Workshops met een specifiek onderwerp

Iedere laatste zondag van de maand zal er een workshop zijn, waarvan steeds het specifieke onderwerp in de week tevoren bekend zal worden gemaakt op de voorpagina van de website en op facebook. Vanwege de snelle veranderingen in deze tijd is het vooruitplannen van onderwerpen niet passend.

De bijeenkomsten worden ingevuld op geleide van de energieën van dat moment. Er zijn meditaties, activaties en initiaties en je oefent (fysiek) met elkaar, bijvoorbeeld in tweetallen in en met feedback van de groep. Meestal in de week van te voren zal het precieze onderwerp van iedere workshop bekend zijn en op de website en Facebook aangekondigd worden.

Wat levert het op?

In de energie van de groepsbijeenkomst leer je je eigen unieke talenten en goddelijke vermogens ontdekken en gebruiken. Er wordt karma opgeruimd tot aan de oorsprong en je leert gaandeweg je eigen beperkende gewoontepatronen te laten vallen. Je leert je openen om meer licht(-delen en –verbindingen) toe te laten en je licht wordt in een diepere aarding gebracht. Je leven wordt vervullender, door meer energie, liefde, plezier en creatiekracht. Je wordt je steeds meer bewust van wie je bent en wat je op aarde komt doen.

Wat heb je ervoor nodig?

Niets. Je interesse, aandacht en je deelname- hoe eerder je je opgeeft, hoe beter!- maken een prachtige creatie in de energie die er voor je staat als je komt!

Co-Creatie groep

Het is tijd voor een groep die bereid is te werken voor het Grote Geheel. Ontdekken en manifesteren wat mogelijk is om de Aarde en de mensheid te helpen schonen, transformeren en ascenderen. De beloning is groot. Je wordt geholpen versneld te ontwaken, lasten achter je te laten, aan te trekken wat je nodig hebt om helemaal in jouw Goddelijke natuur te staan. Je leert versneld readen en healen op de bij jou passende wijze, tot aan de Oorsprong! Je leert in de groepsenergie je aandeel kennen en je leert aanvoelen wat er nodig is op welk moment. Co-creëren voor jezelf, voor elkaar , voor het collectieve veld en op afstand. En nog véél méér! Geen methodes, geen technieken, want dat is op ieder moment al achterhaald door het volgende moment en niet bij jou Wezen passend! Alles gebeurt in het moment, in de energie.

De eerste groep is op zondag 11 februari van 10.00 tot 16.30 uur en daarna ook steeds de tweede zondag van de maand. De groep zal maximaal 10 deelnemers kunnen bevatten en zal doorlopend zijn, waarbij op den duur gevraagd zal worden om je eerst even te melden voor een eerste deelname, omdat het anders niet meer past in de groep! Je kunt ook eerst een workshop doen voordat je deelneemt, dan kun je al iets ervaren van wat er in de co-creatiegroep gebeurt. Van de deelnemers van de co-creatiegroep wordt een grote mate van toewijding verwacht. Je maandelijkse deelname wordt als vanzelfsprekend beschouwd, maar je kunt natuurlijk een eerste keer komen voelen hoe het is.

Workshopdata:

Losse Workshops zijn op de laatste zondag van iedere maand van 10.00 uur tot 16.30. Zie steeds de laatste Nieuwsbrief of Facebook voor meer informatie. De datum wordt ook steeds op de voorpagina van de site aangekondigd.

De data voor de Co-creatiegroep zijn de tweede zondag van iedere maand van 10.00 tot 16.30 uur.

Praktisch

De workshops en groepsbijeenkomsten zijn in het Gezondheidscentrum Vondellaan. De inloop is vanaf 9.30 uur. Er zijn een theepauzes en een lunchpauze. Er is biologisch fruit, je dient je lunch verder zelf mee te nemen.

Je kunt je tot en met vrijdagavond telefonisch: 071-5320004 of via de contactpagina of per e-mail praktijk@babettegijsen.nl opgeven voor een workshop. Ook als je vragen hebt, mail of bel even. De kosten zijn 95 euro per workshop of groepsbijeenkomst. Betaling op het ABN-Amro rekeningnummer, vooraf te voldoen. Afzeggen kan steeds tot 24 uur van tevoren. Daarna ben je het volledige bedrag van de workshop verschuldigd. Zie ook Tarieven.