Maria Magdalena Dag 22 juli

Maria Magdalena Dag 22 juli

Vandaag is het Feest, want

De Katholieke Kerk herinnert zich

wie haar Ontstaansrecht gaf

door haar Volledige Overgave.

 

Maria Magdalena,

Ere jouw Barmhartigheid,

Jouw Onvoorwaardelijke Liefde,

de Grootsheid van jouw Werken.

Subliem is de Hand die ons de Weg wijst.

 

24 Strijders van Gelukzaligheid en Liefde

Voortvarend  planten wij het Nieuwe Zaad

van een Nieuwe Vrede, in een Nieuwe Tijd,

in een Nieuwe Mensheid.

 

Gouden Dagen zullen wij oogsten

In de Kracht van ons Bestaan,

Wonderen zullen wij verrichten

vanuit de Vreugde van Gods Naam.

——-

De 24 Apostelen van Maria Magdalena en Jezus

De Voortgang van de Missie van Maria Magdalena en Jezus- deel 5 over het Ontwaken van de Apostelen van Maria Magdalena en Jezus

De Voortgang van de Missie van Maria Magdalena en Jezus- deel 5 over het Ontwaken van de Apostelen van Maria Magdalena en Jezus

Het is nu 14 juli 2019. Het is ruim twee maanden na mijn laatste artikel over het ontwaken van de apostelen. Er is veel gebeurd en ik realiseer me dat het belangrijk is om er over te blijven schrijven. De wereld mag weten dat we er zijn en wat er staat te gebeuren. Het begrip van de mensen en hun verlangen zal al onze inspanningen gaan bundelen, versterken en versnellen.

Getest door de Lichtwereld

In mijn vierde artikel liep het een beetje dood. Ik wist niet hoe verder en werd onderbroken door de komst van iemand, wat ik toen aan mijn verhaal gevoegd heb. Je bent organisch bezig of niet. Ik kan nu zien waarom dat zo was: ik had recent te horen gekregen van één van ons  dat we niet met de groep iets geacht werden te doen, maar uitsluitend onze eigen Liefdesweg zouden gaan uitzetten in de wereld. Ik duwde mijn teleurstelling weg en probeerde schrijvend onze nieuwe bestaansgrond te vinden. Die vond ik niet! En ik liet, als ik terugkijk, in het artikel mooi in het midden of we individueel of als groep onze werken gingen neerzetten.

Enkele weken na het schrijven van dat artikel kwam er weer een nieuwe apostel bij mij aankloppen en deze grote zieneres uit onze geschiedenis vertelde mij haar visioen van een grote samenkomst van de apostelen. Ik zag gelijk weer perspectief. Achteraf blijkt hiermee dat het één van de testen van de Lichtwereld voor mij is geweest, waarvan er nog vele voor ons allemaal zullen volgen om ons scherp te maken en te houden. Daarna kwam alles weer in beweging, ook in de groep die ik een verkeerde voorspiegeling van zaken had gegeven.

De Apostelen komen in beweging

Er is een besloten groep op Facebook gestart en daar vinden we tastend door de mistpluimen onze weg met elkaar. Wat wil je: de één staat te springen van enthousiasme en de ander zit nog bij te komen van de schrik. Ben ik dat? Ga ik dat doen? Ons worden mondjesmaat de plannen van boven doorgegeven. Het is beter als we al doende ontdekken wat de bedoeling is. En we zijn een gezamenlijke afstandsmeditatie op zondag begonnen. De afgelopen weken komen we met deze activiteiten in een stroomversnelling van ontwikkelingen terecht.

Inmiddels zijn er 19 apostelen aan mij bekend. We missen nog 5 broeders waarvan we weten dat ze zich bij ons zullen voegen als de tijd daar is. En ik ben zojuist aan de weet gekomen dat ik er morgen weer één zal ontmoeten. Ze komen op allerlei wijze op mijn pad. Na het herkennen van mijn (ex-) vrienden en cliënten volgden er meldingen van mensen zelf via Facebook die mijn artikelen lazen, of viel mijn oog op zomaar iemand en voelde ik dat even door.

