Hallo prachtig mens!

Bij deze presenteer ik je met vreugde mijn eerste nieuwsbrief. In samenwerking gemaakt met Wouter Harmsen, webdesigner. Deze nieuwsbrief gaat over de eerstkomende Engelen- en Lichtmeesteravond en het nieuwe opleidingstraject Ontwaken in Meesterschap. De brieven zullen onregelmatig verschijnen en in ieder geval gaan over onderwerpen en wetenswaardigheden van de komende workshops en een aanduiding of samenvatting geven van de artikelen die ik schrijf voor o.a. Nieuwetijdskind.com. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder iets bij mij hebt gevolgd of omdat je je ervoor ingeschreven hebt en je kunt je ook weer uitschrijven!

________________________________________________________________________________________________________

Opleidingstraject Ontwaken in Meesterschap 

Het is tijd om onze ascentie tot een serieuze taak te gaan nemen. We zijn bij elkaar gekomen na zovele eonen om onze missie op aarde te realiseren. Er wordt op ons gewacht. Het is bedoeld dat we het voortouw nemen in deze nieuwe tijd waarin het onvoorstelbare mogelijk wordt. We ruimen de puinhopen op van onze dans in de dualiteit en we geven samen vorm aan een nieuwe werkelijkheid  waarin ieder zijn unieke puzzelstukje toevoegt aan het zich uitdijende geheel van Al Wat Is.

Om ons volledige potentieel te ontwikkelen kan het nodig zijn om op regelmatige basis je vermogens en talenten aan te sporen om te ontwaken in een groep waar de energie hoog is en waar een veilige bedding gecreëerd wordt waarin nog onzuiverheden kristalhelder worden gereflecteerd en direct tot op de kern worden getransformeerd.

 

Waar gaat het over 

Hoe trekken we al het licht dat we al zijn door naar een nieuwe unieke aardse mensenvorm? Hoe creëren we een nieuwe werkelijkheid, vanuit onze goddelijke krachten, in een diamanten nieuwe samenleving waarin alle rijken één geworden zijn. Het vergt moed om volledig te ontwaken en voorop te gaan, het lichtende en liefdevolle voorbeeld te zijn. Kun je je voorstellen hoe het is om geheel volgens je intuïtie te leven en zonder iets te doen alles waar onze aandacht op valt onmiddellijk te transformeren en transcenderen naar een hogere vibratie en de volgende stap? Jezus liet ons zien hoe we in waarheid kunnen leven, in harmonie met alles om ons heen en hoe we onze goddelijke vermogens kunnen aanboren. Vanuit het nieuwe Christusbewustzijn mogen we het nu zelf gaan voorleven en ver daaraan voorbij.

Vanaf eind maart zal er bij mij in de praktijk een opleidingstraject gaan lopen. Omdat de veranderingen in deze tijd snel gaan zal het traject een open einde hebben. Het zal om een reeks workshops gaan, die helemaal doorlopen kan worden, maar waarvan de onderdelen ook los te volgen zijn.

 

Wat gaan we doen 

Tijdens deze workshops zullen vele facetten van het geascendeerde meesterschap op aarde aan de orde komen. Dat kunnen zijn:

  • Het activeren van al je verbindingen met de ongeziene wereld en belichaming daarvan: weer beschikken over je Lemurische en Atlantische vermogens en sterrenverbindingen; aansluiting op bestaande en nieuwe bewustzijnsvelden;
  • Het activeren en ontwikkelen van je heldere gaven en helende vermogens: je leert subtiel aan- en invoelen en transformeren bij elkaar en op afstand en in grotere bewustzijnsvelden. Leren in het moment direct tot in de kern wat bedoeld is naar een hoger plan te brengen op de wijze die intuïtief ingegeven wordt;
  • Het ontwaken en ontwikkelen van je scheppende, creatieve vermogens: oefenen met het creëren van je eigen werkelijkheid; leren leven in waarheid los van ieder slachtoffergevoel en toneelspel;
  • Het opruimen van karma, blokkades, ziele-afspraken en andere dualistische verwikkelingen voor verdere zuivering van je persoonlijkheid en zo mogelijk je zielengroep en je familie;
  • Uitbalanceren van het goddelijke mannelijke en het goddelijke vrouwelijke; samensmelting in het heilig huwelijk;
  • Innerlijk- kind werk: het helen en activeren van de dimensionele lagen van het innerlijk kind tot en met het ontwaken van het goddelijk kind; het activeren van je goddelijke kern;
  • Samenvallen met de eenheid van alle rijken, Shamballah; overgave aan de levensstroom; openen in het Christusbewustzijn;
  • In de eenheid en vanuit het groepsbewustzijn je inbreng leren geven: intuïtief precies doen wat bedoeld is in de energie van dat moment, doorheen het volgende moment creëren.

