Selecteer een pagina

Bij het Asperger syndroom denkt de buitenwereld meestal eerst aan mensen met een emotionele beperking, aan repeterende handelingen en aan een hoop frustratie bij henzelf èn hun naaste omgeving. In tweede instantie misschien aan uitblinkend op een beperkt gebied en zeer gevoelig. Positiever zal het niet worden. Erger is dat de Asperger mensen zichzelf zo zijn gaan zien en daarnaar leven. Met grote gevolgen voor het ontwikkelen van hun mogelijkheden en hun levensgeluk. Gelukkig is er iets anders mogelijk. Misschien is er met mensen met Asperger iets heel anders aan de hand dan we dachten.

Over de talenten van Asperger mensen (en andere autistische mensen) is inmiddels gelukkig al het één en ander geschreven, maar dit geeft niet meer dan een tipje van het pril ontluikende potentieel te zien. Ik noem hier een paar van mijn eigen, eveneens pril te noemen, bevindingen:

  • Een andere, snellere informatieverwerking dan andere mensen.
  • Een ander (groter, verfijnder) waarnemingsvermogen dan andere mensen;
  • Het vermogen tot diepe concentratie, gericht op het specifieke;
  • Unieke kijk op onze wereld van materie én daarbuiten;
  • Niet blijven hangen in (dualistische) emoties;
  • Oprecht, direct en kristalhelder;
  • Vermogen tot Onvoorwaardelijke Liefde.

Hoe stroken deze twee zienswijzen met elkaar?

Het uiterlijk gedrag van mensen met Asperger voldoet aan de criteria van de DSM IV (diagnostisch handboek van de psychiatrie), maar geeft alleen maar weer op welke manier en in hoeverre hij vastgelopen is in deze maatschappij, in dit leven. Onder dit laagje vernis leeft een wezen die zijn energie niet vrijuit richting en vorm kan geven. Deze energie is van een soort die we nog niet zo goed kennen. Een vibratie zo hoog, zo fijn, dat er wondermooie dingen mee gemanifesteerd kunnen worden, waarvan we nu slechts een klein voorproefje te zien krijgen.

De dichtheid van hun lichaam vinden Aspergers beangstigend; ze komen met hun hoge trilling in veel lager trillende materie terecht. Daardoor voelen ze liever niet in hun lichaam, dit gaat onbewust, en in het voelen zit nou juist hun gave.

Aspergermensen en ook degenen met andere vormen van Autisme (dit artikel zal zich verder uitsluitend op het Asperger syndroom richten) hebben een heel andere wijze van de wereld om zich heen waarnemen. Als ze jong zijn wordt dat door hun ouders en daarna de maatschappij niet gereflecteerd, waardoor deze vermogens onvoldoende gezien en geoefend worden en afgesloten raken. Daarna op school moeten ze leren op een manier die niet bij hun unieke waarnemingsvermogen en talenten past.

Mensen met Asperger vinden het heel moeilijk om te leven middenin het menselijk drama: de emoties die we ervaren door onze kleuring van de werkelijkheid en de zienswijze en regelstructuur van een maatschappij die mensen niet de kans geeft zich vrij te ontplooien. Er resteert niets anders dan te gaan leven vanuit het hoofd, liefst daar nog grotendeels boven. Met als gevolg dat de energie niet goed door het lichaam wordt geleid waardoor het functioneren ernstig wordt belemmerd en hoge gevoeligheid verwordt tot overgevoeligheid en er woede-explosies kunnen ontstaan. Mensen met Asperger trekken zich veelal terug in hun schulp en functioneren aan de rand van de maatschappij waar zij soms nog een ministukje van hun unieke talent naar buiten toe vorm kunnen geven.

Bevrijd jezelf van de gevangenis die ′ syndroom van Asperger′ heet!