Bij vrijwel iedereen zaten er blokkades naar hun incarnatie als apostel en vaak kon dat al op afstand, zodra ik contact maakte, in onze energie verdwijnen. Of ik nodigde iemand uit voor een sessie om even de tijd te nemen om op te ruimen en de incarnatie te doorvoelen. Via een zuster kwamen er een paar door uit haar vriendenkring. En eentje meldde zich door een e-mail aan mij met te zeggen dat ze een boodschap voor mij had van Jezus en Maria M. Ze was een cliënt bij mij geweest en niet spiritueel bezig, dus het was heel vreemd voor haar. Ze werd vanbinnen ertoe aangezet, steeds weer, net zolang tot ze de stoute schoenen aantrok, om het bericht door te geven.

De missie van Maria Magdalena en Jezus, onze missie

Het snuffelen aan elkaar op Facebook is getransformeerd naar belangwekkende energietransmissies waarbij we ons oefenen in het uitdragen van onze kennis en kunde en zo onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van elkaar en van de groep. Bekend werd via het visioen van één van ons dat wij tijdens de lente-equinox van 2020 bijeen zullen komen op één van de krachtplaatsen in Europa. Rond de Lente-equinox is er ieder jaar een doorgang voor directe verbinding met de Lichtwereld! Er zullen meer plaatsen volgen.

Wat we gaan doen bij deze krachtplaatsen en hun verbinding met de wereld, de mensheid en het universum, zal zijn gelijke niet kennen. Wij komen het Startsein van de Gouden Tijd geven. Datgene waar Jezus en Maria Magdalena de blauwdruk voor hebben neergelegd ongeveer 2000 jaar geleden, gaan wij met 24 apostelen tot realisatie brengen. En weer zijn Maria Magdalena en Jezus aanwezig om het hele project te superviseren, vanuit de Lichtdimensie.

Het laatste begint ook op individueel niveau merkbaar te worden, er wordt druk aan ons gespijkerd en getimmerd zodat we er allemaal klaar voor zijn als het zover is. In onze eigen meditaties worden we gewaar dat we transmissies van licht krijgen om op een hogere frequentie te gaan functioneren. We geven gechannelde berichten voor elkaar door. We zijn van grote invloed op elkaar, alleen al door te Zijn. Onze eigen Ontwikkeling is die van de Oudsten der Aarde, daardoor kunnen we elkaars spiegels zijn en geven daarmee persoonlijke ontwikkelingen een zetje. Duidelijk beginnen bij sommigen nu hun grootste incarnaties te ontmantelen en we helpen deze te zuiveren en zich toe te eigenen.

De Groten uit de geschiedenis van de mensheid worden zichtbaar

Het is voor ons allemaal zoeken nog naar onze functie in de groep. Tegelijkertijd weten we, zien we, hoe alles zich prachtig aan het ontvouwen is, zodat iedereen straks vanzelf zijn plek gaat innemen. Er is nog veel in ons wakker te schudden en te ontwikkelen, opdat ieder vanuit zijn/haar eigen essentie als radartje in het geheel gaat meebewegen. En de voortgang daarvan wordt al zichtbaar.

Ik sta versteld van wat er zich nu al manifesteert in de groep. Ik begin de groten uit de geschiedenis van de mensheid te ontwaren in een paar van mijn broeders en zusters en ik weet dat er meer gaan volgen. Machtige heersers van oorlog en vrede, zwarte en witte hogepriesters van Atlantis, de rijken en voortvluchtigen der aarde, alle gezindten en rassen, gaan bij elkaar komen in onze gezamenlijke energieën. En de Jezus en Maria Magdalena van de groep hier op aarde hebben zich inmiddels bekend gemaakt…

Een Keerpunt in de Aardse en Galactische geschiedenis

Ik begin al schrijvende en ontdekkende, de grootsheid en Bedoeling van dit alles te bevatten. Alles komt bij elkaar, echt ALLES van de uitersten van deze duale wereld. We ruimen alle rommel op die we gemaakt hebben en maken plaats voor het nieuwe wat alle voorstellingen die we ervan gemaakt hebben gaat overstijgen. Visioenen en ontelbare voorspellingen van profeten en wijzen in duizenden jaren hebben geleid naar dit ene moment: het keerpunt in de Aardse en Galactische geschiedenis.

Dit is waar Jezus en Maria Magdalena voor hebben getekend. En wij, hun 24 apostelen, gaan het ten uitvoer brengen met medewerking van de HELE Lichtwereld en alle ontwaakte Lichtdragers op aarde. Wij zijn diep dankbaar voor hun niet-aflatende inspanningen. Wordt vervolgd…

———–

Ik heb dit nog niet geschreven of ik spot weer een apostel op Facebook, van één van de andere hoofdreligies, waar ik kennelijk connectie mee mag maken nu ik al schrijvende ontdek dat de religies en leringen middels ons ook bij elkaar gaan komen. Ik ben met deze persoon bevriend op Facebook en kreeg daarnet voor het eerst een link van iets van hem door wat hier geen betrekking op heeft. Ik heb wel een vertaler nodig!

