen hoe het met hem zit. Hij kijkt ernaar uit. Ik dreig er een beetje onzeker van te worden, maar het prikkelt ook en het moet eruit. Ik kijk hem aan en duw eruit: wat kom jij hier doen, Jan? Die is raak. Hij wordt onzeker en probeert ongemakkelijk terug: jij hebt mij toch uitgenodigd? Ik kijk hem indringend aan.” Je komt hier na een lange rit en je hebt ervoor betaald, ik neem aan dat je er iets van verwacht?” Nee, hij verwacht niet zoveel, gewoon weer eens iets anders zoals dit soort ontmoetingen in de energie altijd leuk zijn.

Volharden

Ik neem er geen genoegen mee. Dit was de ‘cynische Jan nog niets veranderd’ en hier moest de bottleneck zitten. Ik confronteer hem met zijn cynisme en laatdunkende gedrag naar mij en naar zichzelf toe. Hij geeft in. Ik vertel hem dat daar de knoop moet zitten. Hoe komt het dat zo’n mooie, krachtige man, met zo’n groot hart zo vast blijft zitten in gedesillusioneerdheid en een lage zelfdunk? Jan huilt even, wordt geraakt door wat ik over zijn hart zeg. Ik ga door: “wat is er gebeurd ooit dat jijj gestopt bent met jezelf te laten zien en van jezelf te houden?” Ja, daar is hij ook wel benieuwd naar.

Vage indrukken en vastzitten

We gaan in meditatie en laten de gebeurtenissen vrij naar boven komen die met dit thema te maken hebben. Dat blijkt een dingetje. We ervaren beiden dat hij nog vaster komt te zitten in zichzelf en bij mij komen gevoelens van eindeloos verdriet en woorden als Zelf afwijzing. Ik moet daarna opletten dat ik geen verhaal ga bedenken vanuit mijn weinige kennis van de apostel Judas waar ik Jan voor aanzie. Ook Jan was al van mijn bevinding op de hoogte. Ik besloot de vage indrukken die ik krijg toch maar naar voren te brengen. Over een besluit wat hij ooit genomen heeft om niet meer in zijn kracht te gaan staan. Hij neemt zichzelf iets zeer kwalijk. Hij heeft iemand gevolgd die hij hoog had staan, net zoals in dit leven hij steeds een leider boven zichzelf stelt. Ik zie van binnen dat Jan geknield ligt voor een man die hem vraagt op te staan.

Zijn verhaal over Jezus

Jan zegt dat ie zich in de steek gelaten voelt, die leider was ermee gestopt opeens. Ik vraag: wie was die leider? Jan pakt het niet op, hij durft waarschijnlijk niet naar het logische antwoord toe. Ik zet even door: “zou dat Jezus kunnen zijn”? Ik voel dat er bij Jan voorzichtig van boven iets open gaat staan en dan breekt het helemaal door. Ja, natuurlijk, het was Jezus. Jan huilt van ontroering en verdriet over het gemis. “Het is mijn broeder!” Ik geloof zijn verhaal van in de steek gelaten zijn niet zo. Ik vind echter dat het bij Jan zelf moet ontstaan, anders krijgt hij er geen goed contact mee. Ik stel wat vragen, maar we komen niet veel verder, Jan zit weer vast. Ik word er onzeker van en besluit dan dat ik eens even achterover moet gaan zitten: als Jan hier iets mee wil, moet hij zelf toenadering tot dit zeer beladen thema zoeken.

