Bevrijding van het Syndroom van Asperger? Een casus van een man met Asperger en ADHD die de stap waagt om zijn Ware Zelf te ontdekken. Een ontroerende ontmoeting met een prachtig mens.

 

Ontwaken vanuit het autismespectrum

Het is een feit voor degenen die zich met spiritualiteit bezig houden: we zijn allemaal aan het ontwaken. Bij de één gaat dat echter wat gemakkelijker dan bij de ander. De mensen met een diagnose in het autismespectrum lijken een wel erg uitdagend pad te bewandelen. Dat pad heeft hobbels en diepe modderpoelen waarop men vastloopt en dat wordt dan ook wel een “syndroom” genoemd en belandt in het grote boek van de psychiatrische diagnoses, de DSM.

 

Mijn psychologische en menselijke benadering van Asperger

Ik heb niet veel ervaring vanuit mijn werk met Autisme of Asperger of PDD-NOS en bega dan ook nogal eens fouten in het contact met mensen die deze diagnose hebben gekregen. Getuige bovenstaande, want ik geloof dat vele van hen niet tegen beeldspraak kunnen. Ik ben psychotherapeut en de paar mensen met Asperger die ik in behandeling kreeg ooit, haakten na twee of drie sessies gefrustreerd af. Vanuit mijn vakgebied kon ik ze weinig bruikbaars bieden. In mijn dagelijks leven kon ik het eigenlijk heel goed met deze mensen vinden (zonder van een diagnose op de hoogte zijnde), voordat we het contact verbraken vanwege woede-uitbarstingen die me te veel werden. Ik had ontzettend veel plezier met de speelse, pure onderzoeksgeest van deze vrienden en hun verrassende kijk op dingen. Ik had vrijwel geen last van hun veronderstelde emotieloosheid en gebrek aan empathie. Zelf had ik inmiddels weinig behoefte meer aan praten over het vermeende onrecht in de wereld en dat door onze naasten jegens ons in het bijzonder. Ik leefde in het moment, net als zij!

 

Een mens met Asperger op mijn spirituele pad

Sinds twee jaar combineer ik de psychotherapie met spirituele coaching (healing, reading). De integratie hiervan ontvouwde zich op natuurlijke wijze, terwijl van daaruit steeds weer nieuwe inzichten en creatieve vormen ontstaan. Er kwam weer een mens met diagnose Asperger en ADHD op mijn pad. Tijdens mijn eigen spirituele scholing ving ik een keer op dat mensen met Asperger nieuw zijn op deze wereld en een zeer hoge vibratie hebben. Dat bracht bij mij iets in beweging. En nu kon ik het Aspergerschap opnieuw gaan onderzoeken.

 

De eerste sessie

Als 50-er functioneerde Jorrit (naam gefingeerd) met veel moeite en stress goed in een baan in de software en kon daar zijn hersencapaciteit met enige voldoening beproeven. Zijn relatie met zijn vrouw liep echter vast, wat zich bij hem uitte in agressie en zich afsluiten. Het echtpaar gaf aan ook niet zonder elkaar te kunnen; hij durfde zelfs niet zonder haar naar mij toe te komen. Ze waren ten einde raad: Jorrit moest zich beter leren aanpassen. Toen ik halverwege deze eerste sessie vroeg wat mijn cliënt voelde, wist hij uit te brengen dat hij het liefst de kamer uit zou rennen om nooit weer terug te komen. De spanning liep hoog op bij hem – pas later kon hij uitleggen dat dat te maken had met de vele “transities” die hij moest maken om hier te kunnen komen en te kunnen praten met mij. Nu nodigde ik hem uit om te vertellen waar hij dat in zijn lichaam voelde en dat bleek gelijk een brug te ver: dat wilde hij niet, dat kon hij niet. Dat leek me niet goed.