————-                          

Eerdere artikelen uit deze organisch ontstane reeks over het Ontwaken van de apostelen van Jezus en Maria Magdalena:

  1. Maria Magdalena, de hoogste lichtmeester in ons sterrenstelsel!
  2. Ervaringen uit mijn leven als apostel van Maria Magdalena en Jezus
  3. Judas, een ontmoeting met de Verrader en Dienaar van de mensheid
  4. Het Liefdeswerk van de apostelen van Maria Magdalena en Jezus

Lezen over de apostelen van vroeger: Maria Magdalena en Jezus: hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen. Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Leven vanuit je Essentiekwaliteit

Leven vanuit je Essentiekwaliteit

 

Steeds dichterbij nader je wie jij werkelijk bent, steeds meer volg je de stem van je Ware Zelf, steeds meer ga je doen waarvoor je gekomen bent op Aarde, steeds meer ga je leven vanuit je Essentiekwaliteit en druk je deze uit in jouw manifestaties op Aarde. Je nadert de Waarheid; de Waarheid van de Goddelijke Schepping en de Waarheid over wie Jij Bent. Je geeft jouw unieke vorm aan de Goddelijke stroom die door ons allen heen beweegt. Dit artikel is één uit een organisch ontstane reeks over aardse en spirituele ontwikkeling.

 

Wie ben jij?

Wie Ben Jij? Heb je enig idee van waar je gekomen bent en wat je komt doen in deze tijd op Aarde? Hoe ver ben je met het van je af gooien van de schillen die je allemaal niet bent? Je hebt je ziel en je ego en je wereldse persoonlijkheid en die mogen er zijn en mogen zich ontwikkelen. Je hebt kleine ik-jes en innerlijke kinderen en strenge ouderstukken en andere donkere stukken, allemaal velden van onze creatie, leuk om mee te werken en er dan weer afscheid van te nemen. Je herstelt je verbindingen met de Kosmos en haalt allerlei zieledelen op met je vroegere incarnaties en je werkt je een slag in de rondte om op Aarde een prachtig, liefdevol wezen te worden met Goddelijke krachten.

 

Wat is Essentiekwaliteit?

Ha! En wat geeft richting aan jouw Goddelijke Krachten in samenwerking met de Goddelijke creatiestroom door jou heen? Dat. Dat is jouw unieke Essentiekwaliteit die zich uitdrukt door jouw Ware Zelf heen. Heb je haar al eens gevoeld? Weet je wat er gebeurt als je dat gaat leven? Alles verandert. Je komt krachtig in jezelf te staan, je krijgt Goddelijke inspiratie en volgt met je denken en handelen een innerlijke beweging die alles manifesteert waar jij je wensen en ogen op richt.

 

Je Essentiekwaliteit heeft alles te maken met de dimensie of realiteit van waar jij uit afkomstig bent. Deze Goddelijke kwaliteit wil zich uitdrukken op aarde in de missie waarvoor jij gekomen bent. Je bent één van de Lichtwerkers of Lichtbrengers die de Gouden Samenleving met elkaar en vele Lichtwezens om ons heen initiëren. We voelen de aandrang van binnenuit om ons volledige potentieel te ontwikkelen, terwijl we vaak nog niet weten wat, hoe en waarnaar toe. Langzamerhand worden de sluiers van ons bewustzijn opgelicht door de vele kosmische stralen die op aarde op ons neer regenen en door het werk van de vele Lichtmeesters van buitenaf en hier op aarde geïncarneerd.

 

De Ascentie van de Aarde

Door onze Essentiekwaliteiten die van ver komen en van allemaal verschillende oorsprong zijn en hoge trillingen dragen, brengen we een beweging op aarde gaande die zijn weerklank zal hebben in het gehele Universum. Het begint bij het optillen van onze omgeving om daarna de hele Aarde een ascentiestap verder te helpen en dat is cruciaal voor een nieuwe beweging van het hele Universum. Het zal op Aarde iedereen samenbrengen in vrede, broederschap, coöperatie en Universele Liefde om door te stijgen naar de Eenheid en Onvoorwaardelijkheid van de Vijfde dimensie waarin we een werkelijk gelukkige Gouden Samenleving zullen stichten.