Ik ben Judas

Ik word stil en Jan komt: ” ja, ik weet dat jij gezegd hebt dat het Judas is maar ik voel het niet, dus ik kan er niets mee”. Ik vertel Jan dat hij andersom moet denken: “je voelt het pas als je erin gaat staan”. Hij weet niet hoe. Ik neem een kranig besluit en zeg voor: ”Ik ben Judas”. “Ja, ik ben Judas,” zegt hij met weerzin. Ik wacht: “dit kan beter”. “Ja, je hebt gelijk: IK BEN JUDAS”.
Het duurt seconden en dan opeens opent zich in Jan een poort met een exploderende lichtstroom, waardoor de verbinding naar zijn goddelijke bron in de hogere dimensies open komt te staan. Er breekt iets helemaal los vanuit het bovenste deel van zijn lichaam, wat zijn hele leven en al die levens in de 2000 jaar daarvoor moet hebben vastgezeten. Ik voel dat Jan diep wordt geraakt en hij zegt dat hij het nu herkent. Hij huilt. Wat een onmogelijke opdracht heeft hij volbracht. Hij hield zo veel van Jezus! Maar daarom was het juist Judas die door Jezus werd uitgezocht om de afspraak mee te maken om hem te verraden!

Bevrijding

Ten behoeve van de missie van Jezus en die van Maria Magdalena voor de mensheid heeft Judas een bijna onmenselijke daad vanuit onvoorwaardelijke liefde begaan. Opeens geeft Jan een kreet en klapt dubbel. Een diepe oerschreeuw maakt zich met schokken los vanuit zijn onderlichaam. En nog een. En nog een. Het is bevrijdend, verlossend, transformerend. Ik zit er stil, in liefde, naast. Als Jan tien, twintig, dertig? minuten later tot rust komt, zegt hij dat alles vanaf nu anders zal zijn.

Hij omarmt me en bedankt me uitbundig en ik hem en we hebben nog even zitten lunchen, een iets te zoute soep, dat mag nu ook veranderen, dat ik niet goed kan koken voor Jan, waarna hij snel vertrok om nog te gaan werken. Hij vroeg of hij een keer zal komen wandelen met mij hier in de bossen en ik heb dat verwelkomd. De apostelen zijn aangenaam gezelschap!

Deze reeks artikelen is ontstaan n.a.v. de boeken van Gabriela en Rein Gaastra-Levin over het leven van Maria Magdalena en Jezus, te bestellen bij Followyourheartpublishing

Ervaringen uit mijn leven als vrouwelijke apostel van Jezus en Maria Magdalena

Ervaringen uit mijn leven als vrouwelijke apostel van Jezus en Maria Magdalena

Vrouwelijke apostel

Opeens had ik gisteravond de behoefte om contact te maken met mijn leven als vrouwelijke apostel van Jezus en Maria Magdalena. Ik had daar nog nauwelijks verbinding mee gemaakt terwijl ik workshopdeelnemers dat wel liet doen. Ik zag mijzelf op een ezel zitten.

Verliefd op Jezus

Er liep iemand naast: Jezus? Ik merkte dat ik niet durfde te kijken, dat niet durfde te hopen. Alsof ik hem verafgoodde en dat niet mocht? Was ik verliefd soms op Jezus? Pfff. het moet niet gekker worden. Ja, ik was verliefd op Jezus! We spraken erover samen en ik heb het kunnen verwerken en het transformeerde naar onvoorwaardelijke liefde. Ik herinner me opeens de verliefdheden op oudere jongens met lange haren in mijn vroege puberteit. Ik zag de man toen nog als een held die mij ging redden. Jezus dus.

Een gewelddadige dood

Ik was getrouwd en had drie kinderen. Mijn man woonde elders voor zijn werk. Ik hield veel van hem voel ik, maar ik had me aangesloten bij de kring rond Jezus en Maria Magdalena en hij gaf me deze ruimte. Ik vroeg me van binnen af of ik bij de kruisiging ben geweest. En hoe ik aan mijn einde ben gekomen in dat leven. Ik kreeg duidelijk dat ik de kruisiging heb meegemaakt en dat ik dat goed kon verwerken omdat ik wist dat Jezus dat ook kon. Hij is in zijn lichtlichaam gegaan en had daarmee geoefend (*). Ik ben zelf aan mijn einde gekomen door marteling vanwege het uitdragen van de leer van Jezus en Maria M na de dood en de wederopstanding van Jezus. En opeens een schok: wat gebeurde er met mijn kinderen dan? Dan komt door dat mijn kinderen ook gemarteld en gedood en mijn man ook vanwege mijn praktijken. Ik huil opeens intens en met een bang vermoeden: hoe oud dan waren mijn kinderen? 1, 4 en 7. Er komt meer intens verdriet los en ik besef: Jezus was voorbereid en zij waren dat niet. Ik heb moeten toekijken.