 

Kwaliteiten van Jorrit

Inmiddels had ik de hoge vibratie van het energieveld van Jorrit goed kunnen waarnemen. En ik voelde door alle problemen en frustratie heen ook een lichtheid die alleen maar kan bestaan bij mensen die niet meer kleven aan de dagelijkse en wereldse verhalen van ons bestaan. Er worden in dat geval geen emoties meer opgewekt, de dualiteit is ontstegen en er komt ruimte om in de eenheid een trilling van onvoorwaardelijke liefde te gaan leven. De trilling van Jorrit voelde als verfijnd, vreugdevol en liefdevol. En deze energie uitte zich ondanks alle problemen in een opgewekte zorgeloosheid en hoogontwikkelde moraal. Hij kon bijvoorbeeld de vreemde gang van zaken in onze maatschappij in slechts een paar klinkende uitspraken vatten. En ondanks zijn hinder van deze maatschappij, dat doen met het begrip van een boeddha die mededogend naar zijn volgelingen kijkt. Jorrit vertoonde vrijwel alle symptomen van het syndroom van Asperger en van ADHD, maar zoals ik het nu begreep, juist ook in positieve zin!

 

Zou bevrijding mogelijk zijn?

Ik had opeens de volle aandacht van mijn cliënt toen ik hem vroeg wat zijn kwaliteiten waren in denken en voelen en hardop veronderstelde dat hij daarin nieuw en uniek zal zijn. Maar hij vond dat nog moeilijk om te verwoorden. Hij werd geraakt toen ik hem vertelde dat zijn energieveld een hogere trilling had dan andere mensen en reageerde met: “nou en of!” zonder dat hij dat aan mij uit kon leggen. En hij reageerde geëmotioneerd toen ik constateerde dat hij eigenlijk in een gevangenis leeft en dat we eens moesten gaan kijken of hij daaruit te bevrijden was. Méér aanpassen dan hij al deed leek mij uit den boze: we zouden wel eens gaan ontdekken wat hij allemaal kan!soccer-1341849_1920 Inmiddels durfde hij wel een volgende zitting te komen en ik waarschuwde hem dat hij al zijn vastigheidjes los zou moeten laten: ik wist tevoren niet wat we gingen doen, maar we zouden op ontdekkingsreis gaan en in ieder geval gaan vòelen. Hij mocht zijn partner daartoe thuis laten. Jorrit twijfelde niet: zoals hij bezig was wilde hij niet langer en ik zag hoop bij hem sprankelen.

 

De energiestromen beheren

In de tweede en derde sessie ontdekten Jorrit en ik wat hij allemaal voelt binnen en buiten zichzelf. Buiten was nog te eng, dus eerst binnen. Wat hij “ adrenaline” noemde bleek al gauw gewoon levensenergie te zijn die bij hem nogal heftig aanvoelde, omdat hij die onbewust onderdrukte “om niet in de ADHD te schieten”. Ik vroeg me af waar dit mis ging: levensenergie behoort lekker in en uit het lichaam te stromen. Met name bij het hart komen ingaande stromen van boven en beneden samen, waarna ze zich verspreiden en het lichaam weer verlaten via de chakra’s (energiecentra), afhankelijk van welke uitingsvormen we gebruiken. Nauwkeuriger voelend ontdekten we dat de energiestroom bij zijn kruintje binnenkwam, zoals dat hoort, maar dan bij zijn schouders en borst al weer naar buiten toe afboog. De stroom vanuit de aarde richting het hart was nauwelijks waarneembaar. Wel kon Jorrit de chakra’s boven het hoofd en onder zijn voeten benoemen, maar niet in zijn lichaam. Drie boven zijn hoofd en drie onder zijn voeten. Als dat geen nieuwetijds kind is!