 

———————

Ik kom uit het Land van de Liefhebbenden

Daar waar het stil is, er zijn geen trillingen, er is geen frequentie.

Ik heb geen lichaam, er is Geest, Bewustzijn en Essentie

Het is boven de centrifugale Universa, het is boven Tijd.

Ik mis mijn Land

Ik mis de stilte

Ik mis de vrijheid en het denkvermogen.

Ik moest alles afleggen om hier te komen

Ik  werd gesluierd en ben verdwaald geraakt

Ik mis Wij.

 

 

Wij zijn gekomen

Om de Aarde uit het slop te trekken

Om de mensen overeind te helpen

Om Licht te brengen in de duisternis

Voor de Unificatie van het Universum.

 

Met heel mijn hart,

Babette

Dit artikel volgt op een reeks organisch ontstane artikelen over aardse en spirituele ontwikkeling volgend op de gelijknamige workshops.

 

Het Pad naar Onvoorwaardelijke Liefde

In het Licht van de Waarheid Spreken

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Vruchtbare Grond Vinden

 

Dit artikel is geïnspireerd door Het Kennisboek

Vruchtbare Grond Vinden

Vruchtbare Grond Vinden

En als je denkt dat je nu wel Ontwaakt bent of Spiritueel Ontwikkeld, wat dan? Waar breng je dat dan naartoe? Gezellig mediteren en dansen bij de spirituele zomerfestivals? Workshops met engelen of goeroes blijven bezoeken? Of blijf jij juist somberen? De wereld om je heen doet pijn of boeit je niet? En nog één: jij hebt het druk genoeg, niet teveel nadenken, gewoon lief zijn voor iedereen. Jij zal wel merken wanneer het jouw tijd is, gewoon in het nu blijven. Terwijl feitelijk iedereen nog Blijft Zitten Waar Die Zit. Eigenlijk weet ook jij je nog geen raad. Veel Lichtwerkers, Hsp-ers en Nieuwetijdskinderen gaat het nog zo. Zij verspillen hun krachten!

Trappelende missies

Onze missies staan te trappelen en het is niet tien voor twaalf, maar twaalf uur. De hele Lichtwereld wacht in spanning op onze eerste stapjes, babystapjes, maar ieder zo’n kleine beweging wordt aangemoedigd en toegejuicht. Steeds weer laten onze trouwe Vrienden weten hoe groot de uitwerking is van zo’n stapje in het héle universum. Ach, mijn werk is nu best wel leuk eigenlijk en ik heb het geld nog nodig. Het komt wel.

Pfffffff. Ik heb het te doen met al die grote buitenaardse entiteiten van binnen en buiten dit universum die 24 uur per dag met ons bezig zijn om ons over de rand van de afgrond te tillen. Ze hebben al zoveel voor ons gedaan en soms geven zij aan dat ze niet weten hoe ons de werkelijkheid te laten doordringen. Er is geen tijd! Het is nu of nooit! Het is allemaal Echt Waar! Twijfel niet langer, ook jij bent een Mens met Goddelijke Krachten! Je hoeft ze alleen maar te gebruiken en het onvoorstelbare wordt mogelijk!

Wij zijn de Lichtwerkers. Wij zijn oude zielen speciaal gekomen in deze tijd om de mensheid te helpen verlichten. We hebben dat als onze taak afgesproken voor onze huidige incarnatie. Diep van binnen weten we ons hele leven al dat we voor iets bijzonders bestemd zijn en hebben we moeite gedaan om ons te ontwikkelen op vele manieren en onze ogen te openen voor de Waarheid. Er ontbreekt echter nog iets. En daar wachten we op.

Zaadjes planten

Wat ontbreekt is onze focus op de realisatie van onze ware dromen. En om je te focussen moet je aan de slag gaan, want een missie voor jou dient zich niet vanzelf aan als jij erop blijft wachten en komt zeker niet vanzelf tot manifestatie. De manifestatiestroom ontstaat pas als jij de eerste stappen neemt, maakt niet uit hoe of waarmee, mits je voelt dat het echt van binnenuit komt en je merkt dat het diepe bevrediging geeft, of nieuwe, verrassende inzichten. En nieuwe zin!  En als het eerste stapje nog niets doet, dan neem je een stapje een andere richting op, trial-en-error, net zolang totdat je merkt dat er iets aan gaat staan bij je. Als je op deze wijze een tijdje bezig gaat, merk je dat álles in beweging komt.