Mijn schuld

Was het mijn schuld? Ik krijg het gevoel dat ik de missie boven alles heb laten gaan en dat ik mijn kinderen onvoldoende beschermd heb. Dat past wel bij mij. Ik huil nu voluit en stop weer snel daarmee. Ik vermoed ook dat het deel is van mijn onvermogen al die levens daarna om ten volle in mijn licht en kracht te gaan staan. Er ontstaat steeds een onnoembare dreiging als ik dat wel doe. Bang dat er iets kapot zal gaan wat groter is dan ikzelf. Voor wie, voor wat, ten koste van wie of wat zou ik dat dan nog doen? Ik vermoed dat het aarzelende patroon wat ik nu beleef bij het vormgeven van eerst de sessies en daarna de workshops, steeds vol enthousiasme beginnend, maar dan bij “tegenslag” het graag weer opgevend, vele levens zo gespeeld heeft. In mij op komt ook dat het bedoeld is geweest dat ik in dit leven geen kinderen heb en geen vaste partner. Dat klopt voel ik.

De ontwikkeling naar mijn missie

De ontwikkeling naar mijn missie gaat voor alles. In dit leven verbrak ik mijn relaties zodra ze mijn ontwikkeling niet meer dienden. Heb ik voordat ik indaalde een kinderloos leven besteld vanwege schuldgevoel? Nee, dat klopt niet, voel ik. Na enig gepuzzel krijg ik duidelijk dat het besluit van ‘bovenaf’ is gemaakt, nadat ik ingestemd heb met een voornamelijk solistisch leven omdat ik helemaal los van alles moest ontwikkelen voor een goddelijke opdracht in dit leven. Ik bedenk mij dat Maria Magdalena en Jezus hun leven voorafgaande aan hun missie in isolement doorbrachten om de ondergang van Atlantis te verwerken en als opmaat naar dat laatste leven op aarde (*).

Uitersten van Geweld en Liefde

Ik omarm mijn kinderen, ik omarm mijn man en ik omarm mijzelf. Het zijn harde lessen, maar ze moesten geleerd. Mijn levens kenmerken zich door het uiterste aan psychisch en lichamelijk geweld. Maar ook door de hoogste liefde mogelijk op aarde, de trilling die ik bij mij draag en die ik in een aantal van mijn partnerschappen en in mijn liefde voor het leven en in mijn werk kon ervaren en doorgeven. Jaren van opschoning en in balans brengen van deze levens zijn achter de rug; mijn licht daalt steeds verder in. Ik ben zover.

Dit tweede artikel is onderdeel van de reeks over de 24 apostelen van Maria Magdalena en Jezus en volgt op:

artikel 1: Maria Magdalena: de hoogste lichtmeester van ons Sterrenstelsel

artikel 3: Apostel Judas, een ontmoeting met de Verrader en Dienaar van de Mensheid

(*) Over het leven van Jezus en Maria Magdalena en hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke apostelen en de Maria Magdalena code kun je lezen bij Follow Your Heart Publishing/Maria Magdalena en Jezus.

Maria Magdalena, de hoogste lichtmeester van ons sterrenstelsel!

Maria Magdalena, de hoogste lichtmeester van ons sterrenstelsel!

Maria Magdalena

Ik heb haar altijd over het hoofd gezien en wij allemaal denk ik. We zijn bewust misleid door alle religies over de rol die Maria Magdalena speelde in het leven van Jezus en in de onze tot aan de dag van vandaag. Ik ben even wakker geschud door een boek wat ik las en door het contact wat ik maakte met Maria Magdalena. Zij roept op het vrouwelijke goddelijke principe in deze tijd in ere te herstellen en in evenwicht te brengen met het mannelijke, zodat we over kunnen gaan naar de vijfde dimensie. Tot mijn blijde verrassing blijkt ze in mijn eigen leven een grote rol te spelen.