 

Blokkades losmaken

We stonden met onze aandacht stil bij de oorsprong van de blokkade in de energiestroom. Het werd mij duidelijk dat Jorrit de dingen van het dagelijks leven met weinig liefde doet omdat hij zichzelf onder druk zet om te presteren. Deze prestatiedrang had niets karmisch, maar ontstond vanuit de aanpassing aan de eisen van deze maatschappij. Met deze intentie kneep Jorrit een groot deel van zijn licht af waardoor zijn hart, wil, buikgevoel en stevigheid op aarde niet konden meedoen in zijn dagelijkse bestaan. Met dit inzicht en nieuwe intenties: de dingen met liefde doen, in het moment leven in overgave aan de levensstroom en het proces waarderen in plaats van de uitkomst, konden we met onze gezamenlijke energie de levensenergie van Jorrit door zijn hele lichaam sturen. Op ontdekkingsreis met Het Ware Zelf van de mens met Asperger De reactie van Jorrit was extatisch, hij had zich nog nooit zo gevoeld, hij voelde zich bevrijd van zijn gevangenis. Zijn intense vreugde en dankbaarheid ontroerde ons beiden diep. Hij wist nu wat hem te doen stond: laten in- en uitstromen in plaats van terugtrekken en vasthouden; stappen nemen in plaats van angstig vermijden, ook in het contact met mensen. In de sessies daarna ging Jorrit zijn energiestromen beter beheren. Er daalde een lichtlichaam/zieledeel in waardoor hij op verfijnder niveau in zijn lichaam kon gaan voelen. Hij durfde nu ook om zich heen te voelen en kon uiteindelijk het hele universum met zijn bewustzijn omvatten. Er gebeurde meer op spiritueel niveau, wat voor hier te ver voert, maar wat we bijvoorbeeld ontdekten over hem: hij kan zijn energie richten om te healen en is heldervoelend en zeer fijngevoelig, maar hij neemt de dingen op een andere manier waar dan ik en let ook op andere zaken. Hij is helderwetend en doorvoelt ieder woord op betekenis en waarheid. Hij weet Alles, zo blijkt al gauw, het is allemaal latent aanwezig. Ook kregen we een indruk van wat hij op Aarde komt doen. En we gingen op zoek naar karma, maar dat is er gewoonweg niet.stones-1372677_640

 

Veranderingen in het dagelijks leven

In zijn dagelijks leven veranderde alles in rap tempo. Jorrit kreeg een ander project van zijn werkgever en mocht het nu ook leiden en het geeft hem veel meer vervulling dan het voorgaande. Thuis loop alles veel beter. Eerst was de vraag: ”hoe ga ik met mijn vrouw om die negatief tegen alles aankijkt en zoveel aandacht nodig heeft daarvoor?” Nu geeft hij zijn vrouw aandacht voor wat er wel mooi is tussen hen en hun relatie verdiept zich. Hij merkt dat zijn partner, een heldervoelende vrouw en een zielsverbinding van hem, mee kan groeien in waar hij mee bezig is. Jorrit meldt na 10 sessies dat zijn licht door zijn hele lichaam stroomt nu en dat door het naar buiten te laten stromen, hij zich echter en betrokkener voelt. De buitenwereld voelt daardoor niet meer zo zwaar. Blij en triomfantelijk vertelt hij het als hij al een week goed is omgegaan met zijn OV-jaarkaart: dat scheelt geld! Inmiddels is hij ook een weekend in het buitenland geweest waar hij wild enthousiast van terugkomt: voorheen was zoiets een bezoeking.

 

Uitdagingen op het pad

Onderwerpen die met het syndroom te maken hebben en die in al die sessies nog langs kwamen, waren onder andere “waar leg ik mijn focus, er komt zoveel nieuws binnen nu en het was al zoveel”, “hoe verdeel ik mijn energie en kom ik tot rust” en “hoe kom ik ertoe een klusje daadwerkelijk te doen als ik het wil doen?” Dat alles blijkt te bewerkstelligen door op een goedlopende energiestroom te letten en dit te bevorderen met de juiste intentie en de daaruit volgende actie. Jorrit leert het zichzelf, luisterend naar zijn lichaam, met zijn optimisme en de hem gebruikelijke grote inzet. We hebben de veertiende sessie gehad en er blijkt nog een grote uitdaging te liggen. We bespreken zijn medicatiegebruik. Jorrit schrikt van dit onderwerp terug, maar loopt niet kwaad weg en maakt zijn angst voor terugval bespreekbaar. We komen er nog wel een keer op terug als hij zover is.