Als je je zaadjes plant in vruchtbare grond dan kom je in een flow terecht die je hele werkelijkheid verandert. Je krijgt plezier, komt hoger in trilling, ziet opeens de wereld door een roze bril en alles lijkt nu vanzelf te gaan, zelfs de administratie en de schoonmaak. En je omgeving gaat het ook merken!! Je krijgt de vermogens om iedereen die ervoor open staat mee op te tillen. En dat is precíes onze Bedoeling. Eerst onszelf ontwikkelen in het aardse én spirituele om daarna andere mensen in ons proces mee te nemen. In deze tijd gaan we hand-in-hand door de Poort van Verlossing.

Hoe het bij mij ging

Neem mij nou. Ik kom vanuit de zoveelste periode van terugval, waarin ik me dit keer met de stroom mee heb laten drijven. Ik heb het zodoende niet als een zwart gat ervaren. Dat is het ook niet als je het goed beschouwt. Ik groeide verder naar gezondheid na jaren van ziekte en rustte uit na evenzovele jaren van overlevingsstand. En ik groeide! Ik ben geaarder dan in al die jaren en heb zodoende eindelijk een stabiele grond gevonden voor mijn spirituele aspiraties.

Ik liet in november alles achter me, huis en praktijk, en ging deze winter doorheen een nieuwe geboorte, hier in een ander deel van het land. In februari pas voelde ik kriebels om weer iets in de wereld te zetten. Degene die mij een beetje gevolgd heeft op Facebook, zag dat ik naar buiten kwam met berichten over mijn voortgang in het proces en weet dat het daarna weer een tijdje stil was. In deze tijd zocht ik vruchtbare grond voor de Goddelijke Taken die ik op mij heb genomen en waarvan ik slechts de contouren zag. Wat een worsteling was dat! Het is te groot, ik zal me wel vergissen, ik weet niet hoe, ik ben nog te moe. Gewoon hetzelfde drama van voorheen en nu niet door een uitgeput lichaam, maar door me te laten ontmoedigen door een paar fikse teleurstellingen die ik ondervond in de afgelopen jaren. Deze teleurstellingen hadden aandacht genoeg gekregen. Moet ik nu weer opnieuw beginnen? Ja, gewoon opnieuw, actie!

De motor op gang brengen

Ik vroeg van binnen ‘wat dan?’ maar kreeg geen antwoord. Mijn eerste stappen die met vreugde en energie werden beantwoord, waren die met het uitschrijven van workshops en daarna met artikelen voor de Lichtwerkers. Ik bleek voor maar acht ontvangers van mijn berichten te schrijven, las ik dan op Facebook, dus het was lastig om de moed erin te krijgen. Tot ik opeens een medium vond voor mijn artikelen, zonder ernaar op zoek te zijn, maar wel verlangend. Nu voel ik opeens meer schrijfenergie en de titels van de workshops en de inhoud van de artikelen ontstaan rimpelloos.

Ik stuitte op een thema via het lezen van een boek wat opeens in mijn beeldscherm verscheen en waarbij ik ingevingen kreeg. Inmiddels heb ik een Goddelijke Missie door gekregen, waaraan ik mij, weer eerst met hortende motor, heb overgegeven. De andere grote taak ligt nog vormloos in het nabije verschiet. Ik werk daarnaartoe in de tijd mij gegeven en dan zal deze taak zich geleidelijk aan mij ontvouwen. De spirituele en praktische tools om alles mogelijk te maken, zullen mij aangereikt worden door de Lichtwereld en via de mensen die het ingegeven krijgen om mij te helpen.

Ondertussen werkte ik aan mijn website en leerde ik met Facebook omgaan, beslist niet mijn hobby’s. Doordat ik weer een zinvolle bestemming had, raakte mijn energie op zodanig niveau dat ik het met goede intentie en volharding kon oppakken en afronden.

Er is altijd hulp, prachtige, getergde Lichtmensen. Je hoeft er maar om te vragen en het komt naar je toe. Vertrouwen daarbij is het allerbelangrijkst en jouw inzet om je taken aan te vangen. We kunnen niet geholpen worden als we er niet om vragen, er niet voor open staan, er niet in geloven. We hebben een vrije wil gekregen. Op een aantal vragen lijkt geen antwoord te komen, omdat je zelf je leven inhoud mag geven en daarbij je lessen ontvangt. Maar als je in nood zit en roept, dan krijg je altijd antwoord. Ik riep om mensen op mijn pad te sturen om mee te kunnen werken. Ze kwamen.