In ‘Maria Magdalena, hun leven, hun liefde, hun missie’, deel 1, van Gabriela en Reint Gaastra-Levin doen Maria Magdalena en Jezus een boekje open over de gelijkwaardigheid van hun relatie en die van hun gezamenlijke missie voor de mensheid. Die missie is “het openen van het hart en het doen ontwaken van de goddelijkheid van de mens” en is nog niet afgerond.
Ik kreeg aanvankelijk het net uitgekomen deel 3 op mijn beeldscherm, ik weet niet waar vandaan, maar dat gaat over hun discipelen. Het kwam met een reden op mijn pad, want ik voelde vreugde. Ik heb nu eerst deel 1 gelezen uit 2015. Het is opzienbarend en voelt heel waar allemaal, ik voelde onmiddellijk de aandrang er iets van te delen, met name dat over hun gelijkwaardigheid.

De gelijkwaardigheid van Maria Magdalena als tweelingstraal van Jezus

Wat Jezus en Maria Magdalena vertellen is dat ze getrouwd zijn op hun 16e jaar en vier biologische kinderen en een pleegkind opgevoed hebben. Ze zijn tweelingstralen en hebben voor hun indaling in hun toenmalige incarnatie op aarde, beiden, onafhankelijk van elkaar, ingestemd met deze ontzagwekkende missie. Zij hadden een volkomen gelijkwaardig aandeel in deze missie, alleen moest Maria zich in die tijd soms wat meer op de achtergrond houden vanwege de heersende man/vrouw rolopvatting, terwijl Jezus meer de publieke rol waarnam.
Jezus sprak meestal de groepen mensen toe, bijvoorbeeld. Maar wonderen die zij gezamenlijk lieten ontstaan werden veelal aan Jezus toegeschreven, terwijl zij beiden in het openbaar aanwezig waren. De religies hebben vervolgens de rol van Maria Magdalena helemaal weggeschreven en zelfs besmeurd en ik wist niet beter aanvankelijk dan dat ze een vriendin van Jezus was geweest.
Enkele jaren geleden nog vernam ik in een spirituele school, dat ze op de achtergrond Jezus hielp zich staande te houden bij zijn missie. Nee, dus: hun gezamenlijke missie, waartoe samenwerking en samensmelting in hun tweelingstraalrelatie essentieel was.

De boodschap van Maria Magdalena

Maria Magdalena vraagt ons in deze tijd om haar te erkennen in haar volledige staat van zijn, zodat we de dualiteit met het mannelijke, in ons en buiten ons kunnen opheffen en onze goddelijke staat kunnen gaan toelaten. Haar boodschap aan alle mannen en vrouwen op aarde houdt voor mij het volgende in. Herstel de godin in jezelf. Maar haar vrij, genees haar van alle doorheen de tijd toegebrachte wonden, laat haar oprijzen uit de as, prijs haar door god gegeven gaven en krachten en laat haar nooit meer genoegen nemen met een tweede plek maar breng haar in evenwicht met het mannelijke in jezelf.
Eer onze vrouwelijke aard, eer jezelf, heel de wonden van je kindertijd, heb mededogen met het kind van toen en heb jezelf lief. Laat je licht schijnen in deze nog en nog steeds meer verdichte wereld. Wij vrouwen dragen de verbinding tussen het Goddelijke en het aardse. Ga dus naast je man staan en neem hem liefdevol mee in jouw licht.
De taak van de goddelijke vrouw op aarde in deze tijd is om via haar verbinding met de aarde de poort naar het goddelijk bewustzijn toegankelijk te maken voor de man zodat zij samen kunnen bewegen naar een eenheidsverbinding op aarde. Zodat onze goddelijkheid geleefd kan worden op aarde, vanuit onafhankelijkheid verbonden, ontvankelijk als kinderen, dansend in de zon op de muziek van moeder aarde, wonderen scheppend zoals Maria Magdalena en Jezus ons voordeden.