Zonder enige methode of techniek ga je je eigen unieke talenten en goddelijke vermogens ontdekken en leren gebruiken.  Evenzo worden de bijeenkomst intuïtief ingevuld op geleide van de energieën van dat moment. Tijdens de bijeenkomsten vinden in ieder geval meditaties en activaties plaats en je oefent (fysiek) met elkaar in tweetallen en met feedback van de groep. Meestal een week van te voren zal het onderwerp van de workshop bekend zijn en op de website aangekondigd worden.

 

Praktisch

De bijeenkomsten zijn vanaf 25 maart 2017 eens in de twee weken op zaterdagen,  van 10.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn 85 euro per bijeenkomst. Plaats: Vondellaan 35a te Leiden. Je op tijd inschrijven is geen must maar weet dat je met je inschrijving je eigen werkelijkheid en mede dat van de bijeenkomst creëert! Nadere praktische zaken kun je in de weken voor de start van de eerste bijeenkomst op de website vinden. Raadpleeg steeds vooraf de website voor de laatst beschikbare informatie.

 

Wat heb je ervoor nodig

Het opleidingstraject is in principe voor iedereen toegankelijk.  Je kunt je telefonisch of per e-mail bij mij aanmelden. Als je nog niet eerder bij mij iets gevolgd hebt dan kan een individuele sessie vooraf wenselijk zijn. Nu en dan kunnen er individuele sessies nodig zijn gedurende het traject, dat voel je zelf aan of dat zal ik aangeven. Bij deelname van tenminste 6 mensen zal de betreffende bijeenkomst in ieder geval doorgang vinden.

________________________________________________________________________________________________________

Workshop Engelen en Lichtmeesters in het Voetlicht. 

De komende avond met de Aartsengelen en Lichtmeesters is op 31 januari a.s. Het gaat een avond worden over het Eenheidsbewustzijn. Er is een nieuwe werkelijkheid gaande waar je je op kunt aansluiten. Ver weg van alle angst, schaarste en hoop op een beter leven. In eenheid met elkaar ben je helemaal in het nu; in het nulpunt val je samen als één. Van daaruit creëer je je eigen werkelijkheid, stromend vanuit essentie, in aansluiting op de Bron.

We gaan ervaren hoe het is om op deze frequentie te resoneren en met elkaar uit te wisselen. We proeven aan het Christusbewustzijn en maken daarmee een aanzet tot het toelaten van deze hoogste vibraties. De praktische uitwerking van de avond laten we aan de lichtwezens over!

Voor verdere inhoudelijke en praktische informatie kun je hier mijn website raadplegen. De avond start om 19.45 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. Geef je tijdig op, dan zet je de energie voor jezelf en voor de groep mede neer!

Eind februari zal de voorlopig laatste Engelen- en Lichtmeesteravond plaats hebben om ruimte te geven aan het ontstaan van nieuwe groepscreaties.

________________________________________________________________________________________________________

Artikelen Nieuwetijdskinderen.com 

 

 

 

 

In november werd mijn artikel ‘Bevrijding van het syndroom van Asperger?’ geplaatst op Nieuwetijdskind.com. Je kunt het hier lezen. Het vervolg wordt geplaatst op 27 januari. Het is mijn intentie om meer artikelen voor dit en ook andere magazines te gaan schrijven. Onderwerpen: onbekend! Het zal gaan stromen, het stroomt! Ik houd je op de hoogte.

 

Ik wens je een in alle opzichten fantastisch 2017. Dat je vanuit essentie mag uitstromen in jouw unieke goddelijke bijdrage aan een nieuwe werkelijkheid.

Met liefde,                                          

Babette