Droom, droom, droom. En creëer daarmee je eigen Goddelijke Taken op aarde. Missies worden je gegeven vanuit het Goddelijk Plan, dus ga er niet op zitten wachten en ontwikkel je intussen. Kom in beweging mooie Lichtwerkers, Hsp-ers en Nieuwetijdskinderen. Kom uit je lethargie en zet je brein aan tot actie om jouw unieke bijdrage te zaaien in de vruchtbare grond van de Grote Co-Creatie van de Gouden Tijd.

Met Liefde en Scheppingskracht.

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Transparantie in alle Lagen van je Zijn

Hoe zou het zijn om naakt te leven. Helemaal bloot je te geven aan de buitenwereld. Brrrrr??? Koud hè! Kwetsbaar vooral! Maar hoe mooi , als je dat eenmaal durft en kan! Niets meer te verbergen, niets meer te vrezen, alles te geven. De boodschap is: je mag zichtbaar zijn voor de buitenwereld in jouw stralende licht. In alle lagen van je zijn. En natuurlijk kan dat alleen als je werkt aan die transparantie. Met een voorbeeld uit mijn leven hieronder.

Ontwikkeling

Transparant worden betekent een lange ontwikkelingsweg van vele levens en een bewuste inzet om je lessen te leren en deze door te geven aan anderen. Als we transparant zijn dan kaatsen negatieve invloeden op ons af, terug naar de zender.  Of, als dat de bedoeling is, transformeren we de lagere trillingen naar hogere. Dit komt in plaats van onbewust meegaan in een aanval of geklaag van iemand, het zelf verder doorgeven daarvan en daarmee versterken.

Met jouw tomeloze en gerichte inzet valt alle negativiteit gaandeweg van je af om jouw essentiekern in alle lagen te ontbloten. Alle lagen, betekent zowel in het aardse, als in de verfijndere spirituele werkelijkheid, terwijl je steeds meer auralagen verwerft. Multidimensionaal dus en uitdijend, net zoals ons universum! Steeds meer jij wordt wakker geschud. Je kan meer licht gaan toelaten, je komt hoger in trilling en dimensies worden één voor één voor je geopend. Gaandeweg breng je in deze gezegende tijd al je vroegere identiteiten tot leven in je hele Zijn en breng je een surplus van al deze potenties naar buiten in een kraakheldere Aanwezigheid.

Het waarnemen met je zesde zintuigen neemt toe. Dat is voor de Lichtwereld een niet allerbelangrijkst cadeautje, door het Goddelijke gegeven! Jouw ontwikkeling op jouw pad doet er wèl zeer toe! Uiteindelijk sta je daar dan! Je licht wijd verspreidend als een baken voor de mensheid. We noemen dit ook wel het Kristallijnen Zelf. Ongemerkt ben je van grote invloed op de mensen om je heen geworden en daarmee voor onze doorgang naar het Gouden Tijdperk. En denk dan niet dat je klaar bent!

Liefde en schaduw

Liefde helpt. Liefde maakt je trilling hoger en laat alle schaduw in jou verdwijnen. Begin bij jezelf lief te hebben. Kijk met aandacht en compassie naar alle stukjes van jezelf die niet heel lijken. Neem waar wat er in je dromen en ‘s avonds op de bank ineens langs komt aan indrukken van vroeger tijden of aanwijzingen om een belangrijke stap te nemen.

Deal met angsten, kijk ze diep in de ogen en zie ze voor wat ze zijn: illusies, uitdagingen op je pad om doorheen te gaan en je aan het einde van de tunnel te laven in het bad van Liefde wat klaar staat. Het is niet dat je onrein bent of schuldig of niet de moeite waard; het zijn al die vastgeroeste ideeën daarover waarmee je schoon schip moet maken.

Iedereen mag zien wie jij bent. Iedereen mag voelen wat jij voelt. Iedereen mag horen wat jij denkt. Hoe zou dat zijn? Nog niet veilig in deze tijd? Dat ligt er maar aan hoever je bent. Hoe verder je ontwikkeld bent des te beter je kunt worden beschermd door je eigen lichtkracht. Je kunt beginnen met oefenen thuis en in de spirituele scholen.

De praktijk

Een cliënte en nu vriendin van mij is een ‘Asperger’ geweest en liep een paar jaar geleden nog helemaal vast in haar energie. Autistische mensen hebben een hoge graad van puurheid bereikt, maar ze kunnen dat meestal niet (meteen) leven en ze houden hun essentie bedekt. Angst is de grote boosdoener. Karin ’s  weg naar de Goddelijke staat is die van het Zijn.