Apostel van Maria Magdalena en Jezus

Jezus is in ons zonnestelsel bekend als Sananda, de hoogste lichtmeester die wij kennen. Dat betekent dat Maria Magdalena dat ook is! Ik bedacht mij opeens dat ik jaren terug, toen ik mijn eerste stapjes in de spirituele wereld zette, een hardop afvroeg wie mijn gids was. Ik kreeg Maria Magdalena door, maar wist niet goed wie zij was en ik had het misschien verzonnen. Nu dus maar eens vragen.
Hallo Maria Magdalena, mag ik contact met jou? Er ging een veld boven mijn hoofd open, van liefde en verfijnd stralend wit licht. Dat moest ze zijn! Ik kreeg een ja en kreeg ook bevestigd dat ze de afgelopen 20 jaar tijdens mijn verlichtingsproces en de val daar weer uit met ziektes, bij mij is gebleven als gids. Ik heb mij door god en alles verlaten gevoeld!
Ik heb mij in sessies en groepsbijeenkomsten altijd op Sananda (het wezen achter de aardse verschijning Jezus) gericht! Ik weet dat ik lang, lang geleden een leerling van Sananda was en ik moet naast Jezus gelopen hebben in zijn tijd op aarde alsof we elkaar goed kenden.

Opeens kwam dat derde deel over het leven van Maria Magdalena en Jezus in me op waar bij staat dat het over 12 mannelijke en 12 vrouwelijke (!) apostelen gaat! Totaal weggemoffeld die vrouwelijke apostelen of heb ik iets gemist op zondagsschool en in de kerk? Maar, ben ik dan een van de apostelen geweest? Het antwoord komt met een brede lach door. Ja.
Ik heb het boek nu besteld en ben heel benieuwd of mijn incarnatie van toen daarin voorkomt en of ik mijzelf dan herken daarin!

 

Nog meer apostelen

Een dag na dit schrijven kwam het derde deel van de boeken, de discipelen van Maria Magdalena en Jezus, binnen. Ik ging direct op zoek naar mezelf in het boek. En vond haar ook direct. Een dag later gaf ik een workshop. Het begon ermee dat er mensen afzegden. Over bleven twee trouwe vriendinnen van mij, ooit door mij behandeld en vaak aanwezig in mijn workshops. Het kon geen toeval zijn, ik had eerder zoiets meegemaakt met mijn tweelingvlammen. Ik ging naar binnen en vroeg Maria Magdalena of zij ook haar apostelen waren geweest. Dat waren ze! Ik zocht ze op in het boek en vond hen.

Die avond kon ik mijn twee deelnemers verrassen met het leuke nieuws. We mediteerden en haalden de herinnering terug aan ons leven van toen. Wat zo grappig is ook is dat ieder van ons na tweeduizend jaar nog steeds aan hetzelfde persoonlijke leerpunt als toen werkt en dat de beschreven essentie van onze persoonlijkheden nog helemaal herkenbaar zijn voor ons. Niets geleerd in 2000 jaar? Ik kan zien dat ik andere delen van mijzelf ontwikkeld heb en dat het leerpunt op een ander niveau nu terugkomt dan destijds. Het was in ieder geval een cadeautje die avond! Weer een deel van onszelf teruggehaald en geschoond van karma. Ik weet nu ook weer dat ik de leer van Jezus en Maria Magdalena nog vele levens daarna ben blijven uitdragen.Mijn rol is nu om de apostelen van toen te activeren om ze zich hun missie te doen herinneren zodat ze deze kunnen gaan leven. Ik heb dat bij verschillende nu gedaan en er zijn er meer op komst.

Dit was deel 1 uit  een reeks artikelen over de 24 apostelen van Maria Magdalena en Jezus.

Deel 2: Ervaringen uit mijn leven als apostel van Jezus en Maria Magdalena

Deel 3: Een ontmoeting met Judas, Verrader en Dienaar van de Mensheid

Literatuur: Maria Magdalena en Jezus: deel 1: Hun leven, hun liefde, hun relatie en deel 3: Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen. Gabriela en Reint Gaastra-Levin. Uitgeverij followyourheartpublishing