Kun je als mens met Asperger iets doen om jezelf te bevrijden van alle angsten, stress, depressie, frustratie, dwang en beperkingen?  En dan zelfs je volledige potentieel ontwikkelen en gebruiken? Vanuit de coaching van de man van mijn vorige artikel kom ik tot de volgende essentiële stappen om het syndroom te ontmantelen:

Stap 1. Als je ook maar ìets herkent van het bovenstaande of van de eerder gepubliceerde casus of als je merkt dat er iets geraakt wordt in je, dan ben je feitelijk al bezig jezelf te bevrijden van een psychiatrisch etiket.
Stap 2. Vervolgens komt een grote stap, die je waarschijnlijk het engst zult vinden, namelijk, je wordt gevraagd weer te gaan voelen, om te beginnen in je lichaam. Je bent gewend om je af te sluiten voor zowel het gevoel in je lichaam als voor wat er van buiten komt, omdat je denkt dat je dat niet aankan.  Leer alles wat je voelt te benoemen.
Stap 3. Verwijder de blokkades uit je energiesysteem. Ken je de chakra’s en het Prana of Kundalini kanaal? Zo niet, maakt niet uit, de energie moet in ieder geval weer door deze kanalen en energiepunten vrijelijk gaan stromen en verbinding maken met de aarde en de kosmos. Dat betekent waarschijnlijk dat je moet gaan werken aan de wijze waarop jij nu naar de wereld en naar jezelf kijkt. Je denken te moeten aanpassen bijvoorbeeld, of denken dat je een ‘beperking’ hebt.
Stap 4. De buitenwereld (weer) leren toelaten en merken dat als je energie voluit stroomt, dat geen probleem meer is.
Stap 5. De energie (verder) gaan richten op de dingen waar je enthousiast van wordt en die bezigheden gaan uitbreiden.
Stap 6. De magie ontdekken van je volledige potentieel. Dit gaat in het begin snel en in de navolgende jaren zullen je vermogens verder toenemen. Niemand weet nog tot welke ongekende mogelijkheden de Aspergermens in staat is…

Coaching

Bij dit traject kan het belangrijk zijn begeleiding te krijgen in een veilige omgeving bij iemand die jouw potentie herkent en kan aanwakkeren (iemand die zelf zo’n hoge vibratie heeft). Als je nu al iets van je talenten in de maatschappij weet te gebruiken en enigszins met mensen kunt omgaan, dan kan het heel snel gaan, na enkele sessies al begin je plezier in je lichaam te ontdekken en dat kan zich dan snel gaan uitbreiden. Ook bijvoorbeeld een cursus mindfulness kan je al deels geholpen hebben of kan jou helpen, naast de coaching, om je angst voor het voelen te overwinnen.
Het ontwikkelen van je volledige potentieel, stap 6, zal een grote stimulans krijgen als je met ′soortgenoten′ in een groep met elkaar de mogelijkheden waarneemt die er ontstaan. Dat zal geen praatgroep zijn, maar een groep waarin voelen centraal staat en daarbij alle waarnemingsvermogens die zich aandienen. Zo’n groep bestaat nog niet, maar ik ga dit op korte termijn realiseren, lees hier de details.

En hoe zit dat dan met coaching voor mensen met andere Autismespectrum ‘stoornissen’? Dat komt er ongetwijfeld ook; het is allemaal een kwestie van nog luttele tijd voor we de autistische mens in zijn volle pracht gaan zien en waarderen.

Mijn dringende oproep nu voor degenen die zover zijn is: ASPERGERMENSEN STA OP! JULLIE HEBBEN EEN MISSIE TE VERVULLEN OP AARDE. LAAT ONS VERSTELD STAAN VAN JULLIE GAVEN EN TALENTEN! Voor deze missie is het nodig dat je je Volledige Potentieel gaat ontwikkelen. Stop met jezelf te slachtofferen met iets wat een uiting van GODDELIJKE PERFECTIE is. Maak je vrij van al die niet-voedende, op angst gebaseerde dagelijkse patronen en zekerheden en verzin een passender naam voor jullie unieke groep mensen. Je volledige potentieel ontwikkelen vraagt om vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Wat je ervoor terug krijgt is de vervulling van alles waar je over droomde, vlak voordat je aan dit leven begon en alles waar je nu over durft te dromen en dan veel méér.

Lees ook van mij:

Bevrijding van autisme: de ontbrekende schakel

De autistische mens ontwaakt: een casus

Bevrijding van het syndroom van Asperger?