Ze ontdekte dat als zij wil Zijn, dat ze al haar emoties en gedachten en opwellingen van actie moet kunnen laten stromen. Dat is zonder in te grijpen met haar ego, dat steeds oordeelt dat het aan haarzelf ligt en dat ze beter haar best moet doen voor van alles.

Dit wil niet zeggen dat dan maar alles naar buiten komt lopen, deze stromen worden met jouw ontwikkeling gereguleerd door de verbinding die je hebt met jouw essentiekern, je Hogere/Ware Zelf en de situatie ter plekke.  Karin heeft meer vat gekregen op dit mechanisme en een hoop angsten en woede explosies uit de weg geruimd door spirituele sessies en workshops te gaan volgen en zich meer en meer te gaan uitspreken in het openbaar van wat ze ervaart.

Als ze nu iets zegt in gezelschap dan luistert iedereen. Het is spathelder en klaar wat ze zegt. En het is niet altijd gemakkelijk om te horen. Vaak gaat het over een blokkade in de energie en is daarmee een spiegel voor de deelnemers in de workshop. En als de ander er niets mee doet, dan blijft Karin in de energie haken en herhaalt het nog eens, vriendelijk en kordaat. Ze raakt de kern en oorzaak van de blokkade. En ze groeit hiervan! En wij allemaal!!

Confrontatie

Ga confrontaties niet uit de weg. Dat mensen boos op je worden zegt iets over henzelf, niet over jou. Vele van ons hebben partners die nog niet mee willen op het lichtpad. Zolang je bij ze blijft, trekken ze jou omlaag om het evenwicht te herstellen. Dat is een universele wet! Dus toon of geduld en vastberadenheid, of ga weg! Het is nodig om je ontwikkelstappen te nemen om Transparantie te bereiken en de Verlichting of de Goddelijke staat in te gaan!

Vanuit Liefde!

verder lezen over Ontwikkeling: In het Licht van de Waarheid spreken

 

In het Licht van de Waarheid Spreken

In het Licht van de Waarheid Spreken

Waarheid is als een snijdend zwaard. Zuivere mensen beleven het vaak, dat mensen die in hun nabijheid komen, hun eigen onzuivere gedachten weerspiegeld zien en op de loop gaan. Waarheid spreken is belangrijk als je de dualistische wereld wil ontstijgen om droge grond te bereiken. Je een klein beetje aanpassen voor de lieve vrede is gelijk een enorme verzwakking van wie jij bent en ontneemt je lichaam een deel van je licht. Hoe gaat dat, in het licht van de waarheid spreken en een recente ervaring van mijzelf zijn hier beschreven.

Hoe spreek je in het Licht van de Waarheid

In het Licht van de Waarheid spreken betekent op het scherpst van de snede je woorden laten vormen door wat je van binnen aangegeven wordt. Waarheid spreken omvat alle lagen van ons zijn. Je dient je helemaal te openen voor de informatie die tot je komt en wat door je heen tot uitdrukking wil worden gebracht. Het is een oordeelloos waarnemen van stromen van informatie die in je hele lichaam ervaren kunnen worden. Als je Hoger Zelf indaalt dan kun je rechtstreeks vanuit die bron van je eigen wijsheid (leren) spreken.

Waarheid spreken in het contact met mensen over je gevoelens betreft de gezamenlijke energie met die persoon/personen van dat moment en er komt iets naar de oppervlakte wat gezien wil worden.  Het kan van alles zijn en met van alles te maken hebben. Zuiver is om je niet direct af te vragen van wie het is maar zelf verantwoordelijkheid te nemen voor deze gevoelens. Je kunt ze uitspreken om jezelf en de ander te helpen om iets wat vastzit los te maken. Maar alleen als je die aandrang voelt, want als je gevoelens blijven stromen is dat niet nodig. Wij zijn één! Geniet ervan zou ik zeggen en zeg eens niets. Dit is het. Dìt is wat leven is; de hele dag je gevoelens voelen stromen in je eigen lichaam.