 

Bevrijding van het Ware Zelf

Ondertussen maakt Jorrit de weg vrij naar een voluit leven vanuit zijn Goddelijk Kern. Het is mij duidelijk dat hij iets nieuws neer komt zetten op aarde en dat de spanning in zijn lichaam die nu meer alertheid is geworden vraagt om andere, meer vervullende uitstromen van zijn creatieve energie vanuit Essentie. Voor nu geniet hij van de kleine stappen die een grote transformatie in zijn leven geven.

 

Is hier sprake van algemeen geldende waarheden?

Ik kom na deze casusbespreking op de vraag uit of iets van het geschrevene algemene geldigheid heeft voor andere mensen met dit syndroom of andere aan autisme verwante stoornissen. De indrukken van mij en mijn cliënt zijn dat er bij hem niets aan de hersenen verkéérd bedraad of geregeld zit: al het stereotiepe gedrag lijkt een spanningsregulator en de beperkte focus van deze mens met Asperger in werk en belangstelling blijkt, als we het simpel en kernachtig stellen, te zitten in een beperkte doorvoering van de energie door het lichaam. Vanuit de Chakra Psychologie (Anodea Judith) kun je dit probleem als volgt verklaren. Door de energieblokkades kunnen niet alle chakra’s in het lichaam goed functioneren en de levensenergie kan alleen via het hoofd en ook de keel tot expressie komen. Het hart, met zijn liefde en empathie kan zodoende niet deelnemen, evenmin als dat de wil via het derde chakra, de seksuele en creatieve energie via het tweede en de basisveiligheid via het eerste tot uitdrukking kunnen komen in alles wat de persoon manifesteert in deze wereld.

Voorgoed ontwaken in Liefde

Liefde, bedrading en naar een algemene toepassing

Als je je werk mede vanuit je hart, midden en basis kunt doen wordt het veel rijker op alle niveaus. Je relaties worden vanuit een voeding vanuit je hele lichaam liefdevol en vervullend. Jorrit geeft aan dat zijn vrouw meegroeit nu in zijn proces. Ik merk de liefdevolle intentie die daaruit spreekt en de oordeelloosheid waarmee hij haar negatieve gedrag benadert. Het geeft aan dat alle chakra’s open staan en dat hij het leven kan benaderen vanuit een hoger plan wat het individualistische ontstijgt. Hij toont zich zelfs empathisch met zijn aandacht voor haar, wat ook in de sessies merkbaar begint te worden, omdat hij zich open durft te stellen voor de emoties van anderen. Hij is niet meer zo op zichzelf gericht. Het kan dus zeker zo zijn dat de hersenen van deze persoon anders werken en anders bedraad zijn (ik heb me daar met mijn cliënt (nog) niet in verdiept), maar dat is dan geen afwijking, maar juist bedoeld in deze nieuwe tijd. Het lijkt een kwestie van de juiste besturing zien te vinden en dat is een hele uitdaging in deze maatschappij.. Of de getoonde benadering voor andere mensen met een diagnose Asperger en zelfs andere vormen van autisme werkt, is nog een spannende leerweg, die ik vol verwachting ben ingeslagen. In mijn volgende artikel kom ik met een voorstel voor een stappenplan wat naar bevrijding van het syndroom van Asperger kan leiden.

Referenties: Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders IV-TR en V Merel , redacteur Nieuwetijdskind Magazine- Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief Anodea Judith-Handboek chakrapsychologie