Waarde

Het is een diep innerlijk verlangen om mensen in deze tijd wakker te schudden en een eindje voor te gaan op weg naar een nieuwe werkelijkheid. Voor sessies en workshops vraag ik nu nog een geldelijke bijdrage, want we kunnen geen wonderen verrichten verrichten op aarde zonder geld in dit tijdsbestek. Het geld zal worden aanbesteed aan het in beheer brengen van een schitterende vallei waar een klein paradijselijk oord zal verrijzen waar iedereen welkom is die daar iets heeft te halen of te brengen. Ook een gift wordt in dankbaarheid ontvangen.

Zelfbetalers

Het is een genot om zonder tussenkomst van de verzekeraars te werken. Ik kan het je aanraden en je kunt de volgende waardebepalingen als leidraad nemen. Voor een sessie van 1 uur vraag ik EUR 95,- . Als je met je partner komt dan reken ik een sessie van anderhalf uur, d.w.z. EUR 135,-. Zie deze prijs als een richtlijn. Je kunt om welke reden dan ook met mij overleggen over een ander bedrag. Ik verzoek je om op dezelfde dag van de sessie te betalen met behulp van de betaalknoppen onderaan op deze pagina. Contant afrekenen kan ook. Met het oog op mijn agenda wil ik je vragen bij afbellen een bandbreedte van twee dagen aan te houden. Lukt dat niet dan kunnen we de sessie nog verzetten. Bij afzegging binnen een werkdag van tevoren breng ik de halve sessie in rekening.

Ik kan mijn werk in alle sessies als psychotherapeut en GZ-psycholoog verantwoorden in de basis GGZ. Klinisch psycholoog ben ik nog in ruste, dat betekent dat ik niet meer de jaarlijkse updates volg en mijn registratie in het specialisten register is verlopen.

Vergoeding via je Ziektekostenverzekering

De behandeling kan vrijwel altijd helemaal worden vergoed als Basis GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Klik hier voor meer informatie

De behandeling kan grotendeels of helemaal worden vergoed als Basis GGZ. Ik vraag een bijdrage per verzekerde sessie van EUR 135,-. Dit betreft 45-60 minuten directe contact tijd (face-to-face, e-mail, telefoon) en 15 minuten indirecte tijd (administratie, verwerkingstijd). Alleen de eerste sessie is EUR 160,-. Voor een eerste relatiesessie of een eerste dubbele sessie vraag ik EUR 280,- en dat kan doorgaans vergoed worden via de aangemelde verzekerde. Een dubbele vervolgsessie is EUR 250,-. Deze bedragen liggen beneden de maximum toegestane tarieven voor psychotherapie in de Basis GGZ in 2022.

Hoogte en wijze van vergoeding via de verzekeraar

Je krijgt van mij na iedere zitting een opgemaakte factuur die je aan je verzekeraar op kunt sturen. Afhankelijk van jouw polisvoorwaarden krijg je dan 60 tot 100 % vergoed. Houdt er rekening mee dat je jaarlijks een eigen risico hebt op je basisverzekering. Ik vraag je om uiterlijk de dag van de sessie het bedrag aan mij over te maken via de betaalknoppen onderaan op de pagina. Contant afrekenen na de sessie kan ook.

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Enkele behandelingen zijn uitgesloten voor vergoeding; hier is de huisarts van op de hoogte. Indien ik je terug moet verwijzen en daar extra tijd in gaat zitten dan reken ik een ‘onvolledig behandeltraject’ voor de eerste sessie bij mij.

Privacy

Uit respect voor jouw privacy lever ik geen gegevens van jou aan een derde partij (DIS; www.dbcinformatiesysteem.nl). Als je bij mij één of meerdere sessies vergoed wil hebben via je verzekeraar, dan dien je bij mij een privacyverklaring te ondertekenen bij de start van de behandeling. Ook lever ik geen gegevens aan ROM, eveneens om privacygevoelige redenen, en ook hier laat ik je een verklaring voor tekenen.

Hieronder kun je een sessie boeken. Je kunt het beste eerst een afspraak maken, telefonisch 06-24781246 of via e-mail bgijsen@xs4all.nl