Als je in een hoge trilling oefent met Waarheid spreken, samen met mensen die dezelfde ambitie hebben, bijvoorbeeld in een workshop of door dat in je eigen praktijk te doen, dan kun je veel  leren. Het kan zijn dat daarmee nog ruis meekomt van nog karmische belasting of van opvoedings- en omgevingsinvloeden, maar dat is juist fijn!  Het krijgt dan de kans meteen te worden opgeruimd. Als je het geluk hebt een zuiver iemand tegenover je te hebben dan kan die onzuiverheid zelfs meteen tot aan de oorsprong ervan worden opgelost, mits je bereid bent de reflectie ervan te ervaren en door-gronden. En stel je voor dat jij die zuivere in jezelf gaat ontdekken!

Een sessie met een zuiver mens

Gisteren zat ik met een mens van al grote zuiverheid voor een sessie. Deze zuiverheid kan ontstaan door vele incarnaties en een gevorderde ontwikkeling. Ik wist dat er een paar belangrijke incarnaties van deze vrouw te wachten stonden om belichaamd te worden.

In plaats dat we mediteerden, bleef zij praten. Ik voelde er van alles bij. Ook flarden van de eerste incarnatie kwamen langs. Pijn op mijn hart en in mijn nek, alsof het eruit gegooid moest worden. Dat sprak ik hardop uit. Haar aandacht ging  er naar toe en ze vervolgde het uiten van haar bevindingen. De tweede incarnatie kwam in beeld naar voren en alle bijbehorende gevoelens. Er kwamen wijze inzichten mee. Ik hoefde niets te doen, behalve dat ik nu en dan de status van de pijn in mijn hart aangaf. Het bleef allemaal in beweging! De pijn in de nek loste zich snel op en die op het hart gaandeweg. Na een uur zat deze schijnbaar timide dame helemaal in haar ontzagwekkende kracht van weleer mij voor te schetsen dat ik mijn droom weer kon oppakken, want het was echt zo bedoeld!

Je losmaken van de gedachten- en informatievelden en wat iedereen vindt

In het Licht van de Waarheid spreken is je afstemmen op de frequenties van de Waarheid. Zodra je dat doet krijgt ineens hetgeen wat je zegt meer kracht. Je dient je daartoe los te maken uit de gedachtenvelden van 4D. Deze gedachtenvelden overheersen nu nog in onze leefwereld en hebben nog weinig aan kracht ingeboet. Ze zitten vol oordelen, zorgen en doemdenkerij,  in samenhang met hun begeleidende emoties als schaamte, schuld, woede, depressie en angst. En steeds weer ook zullen we ons los moeten trekken van een heel informatienetwerk van misleiding door de buitenwereld, wat in stand gehouden wordt door wetenschap, religies, overheden, grote industrieën als de voedings- , farmaceutische en telecommunicatie- industrie en de sociale media.

Het is spannend om direct vanuit je buikgevoel en/of intuïtie spreken. Er zit nog karmische lading op met schaamte doordat je jezelf nooit mocht zijn en doodsangst van toen je als lichtwerker naar buiten trad en verketterd werd. Of er zit nog schuldgevoel over je daden en kwade gedachten van nu en ooit. De wereld van nu maakt het ons nog steeds niet gemakkelijk om onze waarheid naar buiten te brengen. Hardnekkige ontkenning van de werkelijkheid is nog de gangbare levenswijze en het kan ontmoedigen om daar steeds met je licht tegenaan te lopen. Edoch…er is geen andere weg!

Het is noodzakelijk om Waarheid te spreken

Het pad naar Verlichting is het pad van de Waarheid. Voor ons lichtwerkers is er de taak om de mens weg te leiden uit de wereld van de robot en dat betekent dat we luid en duidelijk onze boodschap zullen gaan verkondigen. En dan niet uitgezonderd onze partner want die kan er niet tegen, of mijn familie moet er weinig van hebben, dus ik houd mijn mond maar, of die baan geeft voorlopig nog wel even een veilig inkomen.

Er is werk aan de winkel lieve lichtwerkers, de tijd staat aan onze kant nu, de bal is aan ons! We zijn gesterkt door alle eeuwen heen door alle smaad en vervolging die we ons lieten welgevallen en we zijn gewoon weer hier, vandaag, op het belangrijkste keerpunt in de geschiedenis van de aarde. Dus wat gaan we doen? Waarheid spreken, overal en altijd. De beloning is groot, want je gaat al je licht belichamen en op een dag wordt je genade verleend en ben je in jouw Gouden Tijd aanbeland…..samen met ons.

Dinsdagavond 18 juni 2019 geef ik een workshop In het Licht van de Waarheid Spreken. Informatie kun je vinden bij www.praktijkdenieuwemens.nl/workshops